Ordinul BNR nr. 4/2012 referitor la raportarea situatiei privind clasificarea expunerilor din credite

In M. Of. nr. 179 din 20 martie 2012 a fost publicat Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2012 referitor la raportarea situatiei privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plata si necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, aplicabil entitatilor supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, altele decat institutiile de credit.

Din cuprins:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Prezentul ordin stabileste forma si continutul formularului de raportare a situatiei privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plata si necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, care se transmite trimestrial Bancii Nationale a Romaniei, in conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entitatilor supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, altele decat institutiile de credit, de catre imprumutatori, astfel cum au fost definiti la art. 2 lit. d) din acelasi regulament.
(2) De asemenea, prezentul ordin stabileste modalitatile de transmitere a formularului mentionat la alin. (1) catre Banca Nationala a Romaniei.

ART. 2
Formularul de raportare se completeaza de fiecare categorie de imprumutatori pe baza datelor inscrise in evidenta contabila, prelucrate potrivit prevederilor Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2012, avandu-se in vedere urmatoarele:
a) ansamblul teritoriului national si toate subunitatile din strainatate – la nivelul global al imprumutatorului;
b) toate operatiunile aferente creditelor, respectiv creditelor legate de serviciile de plata, in toate monedele, evaluate in contravaloare lei;
c) categoria de imprumutator.

ART. 3
Formularul de raportare se transmite de catre imprumutatori Bancii Nationale a Romaniei, dupa cum urmeaza:
a) in format electronic, la adresa de e-mail ifn@bnro.ro;
b) pe suport hartie, semnat de persoanele autorizate, formularul fiind adresat Directiei supraveghere.

ART. 4
Formularul de raportare se transmite de catre imprumutatori trimestrial, in termen de 25 de zile calendaristice de la incheierea trimestrului pentru care se intocmeste raportarea.

ART. 5
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea masurilor si/sau a sanctiunilor prevazute, dupa caz, la art. 58 si 59 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare, la art. 66 si 68 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 69 si 71 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica.

CAPITOLUL II
Dispozitii finale

ART. 6
Prezentul ordin se aplica de la data aplicarii Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2012.

ART. 7
Modelul formularului de raportare este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 8
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close