Modificarea unor acte normative privind termenul maxim de depunere in conturile asiguratorilor a primelor de asigurare incasate de intermediarii in asigurari

In M. Of. nr. 225 din 4 aprilie 2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 6/2012 pentru modificarea unor acte normative privind termenul maxim de depunere in conturile asiguratorilor a primelor de asigurare incasate de intermediarii in asigurari.

Din cuprins:

ART. I
Normele privind activele admise sa acopere rezervele tehnice brute pentru asiguratorul care practica activitatea de asigurari generale, dispersia activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute, precum si coeficientul de lichiditate, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 9/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 325 din 11 mai 2011, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
– La articolul 5, litera d) va avea urmatorul cuprins:
“d) valoarea creantelor admise sa acopere rezervele tehnice brute trebuie calculata pe baza prudentiala, avandu-se in vedere orice pierderi viitoare. Creantele de la asigurati si intermediari rezultand din operatiuni de asigurare directa si acceptari in reasigurare pot fi acceptate ca acoperire pentru rezervele de prima brute, pana la nivelul acestora si numai in masura in care nu sunt mai vechi de 30 de zile de la data scadenta prevazuta in contract. Pentru recuperarea eficienta a creantelor reprezentand prime de asigurare/reasigurare, asiguratorii trebuie sa stabileasca masuri potrivit carora primele de asigurare incasate de intermediarii in asigurari sa fie depuse in conturile asiguratorilor in termen de maximum 15 zile de la incasarea acestora, exceptie facand agentii de asigurare subordonati, pentru care perioada maxima este de 30 zile.
Pentru ca activele care reprezinta creante de la asigurati si intermediari, rezultand din operatiuni de asigurare directe si acceptari in reasigurare, precum si partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate in reasigurare sa fie luate in considerare ca active admise sa acopere rezervele tehnice, societatile de asigurare vor asigura evidente tehnice si contabile distincte, care sa permita verificarea acestora, in orice moment, de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
Orice situatie in care evidentele nu permit aceste verificari va conduce la excluderea acestor active din categoria activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute;”.
ART. II
Normele privind rezervele tehnice pentru asigurarile de viata, activele admise sa le acopere si dispersia activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 8/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 325 din 11 mai 2011, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
– La articolul 7, punctul (iv) va avea urmatorul cuprins:
“(iv) valoarea creantelor admise sa acopere rezervele tehnice brute trebuie calculata pe baza prudentiala, avandu-se in vedere orice pierderi viitoare. Creantele de la asigurati si intermediari rezultand din operatiuni de asigurare directe si acceptari in reasigurare pot fi acceptate ca acoperire pentru rezervele de prima bruta, pana la nivelul acestora si numai in masura in care nu sunt mai vechi de 30 de zile de la data scadenta prevazuta in contract. Pentru recuperarea eficienta a creantelor reprezentand prime de asigurare/reasigurare, asiguratorii trebuie sa stabileasca masuri potrivit carora primele de asigurare incasate de intermediarii in asigurari sa fie depuse in conturile asiguratorilor in termen de maximum 15 zile de la incasarea acestora, exceptie facand agentii de asigurare subordonati, pentru care perioada maxima este de 30 zile.
Pentru ca activele care reprezinta creante de la asigurati si intermediari, rezultand din operatiuni de asigurare directe si acceptari in reasigurare, precum si partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate in reasigurare sa fie luate in considerare ca active admise sa acopere rezervele tehnice, societatile de asigurare vor asigura evidente tehnice si contabile distincte, care sa permita verificarea acestora, in orice moment, de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
Orice situatie in care evidentele nu permit aceste verificari va conduce la excluderea acestor active din categoria activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute;”.
ART. III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.
ART. IV
Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close