Propunerea de modificare a directivei de stabilire a normelor privind rambursarea TVA catre persoane impozabile stabilite in alt stat membru decat cel de rambursare

Rezolutia legislativa a Parlamentului European din 22 septembrie 2010 referitoare la propunerea de directiva a Consiliului de modificare a Directivei 2008/9/CE de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adaugata, prevazuta in Directiva 2006/112/CE, catre persoane impozabile stabilite in alt stat membru decat statul membru de rambursare [COM(2010)0381 – C7-0201/2010 – 2010/0205(CNS)]

2012/C 50 E/14

(Procedura legislativa speciala – consultare)

Parlamentul European,
– avand in vedere propunerea Comisiei prezentata Consiliului (COM(2010)0381),
– avand in vedere articolul 113 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in temeiul caruia a fost consultat de catre Consiliu (C7-0201/2010),
– avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European din 15 septembrie 2010 [1],
– avand in vedere articolul 55 din Regulamentul sau de procedura,
– avand in vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice si monetare (A7-0247/2010),

1. aproba propunerea Comisiei astfel cum a fost modificata;
2. invita Comisia sa-si modifice propunerea in consecinta, in conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;
3. invita Consiliul sa informeze Parlamentul in cazul in care intentioneaza sa se indeparteze de la textul aprobat de acesta;
4. solicita Consiliului sa il consulte din nou in cazul in care intentioneaza sa modifice in mod substantial propunerea Comisiei;
5. incredinteaza Presedintelui sarcina de a transmite Consiliului si Comisiei, precum si parlamentelor nationale, pozitia Parlamentului.

TEXTUL PROPUS DE COMISIE – AMENDAMENTUL

Amendamentul 1

Propunere de directiva – act de modificare Considerentul 6

(6) Masurile necesare pentru implementarea normelor detaliate, inclusiv a unor formulare comune acolo unde este cazul, cu privire la depunerea si notificarea de informatii pe cale electronica mentionate in Directiva 2008/9/CE trebuie adoptate in conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competentelor de executare conferite Comisiei [(6) Ar trebui asigurate conditii uniforme pentru implementarea normelor detaliate, inclusiv a unor formulare comune acolo unde este cazul, cu privire la depunerea si notificarea de informatii pe cale electronica mentionate in Directiva 2008/9/CE. Articolul 291 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene prevede ca normele si principiile generale privind mecanismele de control de catre statele membre al exercitarii de catre Comisie a competentelor de executare se stabilesc in prealabil prin intermediul unui regulament adoptat in conformitate cu procedura legislativa ordinara. Pana la adoptarea unui astfel de regulament, Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competentelor de executare conferite Comisiei [2] continua sa se aplice, cu exceptia procedurii de reglementare cu control, care nu este aplicabila in cadrul prezentei directive].

Justificare

Amendamentul reaminteste faptul ca viitorul regulament privind punerea in aplicare a articolului 291 din TFUE nu a fost inca adoptat. Prin urmare, trebuie clarificat regimul pentru perioada intermediara, in conformitate cu pozitia Parlamentului in aceasta privinta. |
[1] Nepublicat inca in Jurnalul Oficial.
[2] JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close