Evidenta operatiunilor cu TVA

feature photo

DGFP Valcea prezinta contribuabililor inregistrati in scopuri de taxa pe valoarea adaugata principalele aspecte referitoare la organizarea evidentei pentru orice operatiune reglementata de Titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoane obligate sa tina evidente pentru operatiunile taxabile

Persoanele impozabile stabilite in Romania trebuie sa tina evidente corecte si complete ale tuturor operatiunilor efectuate in desfasurarea activitatii lor economice.

Persoanele obligate la plata taxei pentru orice operatiune sau care se identifica drept persoane inregistrate in scopuri de TVA, in scopul desfasurarii oricarei operatiuni, trebuie sa tina evidente pentru orice operatiune reglementata de prevederile legale referitoare la TVA.

Persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile trebuie sa tina evidente corecte si complete ale tuturor achizitiilor intracomunitare.

Atentie! Evidentele prevazute mai sus trebuie intocmite si pastrate astfel incat sa cuprinda informatiile, documentele si conturile, inclusiv registrul nontransferurilor si registrul bunurilor primite din alt stat membru.

Organizarea evidentei operatiunilor

Fiecare persoana impozabila va tine urmatoarele evidente si documente:

1. evidente contabile ale activitatii sale economice;
2. al doilea exemplar al facturilor sau altor documente emise de aceasta si legate de activitatea sa economica;
3. facturile sau alte documente primite si legate de activitatea sa economica;
4. documentele vamale si, dupa caz, cele privind accizele legate de importul, exportul, livrarea intracomunitara si achizitia intracomunitara de bunuri realizate de respectiva persoana;
5. facturile si alte documente emise sau primite de respectiva persoana pentru majorarea sau reducerea contravalorii livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii, achizitiilor intracomunitare sau importurilor;
6. un registru al nontransferurilor de bunuri transportate de persoana impozabila sau de alta persoana in contul acesteia in afara Romaniei, dar in interiorul Comunitatii pentru operatiunile prevazute la art. 128 alin. (12) lit. f) – h) C.fisc., precum si pentru alte situatii in care se aplica masuri de simplificare aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice. Registrul nontransferurilor va cuprinde: denumirea si adresa primitorului, un numar de ordine, data transportului bunurilor, descrierea bunurilor transportate, cantitatea bunurilor transportate, valoarea bunurilor transportate, data transportului bunurilor care se intorc dupa prelucrare sau expertiza, descrierea bunurilor returnate, cantitatea bunurilor returnate, descrierea bunurilor care nu sunt returnate, cantitatea acestora si o mentiune referitoare la documentele emise in legatura cu aceste operatiuni, dupa caz, precum si data emiterii acestor documente.

De retinut! Nu trebuie completat acest registru pentru urmatoarele bunuri:

– mijloacele de transport inmatriculate in Romania;
– paleti, containere si alte ambalaje care circula fara facturare;
– bunurile necesare desfasurarii activitatii de presa, radiodifuziune si televiziune;
– bunurile necesare exercitarii unei profesii sau meserii daca: pretul sau valoarea normala pe fiecare bun nu depaseste nivelul de 1.250 de euro la cursul de schimb din data la care bunul este transportat ori expediat in alt stat membru si cu conditia ca bunul sa nu fie utilizat mai mult de 7 zile in afara Romaniei; sau pretul ori valoarea normala pe fiecare bun nu depaseste nivelul de 250 de euro la cursul de schimb din data la care bunul este transportat ori expediat in alt stat membru si cu conditia ca bunul sa nu fie utilizat mai mult de 24 de luni in afara Romaniei;
– computerele portabile si alt material profesional similar care este transportat in afara Romaniei in cadrul unei deplasari de afaceri de catre personalul unei entitati economice sau de catre o persoana fizica autorizata;

7. un registru pentru bunurile mobile corporale primite care au fost transportate din alt stat membru al Comunitatii in Romania sau care au fost importate in Romania ori achizitionate din Romania de o persoana impozabila nestabilita in Romania si care sunt date unei persoane impozabile in Romania in scopul expertizarii sau pentru lucrari efectuate asupra acestor bunuri in Romania, cu exceptia situatiilor in care prin ordin al ministrului finantelor publice nu se impune o asemenea obligatie. Registrul bunurilor primite nu trebuie tinut in cazul bunurilor care sunt plasate in regimul vamal de perfectionare activa. Acest registru va cuprinde:

– denumirea si adresa expeditorului;
– un numar de ordine;
– data primirii bunurilor;
– descrierea bunurilor primite;
– cantitatea bunurilor primite;
– data transportului bunurilor transmise clientului dupa expertizare sau prelucrare;
– cantitatea si descrierea bunurilor care sunt returnate clientului dupa expertizare sau prelucrare;
– cantitatea si descrierea bunurilor care nu sunt returnate clientului;
– o mentiune referitoare la documentele emise in legatura cu serviciile prestate, precum si data emiterii acestor documente.

Jurnalele pentru vanzari si pentru cumparari, registrele, evidentele si alte documente similare ale activitatii economice a fiecarei persoane impozabile se vor intocmi astfel incat sa permita stabilirea urmatoarelor elemente:

a) valoarea totala, fara taxa, a tuturor livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii efectuate de aceasta persoana in fiecare perioada fiscala, evidentiata distinct pentru:

– livrarile intracomunitare de bunuri scutite;
– livrari/prestari scutite de taxa sau pentru care locul livrarii/prestarii este in afara Romaniei;
– livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii taxabile si carora li se aplica cote diferite de taxa;
– prestarile de servicii efectuate conform art. 133 alin. (2) C.fisc. catre beneficiari persoane impozabile stabilite in Comunitate, denumite prestari de servicii intracomunitare, pentru care locul este in afara Romaniei.

b) valoarea totala, fara taxa, a tuturor achizitiilor pentru fiecare perioada fiscala, evidentiata distinct pentru:

– achizitii intracomunitare de bunuri;
– achizitii de bunuri/servicii pentru care persoana impozabila este obligata la plata taxei in conditiile art. 150 alin. (3) – (6) C.fisc.;
– achizitii de bunuri, inclusiv provenite din import, si de servicii, taxabile, carora li se aplica cote diferite de taxa;
– achizitii de servicii pentru care persoana impozabila este obligata la plata taxei in conditiile art. 150 alin. (2) C.fisc., care sunt prestate de catre persoane impozabile stabilite in Comunitate, denumite achizitii intracomunitare de servicii.

c) taxa colectata de respectiva persoana pentru fiecare perioada fiscala;
d) taxa totala deductibila si taxa dedusa pentru fiecare perioada fiscala;
e) calculul taxei deduse provizoriu pentru fiecare perioada fiscala, al taxei deduse efectiv pentru fiecare an calendaristic si al ajustarilor efectuate, atunci cand dreptul de deducere se exercita pe baza de pro rata, evidentiind distinct:

– taxa dedusa conform art. 147 alin. (3) C.fisc.;
– taxa nededusa conform art. 147 alin. (4) C.fisc.;
– taxa dedusa pe baza de pro rata conform art. 147 alin. (5) C.fisc.

Atentie! Documentele prevazute mai sus nu sunt formulare tipizate stabilite de Ministerul Finantelor Publice. Fiecare persoana impozabila poate sa isi stabileasca modelul documentelor pe baza carora determina taxa colectata si taxa deductibila conform specificului propriu de activitate, dar acestea trebuie sa contina informatiile minimale prezentate si sa asigure intocmirea decontului de taxa prevazut la art. 156^2 C.fisc..

Baza legala: art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pct. 79 din Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sursa: DGFP Valcea

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close