Norma privind analiza si avizarea solicitarilor de emitere de garantii de stat sau de acordare de subimprumuturi de catre Ministerul Finantelor Publice

In M. Of. nr. 121 din 17 februarie 2012 a fost publicata Hotarirea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 20/2012 pentru aprobarea Normei privind analiza si avizarea solicitarilor de emitere de garantii de stat sau de acordare de subimprumuturi de catre Ministerul Finantelor Publice (NI-CST-10-II/0).

Din cuprins.

    ART. 1

    Se aproba Norma privind analiza si avizarea solicitarilor de emitere de garantii de stat sau de acordare de subimprumuturi de catre Ministerul Finantelor Publice (NI-CST-10-II/0), prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

    ART. 2

    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 111/2007 privind aprobarea Normei pentru analiza si avizarea solicitarilor de emitere de garantii de stat sau de acordare de subimprumuturi de catre Ministerul Economiei si Finantelor (NI-CST-10-I/0), publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 804 din 26 noiembrie 2007.

 

    ANEXA 1

 

                                     NORMA

privind analiza si avizarea solicitarilor de emitere de garantii de stat sau de acordare de subimprumuturi de catre Ministerul Finantelor Publice (NI-CST-10-II/0)

 

    CAPITOLUL I

    Aspecte generale

 

    ART. 1

    Context

    Prezenta norma este elaborata in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare, si cu Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si are ca scop stabilirea cadrului de analiza a solicitarilor de emitere de garantii de stat si acordarea de subimprumuturi de catre Ministerul Finantelor Publice (M.F.P.), care se refera la finantarea, pe baza de lege, a unor programe/proiecte sau a altor necesitati prioritare pentru economia romaneasca.

    ART. 2

    Obiective

    Obiectivele prezentei norme sunt urmatoarele:

    1. stabilirea metodologiei de lucru si a sarcinilor specifice aferente activitatii de analiza pentru acest tip de solicitari;

    2. analiza, sistematizarea si corelarea de informatii pe baza carora Comitetul Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari (C.I.F.G.A.) sa poata aviza solicitarile privind emiterea de garantii de stat, precum si acordarea de subimprumuturi de catre M.F.P.

    ART. 3

    Precizari

    (1) Avizul C.I.F.G.A. se solicita in baza unei cereri depuse la Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A. (EximBank) impreuna cu documentatia necesara efectuarii analizei.

    (2) Atat finantarile garantate de stat, cat si subimprumuturile acordate de catre M.F.P. se ramburseaza din veniturile proprii ale operatorilor economici, fara a afecta bugetul de stat, respectiv din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale beneficiare.

    (3) Beneficiarii garantiilor de stat si subimprumutatii se stabilesc prin lege, pentru fiecare caz in parte, dupa obtinerea avizului C.I.F.G.A.

    (4) In cazul unitatilor administrativ-teritoriale, emiterea avizului C.I.F.G.A. este conditionata de obtinerea in prealabil a autorizarii de contractare din partea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale.

    ART. 4

    Solicitanti ai avizului C.I.F.G.A.

    (1) Solicitanti ai avizului C.I.F.G.A. sunt operatori economici sau unitati administrativ-teritoriale, care pot fi beneficiari ai creditelor garantate de stat ori ai subimprumuturilor acordate de M.F.P., destinate finantarii, pe baza de lege, a unor programe/proiecte sau a altor necesitati prioritare pentru economia romaneasca.

    (2) EximBank va analiza si va supune spre examinarea si avizarea C.I.F.G.A. numai solicitarile care au obtinut avizul prealabil al M.F.P., iar in cazul unitatilor administrativ-teritoriale solicitante de garantii de stat sau subimprumuturi se va prezenta si autorizatia de contractare din partea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale.

 

    CAPITOLUL II

    Analiza solicitarilor de obtinere a avizului C.I.F.G.A.

 

    ART. 5

    Documentatia de analiza

    (1) Dosarul proiectului va contine documente*1) specifice pentru:

    a) dosarul juridic;

    b) avize;

    c) documentatia financiara;

    d) documentatia comerciala;

    e) alte documente (de exemplu, studiul de fezabilitate etc.).

    (2) Solicitantul avizului C.I.F.G.A. privind emiterea de garantii/acordarea de subimprumuturi de catre M.F.P. intocmeste dosarul proiectului, pe care il depune la EximBank.

    (3) EximBank poate solicita, dupa caz, clarificari/completari la documentatie, inclusiv la studiul de fezabilitate, solicitantul fiind obligat sa le prezinte in vederea finalizarii analizei.

————

    *1) Toate documentele vor fi datate, semnate si stampilate.

 

    ART. 6

    Documentele ce rezulta in urma analizei

    (1) Rezultatele analizei se concretizeaza in nota de analiza ce va fi supusa examinarii si avizarii de catre C.I.F.G.A.

    (2) Dupa obtinerea avizului, hotararea C.I.F.G.A. se transmite astfel:

    – o copie insotita de un exemplar al notei de analiza la M.F.P.;

    – o copie solicitantului avizului C.I.F.G.A.

 

    CAPITOLUL III

    Determinarea gradului de risc al solicitantului

 

    ART. 7

    Gradul de risc al solicitantului

    Determinarea gradului de risc al solicitantului se va face pe baza punctajului rezultat in urma insumarii punctajelor aferente:

    a) categoriei de performanta financiara, determinata conform reglementarilor interne ale EximBank;

    b) istoricului de rambursare a creditelor;

    c) duratei de creditare;

    d) ponderii capitalurilor proprii in pasive totale, in cazul operatorilor economici;

    e) comportamentului solicitantului in ceea ce priveste plata datoriilor la bugetul de stat, in cazul operatorilor economici;

    f) istoricului litigiilor cu statul, in cazul operatorilor economici;

    g) gradului de realizare a veniturilor proprii, conform ultimei situatii financiare anuale incheiate, inregistrate la unitatile teritoriale ale M.F.P., pentru unitatile administrativ-teritoriale, conform matricei de determinare a gradului de risc aferente solicitantului.

 

    CAPITOLUL IV

    Dispozitii finale

 

    ART. 8

    Prevederi finale

    In aplicarea prezentei norme, EximBank emite proceduri care se supun aprobarii C.I.F.G.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close