MFP a elaborat un proiect de Regulament de organizare a Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati

feature photo

Pe 6 aprilie, pe websiteul Ministerului Finantelor Publice a fost publicat un proiect de Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania.

1. Descrierea situatiei actuale

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 628 din 2 septembrie 2011 a fost publicata Ordonanta Guvernului nr. 24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor. Actul normativ reglementeaza activitatea de evaluare si creeaza o noua profesie reglementata, cea de evaluator autorizat. De asemenea, prin O.G. nr. 24/2011 a fost infiintata Uniunea Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania (Uniunea), ca organizatie profesionala de utilitate publica fara scop patrimonial din care fac parte evaluatorii autorizati.

Potrivit art. 4 alin. (2) din O.G. nr. 24/2011, organizarea si functionarea Uniunii se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare aprobat prin hotarare a Guvernului. De asemenea, in conformitate cu dispozitiile art. 44 din O.G. nr. 24/2011, hotararea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Uniunii se adopta in maxim 6 luni de la data intrarii in vigoare a ordonantei.

In cuprinsul O.G. nr. 24/2011 se fac urmatoarele trimiteri la Regulamentul de organizare si functionare:

• Potrivit art. 4 alin. (1), conditiile in care Uniunea isi poate constitui filiale cu personalitate juridica in resedintele de judet vor fi prevazute in Regulamentul de organizare si functionare.
• Potrivit art. 5 alin. (1) lit. a), conditiile in care Uniunea atribuie calitatea de evaluator autorizat si emite autorizatii pentru exercitarea acestei profesii vor fi stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare.
• Art. 5 alin. (1) lit. q) prevede ca Uniunea indeplineste orice alte atributii prevazute prin lege sau prin Regulamentul de organizare si functionare.
• Potrivit art. 7 alin. (2), conditiile in care se reuneste Conferinta nationala vor fi prevazute in Regulamentul de organizare si functionare.
• Art. 7 alin. (3) lit. n) contine precizarea potrivit careia Conferinta nationala indeplineste orice alte atributii prevazute de ordonanta sau de Regulamentul de organizare si functionare.
• Conform art. 10 alin. (2), aplicarea sanctiunilor disciplinare de catre Comisia de etica si disciplina se va realiza cu respectarea codului de etica al profesiei, procedurii disciplinare precum si a Regulamentului de organizare si functionare.
• Art. 12 alin. (2) prevede ca informatiile si datele care se inscriu in Tabloul Uniunii vor fi stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare.
• Potrivit art. 27, abaterile in functie de care se aplica sanctiunile disciplinare se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Uniunii.
• Art. 29 prevede ca situatiile de incompatibilitate se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare.
• Totodata, in cuprinsul O.G. nr. 24/2011 exista prevederi care fac referire la aspectele ce urmeaza a fi reglementate prin Regulamentul de organizare si functionare a Uniunii.

2. Schimbari preconizate

Prezentul proiect de hotarare urmareste punerea in executare a dispozitiilor O.G. nr. 24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor.

Scopul actului normativ il constituie asigurarea cadrului legal necesar organizarii si functionarii Uniunii, precum si exercitarii profesiei de evaluator autorizat.

A. Tinand cont de necesitatea crearii unui cadru unitar si flexibil privind organizarea si functionarea Uniunii, prin acest proiect de act normativ urmeaza a fi stabilita structura organizatorica interna si modalitatea de functionare a Uniunii, urmand ca ulterior organele Uniunii sa adopte hotarari si regulamente necesare pentru aplicarea subsecventa a acestor prevederi.

Astfel:

– Din punct de vedere organizatoric, proiectul prevede existenta unor departamente administrative ale Uniunii care vor fi coordonate de un director general desemnat de Consiliul director.
– In scopul asigurarii reprezentativitatii membrilor si implicarii acestora in procesul decizional referitor la problemele de interes general pentru Uniune, prezenta hotarare stabileste procedura de reunire, desfasurare si adoptare a hotararilor in cadrul Conferintei nationale.

De asemenea, se instituie posibilitatea participarii la Conferinta nationala fara drept de vot a membrilor de onoare ai Uniunii, a reprezentantilor autoritatilor si ai altor organisme profesionale, precum si a altor personalitati care au legatura cu activitatea evaluatorilor autorizati, la invitatia Consiliului director.
– Proiectul de act normativ stabileste procedura de alegere a organelor de conducere ale Uniunii. Avand in vedere ca, potrivit art. 8 alin. (2) din O.G. nr. 24/2011, structura Consiliului director include sase vicepresedinti care sunt vicepresedintii comisiilor de specialitate, proiectul prevede ca membrii Consiliului director sunt alesi dintre delegaii cu drept de vot in urma depunerii unei candidaturi separate pentru o anumita functie, cu exceptia functiilor de  primvicepresedinte si de fost presedinte. Alegerea membrilor Consiliului director dintre delegaii cu drept de vot este necesara, pe de o parte, intrucat dreptul de a fi ales trebuie sa se supuna acelorai reguli cu cele ale dreptului de a alege, conform principiului simetriei, iar pe de alta parte, este necesara evitarea “faramiarii” voturilor din cauza numarului foarte mare de poteniali candidai, cu consecina diminuarii legitimitaii organelor alese. Candidatul se va bucura astfel de o reprezentativitate semnificativa determinata de desemnarea sa ca delegat la Conferina naionala, de catre membrii filialei careia ii aparine.
– Mandatul de membru al Consiliului director nu va putea fi exercitat prin reprezentare. Aceasta masura a fost necesara pentru ca mandatul este personal, se exercita in nume propriu i este nevoie de un vot “intuituu personae” dat fiind faptul ca un reprezentant in Conferina Naionala respectiv un membru al Consiliului director sunt alei pe baza calitailor profesionale i a priceperii lor in problemele specifice Uniunii.
– In conformitate cu art. 9 alin. (1) din O.G. nr. 24/2011 care atribuie presedintelui calitatea de reprezentant al Uniunii, proiectul prevede ca acesta semneaza hotararile Conferintei nationale si ale Consiliului director, respectiv ca incheie acte in numele Uniunii, conform legii.
– In vederea asigurarii conformarii cu legislatia financiar-contabila, prezentul proiect contine prevederi referitoare la criteriile pe care trebuie sa le indeplineasca auditorul statutar, procedura desemnarii acestuia de catre conferinta nationala la propunerea Consiliului director, precum si obligatiile minime de desfasurare a activitatii sale.
– Nu in ultimul rand, se preconizeaza optimizarea indeplinirii obiectivelor Uniunii prin dezvoltarea unor structuri teritoriale care sa faciliteze atat desfasurarea activitatii membrilor sai, cat si prestarea serviciului de evaluare. In acest scop, se stabilesc conditiile de organizare a filialelor, in fiecare judet si in municipiul Bucuresti, fiind posibil ca o filiala sa poata fi constituita din membrii mai multor judete. Proiectul contine numarul minim de membri  titulari necesar pentru infiintarea unei filiale precum si faptul ca patrimoniul si veniturile filialelor provin din bugetul Uniunii si sunt aprobate de catre Consiliul director. S-a facut acesta precizare in actul propus avand in vedere ca patrimoniul/ veniturile sunt condiii de infiinare ale unei filiale, astfel ca aceasta dispoziie se circumscrie sferei de reglementare de la art. 4 alin. (1) din O.G. nr. 24/2011.

B. Prezenta hotarare cuprinde masuri necesare pentru asigurarea exercitarii efective a profesiei de evaluator autorizat. In acest scop, se preconizeaza urmatoarele:
– Avand in vedere ca, potrivit art. 3 alin. (3) din O.G. nr. 24/2011, evaluatorii pot desfasura mai multe categorii de activitati, si in considerarea diferentelor semnificative intre calificarile necesare pentru realizarea fiecarui tip de activitate de evaluare, proiectul de act normativ introduce obligativitatea desfasurarii activitatii de evaluare in conformitate cu specializarea detinuta. Aceasta masura este de natura a contribui la imbunatatirea performantelor profesionale ale membrilor, precum si la calitatea rapoartelor de evaluare.
– In temeiul atributiei Uniunii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 24/2011 si conform dispozitiilor art. 16 alin. (3) si art. 17 alin. (3)  din acelasi act normativ, prezentul proiect stabileste continutul insemnelor  pentru fiecare categorie de membri, fiind prevazute atat periodicitatea cu care insemnele se emit, cat si informatiile care vor fi  continute de parafele membrilor titulari. Pentru respectarea bunei functionari a Uniunii, legitimatiile si parafele vor fi puse la dispozitia membrilor titulari la inceputul fiecarui an, prin intermediul filialelor din care acestia fac parte, cu conditia achitarii cotizatiei aferente anului pentru care sunt valabile legitimatiile si parafele. Insemnele evaluatorilor autorizati nu vor fi acordate membrilor inactivi si membrilor suspendati, iar interventia cauzei de inactivitate sau suspendare pe parcursul perioadei de valabilitate a insemnelor atrage obligatia  embrilor deveniti inactivi sau suspendati de a le preda in termen de 10 zile de la data aparitiei cauzei de inactivitate, respectiv de suspendare. Nepredarea insemnelor duce la anularea acestora.
– Este necesara pastrarea unei evidente a membrilor Uniunii, precum si respectarea publicitatii privind evaluatorii autorizati. In conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. h) din O.G. nr. 24/2011 referitor la Tabloul Uniunii, proiectul de act normativ instituie obligativitatea publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, precum si pe pagina de internet a Uniunii, anual, in termen de cel mult 30 de zile de la data incheierii exercitiului financiar.

Primul Tablou al Uniunii se va publica in termenul de 30 de zile, care va incepe sa curga de la intrarea in vigoare a prevederilor art. 43 din O.G. nr. 24/2011, respectiv de la data expirarii unui termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari. De asemenea, potrivit principiului de instituire a specializarilor evaluatorilor autorizati, Tabloul Uniunii va fi organizat pe sectiuni, proiectul indicand informatiile care vor fi publicate in fiecare sectiune. Ordinea in care se va face inscrierea in Tablou este alfabetica pe judete.

C. In temeiul art. 27 din O.G. nr. 24/2011, prezenta hotarare stabileste faptele ce constituie abateri disciplinare, precum si sanctiunile disciplinare aplicabile. Abaterile disciplinare stabilite constau in: nerespectarea Standardelor de evaluare; nerespectarea codului de etica al profesiei; refuzul de a pune la dispozitie informatiile solicitate in cadrul activitatii de monitorizare a activitatii precum si in cadrul activitatilor desfasurate de Comisia de etica si disciplina; necomunicarea la termen a modificarii informatiilor cuprinse in Tabloul Uniunii; desfasurarea de activitati politice in cadrul Uniunii; exercitarea profesiei de catre membrii inactivi si membrii suspendati; nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la evaluatorii autorizati respectiv utilizarea neautorizata a siglei si logoului Uniunii in scop de marketing.

Consultati proiectul AICI.

Sursa: MFP

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close