Regulamentul CNVM nr. 4/2012 privind aplicarea art. 36 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital

In M. Of. nr. 228 din 5 aprilie 2012 a fost publicat Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 48/2012 pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2012 privind aplicarea art. 36 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, precum si a unor prevederi din Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agentiile de rating de credit.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Regulamentul nr. 4/2012 privind aplicarea art. 36 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, precum si a unor prevederi din Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agentiile de rating de credit, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Regulamentul mentionat la art. 1 intra in vigoare la data publicarii acestuia si a prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi publicat si in Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

ANEXA 1. REGULAMENTUL Nr. 4/2012
privind aplicarea art. 36 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, precum si a unor prevederi din Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agentiile de rating de credit

ART. 1
Prezentul regulament stabileste norme in vederea aplicarii unor prevederi ale Regulamentului (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agentiile de rating de credit, cu modificarile si completarile ulterioare [Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009], precum si ale art. 36 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 297/2004).
ART. 2
In calitate de autoritate competenta, in sensul Regulamentului (CE) nr. 1.060/2009, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) exercita competentele si ia masurile necesare prevazute de regulamentul anterior mentionat, in conformitate cu prevederile acestuia, precum si ale Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 514/2002, cu modificarile si completarile ulterioare (Statutul C.N.V.M.).
ART. 3
In aplicarea prevederilor art. 36 din Legea nr. 297/2004, pentru pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare din Romania este recunoscuta evaluarea si notarea realizata de catre agentiile de rating de credit inregistrate la nivel european in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009.
ART. 4
In aplicarea prevederilor art. 36 din Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009, C.N.V.M. va aplica sanctiuni potrivit art. 17 alin. (2) din Statutul C.N.V.M., cu luarea in considerare a prevederilor titlului X din Legea nr. 297/2004, precum si, dupa caz, a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 5
La data intrarii in vigoare a prezentului regulament, punctul 20 al alineatului (1) al articolului 5 din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 26/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 343 din 22 mai 2009, se abroga.
ART. 6
Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii acestuia si a ordinului de aprobare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi publicat si in Buletinul C.N.V.M. si pe site-ul www.cnvmr.ro

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close