Norma CSSPP nr. 3/2012 privind modificarea temporara a limitei maxime aplicabile investitiilor fondurilor de pensii private in titluri de stat

In M. Of. nr. 122 din 20 februarie 2012 a fost publicata Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2012 pentru aprobarea Normei nr. 3/2012 privind modificarea temporara a limitei maxime aplicabile investitiilor fondurilor de pensii private in titluri de stat.

Din cuprins:

    ART. 1

    Se aproba Norma nr. 3/2012 privind modificarea temporara a limitei maxime aplicabile investitiilor fondurilor de pensii private in titluri de stat, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

    ART. 2

    Prezenta hotarare si norma mentionata la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ART. 3

    Directia secretariat si directorul general asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

    ANEXA 1

 

                             NORMA Nr. 3/2012

privind modificarea temporara a limitei maxime aplicabile investitiilor fondurilor de pensii private in titluri de stat

 

    Avand in vedere prevederile art. 25 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 87 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare,

    in temeiul dispozitiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. b) si o) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

    Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisia, emite prezenta norma.

 

    CAPITOLUL I

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    (1) Prezenta norma reglementeaza modificarea temporara a procentului maxim care poate fi investit in categoriile de active prevazute la art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 411/2004, si la art. 87 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 204/2006.

    (2) Prezenta norma este aplicabila fondurilor de pensii administrate privat si fondurilor de pensii facultative, denumite in continuare fonduri de pensii private.

    (3) Prezenta norma nu este aplicabila administratorilor de fonduri de pensii facultative care au decis sa aplice prevederile Normei nr. 26/2007 privind modificarea temporara a procentului maxim care poate fi investit in fiecare categorie de active ale fondurilor de pensii facultative, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 57/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 550 din 13 august 2007, cu modificarile ulterioare.

    ART. 2

    Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 411/2004 si la art. 2 din Legea nr. 204/2006.

 

    CAPITOLUL II

    Limita maxima aplicabila investitiilor fondurilor de pensii private in titluri de stat

 

    ART. 3

    Administratorul poate decide ca, de la data intrarii in vigoare a prezentei norme pana la data de 30 iunie 2013, sa investeasca in titluri de stat emise de Ministerul Finantelor Publice din Romania, de statele membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European cu depasirea procentului de 70% din valoarea totala a activelor fondului de pensii private prevazut la art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 411/2004 si la art. 87 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 204/2006.

    ART. 4

    Administratorul care decide sa aplice prevederile prezentei norme este exonerat de obligatia de a respecta limitele minime privind investitiile fondurilor de pensii private in instrumente financiare, altele decat titlurile de stat, prevazute in prospectul schemei de pensii private sau in prospectul schemei de pensii facultative, dupa caz, precum si de obligatia de incadrare in gradul de risc declarat.

    ART. 5

    Administratorul care decide sa aplice prevederile prezentei norme, in termen de doua zile calendaristice de la data luarii deciziei, procedeaza astfel:

    a) notifica in scris Comisiei cu privire la decizia luata, precum si in legatura cu data de la care incepe aplicarea prevederilor art. 3, fara a mai proceda la modificarea prospectului autorizat al schemei de pensii private sau al schemei de pensii facultative, dupa caz;

    b) informeaza participantii la fondul de pensii private pe care il administreaza, prin publicarea deciziei luate pe pagina proprie de internet.

 

    CAPITOLUL III

    Dispozitii finale

 

    ART. 6

    In termen de 60 de zile calendaristice de la data expirarii perioadei prevazute la art. 3, administratorul care a aplicat prevederile prezentei norme trebuie sa se incadreze atat in limitele prevazute la art. 25 din Legea nr. 411/2004 si la art. 87 din Legea nr. 204/2006, cat si in limitele stabilite prin prospectul schemei de pensii private sau al schemei de pensii facultative, dupa caz, precum si in gradul de risc declarat al fondului de pensii private.

    ART. 7

    Administratorul care decide sa nu aplice prevederile prezentei norme va respecta toate limitele prevazute de Legea nr. 411/2004, de Legea nr. 204/2006 si de prospectul schemei de pensii private sau al schemei de pensii facultative, dupa caz, cu privire la investitiile fondului de pensii private pe care il administreaza, precum si gradul de risc declarat al fondului de pensii private.

    ART. 8

    Nerespectarea prevederilor prezentei norme constituie contraventie si se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare, respectiv art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g) si alin. (2) – (11) si ale art. 142 din Legea nr. 411/2004, precum si conform art. 120, art. 121 alin. (1) lit. k) si alin. (2) – (11), art. 122 si 122^1 din Legea nr. 204/2006.

    ART. 9

    La data intrarii in vigoare a prezentei norme se abroga Norma nr. 22/2008 pentru modificarea temporara a limitei maxime aplicabile investitiilor fondurilor de pensii administrate privat in titluri de stat, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 38/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 741 din 3 noiembrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close