Modificarea si completarea Codului penal

In M. Of. nr. 258 din 19 aprilie 2012 a fost publicata Legea nr. 63/2012 pentru modificarea si completarea Codului penal al Romaniei si a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

Din cuprins:
ART. I
Codul penal al Romaniei, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 112, dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:
“h) confiscarea extinsa.”
2. Dupa articolul 118^1 se introduce un nou articol, articolul 118^2, cu urmatorul cuprins:
“ART. 118^2
Confiscarea extinsa
Sunt supuse confiscarii si alte bunuri decat cele mentionate la art. 118, in cazul in care persoana este condamnata pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni, daca fapta este susceptibila sa ii procure un folos material si pedeapsa prevazuta de lege este inchisoarea de 5 ani sau mai mare:
a) proxenetism;
b) infractiuni privind traficul de droguri si de precursori;
c) infractiuni privind traficul de persoane;
d) infractiuni la regimul frontierei de stat a Romaniei;
e) infractiunea de spalare a banilor;
f) infractiuni din legislatia privind prevenirea si combaterea pornografiei;
g) infractiuni din legislatia privind prevenirea si combaterea terorismului;
h) asocierea pentru savarsirea de infractiuni;
i) infractiunea de initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori de aderare sau sprijinire sub orice forma a unui astfel de grup;
j) infractiuni contra patrimoniului;
k) infractiuni privitoare la nerespectarea regimului armelor si munitiilor, materialelor nucleare sau al altor materii radioactive si materiilor explozive;
l) falsificarea de moneda sau alte valori;
m) divulgarea secretului economic, concurenta neloiala, nerespectarea dispozitiilor privind operatiile de import sau export, deturnarea de fonduri, nerespectarea dispozitiilor privind importul de deseuri si reziduuri;
n) infractiuni privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc;
o) trafic de migranti;
p) infractiuni de coruptie, infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie, infractiuni in legatura cu infractiunile de coruptie, infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;
q) infractiuni de evaziune fiscala;
r) infractiuni privind regimul vamal;
s) infractiunea de bancruta frauduloasa;
s) infractiuni savarsite prin intermediul sistemelor informatice si al mijloacelor de plata electronice;
t) traficul de organe, tesuturi sau celule de origine umana.
Confiscarea extinsa se dispune daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) valoarea bunurilor dobandite de persoana condamnata, intr-o perioada de 5 ani inainte si, daca este cazul, dupa momentul savarsirii infractiunii, pana la data emiterii actului de sesizare a instantei, depaseste in mod vadit veniturile obtinute de aceasta in mod licit;
b) instanta are convingerea ca bunurile respective provin din activitati infractionale de natura celor prevazute la alin. 1.
Pentru aplicarea dispozitiilor alin. 2 se tine seama si de valoarea bunurilor transferate de catre persoana condamnata sau de un tert unui membru de familie, persoanelor cu care persoana condamnata a stabilit relatii asemanatoare acelora dintre soti ori dintre parinti si copii, in cazul in care convietuiesc cu acesta, persoanelor juridice asupra carora persoana condamnata detine controlul.
Prin bunuri, conform prezentului articol, se intelege si sumele de bani.
La stabilirea diferentei dintre veniturile licite si valoarea bunurilor dobandite se vor avea in vedere valoarea bunurilor la data dobandirii lor si cheltuielile facute de persoana condamnata, persoanele prevazute la alin. 3.
Daca bunurile supuse confiscarii nu se gasesc, in locul lor se confisca bani si bunuri pana la concurenta valorii acestora.
Se confisca, de asemenea, bunurile si banii obtinuti din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscarii.
Confiscarea nu poate depasi valoarea bunurilor dobandite in perioada prevazuta la alin. 2, care excedeaza nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.”
3. Articolul 124 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 124
Prescriptia speciala
Prescriptia inlatura raspunderea penala oricate intreruperi ar interveni, daca termenul de prescriptie prevazut la art. 122 este depasit cu inca o data.”
ART. II
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 108, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
“e) confiscarea extinsa.”
2. Dupa articolul 112 se introduce un nou articol, articolul 112^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 112^1
Confiscarea extinsa
(1) Sunt supuse confiscarii si alte bunuri decat cele mentionate la art. 112, in cazul in care persoana este condamnata pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni, daca fapta este susceptibila sa ii procure un folos material si pedeapsa prevazuta de lege este inchisoarea de 4 ani sau mai mare:
a) infractiuni privind traficul de droguri si de precursori;
b) infractiuni privind traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile;
c) infractiuni privind frontiera de stat a Romaniei;
d) infractiunea de spalare a banilor;
e) infractiuni din legislatia privind prevenirea si combaterea pornografiei;
f) infractiuni din legislatia privind combaterea terorismului;
g) constituirea unui grup infractional organizat;
h) infractiuni contra patrimoniului;
i) nerespectarea regimului armelor, munitiilor, materialelor nucleare si al materiilor explozive;
j) falsificarea de monede, timbre sau de alte valori;
k) divulgarea secretului economic, concurenta neloiala, nerespectarea dispozitiilor privind operatii de import sau export, deturnarea de fonduri, infractiuni privind regimul importului si al exportului, precum si al introducerii si scoaterii din tara de deseuri si reziduuri;
l) infractiuni privind jocurile de noroc;
m) infractiuni de coruptie, infractiunile asimilate acestora, precum si infractiunile impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;
n) infractiuni de evaziune fiscala;
o) infractiuni privind regimul vamal;
p) infractiuni de frauda comise prin sisteme informatice si mijloace de plata electronice;
q) traficul de organe, tesuturi sau celule de origine umana.
(2) Confiscarea extinsa se dispune daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) valoarea bunurilor dobandite de persoana condamnata, intr-o perioada de 5 ani inainte si, daca este cazul, dupa momentul savarsirii infractiunii, pana la data emiterii actului de sesizare a instantei, depaseste in mod vadit veniturile obtinute de aceasta in mod licit;
b) instanta are convingerea ca bunurile respective provin din activitati infractionale de natura celor prevazute la alin. (1).
(3) Pentru aplicarea dispozitiilor alin. (2) se va tine seama si de valoarea bunurilor transferate de catre persoana condamnata ori de un tert unui membru al familiei sau unei persoane juridice asupra careia persoana condamnata detine controlul.
(4) Prin bunuri, conform prezentului articol, se intelege si sumele de bani.
(5) La stabilirea diferentei dintre veniturile licite si valoarea bunurilor dobandite se vor avea in vedere valoarea bunurilor la data dobandirii lor si cheltuielile facute de persoana condamnata, membrii familiei acesteia.
(6) Daca bunurile supuse confiscarii nu se gasesc, in locul lor se confisca bani si bunuri pana la concurenta valorii acestora.
(7) Se confisca, de asemenea, bunurile si banii obtinuti din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscarii, precum si bunurile produse de acestea.
(8) Confiscarea nu poate depasi valoarea bunurilor dobandite in perioada prevazuta la alin. (2), care excedeaza nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.”
ART. III
Ori de cate ori prin legi speciale, prin Codul penal sau prin Codul de procedura penala se face trimitere la art. 118 din Codul penal, trimiterea se va considera facuta la art. 118 si 118^2 si ori de cate ori prin legi speciale, prin Codul penal sau prin Codul de procedura penala se face trimitere la confiscare ca masura de siguranta, trimiterea se va considera facuta si la confiscarea extinsa.
ART. IV
Ori de cate ori prin legi speciale, prin Codul penal sau prin Codul de procedura penala se face trimitere la art. 112 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, trimiterea se va considera facuta la art. 112 si 112^1 si ori de cate ori prin legi speciale, prin Codul penal sau prin Codul de procedura penala se face trimitere la confiscare ca masura de siguranta, trimiterea se va considera facuta si la confiscarea extinsa.
ART. V
Dispozitiile art. II si IV intra in vigoare la data intrarii in vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

Prezenta lege transpune in legislatia nationala art. 3 din Decizia-cadru 2005/212/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind confiscarea produselor, a instrumentelor si a bunurilor avand legatura cu infractiunea, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 68 din 15 martie 2005.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close