Taxa speciala de reparare si intretinere a drumurilor judetene. Nelegalitate.

In M. Of. nr. 110 din 13 februarie 2012 a fost publicata Decizia civila nr. 464 din 3 martie 2011 a Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Din cuprins:

Pe rol se afla solutionarea recursului formulat de recurenta reclamanta Societatea Comerciala ESTAGRE – S.R.L. impotriva Sentintei civile nr. 1.247 din 15 aprilie 2010, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a XI-a contencios administrativ si fiscal in Dosarul nr. 36.047/3/2009, in contradictoriu cu intimatul parat Consiliul Judetean Dambovita.

La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta recurenta reclamanta Societatea Comerciala ESTAGRE – S.R.L., prin consilier juridic Daniela Grijitu, cu delegatie de reprezentare la dosar, si intimatul parat Consiliul Judetean Dambovita, prin consilier juridic Salcianu Silvia, cu delegatie de reprezentare la dosar.

Procedura de citare este legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:

Ambele parti, prin reprezentanti, invedereaza instantei ca nu mai au alte cereri de formulat in cauza.

Nemaifiind cereri de formulat sau exceptii de invocat, Curtea constata cauza in stare de judecata, acordand cuvantul pe recurs.

Recurenta reclamanta, prin consilier juridic, solicita admiterea recursului asa cum a fost formulat, fara cheltuieli de judecata.

Intimatul parat, prin consilier juridic, solicita respingerea recursului si mentinerea sentintei civile recurate ca fiind legala si temeinica pentru considerentele expuse pe larg prin intampinare. Depune la dosar practica judiciara.

 

CURTEA,

Prin Sentinta civila nr. 1.247 din 15 aprilie 2010 Tribunalul Bucuresti – Sectia a XI-a contencios administrativ si fiscal a respins ca neintemeiata cererea prin care reclamanta Societatea Comerciala ESTAGRE – S.R.L. a solicitat anularea Hotararii nr. 146 din 18 decembrie 2008, adoptata de paratul Consiliul Judetean Dambovita.

In prealabil, instanta a respins ca neintemeiata exceptia inadmisibilitatii actiunii.

Instanta a retinut ca prin hotararea contestata s-a stabilit o taxa speciala in sarcina agentilor economici care au ca obiect de activitate exploatari de cariera balastiera situate in judetul Dambovita.

Examinand sustinerile partilor, instanta a stabilit ca hotararea atacata a fost legal adoptata, in conditiile in care art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale abiliteaza consiliile judetene sa stabileasca taxe speciale, iar reclamanta, prin natura activitatii desfasurate, contribuie intr-o masura mai mare la degradarea drumurilor judetene.

Reclamanta a declarat recurs impotriva sentintei, aratand, in esenta, ca instanta de fond nu a precizat motivele pentru care i-a inlaturat sustinerile si a ignorat faptul ca nu detine mijloace de transport agregate.

Legal citat, intimatul parat a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea recursului, aratand ca a respectat procedura de adoptare a hotararii atacate si ca taxa instituita in concordanta cu prevederile art. 30 alin. (1) si (6) din Legea nr. 273/2006 a fost stabilita proportional cu activitatea desfasurata de reclamanta si consecintele acesteia in ceea ce priveste degradarea drumurilor nationale.

Analizand actele dosarului in raport cu sustinerile partilor, Curtea constata ca recursul este fondat, pentru considerentele de mai jos.

Prin Hotararea nr. 146 din 18 decembrie 2008, intimatul a aprobat procedura privind instituirea si perceperea taxei speciale de reparare si intretinere a drumurilor judetene. Conform alin. 2, taxa a fost stabilita in sarcina agentilor economici care au ca obiect de activitate exploatari de cariera balastiera situate in judetul Dambovita.

Asa cum reiese din preambulul sau, hotararea a fost adoptata in temeiul prevederilor art. 282 din Legea nr. 571/2003, art. 30 din Legea nr. 273/2006 si al Ordonantei Guvernului nr. 43/1997.

Examinand prevederile ce constituie temeiul de drept al hotararii contestate, Curtea retine urmatoarele:

Art. 282 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 prevede ca pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor fizice si juridice, consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot adopta taxe speciale.

Art. 2 pct. 55 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale defineste taxa ca fiind suma platita de o persoana fizica sau juridica, de regula, pentru serviciile prestate acesteia de catre un operator economic, o institutie publica ori un serviciu public, iar art. 30 alin. (6) din aceeasi lege prevede in mod imperativ ca taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.

Din coroborarea textelor citate mai sus reiese ca taxele speciale sunt adoptate pentru functionarea unor servicii publice create in interesul persoanelor fizice si juridice, dar sunt suportate exclusiv de acele persoane care se folosesc de aceste servicii, deci care obtin un beneficiu direct de pe urma lor.

Intrucat are ca destinatie repararea si intretinerea drumurilor judetene, taxa instituita prin Hotararea nr. 146 din 18 decembrie 2008 trebuie suportata exclusiv de persoanele care folosesc aceste drumuri si trebuie calculata, pe cat posibil, direct proportional cu contributia pe care fiecare categorie de beneficiar o are la degradarea acestor drumuri. In atare situatie, persoanele juridice vizate de hotararea atacata nu pot fi obligate la plata unei taxe speciale calculate in raport cu materialul excavat si facturat, ci, eventual, in raport cu materialul efectiv transportat, in masura in care transportul este efectuat de producator.

In plus, Curtea retine ca, potrivit probelor administrate, reclamanta nu detine mijloace de transport ale caror caracteristici constructive sunt de natura a degrada caile de rulare. In atare situatie, nu se poate sustine ca recurenta reclamanta se foloseste de serviciul public, in sensul art. 30 alin. (6) din Legea nr. 273/2006, pentru a fi obligata la suportarea taxei.

 

Avand in vedere considerentele expuse, Curtea constata ca hotararea atacata este nelegala, intrucat stabileste o taxa cu incalcarea prevederilor art. 30 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. Prin urmare, in baza art. 304 pct. 9 si art. 312 din Codul de procedura civila, va admite recursul si, pe cale de consecinta, va modifica in parte sentinta, in sensul ca va admite actiunea si va anula actul administrativ atacat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

In numele legii

DECIDE:

 

Admite recursul formulat de recurenta reclamanta Societatea Comerciala ESTAGRE – S.R.L. impotriva Sentintei civile nr. 1.247 din 15 aprilie 2010, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a XI-a contencios administrativ si fiscal in Dosarul nr. 36.047/3/2009, in contradictoriu cu intimatul parat Consiliul Judetean Dambovita.

Modifica in parte sentinta recurata in sensul ca admite cererea, anuleaza Hotararea Consiliului Local nr. 146 din 18 decembrie 2008 a Consiliului Judetean Dambovita.

Mentine celelalte dispozitii.

Irevocabila.

Pronuntata in sedinta publica astazi, 3 martie 2011.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close