Unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2012

In M. Of. nr. 167 din 14 martie 2012 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2012 privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2012.

Din cuprins:

Luand in considerare necesitatea desfasurarii la nivelul intregii tari, in conditii optime, a procesului electoral pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale in anul 2012 si pentru a se evita o eventuala blocare a alegerilor in unele localitati, din cauza lipsei fondurilor,
avand in vedere necesitatea stabilirii unui mecanism de recuperare din bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, ale judetelor sau al municipiului Bucuresti, dupa caz, a sumelor alocate Ministerului Administratiei si Internelor, pentru institutiile prefectului, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, pentru desfasurarea procesului electoral,
tinand cont de imperativul asigurarii bunei organizari a alegerilor locale, inclusiv sub aspectul centralizarii informatice a rezultatelor votarii,
in considerarea faptului ca toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie o situatie de urgenta si extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. 1
Prin exceptie de la prevederile art. 117 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la alegerile locale din anul 2012, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de activitatile Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul ordinii si sigurantei publice pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor, a cheltuielilor aferente prelucrarii, selectarii si distribuirii pe suport electronic de memorie a datelor necesare pentru elaborarea sau actualizarea listelor electorale permanente si a listelor electorale complementare, tiparirii listelor electorale permanente, a listelor electorale complementare, a copiilor de pe listele electorale permanente si complementare, precum si a celorlalte tipizate utilizate in procesul electoral, respectiv sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu tiparirea proceselor-verbale pentru centralizarea rezultatului votarii la nivel national, se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, respectiv prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul National de Statistica.
ART. 2
Autoritatea Electorala Permanenta achizitioneaza aplicatiile si/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votarii la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2012.
ART. 3
(1) Sumele necesare acoperirii cheltuielilor efectuate de catre institutiile prefectului pentru confectionarea stampilelor birourilor electorale de circumscriptie si a stampilelor de control ale sectiilor de votare, imprimarea buletinelor de vot, transportul, ambalarea si distribuirea materialelor, documentelor si a tipizatelor prevazute de lege pentru desfasurarea procesului electoral se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, pentru institutiile prefectului.
(2) Sumele necesare acoperirii cheltuielilor efectuate de catre Ministerul Administratiei si Internelor pentru plata hartiei efectiv consumate la imprimarea buletinelor de vot si confectionarea stampilelor cu mentiunea “VOTAT” si a timbrelor autocolante se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.
(3) Cheltuielile prevazute la alin. (1) si (2) se recupereaza din bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, ale judetelor sau al municipiului Bucuresti, dupa caz, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
ART. 4
(1) La alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2012, Ministerul Administratiei si Internelor, prin Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, asigura hartia necesara pentru imprimarea buletinelor de vot.
(2) Ministerul Administratiei si Internelor repartizeaza, pe baza de proces-verbal, institutiilor prefectului cantitatile de hartie necesare imprimarii buletinelor de vot.
(3) Cantitatea de hartie aflata in ambalaje originale intacte, ramasa neutilizata, se restituie de catre institutiile prefectului unitatilor teritoriale ale Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale de unde a fost ridicata, in termen de 10 zile de la publicarea rezultatelor alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe baza de proces-verbal de predare-preluare.
(4) Plata hartiei efectiv consumate, dupa restituirea prevazuta la alin. (3), facturata la pret de inregistrare in contabilitate, se face de catre Ministerul Administratiei si Internelor, in termen de 30 de zile de la publicarea rezultatelor alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(5) Institutiile prefectului asigura imprimarea buletinelor de vot, in vederea garantarii securitatii acestor documente.
ART. 5
(1) La alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2012, cetatenilor cu drept de vot care isi exercita acest drept in baza cartii de identitate li se aplica pe aceasta un timbru autocolant cu mentiunea “Votat” si data scrutinului.
(2) Membrii biroului electoral al sectiei de votare aplica timbrul autocolant pe versoul cartii de identitate.
(3) Timbrul autocolant trebuie sa asigure aderarea perfecta pe cartea de identitate, astfel incat sa nu se poata detasa fara a se produce deteriorarea acestui document.
(4) Timbrele autocolante au acelasi format pentru toate circumscriptiile electorale, sunt imprimate cu litere de aceeasi marime, cu aceleasi caractere si cu aceeasi cerneala, intr-un numar egal cu cel al alegatorilor care detin carti de identitate, cu un plus de 10%.
(5) Achizitionarea timbrelor autocolante se asigura de catre Ministerul Administratiei si Internelor, care le preda prefectilor, pe baza de proces-verbal.
(6) Prefectii distribuie, pe baza de proces-verbal de predare-preluare, timbrele autocolante primarilor, care le predau presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, pe baza de proces-verbal de predare-preluare, pana cel tarziu in preziua alegerilor.
(7) In vederea distribuirii timbrelor autocolante, structurile teritoriale ale Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerul Administratiei si Internelor comunica primarilor, cel tarziu cu 15 zile inainte de ziua votarii, numarul alegatorilor care detin carti de identitate, inscrisi in listele electorale permanente, pe fiecare sectie de votare.
(8) Ministerul Administratiei si Internelor furnizeaza primarilor datele prevazute la alin. (7) in mod gratuit.
(9) Dupa incheierea votarii, presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare predau primarilor, pe baza de proces-verbal, timbrele autocolante neutilizate.
ART. 6
(1) Sumele alocate Ministerului Administratiei si Internelor, pentru institutiile prefectului, potrivit art. 3 alin. (1), pentru desfasurarea procesului electoral, se vireaza cu aceasta destinatie in bugetul fiecarei institutii a prefectului, dupa retinerea sumelor necesare pentru plata hartiei pentru buletinele de vot si a sumelor pentru confectionarea stampilelor cu mentiunea “VOTAT” si a timbrelor autocolante, iar recuperarea cheltuielilor se efectueaza in conditiile legii.
(2) Pentru reintregirea fondurilor utilizate in procesul electoral, autoritatile administratiei publice locale achita Ministerului Administratiei si Internelor, prin institutiile prefectului, din bugetele proprii, in termen de 60 de zile de la publicarea rezultatelor alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sumele utilizate pentru acoperirea cheltuielilor prevazute la art. 3 alin. (1) si (2).
(3) In cazul in care unitatile administrativ-teritoriale, respectiv subdiviziunile administrativ-teritoriale nu respecta termenul prevazut la alin. (2), institutiile prefectului vor comunica directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti lista acestora si sumele aferente nerestituite, in scopul sistarii alimentarii bugetelor locale respective cu cote defalcate din impozitul pe venit si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.
(4) Pana la lichidarea obligatiilor de plata catre institutiile prefectului, cotele defalcate din impozitul pe venit si sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate in conditiile alin. (3), vor fi alocate bugetelor locale beneficiare numai pentru achitarea acestor obligatii.
(5) Recuperarea de catre institutiile prefectului a sumelor alocate din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, potrivit art. 3 alin. (1) si (2), se efectueaza cu sprijinul directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.
ART. 7
Unitatile administrativ-teritoriale si subdiviziunile administrativ-teritoriale vor include in bugetele proprii pe anul 2012 prevederi corespunzatoare pentru achitarea cheltuielilor prevazute la art. 3 alin. (1) si (2), necesare desfasurarii in bune conditii a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close