Accelerarea implementarii obiectivelor de referinta prevazute in cadrul Mecanismului de cooperare si verificare

In M. Of. nr. 209 din 29 martie 2012 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 216/2012 privind accelerarea implementarii obiectivelor de referinta prevazute in cadrul Mecanismului de cooperare si verificare.

Din cuprins:

CAPITOLUL I. Comisia de monitorizare a progreselor inregistrate de Romania in domeniul reformei sistemului judiciar si luptei impotriva coruptiei

ART. 1
(1) Pentru monitorizarea indeplinirii obiectivelor de referinta cuprinse in Decizia Comisiei 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare si de verificare a progresului realizat de Romania in vederea atingerii anumitor obiective de referinta specifice in domeniul reformei sistemului judiciar si al luptei impotriva coruptiei, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354 din 14 decembrie 2006, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, se infiinteaza Comisia de monitorizare a progreselor inregistrate de Romania in domeniul reformei sistemului judiciar si luptei impotriva coruptiei, denumita in continuare Comisia MCV.
(2) Comisia MCV se infiinteaza prin reorganizarea comisiei prevazute in Hotararea Guvernului nr. 79/2010 privind infiintarea Comisiei de monitorizare a progreselor inregistrate de Romania in domeniul reformei sistemului judiciar si luptei impotriva coruptiei.
(3) Comisia MCV prevazuta la alin. (1) este un organism interinstitutional, fara personalitate juridica, in coordonarea ministrului justitiei.

ART. 2
Comisia MCV are ca atributie evaluarea modalitatii in care toate institutiile implicate in realizarea obiectivelor Mecanismului de cooperare si verificare (MCV) isi indeplinesc sarcinile, potrivit competentelor acestora, armonizarea eforturilor in cadrul MCV si asigurarea dialogului si cooperarii intre institutiile implicate.

ART. 3
(1) Comisia MCV este alcatuita din reprezentanti ai urmatoarelor institutii:
a) Ministerul Justitiei, la nivel de ministru;
b) Ministerul Administratiei si Internelor, la nivel de ministru sau secretar de stat;
c) Ministerul Afacerilor Externe, la nivel de ministru sau secretar de stat;
d) Ministerul Finantelor Publice, la nivel de ministru sau secretar de stat;
e) Ministerul Afacerilor Europene, la nivel de ministru sau secretar de stat;
f) Consiliul Superior al Magistraturii, la nivel de presedinte sau vicepresedinte;
g) Inalta Curte de Casatie si Justitie, la nivel de presedinte sau vicepresedinte;
h) Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, la nivel de procuror general sau prim-adjunct al procurorului general;
i) Directia Nationala Anticoruptie, la nivel de procuror-sef sau procuror-sef adjunct;
j) Agentia Nationala de Integritate, la nivel de presedinte sau secretar general.
(2) Lucrarile Comisiei MCV sunt conduse de ministrul justitiei si au loc la sediul Ministerului Justitiei.
(3) Ministrul justitiei poate invita la lucrarile Comisiei MCV si reprezentanti din cadrul Administratiei Prezidentiale, respectiv din cadrul Aparatului propriu de lucru al primului-ministru, reprezentanti ai oricaror autoritati sau institutii publice, altele decat cele prevazute la alin. (1), precum si reprezentanti ai asociatiilor de magistrati, ai profesiilor juridice si ai organizatiilor neguvernamentale cu activitate in problematica justitiei sau a MCV.

ART. 4
(1) Comisia MCV este convocata de ministrul justitiei, din oficiu sau la cererea unui reprezentant al uneia din institutiile prevazute la art. 3 alin. (1).
(2) Comisia MCV se considera intrunita in prezenta reprezentantilor a cel putin 7 dintre institutiile prevazute la art. 3 alin. (1).

ART. 5
(1) In realizarea atributiei prevazute la art. 2, Comisia MCV poate adopta recomandari, cu unanimitatea voturilor celor prezenti.
(2) Recomandarile se consemneaza in minuta reuniunii Comisiei MCV in care au fost discutate.
(3) Recomandarile adoptate de Comisie vor fi puse in aplicare, cu celeritate, de institutiile competente.
(4) Institutiile prevazute la art. 3 alin. (1) au obligatia de a comunica Ministerului Justitiei stadiul punerii in aplicare a recomandarilor adoptate la alin. (1).

ART. 6
(1) Rapoartele de progres anuale si interimare intocmite de institutiile prevazute la art. 3 alin. (1) vor fi transmise Ministerului Justitiei, in calitate de coordonator al Comisiei MCV, pentru a fi comunicate Comisiei Europene.
(2) Ministrul justitiei transmite Presedintelui Romaniei si primului-ministru rapoarte cu privire la activitatea Comisiei MCV, dupa fiecare sedinta a acesteia.

CAPITOLUL II. Grupul de lucru interministerial pentru implementarea codurilor

ART. 7
(1) Se infiinteaza Grupul de lucru interministerial pentru evaluarea si monitorizarea pregatirii conditiilor necesare aplicarii Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, si pregatirea intrarii in vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si a legilor privind executarea pedepselor, denumit in continuare Grupul de lucru.
(2) Grupul de lucru este constituit din:
a) ministrul justitiei;
b) ministrul finantelor publice;
c) ministrul administratiei si internelor;
d) un secretar de stat din cadrul Ministerului Justitiei;
e) un secretar de stat din cadrul Ministerului Finantelor Publice;
f) un secretar de stat din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

ART. 8
(1) Grupul de lucru se intruneste in sedinta lunara si ori de cate ori este nevoie, la convocarea oricaruia dintre ministri, la sediul ministerului care a solicitat convocarea sedintei, pentru a stabili, a monitoriza si a evalua masurile logistice si financiare necesare pentru asigurarea aplicarii, respectiv pregatirea intrarii in vigoare a actelor normative prevazute la art. 7 alin. (1), precum si pentru a evalua implementarea masurilor stabilite in cadrul reuniunilor anterioare.
(2) La reuniunile grupului, ministrul justitiei va invita presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie si procurorul general al Romaniei, cu statut de observatori, precum si conducatori ai altor institutii cu competente in implementarea actelor normative prevazute la art. 7 alin. (1).
(3) Primul-ministru este informat de ministrul justitiei cu privire la concluziile sedintelor Grupului de lucru.

CAPITOLUL III. Dispozitii comune

ART. 9
(1) Secretariatul Comisiei MCV este asigurat de directorul Directiei afaceri europene, din cadrul Ministerului Justitiei.
(2) Secretariatul Grupului de lucru este asigurat de secretarul general al Ministerului Justitiei.
(3) Secretariatul transmite convocarile institutiilor prevazute la art. 3 alin. (1) si art. 7 alin. (2).
(4) Secretariatul intocmeste minutele reuniunilor si le transmite membrilor.

ART. 10
Ministrul justitiei are obligatia de a-i informa ori de cate ori este necesar, in scris, pe Presedintele Romaniei si pe primul-ministru cu privire la recomandarile adoptate de Comisia MCV si de Grupul de lucru, precum si la modalitatea de punere in aplicare a acestora.

CAPITOLUL IV. Dispozitii finale

ART. 11
Hotararea Guvernului nr. 79/2010 privind infiintarea Comisiei de monitorizare a progreselor inregistrate de Romania in domeniul reformei sistemului judiciar si luptei impotriva coruptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 100 din 15 februarie 2010, se abroga.

ANEXA 1. OBIECTIVELE DE REFERINTA instituite in cadrul Mecanismului de cooperare si verificare

Potrivit art. 1 din Decizia Comisiei 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare si de verificare a progresului realizat de Romania in vederea atingerii anumitor obiective de referinta specifice in domeniul reformei sistemului judiciar si al luptei impotriva coruptiei, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354 din 14 decembrie 2006, “in fiecare an, pana la 31 martie cel tarziu, iar in primul an la 31 martie 2007, Romania prezinta Comisiei un raport privind progresele realizate in vederea atingerii fiecaruia dintre obiectivele de referinta enumerate in anexa”.
Obiectivele de referinta pe care Romania trebuie sa le atinga, potrivit anexei la Decizia Comisiei 2006/928/CE sunt urmatoarele:
1. garantarea unui proces judiciar mai transparent si mai eficient totodata, in special prin consolidarea capacitatilor si a responsabilizarii Consiliului Superior al Magistraturii. Raportarea si evaluarea impactului noilor coduri de procedura civila si penala;
2. infiintarea, conform celor prevazute, a unei agentii pentru integritate cu responsabilitati in domeniul verificarii patrimoniului, al incompatibilitatilor si al potentialelor conflicte de interese, precum si cu capacitatea de a adopta decizii obligatorii care sa poata duce la aplicarea unor sanctiuni disuasive;
3. continuarea, in baza progreselor realizate deja, a unor anchete profesioniste si impartiale cu privire la acuzatiile de coruptie la nivel inalt;
4. adoptarea unor masuri suplimentare de prevenire si combatere a coruptiei, in special in cadrul administratiei locale.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close