Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2012 pentru consultantii fiscali a fost stabilit

In M. Of. nr. 152 din 7 martie 2012 a fost publicata Hotararea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 5/2012 privind Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2012.

Din cuprins:

ART. 1. Se aproba Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2012, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2. Directia de invatamant si Secretariatul general vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ART. 3. Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1. PROGRAMUL de pregatire profesionala continua aferent anului 2012

CAPITOLUL I. Dispozitii generale

1. Camera Consultantilor Fiscali elaboreaza Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2012, in conformitate cu prevederile Normelor privind pregatirea profesionala continua a consultantilor fiscali, aprobate prin Hotararea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare.
2. Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2012 se adreseaza tuturor membrilor Camerei Consultantilor Fiscali.
3. Pregatirea profesionala continua este un drept si in acelasi timp o obligatie a membrilor Camerei Consultantilor Fiscali in ceea ce priveste actualizarea cunostintelor si formarea eficienta, cu garantarea calitatii serviciilor prestate catre clienti. Totodata, pregatirea profesionala continua este o exigenta impusa prin Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 3/2007.
4. Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2012 se va desfasura sub 3 forme:
– curs in sistem e-learning;
– seminar online;
– seminar in salile de curs (aspecte practice).
5. Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2012 prevede pentru consultantii fiscali activi un numar de 30 de ore de pregatire profesionala, din care 20 de ore gratuite si 10 ore cu plata, iar pentru consultantii fiscali inactivi un numar de 15 ore de pregatire profesionala, din care 10 ore gratuite si 5 ore cu plata.
6. In cadrul Programului de pregatire profesionala continua, atat consultantii fiscali activi, cat si consultantii fiscali inactivi, trebuie sa efectueze mai intai cursurile de pregatire profesionala cu plata, dupa care urmeaza sa efectueze cursurile de pregatire profesionala gratuite.
7. Pentru anul 2012, taxa de participare la cursurile de pregatire profesionala cu plata este de 200 lei, in cazul consultantilor fiscali activi si respectiv 100 lei, in cazul consultantilor fiscali inactivi.
8. Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2012 nu este obligatoriu in anul in care consultantii fiscali au sustinut examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal.
9. In situatia in care consultantii fiscali au efectuat ore de pregatire profesionala in anul in care au sustinut examenul pentru atribuirea acestei calitati, aceste ore se vor include in numarul de ore de pregatire profesionala aferente anului urmator.
10. Fiecare participare a consultantilor fiscali la seminarii, conferinte si colocvii interne si internationale, pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal, va fi echivalata cu 5 ore de pregatire profesionala, care vor fi incluse in limita orelor de pregatire prevazute pentru anul 2012.
11. Participarea la seminare, conferinte si colocvii interne si internationale, pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal va fi justificata pe baza unui document care sa ateste acest fapt, eliberat de organizatori.
12. Pentru consultantii fiscali care au si calitatea de lectori in cadrul Programului de pregatire profesionala continua aferent anului 2012, organizat de Camera Consultantilor Fiscali, orele de curs efectuate se vor recunoaste ca ore de pregatire profesionala in limita orelor de pregatire prevazute pentru anul 2012.
13. Consultantii fiscali care publica articole in revista Camerei Consultantilor Fiscali pot solicita, pentru fiecare articol publicat, recunoasterea a 5 ore de pregatire profesionala, in limita orelor de pregatire profesionala prevazute pentru anul 2012.
14. Consultantii fiscali care au absolvit intr-un an calendaristic cursuri organizate de Ministerul Finantelor Publice, de asociatiile profesionale sau societatile de profil din tara, in baza acordurilor incheiate de Camera Consultantilor Fiscali cu acestea, pot solicita includerea numarului de ore efectuate in limita orelor de pregatire profesionala prevazute pentru anul 2012.

CAPITOLUL II. Organizarea si desfasurarea Programului de pregatire profesionala continua in sistem e-learning, aferent anului 2012

1. Pentru anul 2012, Programul de pregatire profesionala continua in sistem e-learning se desfasoara numai sub forma de cursuri potrivit temelor cuprinse in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul program.
2. Cursurile care vor completa tematica Programului de pregatire profesionala continua in sistem e-learning in anul 2012 vor fi anuntate in timp util pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali.
3. Echivalarea unui curs e-learning accesat de catre consultantul fiscal va fi inclusa numai o singura data in numarul de ore de pregatire profesionala aferent anului 2012, indiferent de cate ori consultantul fiscal acceseaza cursul respectiv.
4. Participarea la cursurile de pregatire profesionala in sistem e-learning este evidentiata in aplicatia Camerei Consultantilor Fiscali privind evidenta orelor de pregatire profesionala.
5. In anul 2012 cursurile de pregatire profesionala in sistem e-learning pot fi accesate numai de catre consultantii fiscali care si-au achitat la zi taxele aferente cursurilor de pregatire profesionala.

CAPITOLUL III. Organizarea si desfasurarea Programului de pregatire profesionala continua sub forma de seminar online, aferent anului 2012

1. Seminarele online care vor completa tematica Programului de pregatire profesionala continua aferent anului 2012 vor fi anuntate in timp util pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali.
2. Seminariile vor putea fi urmarite in direct, online – audio si video – pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali: www.ccfiscali.ro.
3. Accesul la transmisia in direct va fi posibil in baza unui cod unic de acces pe care il va primi pe adresa de e-mail fiecare participant, impreuna cu o serie de instructiuni de vizionare, cu doua zile inainte de desfasurarea seminarului.

CAPITOLUL IV. Organizarea si desfasurarea Programului de pregatire profesionala continua in sistem de seminare in salile de curs, aferent anului 2012

1. Programul de pregatire profesionala continua a consultantilor fiscali, aferent anului 2012, in sistem de seminare in salile de curs este structurat pe module de pregatire, asa cum rezulta din anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul program.
2. Organizarea si desfasurarea actiunilor in cadrul Programului de pregatire profesionala continua aferent anului 2012 se realizeaza in 7 centre zonale, respectiv: Bucuresti, Brasov, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Iasi si Timisoara.
3. Fiecare actiune organizata cuprinde mai multe module, totalizand 15 ore de pregatire profesionala. Calendarul actiunilor de pregatire profesionala continua a consultantilor fiscali pe anul 2012 – seminare in sali de curs este prezentata in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul program.
4. Inscrierea consultantilor fiscali la una dintre actiunile cuprinse in Programul de pregatire profesionala continua in sistem de seminar in salile de curs se face direct pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali sau prin transmiterea unei cereri de inscriere la Directia de invatamant a Camerei Consultantilor Fiscali, prin posta, fax sau e-mail, cu cel putin 15 zile inaintea organizarii actiunii. Orice situatie de anulare a inscrierilor la seminare trebuie sa fie efectuata cu cel putin 5 zile inainte de data de incepere a seminarelor. In situatia in care consultantii fiscali se inregistreaza la actiunile Programului de pregatire profesionala continua aferent anului 2012, dar absenteaza de la acestea, fara sa anunte in prealabil, vor fi obligati sa suporte 50% din taxa aferenta cursurilor de pregatire profesionala cu plata.
5. Structura actiunilor prevazute in Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2012 va putea fi modificata in cursul derularii acestuia in functie de necesitatile aparute. Orice schimbare in Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2012 va fi anuntata in timp util pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali.
6. Actiunile de pregatire profesionala la care numarul de inscrisi este sub 50 vor fi reprogramate. Numarul membrilor inscrisi va fi analizat cu 3 zile inainte de perioada de desfasurare a seminarelor.
7. Membrii Camerei Consultantilor Fiscali pot opta sa participe la actiunile cuprinse in Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2012, in oricare din centrele zonale programate.
8. Participarea la cursurile de pregatire profesionala va fi consemnata intr-un catalog de prezenta, care va contine semnatura participantului, precum si cea a lectorului.
9. Directia de invatamant va tine evidenta orelor de pregatire profesionala, pe fiecare membru, pe centrele de pregatire si pe judetele de resedinta ale consultantilor fiscali.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close