Avizul Comitetului Economic si Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului in ceea ce priveste anumite dispozitii referitoare la instrumentele de impartire a riscurilor in cazul statelor membre care se confrunta cu dificultati grave sau sunt amenintate de astfel de dificultati cu privire la stabilitatea lor financiara COM(2011) 655 final – 2011/0283 (COD)

2012/C 43/03

Raportor general: dl Michael SMYTH

La 8 noiembrie 2011, in conformitate cu articolul 177 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, Consiliul a hotarat sa consulte Comitetul Economic si Social European cu privire la

Propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 in ceea ce priveste anumite dispozitii referitoare la instrumentele de impartire a riscurilor in cazul statelor membre care se confrunta cu dificultati grave sau sunt amenintate de astfel de dificultati cu privire la stabilitatea lor financiara

COM(2011) 655 final – 2011/0283 (COD).

La 25 octombrie 2011, Biroul Comitetului Economic si Social European a insarcinat Sectiunea pentru uniunea economica si monetara si coeziune economica si sociala cu pregatirea lucrarilor Comitetului pe aceasta tema.

Avand in vedere caracterul urgent al lucrarilor, Comitetul Economic si Social European l-a numit pe dl SMYTH raportor general in cadrul celei de-a 476-a sesiuni plenare din 7 si 8 decembrie 2011 (sedinta din 8 decembrie 2011) si a adoptat prezentul aviz cu 128 de voturi pentru si 7 abtineri.

1. Concluzii si recomandari

1.1 CESE ia nota de propunerea Comisiei de modificare a articolelor 14 si 36 din Regulamentul nr. 1083/2006, care permite, pe de o parte, ca instrumentele de impartire a riscurilor sa fie gestionate intr-o forma indirect centralizata si, pe de alta parte, ca statele membre care se confrunta cu dificultati grave sau sunt amenintate de astfel de dificultati in materie de stabilitate financiara sa contribuie cu o parte din sumele care le-au fost alocate in cadrul obiectivelor “Convergenta” si “Competitivitate regionala si ocuparea fortei de munca” ale politicii de coeziune la constituirea de provizioane si la aportul de capital pentru imprumuturi sau garantii acordate, direct sau indirect, de BEI sau de alte institutii financiare internationale promotorilor de proiecte si altor parteneri publici sau privati. Modificarile propuse nu vor afecta valoarea maxima a finantarii acordate in cadrul programelor operationale, in perioada de programare 2007-2013.

1.2 CESE aproba propunerea.

2. Expunere de motive

2.1 Aceasta propunere ar facilita aprobarea de catre BEI sau alte institutii financiare a imprumuturilor acordate in conformitate cu articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 pentru una sau mai multe prioritati inscrise intr-un program operational, intr-un moment in care, din cauza scaderii ratingului datoriei publice si private a statului si a institutiilor financiare din statele membre, asemenea imprumuturi nu ar fi disponibile.

2.2 Comitetul recunoaste ca este vital ca proiectele si redresarea economiei sa fie sprijinite si, in consecinta, sustine propunerea mentionata.

Bruxelles, 8 decembrie 2011

Presedintele Comitetului Economic si Social European

Staffan Nilsson

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close