„Tariful vamal comun – Nomenclatura combinata – Clasificare tarifara – Pozitiile 2203 si 2208 – Baza de bere de malt destinata fabricarii unei bauturi mixte”

HOTARAREA CURTII (Camera a opta)

14 iulie 2011

In cauza C‑196/10,

avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 267 TFUE de Finanzgericht Düsseldorf (Germania), prin decizia din 7 aprilie 2010, primita de Curte la 19 aprilie 2010, in procedura

Paderborner Brauerei Haus Cramer KG

impotriva

Hauptzollamt Bielefeld,

CURTEA (Camera a opta),

compusa din domnul K. Schiemann, presedinte de camera, doamnele C. Toader si A. Prechal (raportor), judecatori,

avocat general: domnul Y. Bot,

grefier: domnul B. Fülöp, administrator,

avand in vedere procedura scrisa si in urma sedintei din 24 martie 2011,

luand in considerare observatiile prezentate:

–        pentru Paderborner Brauerei Haus Cramer KG, de domnul Th. Rödder, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater, precum si de J. Schönfeld si J. Bahns, Rechtsanwältes

–        pentru guvernul elen, de doamnele G. Papadaki, Z. Chatzipavlou si M. Tassopoulou, in calitate de agentis

–        pentru guvernul olandez, de doamnele C. Wissels si B. Koopman, in calitate de agentis

–        pentru Comisia Europeana, de doamna L. Bouyon si de domnul B.‑R. Killmann, in calitate de agenti,

avand in vedere decizia de judecare a cauzei fara concluzii, luata dupa ascultarea avocatului general,

pronunta prezenta

Hotarare

1        Cererea de pronuntare a unei hotarari preliminare priveste interpretarea Nomenclaturii combinate din Tariful vamal comun (denumita in continuare „NC”), care figureaza in anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful vamal comun (JO L 256, p. 1, Editie speciala, 02/vol. 4, p. 3), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CEE) nr. 2587/91 al Comisiei din 26 iulie 1991 (JO L 259, p. 1, denumit in continuare „Regulamentul nr. 2658/87”).

2        Aceasta cerere a fost formulata in cadrul unui litigiu intre Paderborner Brauerei Haus Cramer KG (denumita in continuare „Paderborner Brauerei”), pe de o parte, si Hauptzollamt Bielefeld, pe de alta parte, cu privire la patru decizii fiscale pe care acesta le‑a adoptat impotriva Paderborner Brauerei, stabilind un impozit pe alcool pentru un produs denumit „malt beer base” pe care aceasta din urma l‑a cumparat in cursul anilor 2002 si 2003.

Cadrul juridic

Directiva 92/83/CEE

3        Directiva 92/83/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind armonizarea structurilor accizelor la alcool si bauturi alcoolice (JO L 316, p. 21, Editie speciala, 09/vol. 1, p. 152) a stabilit o definitie comuna pentru alcool si pentru bauturile alcoolice in vederea garantarii aplicarii corecte, in piata interna, a unei accize minime pentru aceste produse in statele membre.

4        Articolul 2 din directiva mentionata prevede:

„In sensul prezentei directive, termenul «bere» se refera la orice produs sub codul NC 2203 sau la orice produs care contine un amestec de bere cu bauturi nealcoolice sub codul NC 2206, in ambele cazuri concentratia reala alcoolica pe volum depasind 0,5 % vol.”

5        La articolul 20 prima liniuta din Directiva 92/83 se precizeaza:

„In sensul prezentei directive, termenul «alcool etilic» se refera la:

–        toate produsele cu o tarie alcoolica reala pe volum de peste 1,2 % vol si sub codurile NC 2207 si 2208, chiar daca aceste produse sunt continute in alt produs sub alt capitol din NC”.

6        Articolul 26 din aceasta directiva prevede:

„Trimiterile la codurile NC in prezenta directiva sunt considerate trimiteri la codurile din versiunea Nomenclaturii combinate in vigoare la adoptarea prezentei directive.”

7        Directiva 92/83 a fost transpusa in Germania in special prin Legea privind monopolul alcoolului (Gesetz über das Branntweinmonopol) si prin Legea privind impozitarea berii (Biersteuergesetz). Articolul 130 alineatul 2 din Legea privind monopolul alcoolului prevede ca sunt supuse accizei pe alcool, printre altele, produsele alcoolizate de la pozitia 2208 din NC care au o tarie alcoolica mai mare de 1,2 % vol. Alineatul 5 al aceleiasi dispozitii trimite la aplicarea NC in versiunea in vigoare la 19 octombrie 1992.

NC

8        NC, instituita prin Regulamentul nr. 2658/87, este intemeiata pe Sistemul armonizat mondial de denumire si codificare a marfurilor (denumit in continuare „SA”) elaborat de Consiliul de Cooperare Vamala, devenit Organizatia Mondiala a Vamilor (denumita in continuare „OMV”), si instituit prin Conventia internationala incheiata la Bruxelles la 14 iunie 1983, care a fost aprobata in numele Comunitatii Economice Europene prin Decizia 87/369/CEE a Consiliului din 7 aprilie 1987 privind incheierea Conventiei internationale privind Sistemul armonizat de denumire si codificare a marfurilor, precum si a protocolului de modificare a acesteia (JO L 198, p. 1, Editie speciala, 02/vol. 3, p. 199, denumita in continuare „Conventia privind SA”). NC reia pozitiile si subpozitiile cu sase cifre din SA, numai a saptea si a opta cifra formand subdiviziuni care ii sunt proprii.

9        Potrivit articolului 12 din Regulamentul nr. 2658/87, Comisia Europeana adopta in fiecare an un regulament care include o versiune completa a NC, impreuna cu ratele autonome si conventionale ale drepturilor aferente din Tariful vamal comun, astfel cum rezulta din masurile adoptate de Consiliul Uniunii Europene sau de Comisie.

10      Regulile generale pentru interpretarea NC (denumite in continuare „Reguli generale”), care figureaza in partea I titlul I A din aceasta, prevad in principal:

„A.      Reguli generale pentru interpretarea [NC]

Clasificarea marfurilor in [NC] se efectueaza in conformitate cu urmatoarele principii:

1.      Enuntul titlurilor sectiunilor, capitolelor sau subcapitolelor este considerat ca avand numai o valoare indicativa, clasificarea marfurilor considerandu‑se legal determinata atunci cand este in concordanta cu textul pozitiilor si notelor de sectiuni si de capitole si, atunci cand nu sunt contrare termenilor utilizati in acele pozitii si note, dupa urmatoarele reguli.

[…]

4.      Marfurile care nu pot fi clasificate prin aplicarea regulilor anterioare se clasifica la pozitia corespunzatoare marfurilor celor mai asemanatoare.

[…]

6.      Clasificarea marfurilor la subpozitiile unei aceleiasi pozitii se efectueaza in mod legal cu respectarea textelor acelor subpozitii si a notelor de subpozitii, precum si, mutatis mutandis, cu respectarea regulilor anterioare, intelegand prin aceasta ca nu pot fi comparate decat subpozitiile aflate pe acelasi nivel. In sensul acestei reguli, se utilizeaza si notele de sectiuni si capitole corespunzatoare, cu exceptia cazului in care exista dispozitii contrare.” [traducere neoficiala]

11      Sectiunea IV din NC, in versiunea in vigoare in 1992, avea titlul „Produse ale industriei alimentare; bauturi, lichide alcoolice si otet; tutun si inlocuitori de tutun prelucrati”. Aceasta sectiune cuprindea, printre altele, un capitol 22, intitulat „Bauturi, lichide alcoolice si otet”. In acest capitol figurau pozitiile 2203 („Bere de malt”) si 2208 („Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic sub 80 % vol.s distilate, rachiuri, lichioruri si alte bauturi spirtoases preparate alcoolice compuse de tipul celor utilizate pentru fabricarea bauturilor”).

12      In temeiul articolului 9 alineatul (1) litera (a) a doua liniuta si al articolului 10 din Regulamentul nr. 2658/87, Comisia adopta note explicative privind NC, care sunt publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

13      Nu exista o nota explicativa a NC aferenta pozitiei 2203.

14      Nota explicativa a NC aferenta pozitiei 2208 are urmatorul continut:

„Distilatele, rachiurile, lichiorurile si alte bauturi spirtoase de la pozitia 2208 sunt lichide alcoolice in general destinate consumului uman si sunt obtinute:

–        fie direct prin distilarea (chiar cu adaos de aromatizanti) lichidelor fermentate natural, cum sunt vinul sau cidrul, ori a fructelor, a drojdiei, a cerealelor sau a altor produse vegetale, in prealabil fermentates

–        fie prin simpla adaugare de arome diverse si eventual zahar la alcoolul produs prin distilare.

[…]

Sunt excluse de la pozitia 2208 bauturile alcoolice obtinute prin fermentare (subpozitiile 2203 00-2206 00).”

SA

15      In temeiul articolului 3 alineatul (1) din Conventia privind SA, fiecare parte contractanta se angajeaza ca nomenclaturile tarifare si statistice nationale sa fie conforme cu acesta. In temeiul aceleiasi dispozitii, fiecare parte contractanta se angajeaza sa aplice regulile generale de interpretare a SA, precum si toate notele la sectiunile, capitolele si subpozitiile SA si sa nu modifice domeniul de aplicare al sectiunilor, al capitolelor, al pozitiilor sau al subpozitiilor.

16      OMV elaboreaza note explicative referitoare la SA. Acestea sunt publicate in cele doua limbi oficiale ale OMV, si anume franceza si engleza.

17      Nota explicativa a SA aferenta pozitiei 2203, in versiunea franceza, are urmatorul continut:

„La bière est une boisson alcoolique qui stobtient par la fermentation du moût préparé avec du malt dtorge ou de froment, quton a fait bouillir en présence dteau avec généralement du houblon. […] Ltaddition de houblon a pour effet de développer des principes amers et aromatiques et de permettre une meilleure conservation du produit. […]

[…]”

18      In versiunea engleza, nota explicativa a SA aferenta pozitiei 2203 are urmatorul continut:

„Beer is an alcoholic beverage obtained by fermenting a liquor (wort) prepared from malted barley or wheat, water and (usually) hops. […] The addition of hops imparts a bitter and aromatic flavour and improves the keeping qualities. […]

[…]”

19      Nota explicativa a SA aferenta pozitiei 2208, in versiunea franceza, prevede:

„La présente position couvre, dtune part, et quel que soit leur degré alcoolique:

A)      Les eaux de vie […]

B)      Les liqueurs […]

C)      Toutes autres boissons spiritueuses […]

Dtautre part, la position comprend ltalcool éthylique non dénaturé dtun titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol, qutil soit destiné à la consommation humaine ou à des usages industrielss même stil est propre à la consommation, ltalcool éthylique se distingue des produits visés en A), B) et C) ci‑dessus, par le fait qutil est dénué de tout principe aromatique.

[…]”

20      In versiunea engleza, aceasta nota are urmatorul continut:

„The heading covers, whatever their alcoholic strength:

(A) Spirits […]

(B) Liqueurs and cordials […]

(C) All other spirituous beverages […]

Provided that their alcoholic strength by volume is less than 80 % vol, the heading also covers undenatured spirits (ethyl alcohol and neutral spirits) which, contrary to those at (A), (B) and (C) above, are characterised by the absence of secondary constituents giving a flavour or aroma. These spirits remain in the heading whether intended for human consumption or for industrial purposes.

[…]”

Actiunea principala si intrebarea preliminara

21      Paderborner Brauerei este o fabrica de bere. In anul 2002, aceasta a cumparat de la Alko International BV din Tarile de Jos un total de 99 847,33 litri, iar la 6 iunie 2003 si la 23 iunie 2003, un total de 74 745,41 litri dintr‑un lichid denumit „malt beer base”, pe care l‑a folosit la fabricarea unei bauturi mixte denumite „Salitos Ice”.

22      Potrivit informatiilor furnizate de Finanzgericht Düsseldorf, „malt beer base” se obtine din bere avand un titru alcoolic volumic de 14 %, care este decantata si supusa unei ultrafiltrari prin care este redusa concentratia unor ingrediente precum substantele amare si proteinele. „Malt beer base” are de asemenea un titru alcoolic volumic de 14 %. Este vorba despre un lichid incolor, clar, cu miros de alcool si cu un gust putin amar.

23      Considerand ca „malt beer base” trebuie clasificata la pozitia 2208 din NC, Hauptzollamt Bielefeld a solicitat Paderborner Brauerei acciza pe alcool corespunzatoare, conform articolului 130 alineatul 2 punctul 1 din Legea privind monopolul alcoolului. In consecinta, prin decizia din 1 august 2003, acesta a stabilit in sarcina Paderborner Brauerei, pentru „malt beer base” cumparata de aceasta in anul 2002, un impozit pe alcool in cuantum de 182 141,49 euro, iar pentru „malt beer base” cumparata de reclamanta la 6 iunie 2003 si la 23 iunie 2003 a stabilit, prin trei decizii din 14 iulie 2003, un impozit total in cuantum de 136 350,74 euro.

24      Prin decizia din 19 iunie 2009, autoritatea vamala a respins reclamatia formulata de Paderborner Brauerei impotriva acestor decizii. Paderborner Brauerei a formulat, asadar, o actiune la Finanzgericht Düsseldorf.

25      In cadrul actiunii principale, Paderborner Brauerei sustine printre altele ca „malt beer base” nu trebuie incadrata la pozitia 2208 din NC. Potrivit acesteia, „malt beer base” nu a fost obtinuta prin distilare sau prin adaugarea de diverse arome si de zahar. Ar fi vorba mai degraba despre un produs obtinut prin fermentare, care in alte state membre s‑ar fi incadrat la pozitia 2203 din NC. Marfa a fost fabricata din malt si serveste drept produs intermediar la fabricarea unui amestec usor pe baza de bere. Pozitia 2203 din NC nu impune ca marfa sa fie o bautura destinata consumului direct.

26      Hauptzollamt Bielefeld a contestat actiunea si isi mentine punctul de vedere in sensul ca „malt beer base” trebuie incadrata la pozitia 2208 din NC.

27      In aceste conditii, Finanzgericht Düsseldorf a hotarat sa suspende judecarea cauzei si sa adreseze Curtii urmatoarea intrebare preliminara:

„[NC], in versiunea rezultata din Regulamentul (CE) nr. 2031/2001 al Comisiei din 6 august 2001 [de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87] (JO L 279, p. 1) si din Regulamentul (CE) nr. 1832/2002 al Comisiei din 1 august 2002 […] (JO L 290, p. 1), trebuie interpretata in sensul ca un produs desemnat drept «malt beer base», cu un titru alcoolic volumic de 14 %, care a fost obtinut din bere decantata si supusa unei ultrafiltrari prin care a fost redusa concentratia unor ingrediente precum substantele amare si proteinele, trebuie incadrat la pozitia 2208?”

Cu privire la intrebarea preliminara

28      Cu titlu introductiv, trebuie sa se sublinieze ca, in temeiul articolului 26 din Directiva 92/83, versiunea NC aplicabila in actiunea principala este cea din Regulamentul nr. 2587/91, care era in vigoare la data adoptarii directivei mentionate, iar nu cea din Regulamentele nr. 2031/2001 si nr. 1832/2002, la care instanta de trimitere face referire in intrebarea sa preliminara.

29      In opinia Paderborner Brauerei, „malt beer base”, in calitate de bere obtinuta prin fermentare care a suferit un proces de filtrare fizica, trebuie sa fie clasificata la pozitia 2203 din NC, procedeul de fermentare fiind criteriul determinant de tarificare. Pentru clasificarea la pozitia 2208 din NC, lipseste distilarea necesara, ca procedeu de fabricare. In plus, nota explicativa a SA aferenta pozitiei 2208 din NC impune, pentru a se putea vorbi despre alcool etilic, ca acesta din urma sa fie „lipsit de orice principiu aromatic”, in timp ce „malt beer base” ar avea un gust si, asadar, principii aromatice.

30      Guvernele elen si olandez, precum si Comisia considera, in schimb, ca „malt beer base” trebuie sa fie clasificata la pozitia 2208 din NC.

31      In aceasta privinta, trebuie amintita o jurisprudenta constanta potrivit careia, in interesul securitatii juridice si al facilitatii controalelor, criteriul decisiv pentru clasificarea tarifara a marfurilor trebuie cautat, in general, in caracteristicile si proprietatile lor obiective, astfel cum au fost definite in formularea pozitiei din NC si in notele de sectiune sau de capitol (a se vedea in special Hotararea din 18 iulie 2007, Olicom, C‑142/06, Rep., p. I‑6675, punctul 16, si Hotararea din 20 mai 2010, Data I/O, C‑370/08, nepublicata inca in Repertoriu, punctul 29).

32      Notele explicative elaborate de Comisie in privinta NC si de OMV in privinta SA au o contributie importanta la interpretarea domeniului de aplicare al diferitelor pozitii tarifare, fara a avea insa forta juridica obligatorie (Hotararile Olicom, punctul 17, si Data I/O, punctul 30, citate anterior).

33      In speta, din notele explicative ale SA aferente pozitiei 2203 din NC reiese ca berea trebuie considerata ca fiind o bautura alcoolica. Clasificarea unui produs ca fiind o „bautura” in sensul NC depinde de caracterul sau lichid si de destinarea sa consumului uman (Hotararea din 26 martie 1981, Ritter, 114/80, Rec., p. 895, punctul 9).

34      Or, potrivit indicatiilor instantei de trimitere, „malt beer base” nu este un produs final destinat consumului, ci un produs intermediar utilizat pentru fabricarea bauturii mixte denumite „Salitos Ice”. Prin urmare, chiar daca „malt beer base” este lichida si proprie consumului uman, in sensul ca este potabila, prima sa destinatie ca produs intermediar nu este pentru consumul uman. Acest produs nefiind vandut consumatorilor ca produs final, nu trebuie sa fie considerat o bautura alcoolica.

35      In schimb, nota explicativa a SA aferenta pozitiei 2208 mentioneaza expres ca aceasta acopera de asemenea alcoolul etilic, indiferent daca acesta este destinat consumului uman sau utilizarii in scop industrial. Faptul ca „malt beer base” nu este decat un produs intermediar nu conduce la excluderea sa de la aceasta pozitie.

36      Desi este adevarat ca notele explicative ale NC aferente pozitiei 2208 exclud din aceasta bauturile alcoolice obtinute prin fermentare, este suficient, in speta, sa se aminteasca faptul ca „malt beer base”, ca produs intermediar, nu poate fi avuta in vedere in aceasta privinta, intrucat, astfel cum reiese din cuprinsul punctului 34 din prezenta hotarare, aceasta nu constituie o bautura alcoolica.

37      In orice caz, „malt beer base” nu este obtinuta pur si simplu prin fermentare, ci aceasta este urmata de ultrafiltrare. In urma acestui tratament suplimentar, produsul in cauza, obtinut pornind de la bere, isi pierde proprietatile si caracteristicile obiective specifice berii. Acesta nu se aseamana vizual cu berea si nu are nici gustul amar specific acesteia. Potrivit indicatiilor instantei de trimitere, „malt beer base” este un lichid incolor, clar, cu miros de alcool si cu un gust putin amar, cu un titru alcoolic volumic de 14 %, care este utilizat pentru producerea unei bauturi mixte denumite „Salitos Ice”. Aceste caracteristici si proprietati obiective nu corespund celor ale berii care se incadreaza la pozitia 2203 din NC, in schimb corespund celor ale alcoolului etilic care se incadreaza la pozitia 2208 sau, in orice caz, sunt similare acestora.

38      In sfarsit, in ceea ce priveste argumentul Paderborner Brauerei potrivit caruia nota explicativa a SA aferenta pozitiei 2208 mentioneaza ca alcoolul etilic este lipsit de orice aroma, in timp ce „malt beer base” are un miros de alcool si un gust putin amar, trebuie sa se sublinieze de la bun inceput ca exista o anumita divergenta lingvistica intre versiunile franceza si engleza, versiuni oficiale ale notelor explicative ale SA, in aceasta privinta.

39      Cu toate acestea, niciuna dintre aceste doua versiuni ale notei respective nu impun lipsa totala de gust sau de aroma pentru ca un produs sa poata fi clasificat ca fiind alcool etilic. Mai precis, potrivit acestora, alcoolul etilic se distinge de distilate, de rachiuri, de lichioruri si de orice alte bauturi spirtoase care se incadreaza la pozitia 2208 din NC prin prezenta in acestea din urma a unor principii aromatice sau a unor proprietati gustative tipice (a se vedea in acest sens Hotararea din 29 mai 1974, König, 185/73, Rec., p. 607, punctul 19).

40      Rezulta ca, spre deosebire de aceste din urma produse, gustul si aroma alcoolului etilic sunt elemente neutre pentru clasificarea unui produs la pozitia 2208 din NC. Prin urmare, faptul ca „malt beer base” are un miros de alcool si un gust putin amar nu afecteaza clasificarea sa la aceasta pozitie.

41      Avand in vedere toate consideratiile care preceda, trebuie sa se raspunda la intrebarea adresata ca Regulamentul nr. 2658/87 trebuie interpretat in sensul ca un lichid precum cel in cauza in actiunea principala, desemnat drept „malt beer base”, care are un titru alcoolic volumic de 14 % si este obtinut din bere decantata si supusa ulterior unei ultrafiltrari prin care a fost redusa concentratia unor ingrediente precum substantele amare si proteinele, trebuie sa fie clasificat la pozitia 2208 din NC.

Cu privire la cheltuielile de judecata

42      Intrucat, in privinta partilor din actiunea principala, procedura are caracterul unui incident survenit la instanta de trimitere, este de competenta acesteia sa se pronunte cu privire la cheltuielile de judecata. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observatii Curtii, altele decat cele ale partilor mentionate, nu pot face obiectul unei rambursari.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a opta) declara:

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful vamal comun, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CEE) nr. 2587/91 al Comisiei din 26 iulie 1991, trebuie interpretat in sensul ca un lichid precum cel in cauza in actiunea principala, desemnat drept „malt beer base”, care are un titru alcoolic volumic de 14 % si este obtinut din bere decantata si supusa ulterior unei ultrafiltrari prin care a fost redusa concentratia unor ingrediente precum substantele amare si proteinele, trebuie sa fie clasificat la pozitia 2208 din Nomenclatura combinata care figureaza in anexa I la regulamentul mentionat, cu modificarile ulterioare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close