Ordonanta privind organizarea si finantarea rezidentiatului a fost completata

In M. Of. nr. 207 din 28 martie 2012 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2012 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului.

Din cuprins:

Avand in vedere ca Ministerul Sanatatii trebuie sa organizeze in trimestrul I al anului 2012 o sesiune de examen de specialist si o sesiune de examen de obtinere a gradului de primar in trimestrul II al anului 2012,
luand in considerare ca Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, impune drept cerinta de prezentare la concursurile de ocupare a functiilor didactice de predare in invatamantul superior medical detinerea titlului de specialist sau primar,
avand in vedere ca in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului sanatatii publice si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregatirii prin rezidentiat in specialitatile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi desemnate coordonatori de program si indrumatori/responsabili de formare prin rezidentiat intr-o anumita specialitate numai cadrele didactice universitare care, dupa caz, sunt medici, medici dentisti sau farmacisti confirmati specialisti ori primari in specialitatea respectiva si ca titlul de specialist se obtine in urma efectuarii pregatirii prin program de rezidentiat, care, in functie de specialitate, are o durata de 3 pana la 6 ani, iar gradul de primar se obtine prin examen sustinut la implinirea vechimii de 5 ani ca specialist,
tinand cont de faptul ca demararea procesului de formare a specialistilor intr-o specialitate nou-infiintata, la momentul introducerii acesteia in Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, aprobat prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.509/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie o exceptie, iar imposibilitatea desemnarii formatorilor risca sa faca imposibila atat organizarea si derularea programului respectiv de specializare, cat si organizarea examenelor de obtinere a titlului de specialist si de obtinere a gradului de primar in aceasta specialitate,
dat fiind faptul ca, in urma repartitiei candidatilor promovati la concursul de rezidentiat organizat in sesiunea noiembrie 2011, un numar important de locuri/posturi de medic rezident au ramas neocupate si ca, in absenta organizarii unei sesiuni suplimentare a concursului de rezidentiat pentru ocuparea acestora, se va accentua deficitul de medici specialisti cu care se confrunta reteaua de asistenta medicala in contextul migratiei personalului din sanatate catre statele membre ale Uniunii Europene dezvoltate economic,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii extraordinare si de urgenta a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I
Ordonanta Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 601 din 31 august 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa articolul 15 se introduc trei noi articole, articolele 15^1 – 15^3, cu urmatorul cuprins:
“ART. 15^1
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (1) si art. 15, se confirma specialisti intr-o specialitate medicala, medico-dentara sau farmaceutica nou-infiintata, cadrele didactice universitare titulare in institutiile de invatamant superior cu profil medical, medico-dentar si farmaceutic uman, care la data infiintarii noii specialitati sunt incadrate la disciplinele corespondente acesteia sau la disciplinele care includ domeniul de formare al noii specialitati si sunt confirmate prin ordin al ministrului sanatatii, specialisti sau primari intr-o alta specialitate.
(2) Confirmarea titlului de medic specialist, medic dentist specialist sau de farmacist specialist, dupa caz, in specialitatea nou-infiintata se face nominal, prin ordin al ministrului sanatatii, la cererea cadrelor didactice universitare prevazute la alin. (1).
ART. 15^2
(1) Se confirma in gradul de medic primar, medic dentist primar sau farmacist primar, dupa caz, in specialitatea nou-infiintata, profesorii universitari, conferentiarii universitari si lectorii/sefii de lucrari titulari la data infiintarii noii specialitati in institutiile de invatamant superior cu profil medical, medico-dentar si farmaceutic uman si care au dobandit titlul de specialist in noua specialitate infiintata in conditiile prevazute la art. 15^1.
(2) Confirmarea in gradul de primar in specialitatea nou-infiintata se face nominal, prin ordin al ministrului sanatatii, la cererea cadrelor didactice universitare prevazute la alin. (1).
ART. 15^3
Cadrele didactice universitare care au beneficiat de prevederile art. 15^1 si 15^2 la infiintarea unei noi specialitati medicale, medico-dentare sau farmaceutice obtin titlul de specialist intr-o alta specialitate nou-infiintata numai potrivit prevederilor art. 19 si se pot prezenta la examenul pentru obtinerea gradului de primar in aceasta specialitate, dupa indeplinirea conditiei de vechime ca specialist prevazuta in anexa la Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar.”
2. Dupa articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 18^1
Prin exceptie de la prevederile art. 16 si 18, in cazul in care la finele repartitiei candidatilor promovati la concursul de rezidentiat raman locuri/posturi de rezident neocupate, Ministerul Sanatatii poate organiza, pentru ocuparea acestora, o sesiune extraordinara de concurs de rezidentiat in primul semestru al anului urmator.”

ART. II
(1) In cazul specialitatilor endodontie, parodontologie si protetica dentara, prevederile art. 15^1 din Ordonanta Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost completata prin prezenta ordonanta de urgenta, se aplica cadrelor didactice, medici dentisti confirmati specialisti sau primari in una dintre specialitatile chirurgie dento-alveolara, ortodontie si ortopedie dento-faciala sau stomatologie generala, care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta sunt titulare pe functii didactice la disciplinele corespondente specialitatilor medico-dentare nou-infiintate mentionate, in cadrul facultatilor de medicina dentara.
(2) Cadrele didactice universitare care au dobandit titlul de specialist in una dintre specialitatile endodontie, parodontologie sau protetica dentara in conditiile prevazute la alin. (1) si care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta sunt titulare pe functia didactica de profesor universitar, conferentiar universitar sau lector/sef de lucrari la disciplinele corespondente specialitatilor medico-dentare mentionate, in cadrul facultatilor de medicina dentara, se confirma primari in specialitatea – dupa caz – endodontie, parodontologie sau protetica dentara, cu respectarea prevederilor art. 15^2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 18/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost completata prin prezenta ordonanta de urgenta.
(3) Aplicarea prevederilor alin. (1) si (2) se va face cu respectarea prevederilor art. 15^3 din Ordonanta Guvernului nr. 18/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost completata prin prezenta ordonanta de urgenta.

ART. III
Dispozitiile art. 18^1 din Ordonanta Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost completata prin prezenta ordonanta de urgenta, sunt aplicabile si pentru locurile ramase vacante in urma desfasurarii concursului de rezidentiat din noiembrie 2011.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close