Conventia vamala privind transportul international de marfuri sub acoperirea carnetelor TIR a fost amendata

Amendament la Conventia vamala privind transportul international de marfuri sub acoperirea carnetelor TIR [Conventia TIR, 1975 [1]]

Conform notificarii depozitarului ONU C.N.659.2011.TREATIES – 3, urmatoarele amendamente la Conventia TIR intra in vigoare la 1 ianuarie 2012 pentru toate partile contractante

In anexa 6, nota explicativa 9.I.1 a):
se elimina nota explicativa.

In anexa 9 partea I, titlu:
la sfarsitul titlului se introduce “SI DE A SE CONSTITUI GARANTE”.

In anexa 9 partea I, subtitlu:
la sfarsitul subtitlului se sterge “minimale”.

In anexa 9 partea I punctul 1, primul rand:
dupa “cerintele” se elimina “minimale”.

In anexa 9 partea I punctul 1 litera (a):
in loc de: “asociatie de reprezentare a intereselor sectorului de transporturi”, se va citi: “asociatie infiintata pe teritoriul partii contractante in care a fost emisa autorizatia”.

In anexa 9 partea I punctul 1 litera (b):
modificarea nu afecteaza versiunea in limba romana.

In anexa 9 partea I punctul 1 litera (c):
litera (c) se elimina.

In anexa 9 partea I punctul 1 literele (d) si (e):
literele (d) si (e) devin literele (c) si (d).

In anexa 9 partea I punctul 1 noua litera (d):
in locul textului actual se va citi:
“(d) intocmirea in scris a unui acord sau a oricarui alt instrument juridic intre asociatie si autoritatile competente ale partii contractante pe teritoriul careia este infiintata, inclusiv acceptarea de catre asociatie a indatoririlor prevazute la punctul 3 din prezenta parte.”

In anexa 9 partea I punctul 1 noua litera (d):
Dupa punctul 1 noua litera (d), se introduce un nou punct 2, cu urmatorul text:
“2. O copie legalizata a acordului scris sau a oricarui alt instrument juridic mentionat la punctul 1 litera (d), impreuna, daca este necesar, cu traducerea legalizata in limba engleza, franceza sau rusa, trebuie depusa la Comitetul executiv TIR. Orice modificari efectuate sunt aduse imediat la cunostinta Comitetului executiv TIR.”

In anexa 9 partea I punctul 1 litera (f):
se inlocuieste textul actual al alineatului (1) litera (f) cu noile puncte 3 si 4, cu urmatorul text:
“3. Asociatia are urmatoarele indatoriri:
(i) sa respecte obligatiile prevazute la articolul 8 din conventie;
(ii) sa accepte suma minima pentru fiecare carnet TIR stabilita de partea contractanta si care poate fi ceruta asociatiei, in conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din conventie;
(iii) sa verifice in mod continuu, in special inainte de a solicita autorizarea pentru accesul persoanelor la regimul TIR, indeplinirea conditiilor si cerintelor minime de catre persoanele respective, astfel cum se prevede in partea II a prezentei anexe;
(iv) sa furnizeze garantia pentru toate obligatiile asumate in tara in care este stabilita, in legatura cu operatiunile acoperite de carnetele TIR emise de asociatie si de asociatiile straine afiliate la aceeasi organizatie internationala la care este ea insasi afiliata;
(v) sa isi asigure obligatiile in mod satisfacator pentru autoritatile competente ale partilor contractante in care este stabilita, asumate in ceea ce priveste o societate de asigurari, un fond al asiguratorilor sau o institutie financiara. Asigurarea contractului (contractelor) de garantie financiara trebuie sa acopere totalitatea obligatiilor asociatiei in legatura cu operatiunile acoperite de carnetele TIR emise de aceasta si de asociatiile straine afiliate la aceeasi organizatie internationala la care este ea insasi afiliata.
Termenul de notificare a incetarii contractului (contractelor) de asigurare sau de garantie financiara nu trebuie sa fie mai mic decat termenul de notificare a incetarii acordului scris sau a oricarui alt instrument juridic mentionat la punctul 1 litera (d). O copie legalizata a contractului (contractelor) de asigurare sau de garantie financiara, precum si a modificarilor ulterioare ale acestora, se depune la Comitetul executiv TIR, inclusiv traducerea legalizata, daca este cazul, in limba engleza, franceza sau rusa;
(vi) sa comunice anual Comitetului executiv TIR, pana la data de 1 martie, pretul fiecarui tip de carnet TIR emis;
(vii) sa permita autoritatilor competente sa verifice toate evidentele si conturile tinute in legatura cu administrarea regimului TIR;
(viii) sa accepte o procedura de solutionare eficienta a dezacordurilor aparute din folosirea incorecta sau frauduloasa a carnetelor TIR, daca este posibil, fara a apela la instantele de judecata;
(ix) sa se conformeze strict deciziilor luate de autoritatile competente ale partii contractante in care este stabilita cu privire la revocarea sau retragerea autorizatiei in conformitate cu articolul 6 din conventie si cu partea II din prezenta anexa, sau la excluderea de persoane in conformitate cu articolul 38 din conventie;
(x) sa fie de acord sa puna in aplicare in mod corect toate deciziile adoptate de catre Comitetul de gestiune si de Comitetul executiv TIR, in masura in care autoritatile competente ale partilor contractante in care este constituita asociatia le-au acceptat.
4. In cazul in care se solicita unei asociatii garante, in conformitate cu procedurile prevazute la articolul 11, sa plateasca sumele mentionate la articolul 8 alineatele (1) si (2), aceasta, in conformitate cu acordul scris mentionat in nota explicativa 0.6.2bis-1 la articolul 6 alineatul (2 bis), informeaza organizatia internationala cu privire la primirea cererii.”

In anexa 9 partea I punctele 2, 3 si 4:
se renumeroteaza actualele puncte 2, 3 si 4 pentru a deveni punctele 5, 6 si 7.

In anexa 9 partea I noul punct 5:
in locul textului actual, se va citi:
“5. Partea contractanta in care este stabilita asociatia revoca autorizatia acesteia de a elibera carnete TIR si de a se constitui garanta in caz de nerespectare a acestor conditii si cerinte. In cazul in care o parte contractanta revoca autorizatia, decizia intra in vigoare cel mai devreme in trei (3) luni de la data revocarii.”

In anexa 9 partea I noul punct 6:
modificarea nu afecteaza versiunea in limba romana.

In anexa 9 partea I noul punct 7:
dupa “cerintele”, se elimina “minime”.

[1] Versiune consolidata publicata in Decizia 2009/477/CE a Consiliului (JO L 165, 26.6.2009, p. 1).

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close