Modificarea si completarea dispozitiilor privind intrarea in categoria inaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea inaltilor functionari publici

In M. Of. nr. 237 din 9 aprilie 2012 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 260/2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea in categoria inaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea inaltilor functionari publici.

Din cuprins:
ART. I
Hotararea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea in categoria inaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea inaltilor functionari publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 5, alineatul (3) se abroga.
2. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) In vederea gestionarii corespunzatoare a modalitatilor de ocupare, autoritatile si institutiile publice, prin ordonatorii principali de credite, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2), sunt obligate sa transmita Agentiei, in luna ianuarie a fiecarui an, urmatoarele informatii:
a) functiile publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici vacante pentru care solicita organizarea concursului in anul respectiv;
b) conditiile specifice propuse, in conditiile prezentei hotarari.”
3. La articolul 6, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
“(2^1) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (2), informatiile pot fi transmise Agentiei si in cursul anului, in situatia in care functia publica corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici a devenit vacanta sau daca, din motive obiective, institutia ori autoritatea publica nu poate ocupa functia publica vacanta prin modalitatea previzionata initial. In aceasta situatie, Agentia inainteaza informatiile comisiei de concurs, care dispune, in conditiile prezentei hotarari.”
4. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 7
Intrarea in categoria inaltilor functionari publici se face prin concurs national organizat in conditiile legii.”
5. La articolul 8, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Agentia are urmatoarele obligatii:
a) sa intocmeasca documentatia pentru organizarea concursului, pe baza indeplinirii conditiilor legale, in termen de 5 zile lucratoare de la inregistrarea documentatiei transmise de comisia de concurs in conditiile alin. (2);
b) sa publice anuntul privind organizarea concursului in termenul si conditiile prevazute de Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) sa publice pe pagina de internet si sa afiseze la sediul sau conditiile de desfasurare a concursului, functiile publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici pentru care se organizeaza concurs, conditiile de participare la concurs, bibliografia, documentele solicitate candidatilor pentru dosarul de inscriere la concurs, precum si termenul-limita de depunere a dosarelor.”
6. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 11
Se considera admis la concursul pentru ocuparea unei functii publice vacante din categoria inaltilor functionari publici candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru aceeasi functie publica, cu conditia ca acesta sa fi obtinut punctajul minim necesar promovarii. Numirea se face prin act administrativ emis in conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de cel mult 30 de zile de la data afisarii rezultatelor finale ale concursului de catre comisia de concurs.”
7. Articolele 36, 68 si 69 se abroga.
ART. II
Pentru anul 2012, informatiile prevazute la art. 6 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 341/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se transmit Agentiei Nationale a Functionarilor Publici in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
ART. III
In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, Comisia de concurs pentru recrutarea inaltilor functionari publici va adapta, in mod corespunzator, prevederile Regulamentului nr. 1/2008 privind organizarea si desfasurarea concursului pentru intrarea in categoria inaltilor functionari pub

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close