Metodologia-cadru de organizare si functionare a programelor postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua

In M. Of. nr. 109 din 10 februarie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3163/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a programelor postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Metodologia-cadru de organizare si functionare a programelor postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Directia generala invatamant superior, Directia generala economic, finante, resurse umane si institutiile de invatamant superior vor pune in aplicare prevederile prezentului ordin.

ART. 3

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

METODOLOGIE-CADRU

de organizare si functionare a programelor postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua

 

ART. 1

In conformitate cu definitiile acceptate la nivel european, in sensul prezentei metodologii:

a) competenta reprezinta abilitatea de a aplica adecvat rezultatele invatarii, intr-un context definit. Competenta nu este limitata la elemente cognitive (implicand utilizarea teoriei, concepte, cunostinte) si include aspecte functionale (deprinderi tehnice), precum si atribute interpersonale (abilitati sociale sau organizationale);

b) certificarea competentelor reprezinta procesul emiterii unui certificat care atesta faptul ca un set de rezultate ale invatarii (cunostinte, expertiza, deprinderi si/sau competente) dobandite de o persoana a fost evaluat si validat de o structura competenta, pe baza unor standarde existente;

c) rezultatele invatarii reprezinta setul de cunostinte, deprinderi si/sau competente pe care o persoana le-a acumulat si/sau este capabila sa le demonstreze practic la sfarsitul unui proces de invatare formal, informal sau nonformal;

d) evaluarea rezultatelor invatarii reprezinta procesul de estimare a cunostintelor, abilitatilor, deprinderilor si/sau competentelor unei persoane, pe baza unor criterii predefinite;

e) validarea rezultatelor invatarii reprezinta confirmarea de catre o structura competenta a faptului ca rezultatele invatarii (cunostinte, deprinderi si/sau competente) dobandite de o persoana au fost evaluate pe baza unor criterii predefinite si care sunt conforme cu cerintele standardului de validare.

ART. 2

Programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua vizeaza actualizarea/dezvoltarea/perfectionarea unei/unor competente ori unitati de competenta/competente din una sau mai multe calificari universitare ori din unul sau mai multe standarde ocupationale, aferente unei ocupatii care poate fi practicata doar de un absolvent de studii universitare.

ART. 3

(1) Potrivit legii, pot organiza programe postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua toate acele institutii de invatamant superior care au acreditate cel putin programe de studii universitare de licenta in domeniul stiintific respectiv.

(2) Programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua se infiinteaza si se gestioneaza, potrivit prevederilor legale in vigoare, la nivelul departamentelor sau/si scolilor postuniversitare.

(3) Programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua se pot organiza numai in limbile si la formele de invatamant in care sunt scolarizate programele de studii universitare de licenta acreditate in domeniul stiintific respectiv.

ART. 4

Potrivit legii, programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua se pot organiza in regim cu taxa sau cu finantare din alte surse.

ART. 5

(1) Programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua se desfasoara pe baza unui regulament propriu de organizare si desfasurare, aprobat de senatul universitar.

(2) Acest regulament trebuie sa fie aprobat inainte de a incepe scolarizarea oricarui program postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua.

ART. 6

Au dreptul sa participe la programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua absolventii care au finalizat cu diploma cel putin studiile universitare de licenta sau echivalente.

ART. 7

(1) Planurile de invatamant pentru programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua se elaboreaza de catre departamente/scoli postuniversitare. Finalizarea circuitului intern de aprobare a planurilor de invatamant se face prin aprobarea lor de catre senatele universitare.

(2) Planurile de invatamant aprobate de senatele universitare se avizeaza de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, unde vor fi prezentate impreuna cu calificarea universitara sau standardul ocupational/standardele ocupationale pe care se fundamenteaza programul, precum si cu competenta/competentele sau unitatea de competenta/unitatile de competenta vizate de programul postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua.

ART. 8

(1) In conformitate cu prevederile legale, programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua pot utiliza sistemul de credite de studiu transferabile.

(2) In cazul programelor postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua cu durata mai mare de 100 de ore, utilizarea creditelor de studiu transferabile este obligatorie.

ART. 9

(1) Programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua se finalizeaza cu un examen de certificare a competentelor profesionale asimilate de cursanti pe parcursul programului.

(2) Examenul de certificare a competentelor trebuie sa verifice capacitatea de a aplica practic competentele dobandite in programul postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua.

(3) Examenul de certificare a competentelor profesionale nu poate fi sustinut decat la institutia care a asigurat scolarizarea.

ART. 10

(1) Absolventilor care promoveaza examenul de certificare a competentelor li se elibereaza de catre institutia organizatoare un certificat de atestare a competentelor profesionale specifice programului.

(2) Certificatul de atestare a competentelor profesionale este insotit de un supliment descriptiv care contine situatia scolara, durata in ore a programului, numarul de credite transferabile acumulate (daca este cazul), calificarea universitara/standardul ocupational care a stat la baza dezvoltarii programului si competenta/competentele sau unitatea de competenta/unitatile de competenta vizate de programul postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua.

(3) Certificatul de atestare a competentelor profesionale si suplimentul descriptiv se aproba prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului si se gestioneaza potrivit reglementarilor referitoare la actele de studii.

ART. 11

(1) Activitatea din cadrul programelor postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua se normeaza separat si nu intra sub incidenta art. 288 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Numarul maxim de ore pe care un cadru didactic si/sau un cadru didactic coordonator de program le pot desfasura in programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua se stabileste de senatul universitatii.

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close