Modificarea si completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor

In M. Of. nr. 185 din 22 martie 2012 a fost publicata Legea nr. 47/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor.

Din cuprins:

ART. I
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 764 din 10 noiembrie 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
“g) pepiniere si sere.”
2. La articolul 4, dupa litera m) se introduc doua noi litere, literele n) si o), cu urmatorul cuprins:
“n) pepiniera – teren pe care se cultiva si se inmultesc plante erbacee si lemnoase pana la transplantarea pentru plantare definitiva;
o) sere – terenuri acoperite de constructii usoare destinate cultivarii plantelor.”
3. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 5
Pentru protectia si conservarea spatiilor verzi, persoanele fizice si persoanele juridice au urmatoarele obligatii:
a) sa nu arunce niciun fel de deseuri pe teritoriul spatiilor verzi;
b) sa respecte regulile de aparare impotriva incendiilor pe spatiile verzi;
c) sa nu produca taieri neautorizate sau vatamari ale arborilor si arbustilor, deteriorari ale aranjamentelor florale si ale gazonului, distrugeri ale musuroaielor naturale, cuiburilor de pasari si adaposturilor de animale, ale constructiilor si instalatiilor utilitare si ornamentale existente pe spatiile verzi;
d) sa nu ocupe cu constructii provizorii spatiile verzi;
e) sa nu ocupe cu constructii permanente spatiile verzi;
f) sa asigure integritatea, refacerea si ingrijirea spatiilor verzi aflate in proprietatea lor;
g) sa coopereze cu autoritatile teritoriale si centrale pentru protectia mediului, cu autoritatile centrale pentru amenajarea teritoriului si cu autoritatile administratiei publice locale la toate lucrarile preconizate in spatiile verzi si sa faca propuneri pentru imbunatatirea amenajarii acestora;
h) sa nu diminueze suprafetele spatiilor verzi.”
4. Articolul 6 se abroga.
5. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 9
(1) Constructiile neautorizate pe spatiile verzi se demoleaza si terenul se aduce la starea initiala, cheltuielile totale pentru efectuarea acestor lucrari fiind suportate de proprietarul constructiei.
(2) Transplantarea arborilor si arbustilor se face numai cu acordul administratiei publice locale si al autoritatilor teritoriale pentru protectia mediului.”
6. La articolul 10, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Extinderea intravilanului localitatilor, transformarea zonelor cu alte functiuni in zone rezidentiale si construirea pe terenuri de peste 3.000 mp aflate in proprietatea statului, a unitatilor administrativ-teritoriale, a autoritatilor centrale si locale se pot realiza exclusiv pe baza documentatiilor de urbanism care sa prevada un minimum de 20 mp de spatiu verde pe cap de locuitor si un minimum de 5% spatii verzi publice.”
7. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 18
(1) Raspunderea pentru reducerea suprafetelor spatiilor verzi revine autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si tuturor persoanelor fizice si juridice.
(2) Autoritatile administratiei publice centrale si locale prevad in bugetele proprii fonduri pentru indeplinirea obligatiilor privind spatiile verzi.
(3) Instrainarea si atribuirea terenurilor cu spatii verzi se efectueaza in conditiile prevazute de lege, cu pastrarea destinatiei de spatiu verde.
(4) Schimbarea destinatiei terenurilor inregistrate in registrul local al spatiilor verzi se poate face numai pentru lucrari de utilitate publica, stabilite in baza documentatiilor de urbanism, aprobate conform legislatiei in vigoare.
(5) Este interzisa schimbarea destinatiei, reducerea suprafetelor ori stramutarea spatiilor verzi definite de prezenta lege.
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), este permisa schimbarea destinatiei spatiilor verzi in vederea realizarii unor lucrari de utilitate publica, astfel cum acestea sunt prevazute de Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, republicata, altele decat cele privind constructiile locuintelor sociale, obiectivelor sociale de invatamant, sanatate, protectie si asistenta sociala, organizatiilor neguvernamentale, precum si administratiei publice si autoritatilor judecatoresti.
(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), se pot amplasa pe un spatiu verde: alei pietonale, mobilier urban, amenajari pentru sport, joc si odihna, constructii pentru expozitii si activitati culturale, constructii usoare cu caracter provizoriu pentru activitati de comert si alimentatie publica, grupuri sanitare, spatii pentru intretinere, dar numai in baza unei documentatii de urbanism pentru intreaga suprafata a spatiului verde si cu obligatia ca suprafata cumulata a acestor obiective sa nu depaseasca 10% din suprafata totala a spatiului verde.
(8) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), pepinierele care nu sunt proprietate publica, serele si terenurile amenajate ca gradini zoologice isi pot schimba destinatia, cu conditia transformarii acestora in alte tipuri de spatii verzi.”
8. La articolul 23, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 23
(1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala dupa cum urmeaza:
a) de la 100 lei la 200 lei pentru persoanele fizice si de la 1.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice, pentru incalcarea prevederilor art. 5 lit. a), f) si g), ale art. 9 alin. (2) si ale art. 21 lit. a), f), g), h), i), k) si l);
b) de la 200 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice si de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice, pentru incalcarea prevederilor art. 5 lit. b) si c) si ale art. 21 lit. b), c), d), e), j), m) si n);
c) de la 5.000 lei la 30.000 lei, pentru incalcarea prevederilor art. 11 alin. (1);
d) de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele fizice si de la 40.000 lei la 70.000 lei pentru persoanele juridice, pentru incalcarea prevederilor art. 12 alin. (5);
e) de la 100.000 lei la 200.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1) si ale art. 16 alin. (1);
f) de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru fiecare metru patrat ocupat de constructii provizorii, prin nerespectarea prevederilor art. 5 lit. d);
g) de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare metru patrat de spatiu verde afectat, prin incalcarea prevederilor art. 5 lit. e) si h), art. 10 alin. (3) si ale art. 18 alin. (3), (4) si (5);
h) de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare metru patrat de spatiu verde afectat, pentru nedispunerea de catre autoritatea publica competenta a masurii demolarii prevazute la art. 9 alin. (1).”
ART. II
Procentul de 10% prevazut la art. 18 alin. (7) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta lege, se aplica si suprafetelor totale ale spatiilor verzi existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close