Aprobarea unor proceduri aplicabile operatorilor economici in domeniul produselor accizabile

In M. Of. nr. 145 din 5 martie 2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 208/2012 pentru aprobarea unor proceduri aplicabile operatorilor economici in domeniul produselor accizabile.

Din cuprins:

ART. 1
Se aproba procedura de revocare/anulare a autorizatiei de utilizator final detinute de operatorii economici care achizitioneaza produse energetice de natura celor prevazute la art. 206^16 alin. (2) in vederea utilizarii in unul dintre scopurile prevazute la art. 206^20 alin. (1) pct. 2 lit. a), b) si e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevazuta in anexa nr. 1.

ART. 2
Se aproba procedura de suspendare a autorizatiei detinute de antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat sau expeditorul inregistrat, atunci cand se constata ca nu s-au respectat obligatiile legale privind plata accizei ori inregistreaza orice alte obligatii fiscale restante cu mai mult de 30 de zile fata de termenul legal de plata, prevazuta in anexa nr. 2.

ART. 3
Se aproba procedura prin care se executa garantia constituita de catre operatorul economic detinator al autorizatiei de utilizator final care achizitioneaza produse energetice de natura celor prevazute la art. 206^16 alin. (2) in vederea utilizarii in unul dintre scopurile prevazute la art. 206^20 alin. (1) pct. 2 lit. a), b) si e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si procedura prin care se executa garantia constituita de catre antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat sau expeditorul inregistrat, atunci cand se constata ca nu s-au respectat obligatiile legale privind plata accizei ori inregistreaza orice alte obligatii fiscale restante cu mai mult de 30 de zile fata de termenul legal de plata, prevazuta in anexa nr. 3.

ART. 4
Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale si a municipiului Bucuresti si Directia de autorizari si tarif vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ART. 5
Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 6
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1. PROCEDURA DE REVOCARE/ANULARE a autorizatiei de utilizator final detinute de operatorii economici care achizitioneaza produse energetice de natura celor prevazute la art. 206^16 alin. (2) in vederea utilizarii in unul dintre scopurile prevazute la art. 206^20 alin. (1) pct. 2 lit. a), b) si e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

1. Decizia de revocare/anulare a autorizatiei de utilizator final se emite de catre directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale sau a municipiului Bucuresti ori de Directia de autorizari si tarif vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, dupa caz, in 3 exemplare, astfel: un exemplar se transmite operatorului economic, un exemplar organului fiscal competent in administrarea operatorului economic, iar al treilea exemplar este pastrat in evidenta emitentului.
2. Situatiile in care se emite decizia de revocare/anulare sunt cele prevazute la pct. 82 alin. (23) si (25), pct. 113.11 alin. (2) si (4) din titlul VII “Accize si alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, constatate in baza unui act de control.
3. Decizia prin care autoritatea vamala competenta mentionata la pct. 1 dispune revocarea/anularea autorizatiei de utilizator final va fi comunicata operatorului economic detinator al autorizatiei potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica corespunzator.
4. Impotriva deciziei de revocare/anulare a autorizatiei de utilizator final, operatorul economic care considera ca a fost lezat in drepturile sale poate formula contestatie, potrivit legii.
5. Introducerea contestatiei pe calea administrativa de atac nu suspenda efectele juridice ale deciziei de revocare/anulare a autorizatiei de utilizator final pe perioada solutionarii contestatiei.

ANEXA 2. PROCEDURA DE SUSPENDARE a autorizatiei detinute de antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat sau expeditorul inregistrat, atunci cand se constata ca nu s-au respectat obligatiile legale privind plata accizei ori inregistreaza orice alte obligatii fiscale restante cu mai mult de 30 de zile fata de termenul legal de plata

1. In aplicarea unitara a prevederilor art. 206^67 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si a pct. 119 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, organele fiscale competente in administrarea operatorilor economici transmit operativ directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale sau a municipiului Bucuresti ori Directiei de autorizari si tarif vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, dupa caz, situatia neplatii accizelor la termenele prevazute de lege.
2. Directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale sau a municipiului Bucuresti ori Directia de autorizari si tarif vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, dupa caz, vor intocmi decizia de suspendare a autorizatiei de antrepozit fiscal, destinatar inregistrat sau expeditor inregistrat, care va fi comunicata operatorului economic si organului fiscal competent in administrarea operatorului economic.
3. Directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale sau a municipiului Bucuresti si Directia de autorizari si tarif vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor vor transmite operativ directiei de specialitate care asigura secretariatul Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate din cadrul Ministerului Finantelor Publice deciziile de suspendare emise, pentru actualizarea bazelor de date, cu inregistrarea corespunzatoare a mentiunii “nevalid”.
4. In aplicarea unitara a prevederilor 206^54 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si a pct. 108 alin. (23) din Normele metodologice de aplicare Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, organele fiscale competente in administrarea operatorilor economici transmit operativ directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale sau a municipiului Bucuresti ori Directiei de autorizari si tarif vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, dupa caz, situatia obligatiilor fiscale restante cu mai mult de 30 de zile inregistrate de antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau expeditorii inregistrati, pentru care au fost luate masurile de extindere a sumelor constituite drept garantie pentru autorizatiile detinute de operatorii economici mentionati mai sus.
5. Directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale sau a municipiului Bucuresti ori Directia de autorizari si tarif vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, dupa caz, vor intocmi decizia de suspendare a autorizatiei de antrepozitar autorizat, destinatar inregistrat sau expeditor inregistrat, care va fi comunicata operatorului economic si organului fiscal competent in administrarea operatorului economic.
6. Directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale sau a municipiului Bucuresti si Directia de autorizari si tarif vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor vor transmite operativ directiei de specialitate care asigura secretariatul Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate din cadrul Ministerului Finantelor Publice deciziile de suspendare emise, pentru actualizarea bazelor de date, cu inregistrarea corespunzatoare a mentiunii “nevalid”.

ANEXA 3.  PROCEDURA prin care se executa garantia constituita de catre operatorul economic detinator al autorizatiei de utilizator final care achizitioneaza produse energetice de natura celor prevazute la art. 206^16 alin. (2) in vederea utilizarii in unul dintre scopurile prevazute la art. 206^20 alin. (1) pct. 2 lit. a), b) si e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si procedura prin care se executa garantia constituita de catre antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat sau expeditorul inregistrat, atunci cand se constata ca nu s-au respectat obligatiile legale privind plata accizei ori inregistreaza orice alte obligatii fiscale restante cu mai mult de 30 de zile fata de termenul legal de plata

1. Garantiile constituite de operatorii economici detinatori ai autorizatiilor de utilizator final care achizitioneaza produse energetice de natura celor prevazute la art. 206^16 alin. (2) in vederea utilizarii in unul dintre scopurile prevazute la art. 206^20 alin. (1) pct. 2 lit. a), b) si e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de operatorii economici detinatori ai autorizatiilor de antrepozit fiscal, destinatar inregistrat sau expeditor inregistrat se constituie in favoarea organului fiscal competent in administrarea operatorului economic. O copie a dovezii privind constituirea garantiei se transmite directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale sau a municipiului Bucuresti ori Directiei de autorizari si tarif vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, dupa caz.
2. Garantia se executa de catre organele fiscale competente in administrarea operatorului economic, in limita debitelor existente, atunci cand se constata ca nu s-au respectat obligatiile legale privind plata accizei sau inregistreaza orice alte obligatii fiscale restante cu mai mult de 30 de zile fata de termenul legal de plata. Despre aceasta masura va fi instiintat atat operatorul economic, cat si directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale sau a municipiului Bucuresti ori Directia de autorizari si tarif vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, dupa caz.
3. La solicitarea operatorului economic de deblocare totala sau partiala a garantiei, directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale sau a municipiului Bucuresti ori Directia de autorizari si tarif vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, dupa caz, vor comunica operativ organului fiscal competent in administrarea operatorului economic acordul fata de solicitarea in cauza. Organul fiscal competent in administrarea operatorului economic avizeaza/nu avizeaza solicitarea operatorului economic si va proceda in consecinta, urmand a comunica operativ directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale sau a municipiului Bucuresti ori Directiei de autorizari si tarif vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, dupa caz, deblocarea totala sau partiala a garantiei ori refuzul operatiunii.
4. Restituirea garantiei are loc in situatia renuntarii la autorizatiile detinute de operatorii economici sau a expirarii perioadelor de valabilitate ale acestora, in masura in care nu inregistreaza obligatii fiscale scadente. La solicitarea operatorului economic, directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale sau a municipiului Bucuresti ori Directia de autorizari si tarif vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, dupa caz, va comunica organului fiscal competent in administrarea operatorului economic renuntarea/expirarea valabilitatii autorizatiei, cu propunerea de restituire a garantiei constituite.
5. Organul fiscal competent in administrarea operatorului economic va restitui sumele aferente garantiei dupa efectuarea compensarii, dupa caz, potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica corespunzator.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close