Directiva 2012/9/UE a Comisiei din 7 martie 2012 de modificare a anexei I la Directiva 2001/37/CE

Directiva 2012/9/UE a Comisiei din 7 martie 2012 de modificare a anexei I la Directiva 2001/37/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege si actelor administrative ale statelor membre in materie de fabricare, prezentare si vanzare a produselor din tutun
(Text cu relevanta pentru SEE)

COMISIA EUROPEANA,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,

avand in vedere Directiva 2001/37/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 iunie 2001 privind apropierea actelor cu putere de lege si a actelor administrative ale statelor membre in materie de fabricare, prezentare si vanzare a produselor din tutun [1], in special articolul 9 alineatul (2),

intrucat:
(1) Articolul 5 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2001/37/CE prevede ca fiecare pachet unitar de produse din tutun, cu exceptia tutunului pentru uz oral si a altor produse din tutun care nu se aprind, si orice ambalaj exterior, cu exceptia invelisului transparent suplimentar, trebuie sa afiseze un avertisment suplimentar preluat din lista prevazuta la anexa I la directiva mentionata.
(2) Acele avertismente suplimentare au fost obligatorii pe toate pachetele de tutun pentru fumat din septembrie 2003 si pe pachetele altor produse de tutun din septembrie 2004.
(3) Elementele de proba sugereaza ca impactul actualelor avertismente suplimentare care figureaza in anexa I la Directiva 2001/37/CE a scazut in timp deoarece efectul de noutate al mesajelor de avertizare si-a pierdut din intensitate.
(4) In plus, au aparut noi dovezi stiintifice privind efectele utilizarii tutunului asupra sanatatii precum si principii ale etichetarii eficiente a tutunului de la adoptarea Directivei 2001/37/CE. In special, exista dovezi ca fumatul cauzeaza cancerul cavitatii bucale si al faringelui, deficiente de vedere, precum si afectiuni ale dintilor si gingiilor. Exista, de asemenea, dovezi ca fumatul parintilor reprezinta un factor major de risc pentru initierea in fumat.
(5) Articolul 9 alineatul (2) din Directiva 2001/37/CE prevede ca Comisia adapteaza avertismentele de sanatate stabilite in anexa I la directiva mentionata la progresul stiintific si tehnic. In plus, Orientarile privind ambalarea si etichetarea tutunului [2], adoptate de a treia Conferinta a partilor la Conventiei-cadru a OMS pentru controlul tutunului din noiembrie 2008 recomanda ca masurile legale pentru ambalarea si etichetarea produselor din tutun ar trebui revizuite in mod periodic si actualizate intrucat apar noi dovezi si avertismentele si mesajele specifice de sanatate se uzeaza.
(6) Prin urmare, este necesara o revizuire a avertismentelor suplimentare actuale prevazute in anexa I la Directiva 2001/37/CE in scopul de a mentine si de a spori impactul acestora si pentru a lua in considerare noile evolutii stiintifice.
(7) Revizuirea ar trebui sa se bazeze pe rezultatele examinarii cunostintelor existente privind etichetarea tutunului si efectele utilizarii tutunului asupra sanatatii si ale testarii avertismentelor prevazute in toate statele membre.
(8) Masurile prevazute in prezenta directiva sunt conforme cu avizul Comitetului de reglementare instituit prin articolul 10 alineatul (1) din Directiva 2001/37/CE si nu au intampinat nicio opozitie din partea Parlamentului European sau a Consiliului,

ADOPTA PREZENTA DIRECTIVA:

Articolul 1
Anexa I la Directiva 2001/37/CE se inlocuieste cu textul anexei la prezenta directiva.
Articolul 2
(1) Statele membre pun in aplicare actele cu putere de lege si actele administrative necesare respectarii prezentei directive pana la 28 martie 2014 cel tarziu. Statele membre comunica de indata Comisiei textele acestor acte.
Atunci cand statele membre adopta actele mentionate, acestea contin o trimitere la prezenta directiva sau sunt insotite de o astfel de trimitere la data publicarii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
(2) Comisiei ii sunt comunicate de catre statele membre textele principalelor dispozitii de drept intern pe care le adopta in domeniul reglementat de prezenta directiva.
Articolul 3
Statele membre pot decide sa permita continuarea comercializarii produselor care nu sunt in conformitate cu dispozitiile prezentei directive pana la 28 martie 2016 cel tarziu.
Articolul 4
Prezenta directiva intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 5
Prezenta directiva se adreseaza statelor membre.

Adoptata la Bruxelles, 7 martie 2012.

Pentru Comisie
Presedintele
José Manuel Barroso

[1] JO L 194, 18.7.2001, p. 26.
[2] FCTC/COP3(10) Orientari pentru punerea in aplicare a articolului 11 din Conventia-cadru a OMS privind controlul tutunului (Ambalarea si etichetarea produselor din tutun).
————————————————–
ANEXA

“ANEXA I
Lista avertismentelor de sanatate suplimentare
[mentionate la articolul 5 alineatul (2) litera (b)]
1. Fumatul produce 9 din 10 cazuri de cancer pulmonar.
2. Fumatul produce cancer al gurii si al gatului.
3. Fumatul va distruge plamanii.
4. Fumatul provoaca infarct miocardic.
5. Fumatul provoaca accident vascular cerebral si invaliditati.
6. Fumatul va blocheaza arterele.
7. Fumatul creste riscul de orbire.
8. Fumatul va distruge dintii si gingiile.
9. Fumatul va poate ucide fatul.
10. Fumul dumneavoastra face rau copiilor, familiei si prietenilor dumneavoastra.
11. Copiii fumatorilor au sanse mai mari sa inceapa sa fumeze.
12. Renuntati acum la fumat – ramaneti in viata de dragul celor apropiati [1].
13. Fumatul reduce fertilitatea.
14. Fumatul creste riscul de impotenta.

[1] A se completa cu o trimitere la un numar de telefon/pagina de internet dedicate renuntarii la fumat daca acestea exista in statul membru in cauza.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close