Aplicarea unor regulamente si decizii ale Consiliului UE si instrumente de drept international privat in domeniul obligatiilor de intretinere

In M. Of. nr. 183 din 21 martie 2012 a fost publicata Legea nr. 36/2012 privind unele masuri necesare pentru aplicarea unor regulamente si decizii ale Consiliului Uniunii Europene, precum si instrumente de drept international privat in domeniul obligatiilor de intretinere.

Din cuprins:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Obiectul reglementarii
Prezenta lege are ca obiect stabilirea unor reguli in vederea facilitarii aplicarii urmatoarelor regulamente si decizii ale Consiliului Uniunii Europene, precum si instrumente de drept international privat in domeniul obligatiilor de intretinere:
a) Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competenta, legea aplicabila, recunoasterea si executarea hotararilor si cooperarea in materie de obligatii de intretinere, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 7 din 10 ianuarie 2009, denumit in continuare Regulamentul (CE) nr. 4/2009;
b) Decizia Consiliului 2009/941/CE din 30 noiembrie 2009 privind incheierea de catre Comunitatea Europeana a Protocolului de la Haga din 23 noiembrie 2007 privind legea aplicabila obligatiilor de intretinere, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 331 din 16 decembrie 2009, denumit in continuare Protocolul de la Haga din 2007;
c) Decizia Consiliului 2011/432/UE din 9 iunie 2011 privind aprobarea, in numele Uniunii Europene, a Conventiei de la Haga din 23 noiembrie 2007 privind obtinerea pensiei de intretinere in strainatate pentru copii si alti membri ai familiei, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 192 din 22 iulie 2011, denumita in continuare Conventia de la Haga din 2007.

ART. 2
Rolul Ministerului Justitiei de autoritate centrala
(1) Ministerul Justitiei este autoritatea centrala romana desemnata, in temeiul art. 49 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, in relatia cu statele membre ale Uniunii Europene.
(2) Ministerul Justitiei este autoritatea centrala romana desemnata, in temeiul art. 4 din Conventia de la Haga din 2007, in relatia cu statele terte contractante la Conventia de la Haga din 2007.
(3) Ministerul Justitiei transmite Comisiei Europene informatiile prevazute la art. 70 si 71 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, precum si cele prevazute la art. 4 alin. (3) si art. 57 din Conventia de la Haga din 2007.
(4) In calitate de autoritate centrala romana, Ministerul Justitiei coopereaza cu autoritatile centrale din statele membre ale Uniunii Europene sau cu cele internationale si colaboreaza cu instantele judecatoresti, executorii judecatoresti, avocatii, notarii, mediatorii, precum si cu orice alte institutii si autoritati romane cu atributii in domeniul de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 4/2009 si a Conventiei de la Haga din 2007.
(5) Ministerul Justitiei accepta, pe langa limba romana, folosirea limbilor engleza si franceza pentru comunicarile cu autoritatile centrale din Uniunea Europeana sau internationale, prevazute la art. 59 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, respectiv la art. 44 din Conventia de la Haga din 2007, altele decat cele referitoare la formularele de cerere de intretinere si cererile de masuri specifice, extrase de hotarare, tranzactie judiciara si act autentic, precum si documentele justificative necesare anexate acestora.

CAPITOLUL II
Obtinerea pensiei de intretinere in strainatate

SECTIUNEA 1
Obtinerea pensiei de intretinere in statele membre ale Uniunii Europene

ART. 3
Atributiile Ministerului Justitiei de autoritate centrala solicitanta, transmitatoare in relatia cu statele membre ale Uniunii Europene
(1) Ministerul Justitiei este autoritatea centrala solicitanta transmitatoare care efectueaza controlul de regularitate internationala, conform art. 58 alin. (1) si (2), si transmite in statele membre ale Uniunii Europene cererile prevazute la art. 53 si 56 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, insotite de documentele justificative necesare, prevazute in continutul formularelor prevazute in anexele nr. V – VII la Regulamentul (CE) nr. 4/2009.
(2) La primirea documentelor justificative necesare de la creditor sau debitor si dupa controlul de regularitate internationala, Ministerul Justitiei completeaza Partea A din urmatoarele categorii de cereri in aplicarea Regulamentului (CE) nr. 4/2009:
a) cererea de masuri specifice formulata in temeiul art. 53, prevazuta in anexa nr. V la Regulamentul (CE) nr. 4/2009;
b) cererea de recunoastere, de incuviintare a executarii sau de executare a unei hotarari judecatoresti in materie de obligatii de intretinere, formulata in temeiul art. 56 alin. (1) lit. (a) si (b) si alin. (2) lit. (a), prevazuta in anexa nr. VI la Regulamentul (CE) nr. 4/2009;
c) cererea in vederea obtinerii sau modificarii unei hotarari judecatoresti in materie de obligatii de intretinere, formulata in temeiul art. 56 alin. (1) lit. (c) – (f) si alin. (2) lit. (b) si (c), prevazuta in anexa nr. VII la Regulamentul (CE) nr. 4/2009.
(3) La primirea documentelor justificative necesare si dupa controlul de regularitate internationala, Ministerul Justitiei poate asista creditorul sau debitorul sa completeze Partea B din urmatoarele categorii de cereri in aplicarea Regulamentului (CE) nr. 4/2009:
a) cererea de recunoastere, de incuviintare a executarii sau de executare a unei hotarari judecatoresti in materie de obligatii de intretinere, formulata in temeiul art. 56 si 57, prevazuta in anexa nr. VI la Regulamentul (CE) nr. 4/2009;
b) cererea in vederea obtinerii sau modificarii unei hotarari judecatoresti in materie de obligatii de intretinere, formulata in temeiul art. 56 si 57, prevazuta in anexa nr. VII la Regulamentul (CE) nr. 4/2009.
(4) Prevederile alin. (1) – (3) nu exclud posibilitatea ca partea interesata sa se adreseze direct autoritatilor straine competente din statele membre ale Uniunii Europene.

ART. 4
Atributiile instantelor judecatoresti
Instantele judecatoresti sunt autoritatile competente care elibereaza, la cererea partii interesate, documentele justificative necesare recunoasterii, incuviintarii executarii sau executarii prevazute la art. 20, 28 si 48 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, prevazute in anexele nr. I – IV la acelasi regulament.

ART. 5
Competenta pentru emiterea extrasului de hotarare judecatoreasca, tranzactie judiciara sau act autentic in conditiile art. 75 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 4/2009 si pentru care procedura de exequatur nu a fost eliminata
(1) In cazul hotararilor judecatoresti pronuntate in Romania si pentru care se solicita recunoasterea si incuviintarea executarii intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, competenta de a emite, potrivit art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, extrasul prevazut in anexa nr. II la acelasi regulament apartine primei instante.
(2) In cazul in care, potrivit art. 48 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, se solicita recunoasterea si incuviintarea executarii pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene a unui act autentic, executoriu potrivit legii romane, competenta de a emite extrasul prevazut in anexa nr. IV la acelasi regulament apartine emitentului actului.
(3) In cazul in care se solicita recunoasterea si incuviintarea executarii pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene a unei hotarari pronuntate de instanta romana, in conditiile legii, pentru incuviintarea unei tranzactii judiciare, competenta de a emite, potrivit art. 28 si 48 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, extrasul prevazut in anexa nr. II la acelasi regulament apartine acelei instante.

ART. 6
Competenta pentru emiterea extrasului de hotarare judecatoreasca, tranzactie judiciara sau act autentic in conditiile art. 75 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 4/2009 si pentru care procedura de exequatur a fost eliminata in relatia cu statele membre ale Uniunii Europene care au obligatii in temeiul Protocolului de la Haga din 2007
(1) In cazul hotararii judecatoresti pronuntate in Romania, executorie potrivit legii romane si pentru care se solicita executarea in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene care are obligatii in temeiul Protocolului de la Haga din 2007, competenta de a emite, potrivit art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, extrasul prevazut in anexa nr. I la acelasi regulament apartine primei instante.
(2) In cazul in care, potrivit art. 48 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, se solicita executarea unui act autentic, executoriu potrivit legii romane, in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene care are obligatii in temeiul Protocolului de la Haga din 2007, competenta de a emite extrasul prevazut in anexa nr. III la acelasi regulament apartine emitentului actului.
(3) In cazul in care se solicita executarea in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene care are obligatii in temeiul Protocolului de la Haga din 2007 a unei hotarari pronuntate de instanta romana, in conditiile legii, pentru incuviintarea unei tranzactii judiciare, executorie potrivit legii romane, competenta de a emite, potrivit art. 20 si 48 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, extrasul prevazut in anexa nr. I la acelasi regulament apartine acelei instante.

ART. 7
Competenta pentru emiterea extrasului de hotarare judecatoreasca, tranzactie judiciara sau act autentic in conditiile art. 75 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 4/2009 si pentru care procedura de exequatur nu a fost eliminata in relatia cu un stat membru al Uniunii Europene care nu are obligatii in temeiul Protocolului de la Haga din 2007
(1) In cazul hotararii judecatoresti pronuntate in Romania, executorie potrivit legii romane si pentru care se solicita recunoasterea si incuviintarea executarii in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene care nu are obligatii in temeiul Protocolului de la Haga din 2007, competenta de a emite, potrivit art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, extrasul prevazut in anexa nr. II la acelasi regulament apartine primei instante.
(2) In cazul in care, potrivit art. 48 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, se solicita recunoasterea si incuviintarea executarii a unui act autentic, executoriu potrivit legii romane, in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene care nu are obligatii in temeiul Protocolului de la Haga din 2007, competenta de a emite extrasul prevazut in anexa nr. IV la acelasi regulament apartine emitentului actului.
(3) In cazul in care se solicita recunoasterea si incuviintarea executarii, in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene care nu are obligatii in temeiul Protocolului de la Haga din 2007, a unei hotarari pronuntate de instanta romana, in conditiile legii, pentru incuviintarea unei tranzactii judiciare, executorie potrivit legii romane, competenta de a emite, potrivit art. 28 si 48 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, extrasul prevazut in anexa nr. II la acelasi regulament apartine acelei instante.

SECTIUNEA a 2-a
Obtinerea pensiei de intretinere in statele terte contractante la Conventia de la Haga din 2007

ART. 8
Atributiile Ministerului Justitiei de autoritate centrala solicitanta, transmitatoare in relatia cu statele terte contractante la Conventia de la Haga din 2007
(1) Ministerul Justitiei este autoritatea centrala solicitanta transmitatoare care efectueaza controlul de regularitate internationala, conform art. 12 alin. (1), si transmite, in statele terte contractante la Conventia de la Haga din 2007, cererile prevazute la art. 7 si 10 din Conventia de la Haga din 2007, insotite de documentele justificative necesare.
(2) Cererile si documentele justificative necesare anexate acestora sunt transmise de Ministerul Justitiei cu formularul de transmitere prevazut in anexa nr. 1 la Conventia de la Haga din 2007.
(3) La primirea cererilor si a documentelor justificative necesare anexate de partea interesata si dupa controlul de regularitate internationala, Ministerul Justitiei poate verifica si transmite urmatoarele categorii de cereri de intretinere, precum si documentele justificative necesare anexate acestora, in masura in care aceste cereri se doresc a fi intocmite, la alegerea creditorului, dupa modelul formularelor recomandate si publicate de Conferinta de drept international privat de la Haga si prevazute in anexele A, B, C si D:
a) cererea de recunoastere sau de recunoastere si incuviintare a executarii, formulata in temeiul art. 10 alin. (1) lit. (a) si alin. (2) lit. (a) si art. 30 din Conventia de la Haga din 2007, prevazuta in anexa A;
b) cererea de executare a unei hotarari pronuntate in statul solicitat sau recunoscuta in statul solicitat, formulata in temeiul art. 10 alin. (1) lit. (b) din Conventia de la Haga din 2007, prevazuta in anexa B;
c) cererea de obtinere a unei hotarari, formulata in temeiul art. 10 alin. (1) lit. (c) si (d) din Conventia de la Haga din 2007, prevazuta in anexa C;
d) cererea de modificare a unei hotarari, formulata in temeiul art. 10 alin. (1) lit. (e) si (f) si alin. (2) lit. (b) si (c) din Conventia de la Haga din 2007, prevazuta in anexa D;
e) pentru fiecare categorie de cerere sau mai multe categorii de cereri, situatia financiara prevazuta in anexa E.
(4) Ministerul Justitiei poate certifica si transmite, dupa controlul de regularitate internationala, urmatoarele categorii de documente justificative necesare, in masura in care aceste cereri sunt completate de instanta, la alegerea partii interesate, dupa modelul formularelor recomandate de Conferinta de drept international privat de la Haga si prevazute in anexa A:
a) extrasul de hotarare, emis in temeiul art. 25 alin. (3) lit. (b) din Conventia de la Haga din 2007;
b) documentul care atesta caracterul executoriu al hotararii, emis in temeiul art. 25 alin. (1) lit. (b) din Conventia de la Haga din 2007;
c) documentul care atesta comunicarea, emis in temeiul art. 25 alin. (1) lit. (c) din Conventia de la Haga din 2007.
(5) Prevederile alin. (1) – (4) nu exclud posibilitatea ca partea interesata sa se adreseze direct autoritatilor straine competente.

ART. 9
Competenta pentru emiterea extrasului de hotarare si tranzactie judiciara pentru care procedura de exequatur nu a fost eliminata, in conditiile art. 23 din Conventia de la Haga din 2007, in relatia cu un stat tert contractant la Conventia de la Haga din 2007
(1) In cazul hotararilor judecatoresti pronuntate in Romania si pentru care se solicita recunoasterea si incuviintarea executarii in unul dintre statele contractante la Conventia de la Haga din 2007, competenta de a emite, potrivit art. 25 alin. (3) lit. (b) din Conventia de la Haga din 2007, extrasul de hotarare, dupa modelul formularului recomandat de Conferinta de drept international privat de la Haga, prevazut in anexa A, apartine primei instante.
(2) In cazul in care se solicita recunoasterea si incuviintarea executarii in unul dintre statele contractante la Conventia de la Haga din 2007 a unei hotarari pronuntate de instanta romana, in conditiile legii, pentru incuviintarea unei tranzactii judiciare, competenta de a emite, potrivit art. 25 alin. (3) lit. (b) din Conventia de la Haga din 2007, extrasul de hotarare, dupa modelul formularului recomandat de Conferinta de drept international privat de la Haga, prevazut in anexa A, apartine acelei instante.

ART. 10
Competenta pentru emiterea certificatului care atesta caracterul executoriu al hotararii, tranzactiei judiciare sau actului autentic pentru care procedura de exequatur nu a fost eliminata, in conditiile art. 23 din Conventia de la Haga din 2007, in relatia cu un stat tert contractant la Conventia de la Haga din 2007
(1) In cazul hotararilor judecatoresti pronuntate in Romania si pentru care se solicita recunoasterea sau incuviintarea executarii, in unul dintre statele contractante la Conventia de la Haga din 2007, competenta de a emite, potrivit art. 25 alin. (1) lit. (b) din Conventia de la Haga din 2007, certificatul care atesta caracterul executoriu, dupa modelul formularului recomandat de Conferinta de drept international privat de la Haga si prevazut in anexa A, apartine primei instante.
(2) In cazul in care, potrivit art. 30 alin. (3) lit. (b) din Conventia de la Haga din 2007, se solicita recunoasterea sau incuviintarea executarii unui act autentic, executoriu potrivit legii romane, in unul dintre statele contractante la Conventia de la Haga din 2007, competenta de a emite certificatul care atesta caracterul executoriu apartine emitentului actului.
(3) In cazul in care se solicita recunoasterea sau incuviintarea executarii, in unul dintre statele contractante la Conventia de la Haga din 2007, a unei hotarari pronuntate de instanta romana, in conditiile legii, pentru incuviintarea unei tranzactii judiciare, competenta de a emite, potrivit art. 25 alin. (1) lit. (b) din Conventia de la Haga din 2007, certificatul care atesta caracterul executoriu, dupa modelul formularului recomandat de Conferinta de drept international privat de la Haga si prevazut in anexa A, apartine acelei instante.

CAPITOLUL III
Obtinerea pensiei de intretinere in Romania

SECTIUNEA 1
Dispozitii comune privind primirea cererilor din strainatate

ART. 11
Atributiile Ministerului Justitiei de autoritate centrala romana solicitata, primitoare
(1) Ministerul Justitiei este autoritatea centrala solicitata, primitoare, desemnata sa primeasca:
a) cererile de masuri specifice prevazute la art. 53 si cererile de intretinere prevazute la art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, insotite de documentele justificative necesare, prevazute in anexele nr. V – VII la Regulamentul (CE) nr. 4/2009;
b) cererile de masuri specifice prevazute la art. 7 si cererile de intretinere prevazute la art. 10 din Conventia de la Haga din 2007, insotite de documentele necesare prevazute in anexa nr. 1 la Conventie.
(2) Ministerul Justitiei confirma de primire folosind formularul de confirmare de primire a unei cereri, prevazut in:
a) anexa nr. VIII la Regulamentul (CE) nr. 4/2009, in temeiul art. 58 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 4/2009;
b) anexa nr. II din Conventia de la Haga din 2007, in temeiul art. 12 alin. (3) din Conventia de la Haga din 2007.
(3) In cazul in care, in baza informatiilor sau a documentelor justificative transmise in conformitate cu alin. (1), nu se poate da curs cererii de masuri specifice sau de intretinere, Ministerul Justitiei informeaza autoritatea centrala straina in vederea completarii acestora.
(4) Ministerul Justitiei poate refuza solutionarea sau poate dispune incetarea solutionarii cererii, informand autoritatea centrala transmitatoare din:
a) statul membru al Uniunii Europene, in conditiile prevazute la art. 58 alin. (8) si (9) din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, folosind formularul prevazut in anexa nr. IX la Regulamentul (CE) nr. 4/2009;
b) statul tert contractant la Conventia de la Haga din 2007, in conditiile prevazute la art. 12 alin. (8) si (9) din Conventia de la Haga din 2007, folosind formularele recomandate de Conferinta de drept international privat de la Haga referitoare la stadiul solutionarii cererii si prevazute in anexele A, B, C si D.
(5) Dupa primirea cererilor de intretinere, de masuri specifice si a documentelor justificative necesare anexate si dupa efectuarea controlului de regularitate internationala, Ministerul Justitiei le trimite, spre competenta solutionare, in functie de categoria cererilor, autoritatii sau institutiei care detine datele cu caracter personal, baroului competent teritorial, Camerei Executorilor Judecatoresti sau, dupa caz, instantei judecatoresti competente.
(6) Ministerul Justitiei informeaza autoritatea centrala solicitanta cu privire la stadiul solutionarii cererii din:
a) statul membru al Uniunii Europene, in conditiile prevazute la art. 58 alin. (4) si (5) din Regulamentul (CE) nr. 4/2009;
b) statul tert contractant la Conventia de la Haga din 2007, in conditiile prevazute la art. 12 alin. (4) din Conventia de la Haga din 2007, folosind formularele recomandate de Conferinta de drept international privat de la Haga referitoare la stadiul solutionarii cererii si prevazute in anexele A, B, C si D.

ART. 12
Atributiile autoritatilor si institutiilor care detin date cu caracter personal in solutionarea cererilor de masuri specifice, avand ca obiect contribuirea la localizarea sau facilitarea cautarii de informatii privind veniturile ori bunurile debitorului sau ale creditorului
(1) In conformitate cu dispozitiile art. 51, 53 si 61 – 63 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, precum si ale art. 6 si 7 din Conventia de la Haga din 2007, Ministerul Justitiei primeste cererile de masuri specifice formulate de:
a) autoritatea centrala dintr-un stat membru al Uniunii Europene, formularul din anexa nr. V la Regulamentul (CE) nr. 4/2009, completat la rubricile 3.1.1 si 3.1.2;
b) autoritatea centrala dintr-un stat tert contractant la Conventia de la Haga din 2007.
(2) Ministerul Justitiei transmite spre competenta solutionare Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, dupa caz, structurilor aflate in subordinea sau coordonarea acestora, precum si oricaror altor autoritati ori institutii competente care detin date cu caracter personal cererile de masuri specifice avand ca obiect:
a) contribuirea la localizarea debitorului sau a creditorului;
b) facilitarea cautarii de informatii privind veniturile sau bunurile debitorului ori ale creditorului.
(3) La primirea cererilor de masuri specifice, autoritatile sau institutiile care detin date cu caracter personal aplica in mod corespunzator, in completare, dispozitiile prevazute in Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Raspunsul primit de la autoritatile sau institutiile romane care detin date cu caracter personal este transmis, de catre Ministerul Justitiei, autoritatii centrale din:
a) statul membru al Uniunii Europene, in temeiul art. 53 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, folosind formularul Partea B din cererea de masuri specifice, prevazut in anexa nr. V la Regulamentul (CE) nr. 4/2009;
b) statul tert contractant la Conventia de la Haga din 2007, in temeiul art. 6 alin. (2) lit. (b) si (c) din Conventia de la Haga din 2007, folosind formularele recomandate de Conferinta de drept international privat de la Haga referitoare la stadiul solutionarii cererii si prevazute in anexele A, B, C si D.

ART. 13
Ajutorul public judiciar gratuit
(1) Urmatoarele categorii de creditori beneficiaza de asistenta judiciara gratuita, in formele prevazute de si conform art. 6 si 8^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 193/2008, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008, pentru cererile formulate prin intermediul autoritatii centrale, in conditiile prevazute la art. 46 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, respectiv art. 15 din Conventia de la Haga din 2007:
a) creditorii obligatiilor de intretinere care nu au implinit 18 ani sau aflati in continuarea studiilor, dar nu mai mult de 21 de ani;
b) creditorii obligatiei de intretinere care sunt persoane vulnerabile, asa cum sunt definite la art. 3 lit. (f) din Conventia de la Haga din 2007.
(2) Debitorii si ceilalti creditori ai obligatiei de intretinere beneficiaza de asistenta judiciara in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008, cu respectarea principiului continuitatii si egalitatii de tratament de care beneficiaza in statul de origine.

SECTIUNEA a 2-a
Obtinerea pensiei de intretinere in Romania pentru creditorii mentionati la art. 13 alin. (1), atunci cand nu exista un titlu executoriu strain sau efectele acestuia nu pot fi recunoscute in Romania Cooperarea dintre

ART. 14
Ministerul Justitiei si barou
(1) Ministerul Justitiei trimite, dupa efectuarea controlului de regularitate internationala, direct la baroul competent teritorial, urmatoarele categorii de cereri primite din strainatate, insotite de documentele justificative necesare:
a) cererile de obtinere a pensiei de intretinere prin stabilirea cuantumului acesteia prin hotarare judecatoreasca sau de modificare a cuantumului pensiei de intretinere stabilit prin hotarare judecatoreasca, formulate in baza:
(i) art. 56 si 57 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, dupa modelul prevazut in anexa nr. VII la acest regulament;
(ii) art. 10 din Conventia de la Haga din 2007, dupa modelele recomandate de Conferinta de drept international privat de la Haga, prevazute in anexele C si D;
b) cererile de masuri specifice avand ca obiect stabilirea filiatiei atunci cand este necesara pentru recuperarea creantelor de intretinere, formulate in baza:
(i) art. 51 alin. (2) lit. (h) din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, dupa modelul prevazut in anexa nr. V la acest regulament, rubrica 3.1.4;
(ii) art. 6 alin. (2) lit. (h) din Conventia de la Haga, dupa modelul recomandat de Conferinta de drept international privat de la Haga, prevazut in anexa C;
c) cererile de masuri specifice avand ca obiect obtinerea unor masuri asiguratorii/provizorii, formulate in baza:
(i) art. 51 alin. (2) lit. (i) din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, dupa modelul prevazut in anexa nr. V la acest regulament, rubrica 3.1.5;
(ii) art. 6 alin. (2) lit. (i) din Conventia de la Haga din 2007.
(2) O copie a cererii de intretinere sau de masuri specifice se trimite de catre Ministerul Justitiei, pentru evidenta si statistica, la Uniunea Nationala a Barourilor din Romania.
(3) In temeiul art. 8^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008, decanul baroului desemneaza in regim de urgenta, prin decizie, pentru creditorul obligatiei de intretinere mentionat la art. 13 alin. (1), cu resedinta obisnuita in strainatate, obligatoriu, din oficiu, un avocat pentru formularea si depunerea cererilor prevazute la alin. (1), sesizarea instantei, reprezentare si asistare la fond, in caile de atac ordinare si extraordinare, initierea masurilor de executare silita, dupa caz.
(4) Avocatul desemnat beneficiaza, pentru fiecare etapa procesuala si pentru fiecare dintre masurile prevazute la alin. (3), de onorariul prevazut in Protocolul dintre Ministerul Justitiei si Uniunea Nationala a Barourilor din Romania privind stabilirea onorariilor avocatilor in cadrul sistemului de ajutor public judiciar.

ART. 15
Obtinerea continutului dreptului strain
In cazul aplicarii dreptului strain, in baza Protocolului de la Haga din 2007, continutul oficial al acestuia se obtine, la cererea instantei, prin intermediul Ministerului Justitiei sau in alt mod prevazut de lege.

ART. 16
Cooperarea dintre instanta, avocat si executorul judecatoresc pentru solutionarea cererilor prevazute la art. 14 alin. (1) lit. c)
(1) Avocatul desemnat potrivit art. 14 alin. (3) solicita acordarea ajutorului public judiciar sub forma platii onorariului executorului judecatoresc, dispozitiile art. 26 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 fiind aplicabile.
(2) Instanta acorda ajutorul public judiciar in conditiile art. 8^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008.
(3) Avocatul depune cererea de punere in aplicare a masurii asiguratorii, insotita de incheierea prin care s-a infiintat aceasta masura si de decizia decanului baroului prevazuta la art. 14 alin. (3), la executorul judecatoresc teritorial competent.

ART. 17
Cooperarea dintre instanta, avocat si executorul judecatoresc, dupa obtinerea titlului executoriu, ca urmare a solutionarii cererilor prevazute la art. 14 alin. (1) lit. a) si b)
(1) Dupa obtinerea titlului executoriu, ca urmare a solutionarii cererilor prevazute la art. 14 alin. (1) lit. a) si b), avocatul desemnat potrivit art. 14 alin. (3) solicita acordarea ajutorului public judiciar sub forma platii onorariului executorului judecatoresc, dispozitiile art. 26 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 fiind aplicabile.
(2) Instanta acorda ajutorul public judiciar in conditiile art. 8^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008.
(3) Avocatul depune cererea de executare silita, insotita de titlul executoriu si de decizia decanului baroului prevazuta la art. 14 alin. (3), la executorul judecatoresc teritorial competent.

SECTIUNEA a 3-a
Obtinerea pensiei de intretinere in Romania pentru creditorii mentionati la art. 13 alin. (1), atunci cand exista un titlu executoriu strain

ART. 18
Autoritatile romane competente pentru executarea silita a hotararii straine pentru care exequaturul a fost suprimat
(1) Limba acceptata pentru traducerea formularelor si a documentelor justificative necesare pentru executare in conditiile art. 20 si 40 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009 este limba romana.
(2) Dispozitiile art. 14 – 17 din prezenta lege referitoare la cooperarea dintre autoritati si ajutorul public judiciar in materie civila se aplica, in mod corespunzator, pentru incuviintarea executarii silite si initierea oricaror masuri privind executarea silita.

ART. 19
Autoritatile romane competente pentru procedura de exequatur si executare silita a hotararii straine pentru care exequaturul nu a fost suprimat
(1) Sunt de competenta tribunalului in circumscriptia caruia isi are resedinta obisnuita cel care a refuzat recunoasterea hotararii straine, respectiv in circumscriptia caruia urmeaza sa se efectueze executarea:
a) cererile pentru recunoasterea, precum si cele pentru incuviintarea executarii pe teritoriul Romaniei a hotararilor straine, pronuntate intr-un stat membru al Uniunii Europene, dar care nu are obligatii, in temeiul Protocolului de la Haga din 2007, formulate in conditiile art. 28 si art. 75 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 4/2009;
b) cererile pentru recunoasterea, precum si cele pentru incuviintarea executarii pe teritoriul Romaniei a hotararilor straine, pronuntate in orice stat membru al Uniunii Europene, formulate in conditiile art. 28 si art. 75 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 4/2009;
c) cererile pentru recunoasterea, precum si cele pentru incuviintarea executarii pe teritoriul Romaniei a hotararilor pronuntate intr-un stat tert contractant la Conventia de la Haga din 2007, formulate in conditiile art. 10 si 19 – 31 din Conventia de la Haga din 2007.
(2) Limba acceptata pentru traducerea formularelor si a documentelor justificative necesare pentru recunoasterea si incuviintarea executarii prevazute la art. 28 si 40 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009 sau la art. 44 din Conventia de la Haga din 2007 este limba romana.
(3) Dispozitiile art. 14 – 18 din prezenta lege referitoare la cooperarea dintre autoritati si acordarea ajutorului public judiciar in materie civila se aplica, in mod corespunzator, pentru recunoasterea si incuviintarea executarii, caile de atac formulate impotriva acestor hotarari, investirea cu formula executorie, poprirea infiintata de instanta din oficiu, incuviintarea executarii silite, initierea oricaror masuri in faza de executare silita, precum si efectuarea actelor de executare silita.

SECTIUNEA a 4-a
Obtinerea pensiei de intretinere in Romania pentru creditorii mentionati la art. 13 alin. (1), atunci cand exista un titlu executoriu roman

ART. 20
Autoritatile romane competente pentru executarea silita a hotararii romane
Obtinerea pensiei de intretinere in Romania, atunci cand exista un titlu executoriu roman, se face in conformitate cu art. 14 – 17 din prezenta lege.

CAPITOLUL IV
Dispozitii comune

ART. 21
Competenta pentru emiterea altor documente justificative necesare
Instantele judecatoresti romane sunt autoritatile competente care elibereaza, la cererea creditorilor, orice alte documente justificative necesare, de exemplu:
a) certificatele care atesta ca partile interesate au beneficiat, in fata instantelor romane, de asistenta judiciara sau de scutire de taxe si cheltuieli;
b) copii legalizate ale dovezilor de comunicare, care atesta primirea actelor judiciare de catre parat;
c) copii legalizate ale hotararilor judecatoresti prin care s-a realizat un control judecatoresc al unui act notarial;
d) copii legalizate ale hotararilor judecatoresti de stabilire sau modificare a cuantumului obligatiei de intretinere, de divort sau raspundere parinteasca, de stabilire a filiatiei;
e) copii legalizate ale hotararilor judecatoresti prin care s-au recunoscut efectele, prin care s-a dispus investirea cu formula executorie sau prin care s-a incuviintat executarea unor hotarari straine in Romania;
f) copii legalizate ale hotararilor judecatoresti prin care au fost refuzate recunoasterea si incuviintarea executarii silite a unor hotarari straine in Romania;
g) orice alte documente justificative necesare considerate relevante.

ART. 22
Cheltuieli privind intocmirea si eliberarea documentelor justificative necesare
Intocmirea si eliberarea documentelor justificative necesare, inclusiv a copiilor legalizate, prevazute la art. 21, precum si a celor necesare recunoasterii, incuviintarii executarii sau executarii prevazute la art. 20, 28 si 48 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009 si la art. 25 din Conventia de la Haga din 2007 sunt scutite de taxele judiciare de timbru pentru creditorii mentionati la art. 13 alin. (1).

ART. 23
Cheltuieli privind traducerile cererilor si documentelor justificative anexate
(1) Pentru creditorii mentionati la art. 13 alin. (1) si in conditiile prevazute de art. 46 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, respectiv art. 15 din Conventia de la Haga din 2007, urmatoarele categorii de cereri si documente justificative necesare se traduc gratuit:
a) formularele de cereri de masuri specifice, cereri de intretinere, situatia financiara, alte formulare, precum si documentele justificative necesare anexate la acestea, de catre si prin grija Ministerului Justitiei;
b) formularele de certificate, extrase de hotarare, tranzactie judiciara si act autentic, precum si alte formulare, de catre instanta judecatoreasca, prin grija grefierului-sef.
(2) Formularele si documentele prevazute la alin. (1) se pot traduce gratuit in limba statului solicitat sau in limba pe care acesta a declarat ca o accepta, in format electronic, de pe pagina de internet a Comisiei Europene sau a Conferintei de drept international privat de la Haga.
(3) Traducerile raspunsurilor la cereri si ale corespondentei primite de la autoritatile centrale sau judiciare straine prin intermediul Ministerului Justitiei se efectueaza si se suporta de catre Ministerul Justitiei.
ART. 24
Dispozitii finale
Dispozitiile prezentei legi referitoare la prevederile Conventiei de la Haga din 2007 se vor aplica de la data intrarii in vigoare a acesteia pentru Uniunea Europeana.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close