Termenul-limita pentru depunerea situatiilor financiare anuale de persoanele juridice fara scop patrimonial este 2 mai

feature photo

Potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuabilii persoane juridice fara scop patrimonial au obligatia intocmirii si depunerii la unitatile teritoriale ale MFP a situatiilor financiare anuale.

Persoanele juridice fara scop patrimonial care aplica Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 1.969/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si care au obligatia de a intocmi si depune situatii financiare anuale sunt: asociatiile, fundatiile sau alte organizatii de acest fel, partidele politice, patronatele, organizatiile sindicale, cultele religioase, precum si altele asemenea infiintate in baza unor legi speciale.

Persoanele juridice fara scop patrimonial intocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie 2011 compuse din: bilant si contul rezultatului exercitiului in formatul prevazut de Reglementarile contabile pentru persoanele fara scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului Economiei si Finantelor nr. 1969/2007.

Atentie! Organizatiile patronale si sindicale, precum si alte organizatii fara scop patrimonial, care nu desfasoara activitati economice, intocmesc situatii financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2011 care cuprind: bilant prescurtat si contul prescurtat al rezultatului exercitiului.

Situatiile financiare anuale sunt supuse verificarii de catre cenzori sau de catre auditori financiari, potrivit legii, si trebuie sa fie insotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii persoanei juridice pentru intocmirea situatiilor financiare anuale in conformitate cu Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial.

Important! Subunitatile fara personalitate juridica, care apartin persoanelor juridice fara scop patrimonial cu sediul sau domiciliul in Romania organizeaza si conduc contabilitatea proprie pana la nivel de balanta de verificare, fara a intocmi situatii financiare anuale.

Activitatea desfasurata in strainatate de subunitatile fara personalitate juridica, si care apartin persoanelor juridice fara scop patrimonial cu sediul sau domiciliul in Romania, se include in situatiile financiare ale persoanei juridice romane si se raporteaza pe teritoriul Romaniei, potrivit prezentelor reglementari.

Cursul de schimb utilizat pentru conversia in moneda nationala a balantelor de verificare intocmite intr-o alta moneda este cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru data bilantului.

Situatiile financiare anuale incheiate la 31 decembrie se intocmesc in lei si se semneaza atat de persoanele abilitate, potrivit legii, cat si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

Situatiile financiare anuale la 31 decembrie 2011 se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa, utilizand programul de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice care poate fi descarcat de pe websiteul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, de la adresa www.anaf.ro, sectiunea Declaratii electronice/Descarcare declaratii.

Formatul electronic al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale simplificate, generat prin programele de asistenta, consta intr-un fisier.dpf avand atasat un fisier.xml si un fisier cu extensia.zip. Fisierul cu extensia.zip va contine documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 10MB a fisierului.pdf la care este atasat fisierul.zip.

Situatiile financiare anuale si documentele cerute de lege se pot depune la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor HG 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre agentii economici si alti contribuabili. La depunerea situatiilor financiare se vor avea in vedere si prevederile HG 1085/2003 referitoare la implementarea Sistemului Electronic National.

Important! Persoanele juridice fara scop patrimonial care conduc contabilitatea in partida simpla nu intocmesc situatii financiare anuale.

De asemenea, societatile cooperative si celelalte persoane juridice care functioneaza pe principiile societatilor comerciale, potrivit legilor speciale de organizare vor depune situatii financiare anuale pentru anul 2011 la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pana la data de 2 mai 2012.

Sursa: DGFP valcea

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close