Modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

In M. Of. nr. 123 din 20 februarie 2012 a fost publicata Hotararea Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 4/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Din cuprins:

    ART. I

    Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.076 din 30 noiembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 9

    (1) Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie prezinta Consiliului Superior al Magistraturii propunerile Colegiului de conducere pentru numirea, promovarea, transferul, suspendarea si incetarea din functie a magistratilor-asistenti.

    (2) Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie poate delega magistratii-asistenti, in interesul serviciului, cu acordul scris al acestora, in functiile de prim-magistrat-asistent sau de magistrat-asistent-sef, pe o perioada de cel mult 6 luni. Delegarea magistratilor-asistenti poate fi prelungita, cu acordul scris al acestora, de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cel mult inca 6 luni. Pe perioada delegarii, magistratii-asistenti beneficiaza de toate drepturile prevazute de lege pentru functia in care sunt delegati.

    (3) Delegarea si prelungirea delegarii, prevazute la alin. (2), se dispun prin ordin al presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie.”

    2. La articolul 19, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “b) propune Consiliului Superior al Magistraturii judecatorii care vor face parte din comisiile de concurs pentru promovarea in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie;”.

    3. Dupa articolul 19^1 se introduc doua noi articole, articolele 19^2 si 19^3, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 19^2

    (1) In indeplinirea atributiei prevazute la art. 19 lit. b), Colegiul de conducere propune Consiliului Superior al Magistraturii, distinct pentru fiecare sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru care se organizeaza concursul, judecatorii din cadrul sectiei respective care vor fi numiti ca membri in comisiile de concurs – comisiile de evaluare, comisiile de solutionare a contestatiilor impotriva evaluarii, comisiile de elaborare a subiectelor, comisiile de corectare si comisiile de solutionare a contestatiilor la proba scrisa.

    (2) Acelasi judecator nu poate fi propus pentru a face parte in acelasi timp din comisia de evaluare si din comisia de solutionare a contestatiilor impotriva evaluarii, respectiv din comisia de elaborare a subiectelor, din comisia de corectare si din comisia de solutionare a contestatiilor la proba scrisa.

    (3) Colegiul de conducere propune Consiliului Superior al Magistraturii, in conditiile prevazute la alin. (1) si cu respectarea dispozitiilor alin. (2), judecatorii care vor fi numiti ca membri supleanti in comisiile de concurs.

    (4) Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie pot fi propusi pentru numirea in comisiile de concurs, ca membri sau ca membri supleanti, pe baza consimtamantului scris, exprimat anterior.

    ART. 19^3

    Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie transmite Institutului National al Magistraturii lista cuprinzand toti judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie care si-au exprimat acordul de a face parte din comisiile de concurs, pentru a fi inclusi in baza de date constituita de Institutul National al Magistraturii, cu precizarea specializarii fiecarui judecator.”

    4. Articolul 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 46

    (1) Evaluarea judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie se face la fiecare 3 ani de catre o comisie constituita prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, conform Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor.

    (2) Evaluarea celor 3 judecatori – 2 membri desemnati si un membru supleant – care fac parte din comisia de evaluare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie se face de o comisie formata din 2 judecatori cu grad profesional corespunzator, desemnati de Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii dintre membrii sai.”

    5. La articolul 109, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 109

    (1) In cursul lunii ianuarie a fiecarui an se face evaluarea activitatii din anul precedent a personalului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu exceptia judecatorilor si a magistratilor-asistenti, a caror activitate se evalueaza potrivit Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor si Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a magistratilor-asistenti din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie.”

    ART. II

    Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close