„Impozite interne – Articolul 110 TFUE – Taxa pe poluare aplicata cu ocazia primei inmatriculari a autovehiculelor”

HOTARAREA CURTII (Camera intai)

7 iulie 2011

In cauza C‑263/10,

avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 267 TFUE de Tribunalul Gorj (Romania), prin decizia din 24 martie 2010, primita de Curte la 27 mai 2010, in procedura

Iulian Nisipeanu

impotriva

Directiei Generale a Finantelor Publice Gorj,

Administratiei Finantelor Publice Targu Carbunesti,

Administratiei Fondului pentru Mediu,

CURTEA (Camera intai),

compusa din domnul A. Tizzano, presedinte de camera, domnii J.‑J. Kasel, M. Ilešič (raportor), E. Levits si M. Safjan, judecatori,

avocat general: doamna E. Sharpston,

grefier: doamna R. Șeres, administrator,

avand in vedere procedura scrisa si in urma sedintei din 5 mai 2011,

luand in considerare observatiile prezentate:

–        pentru guvernul roman, initial de domnii A. Popescu si V. Angelescu si ulterior de domnul R. H. Radu si de doamna A. Wellman, in calitate de agentis

–        pentru Comisia Europeana, de domnul D. Triantafyllou si de doamna L. Bouyon, in calitate de agenti,

avand in vedere decizia de judecare a cauzei fara concluzii, luata dupa ascultarea avocatului general,

pronunta prezenta

Hotarare

1        Cererea de pronuntare a unei hotarari preliminare priveste interpretarea articolului 110 TFUE.

2        Aceasta cerere a fost formulata in cadrul unui litigiu intre domnul Nisipeanu, pe de o parte, si Directia Generala a Finantelor Publice Gorj, Administratia Finantelor Publice Targu Carbunesti si Administratia Fondului pentru Mediu, pe de alta parte, referitor la o taxa pe care domnul Nisipeanu a trebuit sa o achite cu ocazia inmatricularii unui autovehicul provenit dintr‑un alt stat membru.

Cadrul juridic

Reglementarea Uniunii

3        „Normele europene de emisii” stabilesc limitele permise ale emisiilor de gaze de evacuare pentru autovehiculele noi comercializate in statele membre ale Uniunii Europene. Prima dintre aceste norme (denumita in general „Euro 1”) a fost introdusa prin Directiva 91/441/CEE a Consiliului din 26 iunie 1991 de modificare a Directivei 70/220/CEE privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la masurile preconizate impotriva poluarii aerului cu emisiile poluante provenite de la autovehicule (JO L 242, p. 1, Editie speciala, 13/vol. 10, p. 135), care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 1992. De atunci, normele in materie au fost inasprite progresiv in vederea imbunatatirii calitatii aerului in Uniune.

4        Norma „Euro 2” a fost instituita incepand de la 1 ianuarie 1996. Legiuitorul Uniunii a introdus in continuare noi norme, printre care norma „Euro 4”, instituita incepand cu 1 ianuarie 2005. In temeiul Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor in ceea ce priveste emisiile provenind de la vehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si Euro 6) si privind accesul la informatiile referitoare la repararea si intretinerea vehiculelor (JO L 171, p. 1), limita in vigoare in prezent este cea a normei „Euro 5”, iar instituirea unei norme „Euro 6” este prevazuta pentru anul 2014.

5        Pe de alta parte, Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor si remorcilor acestora, precum si a sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directiva‑cadru) (JO L 263, p. 1) distinge autovehiculele din categoria M, care cuprinde „[autovehiculele] cu cel putin patru roti, […] pentru transportul pasagerilor”, de cele din categoria N, care cuprinde „[autovehiculele] cu cel putin patru roti, […] pentru transportul marfurilor”. Aceste categorii cuprind subdiviziuni in functie de numarul de locuri si de masa maxima (categoria M) sau numai in functie de masa maxima (categoria N).

Reglementarea nationala

6        Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, denumita in continuare „OUG nr. 50/2008”), care a intrat in vigoare la 1 iulie 2008, instituie, la articolul 3, o taxa pe poluare pentru autovehiculele din categoriile M1-M3 si N1-N3.

7        Potrivit articolului 4 litera a) din OUG nr. 50/2008, obligatia de plata a taxei mentionate intervine „cu ocazia primei inmatriculari a unui autovehicul in Romania”.

8        Articolul 6 din OUG nr. 50/2008 prevede:

„(1)      Suma de plata reprezentand taxa se calculeaza […] dupa cum urmeaza:

a)       pentru autovehiculele din categoria M1, cu norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6:

[…]

b)       pentru autovehiculele din categoria M1, cu norma de poluare non Euro, Euro 1 sau Euro 2, dupa formula:

Suma de plata = C × D × (100 − E)/100

unde:

C =       cilindree (capacitatea cilindrica)s

D =       taxa specifica pe cilindree, prevazuta in coloana 3 din anexa nr. 2s

E =       cota de reducere a taxei, prevazuta in coloana 2 din anexa nr. 4s

[…]

(3)      Cota fixa de reducere prevazuta in anexa nr. 4 este stabilita in functie de vechimea autovehiculului, de rulajul mediu anual, de starea tehnica si nivelul de dotare al autovehiculului. […]

[…]”

9        Potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 208/2008 din 4 decembrie 2008 pentru stabilirea unor masuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, denumita in continuare „OUG nr. 208/2008”), autovehiculele a caror capacitate cilindrica nu depaseste 2 000 cmsi care au fost inmatriculate pentru prima data in Romania sau in alte state membre incepand cu data de 15 decembrie 2008 se excepteaza de la obligatia de plata a taxei stabilite prin OUG nr. 50/2008.

10      Pentru autovehiculele care nu indeplineau aceste criterii, cuantumul taxei mentionate a fost majorat prin OUG nr. 208/2008.

11      OUG nr. 208/2008 a fost ulterior abrogata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 218/2008 din 10 decembrie 2008 privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 836 din 11 decembrie 2008, denumita in continuare „OUG nr. 218/2008”), aceasta noua ordonanta prevazand ca autovehiculele din categoria M1 cu norma de poluare Euro 4 a caror capacitate cilindrica nu depaseste 2 000 cm3, precum si toate autovehiculele din categoria N1 cu norma de poluare Euro 4 care se inmatriculeaza pentru prima data in Romania sau in alte state membre in perioada 15 decembrie 2008-31 decembrie 2009 se excepteaza de la obligatia de plata a taxei instituite prin OUG nr. 50/2008.

12      Pentru celelalte autovehicule din categoriile M1 si N1, cuantumul taxei nu s‑a modificat in raport cu cel stabilit prin OUG nr. 208/2008.

13      Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7/2009 din 18 februarie 2009 privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 19 februarie 2009, denumita in continuare „OUG nr. 7/2009”), anexele 1, 2 si 4 la OUG nr. 50/2008, cu modificarile ulterioare, au fost inlocuite cu anexele 1-3 la OUG nr. 7/2009 mentionata.

14      Ulterior, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2009 din 29 decembrie 2009 pentru aplicarea unor masuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 926 din 30 decembrie 2009, denumita in continuare „OUG nr. 117/2009”), care a intrat in vigoare la 30 decembrie 2009, a prevazut ca autovehiculele din categoria M1 cu norma de poluare Euro 4, a caror capacitate cilindrica nu depaseste 2 000 cm3, precum si autovehiculele din categoria N1 cu norma de poluare Euro 4 inmatriculate pentru prima data intr‑un stat membru al Uniunii Europene in perioada 15 decembrie 2008-31 decembrie 2009 inclusiv se excepteaza de la obligatia de plata a taxei pe poluare, cu conditia sa fie inmatriculate pentru prima data in Romania in cele 45 de zile ulterioare datei de 30 decembrie 2009.

Actiunea principala si intrebarile preliminare

15      Domnul Nisipeanu a inmatriculat in Romania un autovehicul de ocazie cumparat in Germania. Acest vehicul figureaza printre vehiculele din categoria M1, are o capacitate cilindrica de 1 597 cmsi respecta, avand in vedere emisiile pe care le produce, norma de poluare Euro 2. Acesta fusese inmatriculat in Germania in anul 1997.

16      In vederea inmatricularii in Romania a vehiculului mentionat, domnul Nisipeanu a platit, la 1 februarie 2010, suma de 4 431 de lei ca taxa pe poluare in temeiul OUG nr. 50/2008, conform unei decizii emise de autoritatea competenta. Ulterior, acesta a solicitat sa i se restituie respectiva suma. Impotriva refuzului de a se da curs cererii sale, domnul Nisipeanu a introdus o actiune la Tribunalul Gorj, prin care a solicitat ca paratele din actiunea principala sa fie obligate sa ii restituie suma mentionata. In sustinerea actiunii sale, acesta a invocat faptul ca taxa in cauza este incompatibila cu articolul 110 TFUE.

17      In aceste conditii, Tribunalul Gorj a hotarat sa suspende judecarea cauzei si sa adreseze Curtii urmatoarele intrebari preliminare:

„1)      Articolul 110 [TFUE] trebuie interpretat in sensul ca impozitele interne discriminatorii pe care le interzice includ si taxa reglementata in legislatia Romaniei prin [OUG nr. 50/2008], asa cum a fost modificata prin [OUG nr. 208/2008, nr. 218/2008, nr. 7/2009 si nr. 117/2009]?

2)      Articolul 110 [TFUE] permite Romaniei ca, prin intermediul legislatiei nationale, sa instituie, la emiterea [OUG] nr. 50/2008, incepand cu 1 iulie 2008, criteriul «primei inmatriculari in Romania», asa cum este prevazut in articolul 4 litera a) al [OUG], aceasta fiind o cerinta obiectiva conform dispozitiilor Tratatului?

3)      Articolul 110 [TFUE] autorizeaza Romania […] sa aplice [incepand] cu 1 iulie 2008 taxa pe poluare vehiculelor de ocazie importate din [Uniune] sau dobandite din achizitii [din alte state ale Uniunii] si inmatriculate pentru prima data in Romania, in timp ce pentru vehiculele de ocazie cumparate din Romania taxa pe poluare nu este perceputa?

4)      Articolul 110 [TFUE] permite ca Romania sa acorde […] scutirea de plata a taxei pe poluare doar [pentru] «autovehiculele M1 cu norma de poluare Euro 4 a caror capacitate cilindrica nu depaseste 2 000 de centimetri cubi, [precum si pentru] toate autovehiculele N1 cu norma de poluare Euro 4, care se inmatriculeaza pentru prima data in Romania sau in alte state membre ale Uniunii Europene in perioada 15 decembrie 2008-31 decembrie 2009», in timp ce pentru autoturismele noi cu alte caracteristici decat cele expuse scutirea nu este acordata?

5)      Articolul 110 [TFUE] trebuie interpretat in sensul ca permite Romaniei sa protejeze industria nationala a automobilelor, intrucat taxa de poluare se achita doar pentru [autovehiculele] second hand importate si inmatriculate din Uniune […], in timp ce ea nu este perceputa pentru [autovehiculele] second hand deja inmatriculate in Romania si care fac obiectul revanzarii pe teritoriul acesteia?

6)      Constituie situatiile expuse o taxare discriminatorie, interzisa de dispozitiile art. 110 [TFUE], in conditia in care criteriul «primei inmatriculari in Romania» prevazut de articolul 4 litera a) din [OUG nr.] 50/2008 nu este unul obiectiv raportat la scopul declarat al instituirii taxei pe poluare prin aplicarea principiului «poluatorul plateste», insa, taxa fiind legata de acest criteriu, protejeaza productia nationala a autoturismelor noi, precum si piata interna [romaneasca] a [autovehiculelor] second hand?”

Cu privire la intrebarile preliminare

18      Prin intermediul primelor trei intrebari adresate, care trebuie analizate impreuna, instanta de trimitere solicita, in esenta, sa se stabileasca daca articolul 110 TFUE se opune ca un stat membru sa instituie o taxa pe poluare, precum cea in cauza in actiunea principala, care se aplica autovehiculelor cu ocazia primei lor inmatriculari in acest stat membru.

19      Este cert ca, din punct de vedere formal, regimul de impozitare in cauza in actiunea principala nu face deosebire nici intre autovehicule, in functie de provenienta lor, nici intre proprietarii acestor vehicule, in functie de cetatenia sau nationalitatea lor. Cu toate acestea, chiar daca nu sunt intrunite conditiile unei discriminari directe, un impozit intern poate fi indirect discriminatoriu din cauza efectelor sale (Hotararea din 5 octombrie 2006, Nádasdi si Németh, C‑290/05 si C‑333/05, Rec., p. I‑10115, punctul 47).

20      In ceea ce priveste o taxa precum cea reglementata de OUG nr. 50/2008, este necesar, astfel cum Curtea a aratat deja la punctul 38 din Hotararea din 7 aprilie 2010, Tatu (C‑402/09, nepublicata inca in Repertoriu), sa se examineze neutralitatea taxei in cauza, in special intre vehiculele de ocazie importate si vehiculele de ocazie similare care au fost inmatriculate pe teritoriul national anterior intrarii in vigoare a acestei taxe.

21      Desigur, astfel cum a subliniat guvernul roman, articolul 110 TFUE nu urmareste sa impiedice un stat membru sa introduca impozite noi sau sa modifice cota ori baza impozabila a impozitelor existente (Hotararile Nádasdi si Németh, punctul 49, si Tatu, punctul 50, citate anterior).

22      In plus si cu siguranta, atunci cand un stat membru introduce o noua lege fiscala, acesta stabileste aplicarea legii respective incepand de la o anumita data. Prin urmare, taxa aplicata dupa intrarea in vigoare a acestei legi poate fi diferita de taxa fiscala in vigoare anterior. Aceasta din urma imprejurare nu poate, prin ea insasi, sa fie considerata ca avand un efect discriminatoriu intre situatiile constituite anterior si cele care sunt posterioare intrarii in vigoare a noii norme (Hotararea Tatu, citata anterior, punctul 51).

23      Cu toate acestea, competenta statelor membre de a stabili noi taxe nu este nelimitata. Astfel, potrivit unei jurisprudente constante, interdictia prevazuta la articolul 110 TFUE trebuie sa se aplice de fiecare data cand un impozit fiscal este de natura sa descurajeze importul de bunuri provenind din alte state membre, favorizand produsele nationale (Hotararea Tatu, citata anterior, punctul 52 si jurisprudenta citata).

24      In ceea ce priveste taxele aplicate autovehiculelor, este cert ca vehiculele prezente pe piata intr‑un stat membru sunt „produse nationale” ale acestuia in sensul articolului 110 TFUE. Atunci cand aceste produse sunt puse in vanzare pe piata vehiculelor de ocazie a acestui stat membru, ele trebuie considerate „produse similare” vehiculelor de ocazie importate de acelasi tip, cu aceleasi caracteristici si cu aceeasi uzura. Astfel, vehiculele de ocazie cumparate de pe piata statului membru mentionat si cele cumparate, in scopul importarii si punerii in circulatie in acest stat, din alte state membre constituie produse concurente (Hotararea Tatu, citata anterior, punctul 55 si jurisprudenta citata).

25      Rezulta ca, in pofida constatarilor efectuate la punctele 21 si 22 din prezenta hotarare, articolul 110 TFUE obliga fiecare stat membru sa aleaga taxele aplicate autovehiculelor si sa le stabileasca regimul astfel incat acestea sa nu aiba ca efect favorizarea vanzarii vehiculelor de ocazie nationale si descurajarea, in acest mod, a importului de vehicule de ocazie similare (Hotararea Tatu, citata anterior, punctul 56).

26      Astfel cum a aratat Curtea la punctul 58 din Hotararea Tatu, citata anterior, o reglementare precum OUG nr. 50/2008 are ca efect faptul ca autovehiculele de ocazie importate si caracterizate printr‑o vechime si o uzura importante sunt supuse, in pofida aplicarii unei reduceri mari a cuantumului taxei pentru a tine seama de deprecierea lor, unei taxe care se poate apropia de 30 % din valoarea lor de piata, in timp ce vehiculele similare puse in vanzare pe piata nationala a vehiculelor de ocazie nu sunt in niciun fel grevate de o astfel de sarcina fiscala. Nu se poate contesta ca, in aceste conditii, reglementarea nationala mentionata are ca efect descurajarea importarii si punerii in circulatie in Romania a unor autovehicule de ocazie cumparate din alte state membre.

27      Aceleasi consideratii se impun in ceea ce priveste regimul de impozitare prevazut de OUG nr. 50/2008, astfel cum a fost modificata prin OUG nr. 208/2008, OUG nr. 218/2008, OUG nr. 7/2009 si, respectiv, OUG nr. 117/2009. Astfel, din dosarul cauzei rezulta ca toate versiunile de modificare a OUG nr. 50/2008 mentin un regim de impozitare care descurajeaza inmatricularea in Romania a unor autovehicule de ocazie cumparate din alte state membre si care se caracterizeaza printr‑o uzura si o vechime importante, in timp ce vehiculele similare puse in vanzare pe piata nationala a vehiculelor de ocazie nu sunt in niciun fel grevate de o asemenea sarcina fiscala. Pe de alta parte, cu ocazia sedintei, care a avut loc dupa pronuntarea Hotararii Tatu, citata anterior, guvernul roman nu a sustinut ca ar exista o diferenta relevanta, in scopul examinarii compatibilitatii cu articolul 110 TFUE a unei taxe precum cea reglementata de OUG nr. 50/2008, intre versiunea initiala a OUG nr. 50/2008 si versiunile ulterioare ale acesteia.

28      In sfarsit, trebuie amintit ca obiectivul protectiei mediului, care se materializeaza in faptul, pe de o parte, de a impiedica, prin aplicarea unei taxe disuasive, circulatia in Romania a unor vehicule deosebit de poluante, precum cele care corespund normelor Euro 1 si Euro 2 si care au o capacitate cilindrica mare, si, pe de alta parte, de a folosi veniturile generate de aceasta taxa pentru finantarea unor proiecte de mediu, ar putea fi realizat mai complet si mai coerent aplicand taxa pe poluare oricarui vehicul de acest tip care a fost pus in circulatie in Romania. O astfel de taxare, a carei punere in aplicare in cadrul unei taxe anuale rutiere este perfect posibila, nu ar favoriza piata nationala a vehiculelor de ocazie in detrimentul punerii in circulatie a vehiculelor de ocazie importate si ar fi, in plus, conforma principiului poluatorul plateste (Hotararea Tatu, citata anterior, punctul 60).

29      Avand in vedere consideratiile care preceda, trebuie sa se raspunda la prima, la a doua, la a treia, la a cincea si la a sasea intrebare adresate ca articolul 110 TFUE trebuie interpretat in sensul ca se opune ca un stat membru sa instituie o taxa pe poluare aplicata autovehiculelor cu ocazia primei lor inmatriculari in acest stat membru daca regimul acestei masuri fiscale este astfel stabilit incat descurajeaza punerea in circulatie in statul membru mentionat a unor vehicule de ocazie cumparate din alte state membre, fara insa a descuraja cumpararea unor vehicule de ocazie avand aceeasi vechime si aceeasi uzura de pe piata nationala.

30      Intrucat acest raspuns permite instantei de trimitere sa solutioneze actiunea principala, care priveste taxa platita la inmatricularea unui vehicul cu norma de poluare Euro 2, nu este necesar sa se raspunda la a patra intrebare adresata, care priveste exceptarea de la taxa instituita prin OUG nr. 50/2008 in favoarea persoanelor care inmatriculeaza in Romania anumite autovehicule cu norma de poluare Euro 4.

Cu privire la limitarea in timp a efectelor prezentei hotarari

31      In ipoteza in care hotararea care urmeaza a fi pronuntata ar statua ca articolul 110 TFUE se opune perceperii unei taxe precum cea instituita prin reglementarea nationala in cauza, guvernul roman a solicitat Curtii, cu ocazia sedintei, sa limiteze efectele in timp ale hotararii sale.

32      In conformitate cu o jurisprudenta constanta, interpretarea unei norme a dreptului Uniunii data de Curte in exercitarea competentei pe care i‑o confera articolul 267 TFUE lamureste si precizeaza semnificatia si domeniul de aplicare al acestei norme, astfel cum trebuie sau cum ar fi trebuit sa fie inteleasa si aplicata de la intrarea sa in vigoare. Rezulta ca norma astfel interpretata poate si trebuie sa fie aplicata raporturilor juridice nascute si constituite inainte de hotararea asupra cererii de interpretare, daca sunt reunite si conditiile care permit supunerea litigiului privind aplicarea normei respective instantelor competente (a se vedea in special Hotararea din 2 februarie 1988, Blaizot si altii, 24/86, Rec., p. 379, punctul 27, Hotararea din 10 ianuarie 2007, Skov si Bilka, C‑402/03, Rep., p. I‑199, punctul 50, precum si Hotararea din 18 ianuarie 2007, Brzeziński, C‑313/05, Rep., p. I‑513, punctul 55).

33      Prin urmare, numai in mod exceptional, in aplicarea principiului general al securitatii juridice, inerent ordinii juridice a Uniunii, Curtea poate sa fie determinata sa limiteze posibilitatea de a se invoca o dispozitie pe care a interpretat‑o. Pentru a putea impune o astfel de limitare, este necesara intrunirea a doua criterii esentiale, si anume buna‑credinta a celor interesati si riscul unor perturbari grave (Hotararea Skov si Bilka, citata anterior, punctul 51, precum si Hotararea din 3 iunie 2010, Kalinchev, C‑2/09, nepublicata inca in Repertoriu, punctul 50).

34      In ceea ce priveste riscul unor perturbari grave, trebuie amintit ca existenta unor consecinte financiare care ar rezulta pentru un stat membru dintr‑o hotarare preliminara nu justifica, prin ea insasi, limitarea in timp a efectelor acestei hotarari (Hotararea din 20 septembrie 2001, Grzelczyk, C‑184/99, Rec., p. I‑6193, punctul 52, Hotararea din 15 martie 2005, Bidar, C‑209/03, Rec., p. I‑2119, punctul 68, si Hotararea Brzeziński, citata anterior, punctul 58). Statului membru care solicita o astfel de limitare ii revine obligatia de a prezenta in fata Curtii date cifrice care sa stabileasca riscul unor repercusiuni economice grave (Hotararile Brzeziński, punctele 59 si 60, si Kalinchev, punctele 54 si 55, citate anterior).

35      Or, in ceea ce priveste repercusiunile economice care pot decurge dintr‑o hotarare prin care Curtea declara ca articolul 110 TFUE se opune unui regim de impozitare precum cel instituit prin OUG nr. 50/2008, guvernul roman s‑a limitat in esenta la mentionarea numarului mare de cereri de rambursare a taxei percepute, care s‑ar ridica la aproximativ 40 000, si sa faca referire la criza economica de care este afectata Romania.

36      Trebuie sa se constate ca, in lipsa unor date cifrice mai precise care sa permita sa se concluzioneze ca economia romaneasca risca sa fie serios afectata de repercusiunile prezentei hotarari, conditia privind existenta unor perturbari grave nu poate fi considerata stabilita.

37      In aceste conditii, nu este necesar sa se verifice indeplinirea criteriului privind buna‑credinta a celor interesati.

38      Din aceste consideratii rezulta ca nu este necesar sa fie limitate in timp efectele prezentei hotarari.

Cu privire la cheltuielile de judecata

39      Intrucat, in privinta partilor din actiunea principala, procedura are caracterul unui incident survenit la instanta de trimitere, este de competenta acesteia sa se pronunte cu privire la cheltuielile de judecata. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observatii Curtii, altele decat cele ale partilor mentionate, nu pot face obiectul unei rambursari.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera intai) declara:

Articolul 110 TFUE trebuie interpretat in sensul ca se opune ca un stat membru sa instituie o taxa pe poluare aplicata autovehiculelor cu ocazia primei lor inmatriculari in acest stat membru daca regimul acestei masuri fiscale este astfel stabilit incat descurajeaza punerea in circulatie in statul membru mentionat a unor vehicule de ocazie cumparate din alte state membre, fara insa a descuraja cumpararea unor vehicule de ocazie avand aceeasi vechime si aceeasi uzura de pe piata nationala.

 

 

 

HOTARAREA CURTII (Camera intai)

7 iulie 2011

In cauza C‑263/10,

avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 267 TFUE de Tribunalul Gorj (Romania), prin decizia din 24 martie 2010, primita de Curte la 27 mai 2010, in procedura

Iulian Nisipeanu

impotriva

Directiei Generale a Finantelor Publice Gorj,

Administratiei Finantelor Publice Targu Carbunesti,

Administratiei Fondului pentru Mediu,

CURTEA (Camera intai),

compusa din domnul A. Tizzano, presedinte de camera, domnii J.‑J. Kasel, M. Ilešič (raportor), E. Levits si M. Safjan, judecatori,

avocat general: doamna E. Sharpston,

grefier: doamna R. Șeres, administrator,

avand in vedere procedura scrisa si in urma sedintei din 5 mai 2011,

luand in considerare observatiile prezentate:

–        pentru guvernul roman, initial de domnii A. Popescu si V. Angelescu si ulterior de domnul R. H. Radu si de doamna A. Wellman, in calitate de agentis

–        pentru Comisia Europeana, de domnul D. Triantafyllou si de doamna L. Bouyon, in calitate de agenti,

avand in vedere decizia de judecare a cauzei fara concluzii, luata dupa ascultarea avocatului general,

pronunta prezenta

Hotarare

1        Cererea de pronuntare a unei hotarari preliminare priveste interpretarea articolului 110 TFUE.

2        Aceasta cerere a fost formulata in cadrul unui litigiu intre domnul Nisipeanu, pe de o parte, si Directia Generala a Finantelor Publice Gorj, Administratia Finantelor Publice Targu Carbunesti si Administratia Fondului pentru Mediu, pe de alta parte, referitor la o taxa pe care domnul Nisipeanu a trebuit sa o achite cu ocazia inmatricularii unui autovehicul provenit dintr‑un alt stat membru.

Cadrul juridic

Reglementarea Uniunii

3        „Normele europene de emisii” stabilesc limitele permise ale emisiilor de gaze de evacuare pentru autovehiculele noi comercializate in statele membre ale Uniunii Europene. Prima dintre aceste norme (denumita in general „Euro 1”) a fost introdusa prin Directiva 91/441/CEE a Consiliului din 26 iunie 1991 de modificare a Directivei 70/220/CEE privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la masurile preconizate impotriva poluarii aerului cu emisiile poluante provenite de la autovehicule (JO L 242, p. 1, Editie speciala, 13/vol. 10, p. 135), care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 1992. De atunci, normele in materie au fost inasprite progresiv in vederea imbunatatirii calitatii aerului in Uniune.

4        Norma „Euro 2” a fost instituita incepand de la 1 ianuarie 1996. Legiuitorul Uniunii a introdus in continuare noi norme, printre care norma „Euro 4”, instituita incepand cu 1 ianuarie 2005. In temeiul Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor in ceea ce priveste emisiile provenind de la vehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si Euro 6) si privind accesul la informatiile referitoare la repararea si intretinerea vehiculelor (JO L 171, p. 1), limita in vigoare in prezent este cea a normei „Euro 5”, iar instituirea unei norme „Euro 6” este prevazuta pentru anul 2014.

5        Pe de alta parte, Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor si remorcilor acestora, precum si a sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directiva‑cadru) (JO L 263, p. 1) distinge autovehiculele din categoria M, care cuprinde „[autovehiculele] cu cel putin patru roti, […] pentru transportul pasagerilor”, de cele din categoria N, care cuprinde „[autovehiculele] cu cel putin patru roti, […] pentru transportul marfurilor”. Aceste categorii cuprind subdiviziuni in functie de numarul de locuri si de masa maxima (categoria M) sau numai in functie de masa maxima (categoria N).

Reglementarea nationala

6        Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, denumita in continuare „OUG nr. 50/2008”), care a intrat in vigoare la 1 iulie 2008, instituie, la articolul 3, o taxa pe poluare pentru autovehiculele din categoriile M1-M3 si N1-N3.

7        Potrivit articolului 4 litera a) din OUG nr. 50/2008, obligatia de plata a taxei mentionate intervine „cu ocazia primei inmatriculari a unui autovehicul in Romania”.

8        Articolul 6 din OUG nr. 50/2008 prevede:

„(1)      Suma de plata reprezentand taxa se calculeaza […] dupa cum urmeaza:

a)       pentru autovehiculele din categoria M1, cu norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6:

[…]

b)       pentru autovehiculele din categoria M1, cu norma de poluare non Euro, Euro 1 sau Euro 2, dupa formula:

Suma de plata = C × D × (100 − E)/100

unde:

C =       cilindree (capacitatea cilindrica)s

D =       taxa specifica pe cilindree, prevazuta in coloana 3 din anexa nr. 2s

E =       cota de reducere a taxei, prevazuta in coloana 2 din anexa nr. 4s

[…]

(3)      Cota fixa de reducere prevazuta in anexa nr. 4 este stabilita in functie de vechimea autovehiculului, de rulajul mediu anual, de starea tehnica si nivelul de dotare al autovehiculului. […]

[…]”

9        Potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 208/2008 din 4 decembrie 2008 pentru stabilirea unor masuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, denumita in continuare „OUG nr. 208/2008”), autovehiculele a caror capacitate cilindrica nu depaseste 2 000 cmsi care au fost inmatriculate pentru prima data in Romania sau in alte state membre incepand cu data de 15 decembrie 2008 se excepteaza de la obligatia de plata a taxei stabilite prin OUG nr. 50/2008.

10      Pentru autovehiculele care nu indeplineau aceste criterii, cuantumul taxei mentionate a fost majorat prin OUG nr. 208/2008.

11      OUG nr. 208/2008 a fost ulterior abrogata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 218/2008 din 10 decembrie 2008 privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 836 din 11 decembrie 2008, denumita in continuare „OUG nr. 218/2008”), aceasta noua ordonanta prevazand ca autovehiculele din categoria M1 cu norma de poluare Euro 4 a caror capacitate cilindrica nu depaseste 2 000 cm3, precum si toate autovehiculele din categoria N1 cu norma de poluare Euro 4 care se inmatriculeaza pentru prima data in Romania sau in alte state membre in perioada 15 decembrie 2008-31 decembrie 2009 se excepteaza de la obligatia de plata a taxei instituite prin OUG nr. 50/2008.

12      Pentru celelalte autovehicule din categoriile M1 si N1, cuantumul taxei nu s‑a modificat in raport cu cel stabilit prin OUG nr. 208/2008.

13      Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7/2009 din 18 februarie 2009 privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 19 februarie 2009, denumita in continuare „OUG nr. 7/2009”), anexele 1, 2 si 4 la OUG nr. 50/2008, cu modificarile ulterioare, au fost inlocuite cu anexele 1-3 la OUG nr. 7/2009 mentionata.

14      Ulterior, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2009 din 29 decembrie 2009 pentru aplicarea unor masuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 926 din 30 decembrie 2009, denumita in continuare „OUG nr. 117/2009”), care a intrat in vigoare la 30 decembrie 2009, a prevazut ca autovehiculele din categoria M1 cu norma de poluare Euro 4, a caror capacitate cilindrica nu depaseste 2 000 cm3, precum si autovehiculele din categoria N1 cu norma de poluare Euro 4 inmatriculate pentru prima data intr‑un stat membru al Uniunii Europene in perioada 15 decembrie 2008-31 decembrie 2009 inclusiv se excepteaza de la obligatia de plata a taxei pe poluare, cu conditia sa fie inmatriculate pentru prima data in Romania in cele 45 de zile ulterioare datei de 30 decembrie 2009.

Actiunea principala si intrebarile preliminare

15      Domnul Nisipeanu a inmatriculat in Romania un autovehicul de ocazie cumparat in Germania. Acest vehicul figureaza printre vehiculele din categoria M1, are o capacitate cilindrica de 1 597 cmsi respecta, avand in vedere emisiile pe care le produce, norma de poluare Euro 2. Acesta fusese inmatriculat in Germania in anul 1997.

16      In vederea inmatricularii in Romania a vehiculului mentionat, domnul Nisipeanu a platit, la 1 februarie 2010, suma de 4 431 de lei ca taxa pe poluare in temeiul OUG nr. 50/2008, conform unei decizii emise de autoritatea competenta. Ulterior, acesta a solicitat sa i se restituie respectiva suma. Impotriva refuzului de a se da curs cererii sale, domnul Nisipeanu a introdus o actiune la Tribunalul Gorj, prin care a solicitat ca paratele din actiunea principala sa fie obligate sa ii restituie suma mentionata. In sustinerea actiunii sale, acesta a invocat faptul ca taxa in cauza este incompatibila cu articolul 110 TFUE.

17      In aceste conditii, Tribunalul Gorj a hotarat sa suspende judecarea cauzei si sa adreseze Curtii urmatoarele intrebari preliminare:

„1)      Articolul 110 [TFUE] trebuie interpretat in sensul ca impozitele interne discriminatorii pe care le interzice includ si taxa reglementata in legislatia Romaniei prin [OUG nr. 50/2008], asa cum a fost modificata prin [OUG nr. 208/2008, nr. 218/2008, nr. 7/2009 si nr. 117/2009]?

2)      Articolul 110 [TFUE] permite Romaniei ca, prin intermediul legislatiei nationale, sa instituie, la emiterea [OUG] nr. 50/2008, incepand cu 1 iulie 2008, criteriul «primei inmatriculari in Romania», asa cum este prevazut in articolul 4 litera a) al [OUG], aceasta fiind o cerinta obiectiva conform dispozitiilor Tratatului?

3)      Articolul 110 [TFUE] autorizeaza Romania […] sa aplice [incepand] cu 1 iulie 2008 taxa pe poluare vehiculelor de ocazie importate din [Uniune] sau dobandite din achizitii [din alte state ale Uniunii] si inmatriculate pentru prima data in Romania, in timp ce pentru vehiculele de ocazie cumparate din Romania taxa pe poluare nu este perceputa?

4)      Articolul 110 [TFUE] permite ca Romania sa acorde […] scutirea de plata a taxei pe poluare doar [pentru] «autovehiculele M1 cu norma de poluare Euro 4 a caror capacitate cilindrica nu depaseste 2 000 de centimetri cubi, [precum si pentru] toate autovehiculele N1 cu norma de poluare Euro 4, care se inmatriculeaza pentru prima data in Romania sau in alte state membre ale Uniunii Europene in perioada 15 decembrie 2008-31 decembrie 2009», in timp ce pentru autoturismele noi cu alte caracteristici decat cele expuse scutirea nu este acordata?

5)      Articolul 110 [TFUE] trebuie interpretat in sensul ca permite Romaniei sa protejeze industria nationala a automobilelor, intrucat taxa de poluare se achita doar pentru [autovehiculele] second hand importate si inmatriculate din Uniune […], in timp ce ea nu este perceputa pentru [autovehiculele] second hand deja inmatriculate in Romania si care fac obiectul revanzarii pe teritoriul acesteia?

6)      Constituie situatiile expuse o taxare discriminatorie, interzisa de dispozitiile art. 110 [TFUE], in conditia in care criteriul «primei inmatriculari in Romania» prevazut de articolul 4 litera a) din [OUG nr.] 50/2008 nu este unul obiectiv raportat la scopul declarat al instituirii taxei pe poluare prin aplicarea principiului «poluatorul plateste», insa, taxa fiind legata de acest criteriu, protejeaza productia nationala a autoturismelor noi, precum si piata interna [romaneasca] a [autovehiculelor] second hand?”

Cu privire la intrebarile preliminare

18      Prin intermediul primelor trei intrebari adresate, care trebuie analizate impreuna, instanta de trimitere solicita, in esenta, sa se stabileasca daca articolul 110 TFUE se opune ca un stat membru sa instituie o taxa pe poluare, precum cea in cauza in actiunea principala, care se aplica autovehiculelor cu ocazia primei lor inmatriculari in acest stat membru.

19      Este cert ca, din punct de vedere formal, regimul de impozitare in cauza in actiunea principala nu face deosebire nici intre autovehicule, in functie de provenienta lor, nici intre proprietarii acestor vehicule, in functie de cetatenia sau nationalitatea lor. Cu toate acestea, chiar daca nu sunt intrunite conditiile unei discriminari directe, un impozit intern poate fi indirect discriminatoriu din cauza efectelor sale (Hotararea din 5 octombrie 2006, Nádasdi si Németh, C‑290/05 si C‑333/05, Rec., p. I‑10115, punctul 47).

20      In ceea ce priveste o taxa precum cea reglementata de OUG nr. 50/2008, este necesar, astfel cum Curtea a aratat deja la punctul 38 din Hotararea din 7 aprilie 2010, Tatu (C‑402/09, nepublicata inca in Repertoriu), sa se examineze neutralitatea taxei in cauza, in special intre vehiculele de ocazie importate si vehiculele de ocazie similare care au fost inmatriculate pe teritoriul national anterior intrarii in vigoare a acestei taxe.

21      Desigur, astfel cum a subliniat guvernul roman, articolul 110 TFUE nu urmareste sa impiedice un stat membru sa introduca impozite noi sau sa modifice cota ori baza impozabila a impozitelor existente (Hotararile Nádasdi si Németh, punctul 49, si Tatu, punctul 50, citate anterior).

22      In plus si cu siguranta, atunci cand un stat membru introduce o noua lege fiscala, acesta stabileste aplicarea legii respective incepand de la o anumita data. Prin urmare, taxa aplicata dupa intrarea in vigoare a acestei legi poate fi diferita de taxa fiscala in vigoare anterior. Aceasta din urma imprejurare nu poate, prin ea insasi, sa fie considerata ca avand un efect discriminatoriu intre situatiile constituite anterior si cele care sunt posterioare intrarii in vigoare a noii norme (Hotararea Tatu, citata anterior, punctul 51).

23      Cu toate acestea, competenta statelor membre de a stabili noi taxe nu este nelimitata. Astfel, potrivit unei jurisprudente constante, interdictia prevazuta la articolul 110 TFUE trebuie sa se aplice de fiecare data cand un impozit fiscal este de natura sa descurajeze importul de bunuri provenind din alte state membre, favorizand produsele nationale (Hotararea Tatu, citata anterior, punctul 52 si jurisprudenta citata).

24      In ceea ce priveste taxele aplicate autovehiculelor, este cert ca vehiculele prezente pe piata intr‑un stat membru sunt „produse nationale” ale acestuia in sensul articolului 110 TFUE. Atunci cand aceste produse sunt puse in vanzare pe piata vehiculelor de ocazie a acestui stat membru, ele trebuie considerate „produse similare” vehiculelor de ocazie importate de acelasi tip, cu aceleasi caracteristici si cu aceeasi uzura. Astfel, vehiculele de ocazie cumparate de pe piata statului membru mentionat si cele cumparate, in scopul importarii si punerii in circulatie in acest stat, din alte state membre constituie produse concurente (Hotararea Tatu, citata anterior, punctul 55 si jurisprudenta citata).

25      Rezulta ca, in pofida constatarilor efectuate la punctele 21 si 22 din prezenta hotarare, articolul 110 TFUE obliga fiecare stat membru sa aleaga taxele aplicate autovehiculelor si sa le stabileasca regimul astfel incat acestea sa nu aiba ca efect favorizarea vanzarii vehiculelor de ocazie nationale si descurajarea, in acest mod, a importului de vehicule de ocazie similare (Hotararea Tatu, citata anterior, punctul 56).

26      Astfel cum a aratat Curtea la punctul 58 din Hotararea Tatu, citata anterior, o reglementare precum OUG nr. 50/2008 are ca efect faptul ca autovehiculele de ocazie importate si caracterizate printr‑o vechime si o uzura importante sunt supuse, in pofida aplicarii unei reduceri mari a cuantumului taxei pentru a tine seama de deprecierea lor, unei taxe care se poate apropia de 30 % din valoarea lor de piata, in timp ce vehiculele similare puse in vanzare pe piata nationala a vehiculelor de ocazie nu sunt in niciun fel grevate de o astfel de sarcina fiscala. Nu se poate contesta ca, in aceste conditii, reglementarea nationala mentionata are ca efect descurajarea importarii si punerii in circulatie in Romania a unor autovehicule de ocazie cumparate din alte state membre.

27      Aceleasi consideratii se impun in ceea ce priveste regimul de impozitare prevazut de OUG nr. 50/2008, astfel cum a fost modificata prin OUG nr. 208/2008, OUG nr. 218/2008, OUG nr. 7/2009 si, respectiv, OUG nr. 117/2009. Astfel, din dosarul cauzei rezulta ca toate versiunile de modificare a OUG nr. 50/2008 mentin un regim de impozitare care descurajeaza inmatricularea in Romania a unor autovehicule de ocazie cumparate din alte state membre si care se caracterizeaza printr‑o uzura si o vechime importante, in timp ce vehiculele similare puse in vanzare pe piata nationala a vehiculelor de ocazie nu sunt in niciun fel grevate de o asemenea sarcina fiscala. Pe de alta parte, cu ocazia sedintei, care a avut loc dupa pronuntarea Hotararii Tatu, citata anterior, guvernul roman nu a sustinut ca ar exista o diferenta relevanta, in scopul examinarii compatibilitatii cu articolul 110 TFUE a unei taxe precum cea reglementata de OUG nr. 50/2008, intre versiunea initiala a OUG nr. 50/2008 si versiunile ulterioare ale acesteia.

28      In sfarsit, trebuie amintit ca obiectivul protectiei mediului, care se materializeaza in faptul, pe de o parte, de a impiedica, prin aplicarea unei taxe disuasive, circulatia in Romania a unor vehicule deosebit de poluante, precum cele care corespund normelor Euro 1 si Euro 2 si care au o capacitate cilindrica mare, si, pe de alta parte, de a folosi veniturile generate de aceasta taxa pentru finantarea unor proiecte de mediu, ar putea fi realizat mai complet si mai coerent aplicand taxa pe poluare oricarui vehicul de acest tip care a fost pus in circulatie in Romania. O astfel de taxare, a carei punere in aplicare in cadrul unei taxe anuale rutiere este perfect posibila, nu ar favoriza piata nationala a vehiculelor de ocazie in detrimentul punerii in circulatie a vehiculelor de ocazie importate si ar fi, in plus, conforma principiului poluatorul plateste (Hotararea Tatu, citata anterior, punctul 60).

29      Avand in vedere consideratiile care preceda, trebuie sa se raspunda la prima, la a doua, la a treia, la a cincea si la a sasea intrebare adresate ca articolul 110 TFUE trebuie interpretat in sensul ca se opune ca un stat membru sa instituie o taxa pe poluare aplicata autovehiculelor cu ocazia primei lor inmatriculari in acest stat membru daca regimul acestei masuri fiscale este astfel stabilit incat descurajeaza punerea in circulatie in statul membru mentionat a unor vehicule de ocazie cumparate din alte state membre, fara insa a descuraja cumpararea unor vehicule de ocazie avand aceeasi vechime si aceeasi uzura de pe piata nationala.

30      Intrucat acest raspuns permite instantei de trimitere sa solutioneze actiunea principala, care priveste taxa platita la inmatricularea unui vehicul cu norma de poluare Euro 2, nu este necesar sa se raspunda la a patra intrebare adresata, care priveste exceptarea de la taxa instituita prin OUG nr. 50/2008 in favoarea persoanelor care inmatriculeaza in Romania anumite autovehicule cu norma de poluare Euro 4.

Cu privire la limitarea in timp a efectelor prezentei hotarari

31      In ipoteza in care hotararea care urmeaza a fi pronuntata ar statua ca articolul 110 TFUE se opune perceperii unei taxe precum cea instituita prin reglementarea nationala in cauza, guvernul roman a solicitat Curtii, cu ocazia sedintei, sa limiteze efectele in timp ale hotararii sale.

32      In conformitate cu o jurisprudenta constanta, interpretarea unei norme a dreptului Uniunii data de Curte in exercitarea competentei pe care i‑o confera articolul 267 TFUE lamureste si precizeaza semnificatia si domeniul de aplicare al acestei norme, astfel cum trebuie sau cum ar fi trebuit sa fie inteleasa si aplicata de la intrarea sa in vigoare. Rezulta ca norma astfel interpretata poate si trebuie sa fie aplicata raporturilor juridice nascute si constituite inainte de hotararea asupra cererii de interpretare, daca sunt reunite si conditiile care permit supunerea litigiului privind aplicarea normei respective instantelor competente (a se vedea in special Hotararea din 2 februarie 1988, Blaizot si altii, 24/86, Rec., p. 379, punctul 27, Hotararea din 10 ianuarie 2007, Skov si Bilka, C‑402/03, Rep., p. I‑199, punctul 50, precum si Hotararea din 18 ianuarie 2007, Brzeziński, C‑313/05, Rep., p. I‑513, punctul 55).

33      Prin urmare, numai in mod exceptional, in aplicarea principiului general al securitatii juridice, inerent ordinii juridice a Uniunii, Curtea poate sa fie determinata sa limiteze posibilitatea de a se invoca o dispozitie pe care a interpretat‑o. Pentru a putea impune o astfel de limitare, este necesara intrunirea a doua criterii esentiale, si anume buna‑credinta a celor interesati si riscul unor perturbari grave (Hotararea Skov si Bilka, citata anterior, punctul 51, precum si Hotararea din 3 iunie 2010, Kalinchev, C‑2/09, nepublicata inca in Repertoriu, punctul 50).

34      In ceea ce priveste riscul unor perturbari grave, trebuie amintit ca existenta unor consecinte financiare care ar rezulta pentru un stat membru dintr‑o hotarare preliminara nu justifica, prin ea insasi, limitarea in timp a efectelor acestei hotarari (Hotararea din 20 septembrie 2001, Grzelczyk, C‑184/99, Rec., p. I‑6193, punctul 52, Hotararea din 15 martie 2005, Bidar, C‑209/03, Rec., p. I‑2119, punctul 68, si Hotararea Brzeziński, citata anterior, punctul 58). Statului membru care solicita o astfel de limitare ii revine obligatia de a prezenta in fata Curtii date cifrice care sa stabileasca riscul unor repercusiuni economice grave (Hotararile Brzeziński, punctele 59 si 60, si Kalinchev, punctele 54 si 55, citate anterior).

35      Or, in ceea ce priveste repercusiunile economice care pot decurge dintr‑o hotarare prin care Curtea declara ca articolul 110 TFUE se opune unui regim de impozitare precum cel instituit prin OUG nr. 50/2008, guvernul roman s‑a limitat in esenta la mentionarea numarului mare de cereri de rambursare a taxei percepute, care s‑ar ridica la aproximativ 40 000, si sa faca referire la criza economica de care este afectata Romania.

36      Trebuie sa se constate ca, in lipsa unor date cifrice mai precise care sa permita sa se concluzioneze ca economia romaneasca risca sa fie serios afectata de repercusiunile prezentei hotarari, conditia privind existenta unor perturbari grave nu poate fi considerata stabilita.

37      In aceste conditii, nu este necesar sa se verifice indeplinirea criteriului privind buna‑credinta a celor interesati.

38      Din aceste consideratii rezulta ca nu este necesar sa fie limitate in timp efectele prezentei hotarari.

Cu privire la cheltuielile de judecata

39      Intrucat, in privinta partilor din actiunea principala, procedura are caracterul unui incident survenit la instanta de trimitere, este de competenta acesteia sa se pronunte cu privire la cheltuielile de judecata. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observatii Curtii, altele decat cele ale partilor mentionate, nu pot face obiectul unei rambursari.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera intai) declara:

Articolul 110 TFUE trebuie interpretat in sensul ca se opune ca un stat membru sa instituie o taxa pe poluare aplicata autovehiculelor cu ocazia primei lor inmatriculari in acest stat membru daca regimul acestei masuri fiscale este astfel stabilit incat descurajeaza punerea in circulatie in statul membru mentionat a unor vehicule de ocazie cumparate din alte state membre, fara insa a descuraja cumpararea unor vehicule de ocazie avand aceeasi vechime si aceeasi uzura de pe piata nationala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close