MECTS a reglementat centralizatorul privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar 2012

In M. Of. nr. 128 din 22 februarie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3202/2012 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar 2012.

Din cuprins:

ART. 1
Se aproba Centralizatorul privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar 2012, prevazut in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin, numit in continuare Centralizator.

____________________________

*) Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 128 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

ART. 2
(1) Candidatii ale caror specializari nu se regasesc in Centralizator vor primi acceptul de participare la etapele de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar si la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar daca profilul postului/catedrei coincide cu profilul specializarii absolvite si daca specializarea inscrisa pe diploma de studii a candidatului/programul de studii finalizat de candidat poate fi asimilata uneia dintre specializarile/asimilat unuia din programele de studii incluse in acest Centralizator. In aceste situatii acceptul de participare la etapele de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar si la concursurile de ocupare a posturilor didactice din invatamantul preuniversitar se acorda dupa aprobarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(2) Includerea specializarilor, a programelor de studii universitare de licenta sau a programelor de studii de masterat existente in Centralizator si pentru alte discipline/domenii din invatamantul preuniversitar se realizeaza cu aprobarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

ART. 3
Directia generala management, resurse umane si retea scolara, Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invatamant superior, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali si inspectoratele scolare judetene, Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 4
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

1 comentariu to “MECTS a reglementat centralizatorul privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar 2012”

  1. Gabi spune:

    UNDE GASIM ANEXELE CENTALIZATORULUI?

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close