Modificarea si completarea Normei CSSPP nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative

In M. Of. nr. 263 din 23 aprilie 2012 a fost publicata Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 11/2012 privind aprobarea Normei nr. 8/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Norma nr. 8/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 27/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 800 din 30 noiembrie 2010, prevazuta in anexa care face parte din prezenta hotarare.
ART. 2
Prezenta hotarare si norma mentionata la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 3
Directia secretariat si directorul general asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

ANEXA 1. NORMA Nr. 8/2012
pentru modificarea si completarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative

Avand in vedere prevederile art. 30, 31, 33, 34 si 36 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul dispozitiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. a) si j) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

ARTICOL UNIC
Norma nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 27/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 800 din 30 noiembrie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 20, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(5) Documentul de informare si solicitare a acordului participantilor se publica pe pagina proprie de internet a administratorului.”
2. La articolul 20, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (5^1) si (5^2), cu urmatorul cuprins:
“(5^1) Administratorul publica, in cel putin doua cotidiene de circulatie nationala, pe o perioada de cel putin doua zile consecutive, un anunt prin care face cunoscuta publicarea documentului de informare si solicitare a acordului participantilor pe pagina proprie de internet, precum si dreptul participantului de a solicita documentul prevazut la alin. (1).
(5^2) Administratorul este obligat sa transmita documentul de informare si solicitare a acordului participantilor, in termen de doua zile lucratoare de la data primirii solicitarii, prin servicii postale sau posta electronica, la ultima adresa de corespondenta a participantului ori la adresa mentionata de acesta in cerere.”
3. La articolul 20, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(6) Publicarea documentului de informare si solicitare a acordului participantilor pe pagina proprie de internet a administratorului si prima publicare a anuntului prevazut la alin. (5^1) se efectueaza in aceeasi zi.”
4. La articolul 28, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Orice solicitare a Comisiei privind informatii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate initial intrerupe termenul prevazut la alin. (1), un nou termen incepand sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitarii Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii.”
5. La articolul 29, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Decizia de respingere poate fi contestata in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicarii ei, in conformitate cu legislatia in vigoare privind contenciosul administrativ.”
6. Anexa nr. 1 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta norma.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close