Produse agricole – Regimul restituirilor la export – Restituire diferentiata la export – Conditii de acordare – Importul produsului in statul tert de destinatie – Plata taxelor la import

„Regulamentul (CE) nr. 800/1999 – Articolul 15 alineatele (1) si (3) – Produse agricole – Regimul restituirilor la export – Restituire diferentiata la export – Conditii de acordare – Importul produsului in statul tert de destinatie – Plata taxelor la import”

HOTARAREA CURTII (Camera a cincea)
19 ianuarie 2012

In cauza C 392/10,

avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 267 TFUE de Finanzgericht Hamburg (Germania), prin decizia din 8 iulie 2010, primita de Curte la 4 august 2010, in procedura

Suiker Unie GmbH – Zuckerfabrik Anklam impotriva Hauptzollamt Hamburg Jonas,

CURTEA (Camera a cincea),

compusa din domnul E. Levits, indeplinind functia de presedinte al Camerei a cincea, domnul J.-J. Kasel si doamna M. Berger (raportor), judecatori,
avocat general: domnul P. Mengozzi,
grefier: domnul A. Calot Escobar,

avand in vedere procedura scrisa,

luand in considerare observatiile prezentate:
– pentru Suiker Unie GmbH – Zuckerfabrik Anklam, de P. N. Söhngen, Rechtsanwältin;
– pentru Comisia Europeana, de domnii P. Rossi si B.-R. Killmann, in calitate de agenti,

avand in vedere decizia de judecare a cauzei fara concluzii, luata dupa ascultarea avocatului general,

pronunta prezenta Hotarare

1 Cererea de pronuntare a unei hotarari preliminare priveste interpretarea articolului 15 alineatele (1) si (3) din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 al Comisiei din 15 aprilie 1999 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole (JO L 102, p. 11, Editie speciala, 03/vol. 27, p. 187), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 444/2003 al Comisiei din 11 martie 2003 (JO L 67, p. 3, Editie speciala, 03/vol. 27, p. 209, denumit in continuare „Regulamentul nr. 800/1999”).
2 Aceasta cerere a fost prezentata in cadrul unui litigiu intre societatea germana Suiker Unie GmbH – Zuckerfabrik Anklam (denumita in continuare „Suiker Unie”), succesoare a societatii Danisco Zucker GmbH (denumita in continuare „Danisco Zucker”), pe de o parte, si Hauptzollamt Hamburg Jonas (Biroul Principal al Vamilor din Hamburg Jonas, denumit in continuare „Hauptzollamt”), pe de alta parte, avand ca obiect o cerere de rambursare a unei restituiri la export pe care acesta din urma o acordase Danisco Zucker sub forma unui avans.

Cadrul juridic

Regulamentul (CEE) nr. 3665/87

3 Articolul 17 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 3665/87 al Comisiei din 27 noiembrie 1987 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole (JO L 351, p. 1) prevedea ca un produs agricol pentru care se solicita acordarea unei restituiri diferentiate la export „este considerat importat atunci cand au fost finalizate formalitatile vamale de punere in consum in tara terta” [traducere neoficiala].

Regulamentul nr. 800/1999

4 In versiunea aplicabila la data faptelor din actiunea principala, Regulamentul nr. 800/1999, care a inlocuit Regulamentul nr. 3665/87, prevede in considerentul (17) ca „trebuie facuta dovada ca produsul in cauza este importat intr o tara terta; […] indeplinirea formalitatilor vamale de import consta in mare parte din plata taxelor de import aplicabile pentru ca produsele respective sa poata fi comercializate in respectiva tara terta”.
5 Articolul 15 din acest regulament are urmatorul cuprins:
„(1) Produsele trebuie sa fie importate in aceeasi stare in tara terta sau intr una dintre tarile terte pentru care se aplica restituirea in termen de 12 luni de la data acceptarii declaratiei de export; cu toate acestea, poate fi acordata o prelungire a acestui termen limita in conformitate cu articolul 49.
(2) Se considera ca produsele au fost importate in aceeasi stare daca nu exista nicio dovada de transformare a lor.
Cu toate acestea:
[…]
– produsele transformate anterior efectuarii importului sunt considerate ca fiind importate in aceeasi stare daca respectiva transformare este efectuata in tara terta in care sunt importate toate produsele rezultate in urma acestei transformari.
(3) Un produs este considerat importat atunci cand au fost finalizate toate formalitatile vamale de import si indeosebi cele privitoare la colectarea taxelor de import.
[…]”
6 Articolul 16 alineatul (1) din acest regulament prevede urmatoarele:
„(1) Dovada finalizarii formalitatilor vamale pentru punerea in consum este furnizata, la alegerea exportatorului, sub forma unuia dintre urmatoarele documente:
(a) documentul vamal sau o copie sau fotocopie a acestuia; […]
(b) un certificat de descarcare si import intocmit […] in conformitate cu normele stabilite in anexa VI capitolul III, utilizand modelul prevazut in anexa VII; data si numarul documentului vamal de import trebuie sa fie trecute pe certificatul in cauza.”
7 Capitolul III din anexa VI la regulamentul mentionat prevede la punctul 2, printre altele, ca certificatele de descarcare si de import prevazute la articolul 16 alineatul (1) litera (b) din acest regulament mentioneaza de asemenea „verificarea faptului ca marfurile au fost supuse controlului vamal in vederea importului definitiv”.
8 Articolul 20 din Regulamentul nr. 800/1999, cuprins in sectiunea 3, intitulata „Masuri specifice de protejare a intereselor financiare ale Comunitatii”, din titlul II capitolul 1 din acest regulament, prevede:
„(1) In cazul in care:
(a) exista indoieli serioase in privinta destinatiei reale a produsului
sau
(b) exista probabilitatea ca produsul sa fie reimportat pe teritoriul Comunitatii, datorita unei diferente dintre valoarea restituirii acordate pentru produsul exportat si valoarea taxei nepreferentiale de import care este aplicata pentru un produs identic la data acceptarii declaratiei de export
sau
(c) exista suspiciuni clare ca produsul, in starea sa nemodificata sau dupa ce a fost transformat intr o tara terta, va fi reimportat pe teritoriul Comunitatii in regim de scutire vamala sau cu un cuantum redus de taxe vamale;
restituirea intr un cuantum unic sau partea de restituire mentionata in articolul 18 alineatul (2) se va achita doar daca produsul a parasit teritoriul vamal al Comunitatii in conformitate cu articolul 7 si daca,
(i) in cazul unei restituiri nediferentiate, produsul a fost importat intr o tara terta in termen de 12 luni de la data acceptarii declaratiei de export sau a trecut prin operatii de transformare sau prelucrare substantiale in aceasta perioada, in sensul articolului 24 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 [al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 302, p. 1, Editie speciala, 02/vol. 5, p. 58, denumit in continuare «Codul vamal»)];
(ii) in cazul unei restituiri diferentiate in functie de destinatie, produsul a fost importat in starea sa nemodificata intr o anumita tara terta in termen de 12 luni de la data acceptarii declaratiei de export.
Articolele 15 si 16 se aplica la importurile in tari terte.
Autoritatile competente ale statelor membre mai pot solicita si dovezi suplimentare pentru toate restituirile, care sa le convinga ca produsul a ajuns in realitate pe piata tertei tari importatoare sau a trecut prin operatiuni de transformare sau prelucrare substantiala, in sensul art. 24 din [Codul vamal].
[…]
(4) Alineatul (1) se aplica anterior achitarii restituirii.
Cu toate acestea, restituirea este considerata necuvenita si va fi returnata in cazul in care autoritatile competente constata chiar si dupa achitarea restituirii:
(a) ca produsul a fost distrus sau deteriorat anterior plasarii sale pe piata unei tari terte sau anterior transformarii sau prelucrarii sale substantiale intr o tara terta in sensul art. 24 din [Codul vamal], atunci cand exportatorul nu poate dovedi in mod satisfacator pentru autoritatile competente ca exportul s a desfasurat in conditii economice care in mod normal ar fi ingaduit comercializarea produsului intr o tara terta, fara sa fie incalcate dispozitiile celui de al doilea paragraf din articolul 21 alineatul (2);
(b) ca produsul se incadreaza in prevederile unui acord de suspendare a taxelor din tara terta, la 12 luni dupa data exportarii de pe teritoriul Comunitatii, fara ca in tara terta sa fi facut obiectul unei transformari sau prelucrari substantiale in sensul articolului 24 din [Codul vamal] si ca exportul nu a fost efectuat sub forma unei tranzactii comerciale obisnuite;
(c) ca produsul exportat este reimportat pe teritoriul Comunitatii fara sa fi facut obiectul unei transformari sau prelucrari substantiale in sensul articolului 24 din [Codul vamal], ca taxa nepreferentiala la import este mai mica decat restituirea acordata si ca exportul nu a fost efectuat sub forma unei tranzactii comerciale obisnuite;
(d) ca produsele enumerate in anexa V sunt reimportate pe teritoriul Comunitatii:
– dupa ce au fost prelucrate sau transformate intr o tara terta fara sa atinga cuantumul de transformare prevazut la articolul 24 din [Codul vamal], si
– se incadreaza in categoria pentru care se aplica o taxa redusa sau zero, decat un cuantum nepreferential la taxele la import.
[…]»

Codul vamal

9 Articolul 24 din Codul vamal prevede:
„Marfurile in producerea carora intervin doua sau mai multe tari sunt considerate originare din tara in care au fost supuse ultimei transformari sau prelucrari substantiale, justificata economic, efectuata intr o intreprindere echipata in acest scop si din care a rezultat un produs nou sau care reprezinta un stadiu de fabricatie important.”

Actiunea principala si intrebarea preliminara

10 Printr o declaratie de export din 16 mai 2003, Danisco Zucker a declarat la export catre Lituania 23 000 de kilograme de zahar alb si a solicitat ca Hauptzollamt sa ii acorde in acest scop o restituire la export sub forma unui avans. Acesta din urma a admis cererea respectiva prin decizia din 2 iunie 2003.
11 Prin scrisoarea din 29 august 2003, Danisco Zucker a transmis Hauptzollamt documente vamale lituaniene privind exportul in litigiu care, la pozitia 37, priveau codul 5100 corespunzator unei „admiteri temporare cu reexport sub forma de produs compensator” fara plata taxelor la import. In Lituania, zaharul alb a fost transformat in bauturi racoritoare, apoi a fost exportat catre Letonia si Estonia.
12 Prin decizia rectificativa din 25 noiembrie 2003, Hauptzollamt a solicitat Danisco Zucker sa ramburseze restituirea la export acordata sub forma unui avans, majorata cu 10 %, si anume, in total, 12 180,18 euro, pentru motivul ca zaharul alb nu fusese pus in consum in Lituania si pentru ca, prin urmare, conditiile de acordare a unei restituiri diferentiate nu erau indeplinite.
13 Dupa esecul unei proceduri de opozitie, Danisco Zucker a intentat, la 2 noiembrie 2007, o actiune in fata Finanzgericht Hamburg. Aceasta a aratat ca, desi, conform articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul nr. 800/1999, produsul trebuie sa fi fost importat in aceeasi stare in tara terta, cu toate acestea, potrivit alineatului (3) al acestui articol, produsul respectiv trebuie sa fie considerat importat atunci cand au fost finalizate toate formalitatile vamale de import si indeosebi cele privitoare la colectarea taxelor de import in tara terta. Potrivit acesteia, chiar daca articolul 17 alineatul (3) din Regulamentul nr. 3665/87 ar fi prevazut ca produsul nu este considerat ca fiind importat decat dupa finalizarea formalitatilor vamale de punere in consum in respectiva tara terta, in cauza ar trebui sa se considere ca, in masura in care articolul 15 din Regulamentul nr. 800/1999 nu prevede „punerea in consum”, legiuitorul comunitar a renuntat in mod deliberat la a mai impune aceasta cerinta.
14 Danisco Zucker a sustinut ca intrucat termenul „import” nu este definit in mod legal, iar scopul restituirii la export este de a simplifica piata Uniunii a produselor in cauza, trebuie doar ca formalitatile vamale sa fie respectate. In schimb, imprejurarea ca au fost sau nu au fost platite taxe vamale ar fi lipsita de relevanta.
15 In sfarsit, Danisco Zucker a obiectat ca regimul de vamuire a produsului in tara terta nu putea diferentia dupa cum este vorba despre regimul de perfectionare activa in cadru sistemului de restituire a taxelor vamale sau, precum intr o situatie asemanatoare celei din actiunea principala, despre un regim suspensiv de drepturi. Curtea ar fi statuat deja ca, pentru a dovedi importul, era suficient ca produsul sa fi fost vamuit in regim de perfectionare activa in cadrul sistemului de restituire a taxelor vamale. Reclamanta, devenita intre timp succesoarea in drepturi a Danisco Zucker, a solicitat, asadar, anularea deciziei rectificative din 25 noiembrie 2003, precum si anularea deciziei privind opozitia din 1 octombrie 2007.
16 Hauptzollamt, la randul sau, a decis respingerea actiunii. Acesta a subliniat ca, in speta, zaharul alb, care nu fusese vamuit decat sub un regim de perfectionare activa fara perceperea de taxe la import, s a regasit sub supraveghere vamala a vamuirii la terminarea perfectionarii active, cu ocazia reexportarii produselor compensatorii. Pentru acest motiv, zaharul alb nu a putut sa fie comercializat in mod liber in tara terta.
17 In aceste conditii, Finanzgericht Hamburg a hotarat sa suspende judecarea cauzei si sa adreseze Curtii urmatoarea intrebare preliminara:
„Conditia privind obtinerea unei restituiri diferentiate, prevazuta la articolul 15 alineatul (1) coroborat cu alineatul (3) din Regulamentul nr. 800/1999 […], mai exact finalizarea tuturor formalitatilor vamale de import, este indeplinita in cazul in care produsul a fost supus in tara terta de destinatie unor operatiuni de transformare sau prelucrare substantiala in sensul articolului 24 din [Codul vamal] ulterior vamuirii in regim de perfectionare activa fara perceperea taxelor la import, iar produsul rezultat in urma transformarii sau prelucrarii este exportat intr o tara terta?”

Cu privire la intrebarea preliminara

18 Prin intermediul intrebarii adresate, instanta de trimitere solicita, in esenta, sa se stabileasca daca articolul 15 alineatele (1) si (3) din Regulamentul nr. 800/1999 trebuie interpretat in sensul ca cerinta privind obtinerea unei restituiri diferentiate prevazute de aceasta dispozitie, mai exact finalizarea tuturor formalitatilor vamale de import, este indeplinita in cazul in care produsul a fost supus in tara terta de destinatie unor operatiuni de „transformare sau prelucrare substantiala” in sensul articolului 24 din Codul vamal, ulterior vamuirii in regim de perfectionare activa, fara perceperea taxelor la import, iar produsul rezultat in urma transformarii sau prelucrarii este exportat intr o tara terta.
19 In aceasta privinta, trebuie sa se constate ca notiunea „import”, astfel cum subliniaza in mod intemeiat reclamanta din actiunea principala, nu este definita in Regulamentul nr. 800/1999. Prin urmare, trebuie sa se stabileasca continutul acestei notiuni in contextul articolului 15 din acest regulament tinand seama, pe de o parte, de obiectivul urmarit de restituirea denumita „diferentiata” la export si, pe de alta parte, de cuprinsul dispozitiilor Regulamentului nr. 800/1999.
20 In ceea ce priveste obiectivul restituirilor diferentiate la export, rezulta dintr o jurisprudenta constanta ca acestea au ca scop deschiderea sau mentinerea deschiderii pentru exporturile Uniunii Europene a pietelor tarilor terte vizate, diferentierea restituirii rezultand din vointa de a se tine seama de caracteristicile proprii fiecarei piete de import pe care Uniunea Europeana vrea sa joace un anumit rol (a se vedea Hotararea din 18 martie 2010, SGS Belgium si altii, C 218/09, Rep., p. I 2373, punctul 38 si jurisprudenta citata).
21 Din aceasta jurisprudenta rezulta ca ratiunea existentei sistemului de diferentiere ar fi incalcata daca o simpla descarcare in tara terta a marfii exportate in stare nealterata ar fi suficienta pentru a da nastere dreptului de achitare a unei restituiri (Hotararea SGS Belgium si altii, citata anterior, punctul 39). Sistemul de diferentiere impune, dimpotriva, astfel cum subliniaza Comisia, ca produsul in cauza sa atinga in mod efectiv si definitiv piata de destinatie, in sensul ca poate fi comercializat pe respectiva piata. Acest sistem se deosebeste astfel de sistemul de restituire in cota unica.
22 Cu siguranta, articolul 17 alineatul (3) din Regulamentul nr. 3665/87, care nu este aplicabil in speta, mentiona chiar in mod expres in aceasta privinta, spre deosebire de articolul 15 alineatele (1) si (3) din Regulamentul nr. 800/1999, ca trebuiau indeplinite „formalitatile vamale de punere in consum in tara terta”. Cu toate acestea, pe de o parte, considerentul (17) al Regulamentului nr. 800/1999 prevede ca indeplinirea formalitatilor vamale de import in tara terta consta, in special, in plata taxelor la import aplicabile pentru ca produsul sa fie comercializat pe piata respectivei tari terte.
23 Pe de alta parte, articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul nr. 800/1999 prevede ca produsul in cauza nu poate fi considerat importat intr o tara terta decat daca au fost finalizate formalitatile vamale de import „si indeosebi cele privitoare la colectarea taxelor de import”. In sfarsit, anexa VI la acest regulament prevede in capitolul III punctul 2 ca certificatele de descarcare si de import prevazute la articolul 16 alineatul (1) litera (b) trebuie sa mentioneze de asemenea verificarea faptului ca marfurile au fost supuse controlului vamal „in vederea importului definitiv”.
24 Tinand seama de cele ce preceda, nu rezulta, asadar, ca legiuitorul comunitar, prin adoptarea articolului 15 din Regulamentul nr. 800/1999, ar fi renuntat la cerinta ca produsul importat sa fi atins in mod definitiv piata tarii terte in cauza pentru a putea fi comercializat.
25 Or, trebuie sa se constate ca vamuirea unui produs sub un regim vamal al „perfectionarii active” nu vizeaza comercializarea acestui produs pe piata respectivei tari terte. Dimpotriva, un astfel de regim vamal are ca obiect chiar scutirea de taxe vamale numai a marfurilor care sunt introduse pe teritoriul national doar cu titlu temporar pentru a fi prelucrate, reparate sau transformate, iar ulterior reexportate (a se vedea Hotararea din 4 iunie 2009, Pometon, C 158/08, Rep., p. I 4695, punctul 24).
26 In consecinta, simpla vamuire a unui produs pentru care a fost solicitata o restituire diferentiata la export, in tara terta in cauza si sub un regim vamal al „perfectionarii active”, nu poate fi considerata ca reprezentand un „import” in aceasta tara terta in sensul articolului 15 alineatul (3) din Regulamentul nr. 800/1999.
27 Aceasta concluzie nu poate fi pusa in discutie de faptul ca produsul in cauza a facut obiectul unei transformari substantiale in sensul articolului 24 din Codul vamal in tara terta. In aceasta privinta, este suficient sa se constate ca alegerea regimului vamal al „perfectionarii active” implica faptul ca nici produsul in sine, nici produsul compensator care il contine nu vor fi comercializate in respectiva tara terta.
28 Concluzia nu este repusa in discutie nici de argumentul potrivit caruia aceasta interpretare a articolului 15 din Regulamentul nr. 800/1999 ar fi in contradictie cu articolul 20 din acest regulament, acest din urma articol prevazand ca, in anumite cazuri, dovada transformarii substantiale a unui produs in sensul articolului 24 din Codul vamal poate inlatura suspiciuni privind respectarea conditiilor de acordare a restituirii la export.
29 Astfel, dupa cum a subliniat Comisia, articolul 20 din Regulamentul nr. 800/1999 urmareste, ca o clauza anti abuz, un alt obiectiv decat cel de la articolul 15 din acest regulament. Respectivul articol 20 permite sa se previna o cerere de rambursare nejustificata a unei restituiri acordate deja in mod intemeiat, dar nu creeaza conditii noi sau chiar diferite pentru a obtine o restituire la export. Acesta nu se aplica, asadar, in cazul in care, precum in actiunea principala, ar rezulta de la bun inceput ca nu sunt indeplinite conditiile de acordare a unei restituiri la export.
30 Avand in vedere consideratiile care preceda, trebuie sa se raspunda la intrebarea adresata ca articolul 15 alineatele (1) si (3) din Regulamentul nr. 800/1999 trebuie interpretat in sensul ca cerinta privind obtinerea unei restituiri diferentiate prevazuta de aceasta dispozitie, si anume finalizarea formalitatilor vamale de import, nu este indeplinita atunci cand, in tara terta de destinatie, dupa vamuirea in regim de perfectionare activa fara perceperea taxelor la import, produsul a suferit o „transformare sau prelucrare substantiala” in sensul articolului 24 din Codul vamal si cand produsul care rezulta din aceasta transformare sau prelucrare a fost exportat intr o tara terta.

Cu privire la cheltuielile de judecata

31 Intrucat, in privinta partilor din actiunea principala, procedura are caracterul unui incident survenit la instanta de trimitere, este de competenta acesteia sa se pronunte cu privire la cheltuielile de judecata. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observatii Curtii, altele decat cele ale partilor mentionate, nu pot face obiectul unei rambursari.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a cincea) declara:

Art. 15 alin. (1) si (3) din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 al Comisiei din 15 aprilie 1999 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 444/2003 al Comisiei din 11 martie 2003, trebuie interpretat in sensul ca cerinta privind obtinerea unei restituiri diferentiate prevazuta de aceasta dispozitie, si anume finalizarea formalitatilor vamale de import, nu este indeplinita atunci cand, in tara terta de destinatie, dupa vamuirea in regim de perfectionare activa fara perceperea taxelor la import, produsul a suferit o „transformare sau prelucrare substantiala” in sensul articolului 24 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar si cand produsul care rezulta din aceasta transformare sau prelucrare a fost exportat intr o tara terta.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close