Modificarea si completarea Regulamentului de organizarea si functionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

In M. Of. nr. 185 din 22 martie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 409/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizarea si functionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.736/2010.

Din cuprins:

ART. I
Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.736/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 11 ianuarie 2011, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 2
(1) Comisia superioara se numeste prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si este formata din 5 (cinci) membri.
(2) Presedintele si membrii comisiei superioare fac parte din structura de personal a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
(3) Activitatea de secretariat a comisiei superioare este asigurata de 3 (trei) persoane din structura de personal a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, care formeaza secretariatul comisiei superioare, denumit in continuare secretariat.
(4) In functie de numarul contestatiilor, numarul membrilor comisiei superioare poate fi suplimentat prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.”

2. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Secretariatul primeste contestatia si dosarul persoanei in cauza si dispune inregistrarea acesteia in registrul comisiei superioare si verificarea termenului legal de depunere de 30 de zile calendaristice de la comunicarea certificatelor de incadrare in grad de handicap.”

3. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 5
(1) Comisia superioara va proceda la evaluarea documentelor care au stat la baza incadrarii in grad si tip de handicap, pronuntandu-se cu privire la contestatia formulata, sens in care va emite decizia, care va fi adoptata cu votul majoritatii membrilor acesteia.
(2) Decizia comisiei superioare se va aduce la cunostinta contestatarului prin intermediul comisiei de evaluare.
(3) In solutionarea contestatiei, comisia superioara poate pronunta una dintre urmatoarele solutii:
a) admiterea contestatiei;
b) respingerea contestatiei.
(4) In cazul admiterii contestatiei, contestatarul va fi incadrat corespunzator in grad si tip de handicap, in conformitate cu criteriile medicopsihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad si tip de handicap.
(5) In cazul respingerii contestatiei, comisia superioara poate decide:
a) mentinerea gradului si tipului de handicap stabilite de comisia de evaluare;
b) modificarea gradului si tipului de handicap stabilite de comisia de evaluare;
c) neincadrarea in niciun grad si tip de handicap. (6) Respingerea contestatiei se va pronunta prin decizie si va fi motivata.”

4. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins: “Art. 9. – (1) Comisia superioara coordoneaza metodologic activitatea comisiilor de evaluare cu privire la:
a) organizarea si functionarea acestora;
b) respectarea prevederilor legale privitoare la incadrarea in grad si tip de handicap a unei persoane;
c) respectarea metodologiei de lucru;
d) corectitudinea stabilirii deficientei functionale, a incadrarii in grad de handicap, a datei dobandirii handicapului pentru cazurile care solicita pensionarea pentru limita de varsta ca persoana cu handicap, in conditiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a valabilitatii certificatelor.
(2) Comisia superioara se poate sesiza din oficiu cu privire la corectitudinea incadrarii unei persoane in grad de handicap, situatie in care va emite o decizie cu valabilitate de la data solutionarii ei.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2), comisia superioara va prezenta si concluzii referitoare la situatia identificata, precum si masurile legale care se impun.”

5. Dupa articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 11, cu urmatorul cuprins:
“ART. 11
In activitatea de urmarire a respectarii prevederilor legale in evaluarea si incadrarea in grad si tip de handicap, comisia superioara poate indeplini misiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.”

ART. II
Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap va duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.

ART. III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close