Modificarea si completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant preuniversitar

In M.Of. nr. 133 din 24 februarie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3283/2012 pentru modificarea si completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6.564/2011.

Din cuprins:

ART. I
Procedura de atribuire a denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6.564/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 922 din 27 decembrie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 se modifica si avea urmatorul cuprins:
“ART. 2
Denumirea unitatii de invatamant trebuie sa reflecte, de regula, nivelul cel mai inalt de invatamant scolarizat in unitatea de invatamant respectiva.”

2. La articolul 4, literele a), d), e) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“a) unitatile de invatamant pentru educatie timpurie:
(i) cresa;
(ii) gradinita;
(iii) gradinita cu program normal;
(iv) gradinita cu program prelungit;
(v) gradinita cu program saptamanal;
(vi) centru de zi;
(…)
d) unitatile de invatamant pentru nivelul secundar superior sau liceal:
(i) pentru unitatile de invatamant liceal care scolarizeaza preponderent pe filiera teoretica:
– liceu teoretic;
(ii) pentru unitatile de invatamant liceal care scolarizeaza preponderent pe filiera vocationala:
– liceu de arte;
– liceu de arte vizuale;
– liceu de muzica;
– liceu de coregrafie;
– liceu de arhitectura;
– liceu teologic;
– seminar teologic ortodox;
– liceu pedagogic;
– liceu cu program sportiv;
(iii) pentru unitatile de invatamant liceal care scolarizeaza preponderent pe filiera tehnologica:
– liceu tehnologic;
(iv) pentru unitatile de invatamant de nivel liceal care scolarizeaza in ponderi sensibil egale pe filierele cuprinse in lege:
– liceu;
e) colegiu/colegiu tehnic/colegiu national – unitatile de invatamant de nivel liceal care la data intrarii in vigoare a prezentei proceduri au dobandit denumirea de colegiu/colegiu tehnic/colegiu national isi pastreaza denumirea in forma respectiva, conform ordinului ministrului in baza caruia li s-a atribuit denumirea;

(…)

h) unitatile de invatamant de nivel gimnazial pentru invatamantul de arta si sportiv:
– scoala gimnaziala de arta;
– scoala gimnaziala de arte;
– scoala gimnaziala de muzica;
– scoala gimnaziala cu program sportiv;”.

3. La articolul 4, dupa litera h) se introduce o noua litera, litera h^1), cu urmatorul cuprins:
“h^1) unitatile de invatamant cu program sportiv suplimentar:
– club sportiv scolar;”.

4. La articolul 4, litera i) se modifica si avea urmatorul cuprins:
“i) unitatile de invatamant pentru invatamantul special:
– gradinita speciala;
– scoala gimnaziala speciala;
– scoala profesionala speciala;
– liceu special;
– liceu tehnologic special;
– centru scolar de educatie incluziva;
– centru de pedagogie curativa;
– scoala postliceala speciala;”.

5. La articolul 4, dupa litera i) se introduce o noua litera, litera i^1), cu urmatorul cuprins:
“i^1) unitati de invatamant pentru activitati extrascolare:
– Palatul National al Copiilor din Bucuresti;
– Palatul Copiilor;
– Clubul Copiilor;”.

6. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 6
(1) Modificarile denumirilor unitatilor de invatamant de stat si particular se realizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale, de regula, anterior solicitarii avizului conform al inspectoratului scolar privind organizarea retelei scolare.
(2) Pentru anul scolar 2012 – 2013, modificarile denumirilor unitatilor de invatamant de stat si particular se realizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale/judetene, dupa intrarea in vigoare a prevederilor prezentei proceduri.
(3) In localitatile in care exista si minoritati nationale, se asigura, potrivit solicitarilor organizatiei minoritatilor nationale, atribuiri de denumiri – nume proprii pentru unitatile de invatamant si structurile subordonate acestora, in raport cu ponderea minoritatii respective si cu respectarea procedurii prevazute la art. 5. Denumirile – nume proprii propuse se vor baza pe traditiile culturale si istorice ale minoritatii in cauza.”

7. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 9
(1) Unitatile de invatamant preuniversitar care, la data intrarii in vigoare a prezentei proceduri, au dobandit statutul/denumirea de <<colegiu>>/<<colegiu tehnic>>/<<colegiu silvic>>/<<colegiu economic>>/<<colegiu national>> isi pastreaza acest statut/denumire, urmand ca celelalte elemente caracteristice sa fie corelate cu prevederile prezentei proceduri.
(2) Unitatile de invatamant care, la data intrarii in vigoare a prezentei proceduri, au o denumire care reprezinta o traditie cultural-istorica, atestata prin documente justificative, pot opta pentru mentinerea acesteia, in conformitate cu prevederile actului normativ prin care li s-a atribuit denumirea respectiva, cu avizul inspectoratului scolar, urmand ca celelalte elemente caracteristice sa fie corelate cu prevederile prezentei proceduri.”

8. La articolul 18, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
“(2) Unitatile de invatamant cu predare in limba minoritatilor nationale care devin structuri subordonate altor unitati de invatamant cu personalitate juridica isi mentin denumirea initiala, cu aprobarea autoritatii administratiei publice locale si cu avizul conform al inspectoratului scolar.”

9. La anexa nr. 1, litera D, caseta cu modelul denumirii pentru unitatea de invatamant pentru nivelul secundar superior sau liceal se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“D. Unitate de invatamant pentru nivelul secundar superior sau liceal:

Unitatea de invatamant pentru nivelul secundar superior sau liceal Liceul Teoretic/Liceul Teologic/Liceul Tehnologic/Liceu Colegiul/Colegiul National
Numele (nume de personalitati ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice alta natura)/ nr. ………. Ion Mincu/nr. 4 Ion Minulescu/nr. 10
Localitatea Buftea Slatina
Nivelul scolarizat PRE, PRI, GIM, PROF, LIC/LIC TEO/LIC VOC/LIC TEH/POS PRE, PRI, GIM, PROF, LIC ()/ GIM, LIC, POS
Adresa Tel./fax/e-mail Aleea Florilor nr. 5

10. La anexa nr. 1, litera H, caseta cu modelul denumirii pentru unitatea de invatamant pentru invatamantul special: SPE se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“H. Unitate de invatamant pentru invatamantul special: SPE

Unitatea de invatamant pentru invatamantul special Gradinita speciala/Scoala gimnaziala speciala/Centru scolar de educatie incluziva
Numele (nume de personalitati ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice alta natura)/ nr. ………. S. Wonder/nr. 1
Localitatea Galati
Nivelul scolarizat/ Invatamant special PRE, GIM/SPE
AdresaTel./fax/e-mail Aleea Florilor nr. 5

11. La anexa nr. 1, litera I, caseta a doua cu modelul denumirii pentru unitatea de invatamant pentru invatamantul sportiv se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“I. Unitate de invatamant pentru invatamantul sportiv

Unitatea de invatamant pentru invatamantul sportiv Clubul Scolar Sportiv
Numele (nume de personalitati ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice alta natura)/ nr. ………. N. Dobrin/nr. 1
Localitatea Pitesti
Nivelul scolarizat/Profilul LIC/SP
AdresaTel./fax/e-mail Aleea Florilor nr. 5

ART. II
Directia generala management, resurse umane si retea scolara din Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant preuniversitar de stat, confesional si particular duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close