Decizia CE nr. U4 din 13 decembrie 2011 privind procedurile de rambursare

Decizia nr. U4 din 13 decembrie 2011 privind procedurile de rambursare in temeiul art. 65 alin. (6) si (7) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 si art. 70 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009

(Text cu relevanta pentru SEE si pentru Acordul CE/Elvetia)

2012/C 57/04

COMISIA ADMINISTRATIVA PENTRU COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIALA,

avand in vedere articolul 72 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala conform caruia Comisia administrativa este responsabila cu tratarea tuturor chestiunilor administrative sau de interpretare care decurg din dispozitiile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 si ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009,

avand in vedere articolul 65 alineatele (6) si (7) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004,

avand in vedere articolul 70 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009,

hotarand in conformitate cu conditiile prevazute la articolul 71 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 883/2004,

intrucat:
(1) Regulamentul (CE) nr. 883/2004 a introdus un mecanism de rambursare la articolul 65, cu scopul de a prevedea un echilibru financiar mai echitabil intre statele membre in cazul somerilor care isi au resedinta intr-un stat membru, altul decat statul competent. Rambursarile trebuie sa compenseze responsabilitatea financiara suplimentara a statului membru de resedinta, care ofera ajutoare de somaj in temeiul articolului 65 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, fara sa fi colectat contributii de la persoanele in cauza in cursul ultimei lor activitati desfasurate in alt stat membru.
(2) Prestatiile acordate in temeiul articolului 65 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 de catre statul membru de resedinta in perioada prevazuta se ramburseaza de catre statul a carui legislatie s-a aplicat ultima data persoanei aflata in somaj, indiferent de indeplinirea conditiilor de eligibilitate pentru prestatii prevazute de legislatia acestui stat.
(3) Desi articolul 65 alineatul (6) a patra teza din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 permite ca perioada de export a prestatiilor in conditiile alineatului (5) litera (b) din articolul mentionat sa fie dedusa din perioada rambursabila, alte perioade de acordare a prestatiilor din partea statului in care persoana in cauza a desfasurat ultima activitate [in special, in conformitate cu articolul 65 alineatul (1) sau in temeiul articolului 65 alineatul (2) ultima teza din Regulamentul (CE) nr. 883/2004] nu se deduc.
(4) Cele mai bune practici, stabilite de comun acord, vor contribui la o solutionare rapida si eficienta a rambursarilor intre institutii.
(5) Institutiile au nevoie de transparenta si indrumare pentru a asigura o aplicare uniforma si coerenta a dispozitiilor UE privind procedurile de rambursare in conformitate cu articolul 65 alineatele (6) si (7) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 si articolul 70 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009,

DECIDE:

I. PRINCIPII GENERALE ALE PROCEDURII DE RAMBURSARE

(1) In cazul in care prestatiile au fost acordate persoanei in cauza in temeiul articolului 65 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 (denumit in continuare “regulamentul de baza”) de catre statul sau de resedinta, dispozitiile privind rambursarile din alineatele (6) si (7) ale respectivului articol prevad repartizarea responsabilitatii financiare intre statul de resedinta (denumit in continuare “stat creditor”) si statul a carui legislatie s-a aplicat ultima data persoanei aflata in somaj (denumit in continuare “stat debitor”).
(2) O cerere de rambursare nu poate fi respinsa pe motiv ca persoana in cauza nu ar indeplini conditiile pentru a beneficia de prestatii in temeiul legislatiei nationale din statul debitor.
(3) Statul creditor poate solicita rambursarea doar in cazul in care persoana in cauza a realizat, inainte de a deveni somer, perioade de activitate salariata sau de activitate independenta in statul debitor si in cazul in care aceste perioade sunt recunoscute in scopul acordarii prestatiilor in acest din urma stat.

II. DETERMINAREA PERIOADEI RAMBURSABILE

(1) Perioada de 3 sau 5 luni pentru care poate fi solicitata o rambursare, la care se face referire la articolul 65 alineatele (6) si (7) din regulamentul de baza (denumita in continuare “perioada rambursabila”), incepe din prima zi pentru care prestatiile sunt datorate efectiv. Perioada rambursabila se incheie la expirarea termenului prevazut la articolul 65 alineatele (6) si (7) din regulamentul de baza (3 sau 5 luni), fara a lua in considerare niciun fel de reducere, suspendare sau retragere a dreptului sau a platii prestatiei in perioada respectiva in temeiul legislatiei statului creditor.
(2) O noua cerere de rambursare poate fi facuta numai daca persoana in cauza indeplineste conditiile prevazute de legislatia statului creditor in conformitate cu articolul 65 alineatul (5) litera (a) din regulamentul de baza pentru un nou drept la prestatie, in cazul in care acest drept nu este o continuare a unei decizii anterioare de acordare a prestatiilor.
(3) Fara a aduce atingere articolului 65 alineatul (6) a patra teza din regulamentul de baza, nicio alta perioada de acordare a prestatiilor platite in temeiul legislatiei din statul debitor nu poate fi dedusa din perioada rambursabila.

III. PRELUNGIREA PERIOADEI RAMBURSABILE PREVAZUTE LA ART. 65 ALIN. (7) DIN REGULAMENTUL DE BAZA

(1) In conformitate cu articolul 65 alineatul (7) din regulamentul de baza, perioada rambursabila se prelungeste la cinci luni, cu conditia ca persoana in cauza sa fi realizat, in perioada celor 24 de luni anterioare zilei pentru care prestatiile sunt efectiv datorate, cel putin 12 luni de activitate salariata sau de activitate independenta recunoscute in scopul acordarii prestatiilor de somaj.
(2) Prelungirea perioadei rambursabile in temeiul articolului 65 alineatul (7) din regulamentul de baza nu poate fi respinsa pe motiv ca persoana in cauza nu ar indeplini conditiile pentru a beneficia de prestatii in temeiul legislatiei nationale din statul debitor.

IV. STABILIREA CUANTUMULUI MAXIM AL SUMEI RAMBURSABILE IN TEMEIUL ART. 70 DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 987/2009 (DENUMIT IN CONTINUARE “REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE“)

(1) Cuantumul maxim al sumei rambursabile aplicabil intre statele membre enumerate in anexa 5 la regulamentul de punere in aplicare si mentionata la articolul 70 ultima teza din regulamentul mentionat trebuie sa fie comunicata Comisiei administrative in termen de sase luni de la sfarsitul anului calendaristic respectiv. Notificarea este transmisa de fiecare stat membru enumerat in anexa 5 si contine valoarea maxima valabila pentru anul calendaristic in cauza, precum si o descriere a metodei utilizate pentru calcularea sumelor.

V. DISPOZITII DIVERSE

(1) Daca o cerere de rambursare a fost notificata statului debitor, orice modificare ulterioara a cuantumului prestatiilor de somaj care fac obiectul rambursarii efectuate retroactiv in conformitate cu legislatia statului creditor nu va avea niciun efect asupra cererii notificate de statul creditor.
(2) “Valoarea totala” a prestatiilor acordate de institutia din locul de resedinta [articolul 65 alineatul (6) a doua teza din regulamentul de baza] cuprinde costul total al prestatiilor acordate de statul creditor inainte de aplicarea oricarei deduceri (“valoarea bruta”).

VI. DISPOZITII FINALE

(1) Dispozitiile privind rambursarea in conditiile articolului 65 alineatele (6) si (7) din regulamentul de baza se refera numai la prestatiile acordate in temeiul articolului 65 alineatul (5) litera (a) din regulamentul de baza.
(2) Atunci cand se aplica procedurile de rambursare, principiile de baza vor fi buna cooperare intre institutii, pragmatismul si flexibilitatea.
(3) Prezenta decizie se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(4) Prezenta decizie se aplica din prima zi a celei de a doua luni de la data publicarii pentru toate cererile de rambursare care nu au fost inca decontate inainte de data respectiva.

Presedintele Comisiei administrative
Elzbieta Rozek

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close