Administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat, pana la 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca

In M. Of. nr. 190 din 23 martie 2012 a fost publicata Legea nr. 41/2012 pentru aprobarea OUG nr. 17/2011 privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat, pana la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sistemului asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

Din cuprins:

ARTICOL UNIC
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17 din 23 februarie 2011 privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat, pana la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sistemului asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 145 din 28 februarie 2011, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul I, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, prin angajator se intelege persoana fizica sau juridica ce poate, potrivit legii, sa angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munca, conform art. 14 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata.”
2. La articolul I, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Administrarea creantelor bugetare prevazute la alin. (1) se efectueaza de catre inspectoratele teritoriale de munca, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), creantele bugetare prevazute la alin. (1) datorate de angajatorii care au infiintat sedii secundare in alte judete decat cel in care angajatorul isi are sediul se administreaza de catre inspectoratele teritoriale de munca pe raza carora isi desfasoara activitatea sediile secundare ale angajatorului.”
3. La articolul I, alineatul (4) se abroga.
4. Articolele II si III se abroga.
5. La articolul IV se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
“(2) Pentru sediile secundare ale angajatorilor din alte judete decat cel in care angajatorul isi are sediul, declaratiile fiscale prevazute la alin. (1) se depun la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia isi desfasoara activitatea sediul secundar.”
6. Articolul V se abroga.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close