MAEur si MFP au stabilit procedura comuna de avizare a structurilor si personalului care gestioneaza asistenta financiara nerambursabila comunitara

feature photo

In M. Of. nr. 126 din 21 februarie 2012 a fost publicat Ordinul comun al ministrului afacerilor europene si al ministrului finantelor publice nr. 120/120/2012 privind procedura comuna de avizare a structurilor si personalului care gestioneaza asistenta financiara nerambursabila comunitara, conform art. 4 alin. (7) lit. c) si d) din H. G. nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare.

Din cuprins:

ART. 1
(1) Pentru a beneficia de majorarile salariale prevazute la art. 4 alin. (1) – (6) din H.G. nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare, institutiile publice solicita, pentru personalul si structurile prevazute la art. 4 alin. (7) lit. c) si d) din H.G. nr. 595/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, avizul comun al Ministerului Afacerilor Europene si al Ministerului Finantelor Publice, respectiv:
a) pentru personalul care are atat atributii de gestionare a instrumentului ex-ISPA, cat si de gestionare a fondurilor structurale si de coeziune din cadrul structurilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 2 si 10 din H.G. nr. 595/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) pentru personalul incadrat in structurile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 16 din H.G. nr. 595/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, care desfasoara activitati de natura juridica ce fac parte integranta atat din gestionarea instrumentului ex-ISPA, cat si din gestionarea fondurilor structurale si de coeziune.
(2) Dosarul in baza caruia se solicita avizarea structurilor si personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare, conform art. 1 lit. a) din H.G. 595/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se intocmeste si se depune la registratura Ministerului Finantelor Publice si contine urmatoarele documente:
a) cererea de avizare;
b) regulamentul de organizare si functionare al institutiei publice;
c) structura organizatorica a institutiei publice;
d) ordinul/decizia de constituire a structurilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 6 si 9 din H.G. 595/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, emis/emisa de catre conducatorul institutiei respective;
e) ordinul/decizia de numire/incadrare a personalului pentru care se solicita avizarea, pe posturi cu atributii in gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare, emis/emisa de catre conducatorul institutiei respective, care va cuprinde si lista persoanelor numite/incadrate in functie;
f) fisele de post ale personalului pentru care se solicita avizarea, aprobate in conditiile legii, care sa cuprinda toate atributiile si timpul alocat in procente pentru indeplinirea acestora;
g) statul de functii al structurii din care face parte personalul pentru care se solicita avizarea;
h) nota de fundamentare privind necesitatea si numarul de persoane alocate, in cazul personalului din cadrul structurii prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 16 din H.G. 595/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, avizata de conducerea structurilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 1 – 15 din aceeasi hotarare, dupa caz, si aprobata de conducatorul institutiei.

ART. 2
(1) Ministerul Finantelor Publice, in urma analizarii dosarului cererii de avizare conform criteriilor prevazute la art. 2 alin. (1) din H.G. nr. 595/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se pronunta corespunzator competentelor sale, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea dosarului complet, astfel:
a) in cazul in care Ministerul Finantelor Publice constata ca sunt indeplinite conditiile pentru acordarea avizului favorabil, ministrul finantelor publice sau persoana delegata in acest sens prin ordin semneaza avizul favorabil comun, completeaza lista provizorie a structurilor si/sau persoanelor pentru care se propune acordarea avizului favorabil si le inainteaza impreuna cu dosarul cererii de avizare Ministerului Afacerilor Europene – Directia generala autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale (DG ACIS);
b) in cazul in care Ministerul Finantelor Publice constata ca nu sunt indeplinite conditiile pentru acordarea avizului favorabil, va intocmi in acest sens un document justificativ privind respingerea cererii de avizare.
(2) Documentul justificativ in baza caruia se emite respingerea cererii de avizare cuprinde motivele care stau la baza propunerii respingerii cererii de avizare, care sunt preluate in scrisoarea de respingere semnata de catre ministrul finantelor publice sau de catre persoana delegata in acest sens prin ordin si inaintata institutiei care a solicitat avizarea, iar spre stiinta Ministerului Afacerilor Europene.

ART. 3
(1) Ministerul Afacerilor Europene, dupa receptionarea documentatiei trimise de catre Ministerul Finantelor Publice, se pronunta conform competentelor, in termen de 10 de zile, astfel:
a) in cazul in care Ministerul Afacerilor Europene, in urma propriei analize, constata ca sunt indeplinite conditiile pentru acordarea avizului favorabil pentru structurile si/sau persoanele prevazute in lista provizorie, semneaza avizul favorabil comun si intocmeste lista structurilor si/sau persoanelor pentru care se acorda avizul favorabil al Ministerului Afacerilor Europene si Ministerului Finantelor Publice;
b) in cazul in care Ministerul Afacerilor Europene, in urma propriei analize, constata ca nu sunt indeplinite conditiile pentru acordarea avizului favorabil pentru structurile si/sau persoanele prevazute in lista provizorie, va intocmi un document justificativ in acest sens privind propunerea motivata de respingere a cererii de avizare.
(2) Semnarea avizului favorabil se realizeaza de catre ministrul afacerilor europene sau de catre persoana delegata, in baza unui aviz consultativ elaborat de DG ACIS.
(3) In situatia in care, in urma analizarii dosarului cererii de avizare, DG ACIS constata ca nu sunt indeplinite conditiile pentru acordarea avizului favorabil, va intocmi documentul justificativ privind respingerea cererii de avizare.
(4) Documentul justificativ in baza caruia se emite respingerea cererii de avizare cuprinde motivele care stau la baza propunerii respingerii cererii de avizare, care sunt preluate in scrisoarea de respingere semnata de catre ministrul afacerilor europene sau de catre persoana delegata si inaintata institutiei care a solicitat avizarea, iar spre stiinta Ministerului Finantelor Publice.

ART. 4
Avizul favorabil comun se intocmeste in 3 (trei) exemplare de catre Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Afacerilor Europene fiind responsabil de comunicarea cate unui exemplar institutiei care a solicitat avizarea, precum si Ministerului Finantelor Publice.

ART. 5
Motivele de respingere a cererii de eliberare a avizului favorabil sunt:
a) netransmiterea de catre institutia publica care solicita eliberarea avizului favorabil a unuia sau mai multor documente dintre cele prevazute la art. 1 alin. (2);
b) neindeplinirea criteriilor prevazute la art. 2 alin. (1) din H.G. nr. 595/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, din punct de vedere al competentelor Ministerului Afacerilor Europene si/sau ale Ministerului Finantelor Publice;
c) nerespectarea conditiilor de forma si fond ale documentelor prevazute la art. 1 alin. (2), in cazul documentelor reglementate prin acte normative;
d) netransmiterea tuturor informatiilor solicitate de catre Ministerul Afacerilor Europene sau de catre Ministerul Finantelor Publice, dupa caz, in vederea eliberarii avizului favorabil.

ART. 6
Institutia publica a carei cerere de avizare a fost respinsa poate inainta o noua cerere doar dupa remedierea problemelor constatate, mentionate in scrisoarea de respingere a cererii de avizare emisa de catre Ministerul Afacerilor Europene sau de catre Ministerul Finantelor Publice, dupa caz.

ART. 7
(1) Ministerul Afacerilor Europene sau Ministerul Finantelor Publice, dupa caz, poate retrage avizul favorabil acordat in urmatoarele cazuri:
a) in cazul in care institutiile publice al caror personal beneficiaza de majorari salariale nu comunica Ministerului Finantelor Publice sau Ministerului Afacerilor Europene, dupa caz, orice modificare de personal, structura, organizare si/sau functionare, intervenita dupa obtinerea avizului, impreuna cu documentele constatatoare, conform prevederilor art. 8 din H.G. nr. 595/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) in cazul in care Ministerul Afacerilor Europene sau Ministerul Finantelor Publice constata incalcari ale criteriilor prevazute la art. 2 alin. (1) din H.G. nr. 595/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In cazul in care incalcarile prevazute la alin. (1) se constata de catre unul dintre ministerele avizatoare, acesta are obligatia sa instiinteze si celalalt minister.
(3) Dupa remedierea problemelor constatate si care au stat la baza retragerii avizului favorabil, eliberarea unui nou aviz se va face la cerere, potrivit acelorasi reguli generale.

ART. 8
Cererea de avizare, avizul favorabil, avizul consultativ si documentul justificativ privind respingerea cererii de avizare se intocmesc potrivit modelelor prevazute in anexele nr. 1 – 4, care fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 9
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close