Cheltuielile necesare pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2012

In M. Of. nr. 170 din 15 martie 2012 a fost publicata H.G. nr. 142/2012 privind cheltuielile necesare pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2012.

Din cuprins:

ART. 1
(1) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru dotarea si functionarea Biroului Electoral Central, constituit la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2012, se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.
(2) Sumele necesare acoperirii cheltuielilor aferente organizarii si desfasurarii alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale, altele decat cele de la alin. (1), se suporta din bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, ale judetelor sau al municipiului Bucuresti, dupa caz.
ART. 2
(1) Pe toata perioada exercitarii atributiilor privind organizarea si desfasurarea alegerilor autoritatilor administratiei publice locale, institutiile la care sunt angajati membrii birourilor electorale, statisticienii, informaticienii si personalul tehnic auxiliar le asigura acestora drepturile salariale cuvenite, potrivit legii.
(2) Pentru membrii Biroului Electoral Central, incepand cu data incheierii procesului-verbal de investire, se acorda o indemnizatie de 85 lei pe zi de activitate, care se suporta din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.
(3) Statisticienii, informaticienii si personalul tehnic auxiliar care participa la executarea operatiunilor generate de activitatea de la Biroul Electoral Central vor primi o indemnizatie de 65 lei pe zi de activitate, care se suporta din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.
(4) Membrii birourilor electorale de circumscriptie beneficiaza de o indemnizatie de 85 lei pe zi de activitate. Statisticienii, informaticienii si personalul tehnic auxiliar care participa la efectuarea operatiunilor generate de activitatea acestor birouri primesc o indemnizatie de 65 lei pe zi de activitate.
(5) Presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare si loctiitorii acestora beneficiaza de o indemnizatie de 85 lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile. Ceilalti membri ai birourilor electorale ale sectiilor de votare beneficiaza de o indemnizatie de 85 lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 3 zile.
(6) Membrilor Biroului Electoral Central, statisticienilor, informaticienilor si personalului tehnic auxiliar al acestuia, care participa la realizarea operatiunilor legate de desfasurarea alegerilor autoritatilor administratiei publice locale, precum si personalului Ministerului Administratiei si Internelor, care este in misiune de paza la acest birou, li se asigura in fiecare zi de activitate 10 lei de persoana pentru bauturi racoritoare, cafea si gustari. Aceste cheltuieli se suporta din bugetul alocat Ministerului Administratiei si Internelor, conform art. 1 alin. (1).
(7) Membrilor birourilor electorale de circumscriptie, statisticienilor, informaticienilor si personalului tehnic auxiliar al acestora, care participa la realizarea operatiunilor legate de desfasurarea alegerilor autoritatilor administratiei publice locale, precum si personalului Ministerului Administratiei si Internelor, care este in misiune de paza la aceste birouri, li se asigura in fiecare zi de activitate 10 lei de persoana pentru bauturi racoritoare, cafea si gustari.
(8) Membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si personalului Ministerului Administratiei si Internelor, care este in misiune de paza la aceste birouri, li se asigura in ziua votarii 10 lei de persoana pentru bauturi racoritoare, cafea si gustari.
(9) Plata indemnizatiilor prevazute la alin. (4) si (5) se face pe baza listelor de prezenta avizate de presedintii birourilor electorale.
(10) Veniturile din indemnizatiile prevazute la alin. (2) – (5) se impoziteaza conform prevederilor legale in vigoare.
(11) Prin zi de activitate se intelege munca desfasurata pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numarul de ore prestate, dar nu mai putin de 6 ore pe zi.
(12) Pe langa drepturile prevazute la alin. (4) si (5), membrii birourilor electorale care domiciliaza in alte localitati beneficiaza de indemnizatia de delegare, precum si de decontarea cheltuielilor de transport si cazare, potrivit reglementarilor in vigoare care stabilesc aceste drepturi pentru personalul din institutiile publice.
(13) Plata indemnizatiilor prevazute la alin. (4), (5) si (12) si a cheltuielilor de protocol prevazute la alin. (7) si (8) se asigura din bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, ale judetelor sau al municipiului Bucuresti, dupa caz.
ART. 3
(1) Pentru efectuarea cheltuielilor necesare in vederea pregatirii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor locale din anul 2012, se suplimenteaza bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, al Autoritatii Electorale Permanente, al Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si al Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul National de Statistica, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012, cu sumele prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Sumele puse la dispozitia autoritatilor si institutiilor publice prevazute la alin. (1) si ramase neutilizate se vor restitui in vederea reintregirii Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, in termen de 60 de zile de la data publicarii rezultatelor alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 4
(1) Efectuarea cheltuielilor pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale se va realiza de catre ordonatorii de credite, cu informarea periodica a Comisiei pentru transparenta.
(2) Comisia prevazuta la alin. (1) se compune din cate un reprezentant al partidelor politice parlamentare, din 2 reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale, din 2 reprezentanti ai Clubului Roman de Presa si un reprezentant al Autoritatii Electorale Permanente.
(3) Componenta nominala a comisiei prevazute la alin. (1) se stabileste de catre presedintele Comisiei tehnice centrale, pe baza propunerilor formulate de partidele politice parlamentare, organizatiile neguvernamentale, Clubul Roman de Presa si Autoritatea Electorala Permanenta.
(4) Comisia prevazuta la alin. (1) isi desemneaza presedintele dintre membrii nominalizati potrivit alin. (3).
ART. 5
Pentru reducerea cheltuielilor necesare in vederea desfasurarii procesului electoral, primarii vor utiliza bunurile materiale recuperate de la alegerile anterioare si aflate in stare buna.
ART. 6
In vederea acoperirii cheltuielilor suplimentare determinate de organizarea si desfasurarea alegerilor, consumul lunar de carburanti si cheltuielile privind convorbirile telefonice, corespunzatoare lunilor martie – iunie 2012, se suplimenteaza cu 50% fata de normativele in vigoare, pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice implicate in organizarea alegerilor.
ART. 7
(1) In cel mult 10 zile de la expirarea termenului prevazut la art. 3 alin. (2), autoritatile administratiei publice centrale si institutiile publice carora le-au fost alocate fonduri, potrivit anexei, comunica Autoritatii Electorale Permanente situatia sumelor alocate si cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de personal, materiale si de capital, in vederea intocmirii raportului prevazut la art. 65 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In termenul prevazut la alin. (1), autoritatile administratiei publice locale comunica Autoritatii Electorale Permanente situatia fondurilor prevazute in bugetul local pentru organizarea procesului electoral, respectiv cheltuielile efectuate, separat pe cheltuieli de personal, materiale si de capital.
ART. 8
Autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 3 alin. (1) raspund de modul de utilizare, in conformitate cu dispozitiile legale, a sumelor alocate prin prezenta hotarare.
ART. 9
Ministerul Finantelor Publice va introduce modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotarari in structura bugetului de stat pe anul 2012 si in volumul si structura bugetului Ministerului Administratiei si Internelor, al Autoritatii Electorale Permanente, al Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si al Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul National de Statistica.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close