Modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor privind renta viagera agricola

In M. Of. nr. 236 din 9 aprilie 2012 a fost publicat Ordinul comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului finantelor publice nr. 39/413/2012 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI “Renta viagera agricola” din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului finantelor publice nr. 1.272/26.503/2005.

Din cuprins:
ART. I
Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI “Renta viagera agricola” din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului finantelor publice nr. 1.272/26.503/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.178 din 27 decembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 5
(1) Persoanele care solicita vizarea carnetului de rentier agricol prezinta personal ori prin mandatar/curator/tutore, in perioada 1 martie – 31 august a fiecarui an, la oricare centru judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, o declaratie pentru obtinerea vizei anuale, conform anexei care face parte integranta din prezentele norme metodologice, insotita de urmatoarele documente, pe baza carora persoana desemnata de catre centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar si in cazul persoanelor pensionate pe caz de boala va certifica copiile depuse ale deciziilor de la comisia de expertiza medicala:
a) carnetul de rentier agricol;
b) actul de identitate al solicitantului;
c) decizia de la comisia de expertiza medicala – pentru solicitantii pensionati pe caz de boala, in original. Decizia de la comisia de expertiza medicala se depune in copie;
d) procura notariala autentificata/curatela/hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila din care sa reiasa ca solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, in original, numai pentru cazurile in care solicitarea vizarii carnetului de rentier agricol este facuta de un reprezentant legal;
e) contractul/contractele de arendare incheiat/incheiate pana la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendarii nr. 16/1994*), cu modificarile si completarile ulterioare, sau incheiat/incheiate dupa data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil.
(2) In cazul in care se constata ca datele declarate de solicitanti nu corespund realitatii, dreptul de a primi renta viagera agricola se suspenda pana la data completarii dosarului conform prevederilor legale in vigoare.
(3) Solicitantii prezinta la oricare centru judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti documentele mentionate la alin. (1), in original, pe baza carora persoana desemnata de la centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti va certifica copiile depuse. Dupa certificare, originalele vor fi restituite solicitantilor.”
————
*) Legea nr. 16/1994 a fost abrogata prin art. 230 lit. r) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011.

2. Articolele 6 – 8 se abroga.
3. La articolul 10, alineatul (2) se abroga.
4. La articolul 11, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 11
(1) Carnetele de rentier agricol preluate de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura de la Oficiul National de Renta Viagera Agricola cuprind urmatoarele elemente:
1. dimensiune: 13 x 10 cm;
2. coperte tari de culoare portocalie pe care este inscriptionata cu negru mentiunea «Carnet de rentier agricol»;
3. coperta interioara va contine:
a) antet – Oficiul National de Renta Viagera Agricola;
b) stema tarii, plasata central;
4. prima pagina va contine:
a) numele si prenumele rentierului, cu datele de identificare ale acestuia;
b) suprafata instrainata sau arendata.
(2) Carnetul de rentier agricol contine elemente de securizare si are in interior 6 pagini cu un numar de 36 de rubrici. Fiecare rubrica reprezinta spatiul in care se completeaza valoarea rentei viagere agricole in euro si valoarea rentei viagere agricole in lei de catre centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv de catre centrul municipiului Bucuresti.”
5. La articolul 13, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Dupa decesul rentierului, mostenitorii vor incasa renta datorata pana la data de 30 noiembrie a anului urmator celui pentru care aceasta se datoreaza, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de mostenitor, a certificatului de deces in original, precum si a carnetului de rentier agricol al defunctului.
(3) Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata pana la data de 30 noiembrie, insa acestea nu au intrat in posesia rentei, procedura de plata se poate relua si dupa acest termen, inclusiv in caz de deces, catre mostenitorii acestora.”
6. Articolul 14 se abroga.
7. Anexele nr. 1 – 4 se abroga.
8. Anexa face parte integranta din prezentul ordin.
ART. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

1 comentariu to “Modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor privind renta viagera agricola”

  1. George spune:

    Din ce data vor incepe platile,pentru renta viagera agicola ? Va multumesc George

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close