ANAF a elaborat un proiect pentru actualizarea procedurii de modificare a vectorului fiscal cu privire la TVA din oficiu

Pe website-ul ANAF a fost publicat Proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal, cu privire la taxa pe valoarea adaugata, precum si a modelului si continutului unor formulare.

Prin dispozitiile art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost reglementate situatiile in care persoanele impozabile, care desfasoara activitati economice ce implica operatiuni din sfera taxei pe valoarea adaugata, sunt obligate sa solicite inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata (TVA).

Potrivit alin. (8) al aceluiasi articol, in cazul in care o persoana este obligata sa se inregistreze, in conformitate cu prevederile art. 153 si nu solicita inregistrarea, organele fiscale competente vor inregistra persoana respectiva din oficiu.

De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 153^1 din acelasi act normativ, persoanele care intentioneaza sa efectueze o achizitie intracomunitara in Romania au obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, inaintea efectuarii achizitiei intracomunitare, in cazul in care valoarea achizitiei intracomunitare respective depaseste plafonul pentru achizitii intracomunitare in anul calendaristic in care are loc achizitia intracomunitara. Daca persoana obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA pentru achizitii nu solicita inregistrarea, organele fiscale competente vor inregistra persoana respectiva din oficiu, astfel cum se prevede la alin. (4) art. 153^1 din Codul fiscal.

Totodata, potrivit dispozitiilor art. 153 alin. (9) din Codul fiscal, in vigoare pana la data de 31 decembrie 2011, organele fiscale anuleaza, din oficiu, inregistrarea in scopuri de TVA in situatii de declarare in inactivitate fiscala sau de suspendare temporara a activitatii inregistrate la Registrul comertului.

Pentru implementarea acestor prevederi si tinand cont de faptul ca datele din registrul contribuabililor pot fi modificate din oficiu ori de cate ori se constata ca acestea nu corespund starii de fapt reale, in conditiile art. 78 alin. (3) din Codul de Procedura Fiscala, a fost aprobat Ordinul presedintelui ANAF 1786/2010 pentru aprobarea procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare.

Prin dispozitiile OUG 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, incepand cu data de 1 ianuarie 2012 au fost completate si situatiile in care organele fiscale au obligatia sa anuleze, din oficiu, inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile, conform art. 153 alin. (9) din Codul fiscal, dupa cum urmeaza:

a) daca este declarata inactiva conform prevederilor art. 78^1 din OG 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data declararii ca inactiva;
b) daca a intrat in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii, de la data inscrierii mentiunii privind inactivitatea temporara in registrul comertului;
c) daca asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din OG 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data comunicarii deciziei de anulare de catre organele fiscale competente;
d) daca nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxa prevazut la art. 156^2, dar nu este in situatia prevazuta la lit. a) sau b), din prima zi a celei de-a doua luni urmatoare respectivului semestru calendaristic. Aceste prevederi se aplica numai in cazul persoanelor pentru care perioada fiscala este luna sau trimestrul;
e) daca in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare, din prima zi a celei de-a doua luni urmatoare respectivului semestru calendaristic;
f) daca, potrivit prevederilor prezentului titlu, persoana nu era obligata sa solicite inregistrarea sau nu avea dreptul sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal.

De asemenea, potrivit art. 153 alin. (96^1) lit. a) din Codul fiscal, organele fiscale competente inregistreaza, din oficiu, in scopuri de TVA persoanele impozabile de la data la care a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii, pentru situatiile prevazute la art. 153 alin. (9) lit. a) si b).

Totodata, prin HG 50/2012, publicata in Monitorul Oficial 78/2012, au fost aduse modificari normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor privind data inregistrarii in scopuri de TVA din Codul fiscal.

Avand in vedere cele expuse, proiectul de act normativ propune aprobarea actualizarii procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal, cu privire la taxa pe valoarea adaugata, precum si a modelului si continutului unor formulare.

Proiectul de act normativ este insotit de anexe si referatul de aprobare.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la proiectul de act normativ mai sus mentionat pot fi transmise in scris la Directia de comunicare, relatii publice si mass-media, cu mentiunea „Conf. Legii nr. 52/2003”:

– prin scrisori, la adresa: ANAF – Directia de comunicare, relatii publice si mass-media, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti, cod postal 050741;
– electronic, la adresa de e-mail relatiipublice.anaf@mfinante.ro;
– prin fax, la numarul: 0213.199.857.

Sursa: DGFP Valcea

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close