Formulare utilizate de directiile de specialitate din cadrul MFP pentru aplicarea art. XI din OG nr. 30/2011

In M. Of. nr. 120 din 17 februarie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 163/2012 privind aprobarea modelelor unor formulare emise in aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba modelul deciziei de anulare a penalitatilor de intarziere, prevazut in anexa nr. 1.

ART. 2

Se aproba modelul deciziei de reducere a penalitatilor de intarziere, prevazut in anexa nr. 2.

ART. 3

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 4

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia de specialitate ………………………..

Nr. ……………….

 

– model –

 

DECIZIE

de anulare a penalitatilor de intarziere

 

Datele de identificare ale operatorului economic

Denumirea ……………………………………………………….

Adresa ………………………………………………………….

Codul de identificare fiscala ……………………………………..

 

In temeiul prevederilor art. XI alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, cu modificarile ulterioare, ale art. 2 alin. (1) lit. a), coroborat cu art. 7 alin. (4) lit. a) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.604/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale,

avand in vedere Cererea nr. ……………… din data de …………, inregistrata la directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice cu nr. ……………………. din data de …………………,

luand in considerare ca sunt indeplinite conditiile prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.604/2011,

se emite urmatoarea decizie:

Se anuleaza penalitatile de intarziere, precum si o cota de 50% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale restante la 31 august 2011, in suma totala de ……………. lei, reprezentand:

 

– lei –

______________________________________________________________________________

|Nr. | Denumirea obligatiei | Anularea a 50% din       | Anularea penalitatilor|

|crt.| fiscale              | majorarile de intarziere | de intarziere         |

|    |                      |                          |                       |

|____|______________________|__________________________|_______________________|

|  0 |           1          |              2           |           3           |

|____|______________________|__________________________|_______________________|

|  1.|                      |                          |                       |

|____|______________________|__________________________|_______________________|

|  2.|                      |                          |                       |

|____|______________________|__________________________|_______________________|

| …|                      |                          |                       |

|____|______________________|__________________________|_______________________|

| Total general:            |                          |                       |

|___________________________|__________________________|_______________________|

 

Impotriva prezentei decizii se poate formula plangere prealabila in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia.

Plangerea prealabila se depune la directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice care a emis prezenta decizie.

 

Data emiterii:

 

Directorul Directiei de specialitate

din cadrul Ministerului Finantelor Publice,

 

Numele si prenumele ……………………….

Semnatura si stampila ……………………..

 

ANEXA 2

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia de specialitate ……………………..

Nr. ………………..

 

– model –

 

DECIZIE

de reducere a penalitatilor de intarziere

 

Datele de identificare ale operatorului economic

Denumirea ……………………………………………………….

Adresa ………………………………………………………….

Codul de identificare fiscala ……………………………………..

 

In temeiul prevederilor art. XI alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, cu modificarile ulterioare, ale art. 2 alin. (1) lit. b), coroborat cu art. 7 alin. (4) lit. b) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.604/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale,

avand in vedere Cererea nr. …………………. din data de ……….., inregistrata la directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice cu nr. ………………….. din data de ………………………,

luand in considerare ca sunt indeplinite conditiile prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.604/2011,

se emite urmatoarea decizie:

Se reduc cu 50% penalitatile de intarziere, precum si cu 50% cota de 50% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale restante la 31 august 2011, in suma totala de …………….. lei, reprezentand:

 

– lei –

 

______________________________________________________________________________

|Nr. | Denumirea obligatiei | Reducerea cu 50% a unei  | Reducerea cu 50% a    |

|crt.| fiscale              | cote de 50% din          | penalitatilor de      |

|    |                      | majorarile de intarziere | intarziere            |

|____|______________________|__________________________|_______________________|

|  0 |           1          |              2           |           3           |

|____|______________________|__________________________|_______________________|

|  1.|                      |                          |                       |

|____|______________________|__________________________|_______________________|

|  2.|                      |                          |                       |

|____|______________________|__________________________|_______________________|

| …|                      |                          |                       |

|____|______________________|__________________________|_______________________|

| Total general:            |                          |                       |

|___________________________|__________________________|_______________________|

 

Impotriva prezentei decizii se poate formula plangere prealabila in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia.

Plangerea prealabila se depune la directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice care a emis prezenta decizie.

 

Data emiterii:

 

Directorul Directiei de specialitate

din cadrul Ministerului Finantelor Publice,

 

Numele si prenumele ……………………….

Semnatura si stampila ……………………..

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close