Modificari ale Instructiunilor pentru grefierul Tribunalului

TRIBUNALUL

avand in vedere articolul 23 din Regulamentul sau de procedura,

avand in vedere Instructiunile pentru grefier adoptate la 5 iulie 2007, astfel cum au fost modificate prin Decizia Tribunalului din 17 mai 2010,

ADOPTA PREZENTELE MODIFICARI ALE INSTRUCTIUNILOR PENTRU GREFIER:

Articolul 1
1. Aceasta modificare nu se refera la versiunea in limba romana.

2. Articolul 3 se modifica dupa cum urmeaza:
– la alineatul (1), termenul „inscrisurile” se inlocuieste cu termenii „actele de procedura”;
– la alineatul (2), termenul „inscrisului”, care apare de doua ori, este inlocuit cu termenul „actului”;
– la alineatul (4) al doilea paragraf, textul se inlocuieste cu textul urmator:
„Pe originalul actului de procedura depus de parti sau pe versiunea considerata a fi originalul acestui act [1], precum si pe orice copie comunicata acestora se face mentiune cu privire la inregistrarea in registru, care cuprinde indicarea numarului de ordine si a datei de inregistrare in registru. Aceasta mentiune se face in limba de procedura.”;
– la alineatul (5), textul se inlocuieste cu textul urmator:
„In cazul in care inregistrarea unui act de procedura in registru nu se efectueaza chiar la data depunerii lui, in registru si pe versiunea originala sau considerata a fi originalul, precum si pe copiile acelui act se mentioneaza aceasta din urma data.”;
– la alineatul (6), dupa cuvintele „un functionar ori un agent al grefei” se adauga segmentul de fraza „data prevazuta la articolul 5 din Decizia Tribunalului din 14 septembrie 2011”.

3. Articolul 4 se modifica dupa cum urmeaza:
– al doilea paragraf al alineatului (2) devine primul paragraf al alineatului (3);
– al treilea paragraf al alineatului (2) devine al doilea paragraf al alineatului (3);
– al patrulea paragraf al alineatului (2) devine alineatul (4);
– alineatul (3) devine alineatul (5).

4. Articolul 5 se modifica dupa cum urmeaza:
– la alineatul (1), textul se inlocuieste cu textul urmator:
„Dosarul cauzei cuprinde: actele de procedura, insotite daca este cazul de anexele lor, purtand mentiunea, prevazuta la articolul 3 alineatul (4) al doilea paragraf din prezentele instructiuni, semnata de grefier; deciziile adoptate in cauza respectiva, inclusiv cele privitoare la refuzul de primire a unor acte; rapoartele de sedinta; procesele-verbale de sedinta; notificarile efectuate de grefier, precum si, daca este cazul, orice alt act sau corespondenta care urmeaza sa fie luate in considerare pentru solutionarea cauzei.”;
– la alineatul (2), segmentul de fraza „daca un inscris trebuie atasat la dosar” se inlocuieste cu segmentul de fraza „cu privire la atasarea la dosar a unui act de procedura”;
– la alineatul (4) primul paragraf, termenul „original al” se elimina;
– la alineatul (5), textul se inlocuieste cu textul urmator:
„Versiunile confidentiale si versiunile neconfidentiale ale actelor de procedura fac obiectul unei clasari separate in dosar. Accesul la versiunea confidentiala a actelor de procedura este permis doar partilor fata de care nu s-a dispus aplicarea masurii regimului de confidentialitate.”;
– la alineatul (6), termenul „inscris” se inlocuieste cu termenii „act de procedura”;
– la alineatul (7), termenul „inscrisurilor” se inlocuieste cu termenii „actelor de procedura”;
– aceasta modificare nu se refera la versiunea in limba romana.

5. Articolul 6 se modifica dupa cum urmeaza:
– la alineatul (1), cuvintele „elemente sau inscrisuri” se inlocuiesc cu cuvantul „date”;
– la alineatul (2) primul paragraf, cuvintele „elemente sau inscrisuri” se inlocuiesc cu cuvantul „date”, iar segmentul de fraza „punctele 74-77” se inlocuieste cu segmentul de fraza „punctele 88-91”.

6. Articolul 7 se modifica dupa cum urmeaza:
– in titlu, cuvantul „inscrisurilor” se inlocuieste cu cuvintele „unor acte de procedura”;
– la alineatul (1) primul paragraf, cuvantul „inscrisurile” se inlocuieste cu cuvantul „actele”;
– la alineatul (1) al doilea paragraf, cuvantul „inscrisurilor” se inlocuieste cu cuvintele „actelor de procedura”;
– la alineatul (1) al treilea paragraf, cuvantul „memoriu” se inlocuieste cu cuvintele „act de procedura”, iar segmentul de fraza „la punctele 55 si 56” se inlocuieste cu segmentul de fraza „la punctul 55”;
– la alineatul (1) al patrulea paragraf, cuvantul „memoriului” se inlocuieste cu cuvintele „actului de procedura”, iar segmentul de fraza „la punctele 57 si 59” se inlocuieste cu segmentul de fraza „la punctele 64 si 66-68”;
– la alineatul (2), cuvintele „memoriilor sau a” se elimina;
– la alineatul (3) primul paragraf, termenii „de inscrisuri” se inlocuiesc cu termenii „unor acte de procedura”, segmentul de fraza „prin care se stabilesc conditiile in care se considera ca un act de procedura transmis grefei pe cale electronica este originalul acestui act, mentionata la articolul 43 alineatul (7) din acelasi regulament” se inlocuieste cu segmentul de fraza „Tribunalului din 14 septembrie 2011”, termenul „inscrisurile” aflat intre cuvintele „decat” si „semnate” se inlocuieste cu termenul „actele”, iar dupa termenul „semnate” se adauga cuvantul „olograf”;
– la alineatul (4), cuvintele „la un memoriu sau”, precum si „la memorii” se elimina;
– la alineatul (5) primul paragraf, cuvintele „memoriilor sau a” se elimina;
– la alineatul (5) al doilea paragraf, segmentul de fraza „inscrisurile anexate la un memoriu sau la un act de procedura nu sunt insotite” se inlocuieste cu segmentul de fraza „inscrisurile anexate la un act de procedura nu sunt insotite”;
– la alineatul (5) al treilea paragraf, termenul „notifica” se inlocuieste cu termenul „comunica”;
– la alineatul (6), textul se inlocuieste cu textul urmator:
„In cazul in care o parte contesta refuzul grefierului de primire a unui act de procedura, grefierul prezinta actul respectiv presedintelui pentru a se decide daca trebuie primit.”

7. La articolul 9 alineatul (2), cuvintele „memoriul sau” se elimina.

8. Articolul 10 se modifica dupa cum urmeaza:
– la alineatul (1) primul paragraf, segmentul de fraza „In conformitate cu articolul 100 alineatul (1) din Regulamentul de procedura, comunicarile sunt efectuate” se inlocuieste cu segmentul de fraza „Comunicarile realizate in conformitate cu articolul 100 alineatul (1) din Regulamentul de procedura se efectueaza”;
– la alineatul (1) al doilea paragraf, se elimina ultima teza;
– la alineatul (4) al doilea paragraf, cuvantul „inscrisurile” se inlocuieste cu cuvintele „actele de procedura”;
– aceasta modificare nu se refera la versiunea in limba romana;
– la alineatul (6), textul se inlocuieste cu textul urmator:
„In cazul in care o anexa a unui act de procedura se depune intr-un singur exemplar, din cauza volumului sau ori pentru alte motive, iar partilor nu li se pot comunica copii, grefierul le instiinteaza pe acestea din urma si le indica faptul ca anexa se afla la dispozitia lor la grefa, spre consultare.”

9. La articolul 11 alineatul (2), cuvantul „Inscrisurile” se inlocuieste cu cuvintele „Actele de procedura”.

10. Aceasta modificare nu se refera la versiunea in limba romana.

11. La articolul 13 alineatul (3), segmentul de fraza „probelor sau a inscrisurilor” se inlocuieste cu segmentul de fraza „actelor de procedura”.

12. Articolul 17 se modifica dupa cum urmeaza:
– la alineatul (1), cuvintele „a unui inscris” se inlocuiesc cu cuvintele „a unui act de procedura”;
– aceasta modificare nu se refera la versiunea in limba romana.

13. La articolul 19 alineatul (2), dupa cuvintele „Regulamentului de procedura” se adauga segmentul de fraza „a Deciziei Tribunalului din 14 septembrie 2011 si a conditiilor de utilizare a aplicatiei e-Curia”.

Articolul 2
Prezentele modificari ale Instructiunilor pentru grefier se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Ele intra in vigoare in ziua urmatoare publicarii lor.

Adoptate la Luxemburg, la 24 ianuarie 2012.

Grefier
E. Coulon

Presedinte
M. Jaeger

[1] In sensul articolului 3 din Decizia Tribunalului din 14 septembrie 2011 referitoare la depunerea si la comunicarea de acte de procedura prin intermediul aplicatiei e-Curia (JO C 289, p. 9).

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close