Modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011

In M. Of. nr. 241 din 10 aprilie 2012 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 261/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 875/2011.

Din cuprins:
ART. I
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 875/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 659 din 15 septembrie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 21, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) In cazul in care se constata nereguli care provin din necorelari intre legislatia nationala si reglementarile comunitare pentru care, din acest motiv, nu se poate stabili un debitor, autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene intocmesc si prezinta referatele la unitatile de trezorerie a statului la care au virat initial sumele respective in conturile de venituri ale statului sau, dupa caz, intocmesc deschiderea de credite bugetare, in conformitate cu prevederile art. 10 alin. (7) lit. a), in termen de 10 zile lucratoare de la data emiterii Procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare/Notei de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare.”
2. Dupa articolul 27 se introduce un nou capitol, capitolul III, care cuprinde articolele 27^1 – 27^5, cu urmatorul cuprins:

“CAPITOLUL III
Prevederi aplicabile autoritatilor de management pentru programele operationale in cadrul obiectivului convergenta

ART. 27^1
(1) In cazul in care, prin hotarare definitiva si irevocabila a instantelor judecatoresti, se anuleaza un titlu de creanta, autoritatea de management pentru programele operationale in cadrul obiectivului convergenta care a emis acest titlu are obligatia sa analizeze natura motivelor invocate de instanta pentru anularea titlului de creanta si, dupa caz, va actiona potrivit prevederilor de la alin. (2) si (3).
(2) In cazul in care instanta a admis existenta unui prejudiciu sau nu se exprima in aceasta privinta, dar a anulat titlul de creanta din motive de forma ori de nelegalitate a stabilirii debitorului, autoritatea de management pentru programele operationale in cadrul obiectivului convergenta are obligatia de a solicita in scris structurii de control competente, conform prevederilor art. 20 din ordonanta, sa intreprinda masurile prevazute la art. 21 din ordonanta in vederea elaborarii unui nou titlu de creanta.
(3) Prevederile de la alin. (1) si (2) se aplica similar si in situatia in care titlul de creanta este emis de structura de control organizata in cadrul Ministerului Finantelor Publice.
ART. 27^2
Autoritatile de management pentru programele operationale in cadrul obiectivului convergenta au obligatia organizarii in cadrul activitatii de stabilire a creantelor bugetare rezultate din nereguli a unei subactivitati distincte, subactivitatea de stabilire a debitorului pentru neregula constatata.
ART. 27^3
(1) In aplicarea prevederilor art. 27^2 subactivitatea de stabilire a debitorului se efectueaza de catre persoanele desemnate in acest sens de catre conducerea autoritatilor de management pentru programele operationale in cadrul obiectivului convergenta din cadrul structurii de control prevazute la art. 20 din ordonanta.
(2) Persoanele astfel desemnate completeaza pct. 12, 12.1 si 12.2 din Procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare utilizat pentru programele operationale in cadrul obiectivului convergenta, prevazut in anexa nr. 4^1, respectiv a pct. 13, 13.1 si 13.2 din Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare utilizata pentru programele operationale in cadrul obiectivului convergenta, prevazuta in anexa nr. 5^1, pe baza motivelor de fapt, temeiului de drept si concluziilor activitatii de verificare efectuate de echipa de control.
(3) Procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare/Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare este semnat/semnata atat de catre echipa desemnata pentru activitatea de constatare a neregulilor, cat si de catre persoanele desemnate pentru desfasurarea subactivitatii de stabilire a debitorului.
ART. 27^4
In cazul in care ca urmare a desfasurarii subactivitatii de stabilire a debitorului prevazute la art. 27^2 se stabileste ca neregula provine din necorelari intre legislatia nationala si cea comunitara, in aplicarea prevederilor art. 10 alin. (7) si (8), se va mentiona, la pct. 12 din Procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare, respectiv la pct. 13 din Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare, ca «Debitor»: bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, dupa caz, si se vor intreprinde demersurile prevazute la art. 21 alin. (4).
ART. 27^5
In aplicarea prevederilor art. 39 din ordonanta autoritatile de management pentru programele operationale in cadrul obiectivului convergenta au obligatia de a organiza activitatea de urmarire a stingerii creantelor bugetare rezultate din nereguli de catre structuri distincte de structurile de control competente, prevazute la art. 20 din ordonanta.”

3. Dupa articolul 27^5 se introduce un nou capitol, capitolul IV, care cuprinde articolul 28, cu urmatorul titlu:

“CAPITOLUL IV
Dispozitii finale”

4. Dupa anexa nr. 4 la normele metodologice se introduce o noua anexa, anexa nr. 4^1, avand cuprinsul prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
5. Dupa anexa nr. 5 la normele metodologice se introduce o noua anexa, anexa nr. 5^1, avand cuprinsul prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. II
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, institutiile publice in cadrul carora functioneaza autoritatile de management pentru programele operationale in cadrul obiectivului convergenta au obligatia luarii masurilor organizatorice necesare aplicarii prevederilor art. 27^2 si art. 27^5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, combaterea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 875/2011, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close