Principii si reguli de desfasurare, prin intermediul posturilor de radio si de televiziune, a campaniei electorale 2012

In M. Of. nr. 283 din 27 aprilie 2012 a fost publicata Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 195/2012 privind principii si reguli de desfasurare, prin intermediul posturilor de radio si de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.

Din cuprins:
ART. 1
(1) Campania electorala la posturile de radio si de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, a partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si a organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, precum si a candidatilor independenti, denumiti in continuare competitori electorali, incepe vineri, 11 mai 2012, si se incheie in ziua de joi, 7 iunie 2012, ora 24,00.
(2) Radiodifuzorii care vor reflecta campania electorala, ca urmare a solicitarilor primite de la competitorii electorali, potrivit art. 65 alin. (6) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia de a completa si de a transmite Consiliului National al Audiovizualului, denumit in continuare CNA, pana cel mai tarziu la data de 9 mai 2012, informatiile prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
(3) Lista radiodifuzorilor care au notificat CNA intentia de reflectare a campaniei electorale, in conditiile prevazute la alin. (2), va fi comunicata public pe pagina de internet a CNA.
ART. 2
Campania electorala reflectata prin intermediul posturilor de radio si de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, publice si private, trebuie sa serveasca urmatoarelor interese generale:
a) ale electoratului, de a primi informatii corecte, astfel incat sa poata vota in cunostinta de cauza;
b) ale competitorilor electorali, de a se face cunoscuti si de a-si prezenta platformele, programele politice si ofertele electorale;
c) ale radiodifuzorilor, de a-si exercita drepturile si responsabilitatile care decurg din profesiunea de jurnalist.
ART. 3
Radiodifuzorii publici si privati sunt obligati sa asigure desfasurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate si corecte pentru toti competitorii electorali, respectand urmatoarele principii:
a) echitate – toti candidatii trebuie sa aiba posibilitatea de a se face cunoscuti electoratului;
b) echilibru in prezentarea activitatilor de campanie ale competitorilor electorali;
c) corectitudine – toti competitorii electorali sa beneficieze de un tratament obiectiv si echidistant.
ART. 4
(1) Competitorii electorali au acces gratuit la posturile publice si private de radio si de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, in conditiile art. 65 – 67 din Legea nr. 67/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In perioada campaniei electorale, candidatii si reprezentantii competitorilor electorali pot sa participe numai la emisiunile electorale si de dezbateri electorale.
(3) In perioada campaniei electorale, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni produse, realizate sau moderate de candidati si de reprezentanti ai competitorilor electorali si nici spoturi publicitare comerciale in care apar candidati ori reprezentanti ai competitorilor electorali.
(4) Este interzisa vanzarea de timpi de antena sau de spatii de emisie pentru competitorii electorali in scopul participarii la emisiunile electorale si de dezbateri electorale ori in vederea prezentarii activitatilor de campanie electorala in emisiunile informative.
ART. 5
(1) In timpul campaniei electorale, informatiile privind sistemul electoral, tehnica votarii, calendarul campaniei electorale, programele politice, opiniile si mesajele cu continut electoral trebuie sa fie prezentate exclusiv in urmatoarele tipuri de emisiuni:
a) emisiuni informative – in care pot fi difuzate informatii privind sistemul electoral, tehnica votarii si activitatile de campanie ale competitorilor electorali; in acest scop durata programata a emisiunii informative poate fi marita cu cel mult 15 minute;
b) emisiuni electorale – in care candidatii isi pot prezenta programele politice si activitatile de campanie electorala;
c) dezbateri electorale – in care competitorii electorali, sustinatorii sau reprezentantii acestora, precum si jurnalistii, analistii si alti invitati pun in discutie programele electorale si teme de interes public privind campania electorala.
(2) Emisiunile dedicate campaniei electorale, spoturile publicitare electorale si emisiunile informative care prezinta activitatile de campanie ale candidatilor pot fi difuzate numai in zilele de luni, marti, miercuri, joi si vineri. Emisiunile prevazute la alin. (1) lit. b) si c) vor fi marcate ca atare, la inceputul emisiunii, respectiv cu mentiunea “emisiune electorala” sau, dupa caz, “dezbateri electorale”.
(3) In cadrul emisiunilor care au caracter electoral este interzisa combinarea de culori, semne grafice sau sunete care sa evoce simbolurile nationale ale Romaniei ori ale altui stat.
(4) Radiodifuzorii sunt obligati sa precizeze calitatea in care se exprima persoanele invitate in emisiuni, cum ar fi cea de candidat, sustinator sau reprezentant al candidatului ori al unui partid politic, alianta politica, alianta electorala, jurnalist, analist sau consultant politic.
(5) Emisiunile electorale pot fi realizate in direct sau pot fi inregistrate si difuzate ca atare.
ART. 6
(1) Radiodifuzorii publici si privati pot difuza spoturi publicitare electorale numai in cadrul emisiunilor electorale si de dezbateri electorale. Spoturile electorale se difuzeaza gratuit si nu constituie comunicare comerciala audiovizuala, in sensul dispozitiilor art. 1 alin. (1) pct. 15 din Legea audiovizualului.
(2) Spoturile publicitare electorale nu pot avea o durata mai mare de 30 de secunde si trebuie sa fie asumate in mod explicit de competitorii electorali. Radiodifuzorii au obligatia sa asigure identificarea spoturilor electorale, astfel incat publicul sa fie informat cu privire la competitorul electoral al carui mesaj este difuzat.
(3) Spoturile publicitare electorale se difuzeaza in calupuri separate si marcate ca atare. In cadrul emisiunii electorale, in spatiul alocat unui competitor electoral nu pot fi inserate spoturi electorale ale altor competitori electorali. In cadrul emisiunilor de dezbateri electorale se pot difuza numai spoturile electorale ale competitorilor prezenti in emisiunile respective.
(4) Continutul spoturilor electorale trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:
a) sa nu puna in pericol ordinea constitutionala, ordinea publica, siguranta persoanelor si a bunurilor;
b) sa nu faca afirmatii care pot aduce atingere demnitatii umane sau moralei publice;
c) sa nu incite la ura sau discriminare pe considerente de rasa, religie, nationalitate, sex, orientare sexuala ori etnie.
ART. 7
(1) Emisiunile informative se supun obligatiei de obiectivitate, echitate si de informare corecta a publicului.
(2) In emisiunile informative, prezentarea activitatilor de campanie va fi realizata exclusiv de catre radiodifuzori. Este interzisa difuzarea de materiale in legatura cu activitatile de campanie, realizate sau puse la dispozitia radiodifuzorilor de catre competitorii electorali, precum si difuzarea de interviuri acordate de catre candidati ori competitori electorali.
(3) Candidatii care detin functii publice pot aparea in emisiunile informative numai in probleme de stricta actualitate legate de exercitarea functiei lor; in aceste situatii radiodifuzorii au obligatia sa asigure echidistanta si pluralismul de opinii.
ART. 8
(1) Emisiunile electorale si emisiunile de dezbateri electorale trebuie sa asigure tuturor competitorilor electorali conditii egale in ceea ce priveste libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor si echidistanta.
(2) In cadrul emisiunilor electorale si al emisiunilor de dezbateri electorale competitorii electorali si, dupa caz, participantii au urmatoarele obligatii:
a) sa nu puna in pericol ordinea constitutionala, ordinea publica, siguranta persoanelor si a bunurilor;
b) sa nu faca afirmatii care pot aduce atingere demnitatii umane sau moralei publice;
c) sa probeze eventualele acuzatii cu incidenta penala sau morala aduse unui alt candidat ori reprezentant al competitorilor electorali;
d) sa nu incite la ura sau discriminare pe considerente de rasa, religie, nationalitate, sex, orientare sexuala ori etnie.
ART. 9
Realizatorii si moderatorii emisiunilor electorale si ai celor de dezbateri electorale au urmatoarele obligatii:
a) sa fie impartiali;
b) sa asigure echilibrul necesar desfasurarii emisiunii, oferind fiecarui candidat participant la discutii posibilitatea de prezentare a opiniilor sale;
c) sa formuleze clar intrebarile, fara a fi tendentioase sau partinitoare, si sa manifeste un comportament civilizat in relatia cu candidatii;
d) sa asigure mentinerea dezbaterii in sfera de interes a campaniei electorale si a tematicii stabilite;
e) sa solicite dovezi explicite atunci cand participantii aduc acuzatii cu incidenta penala sau morala unor contracandidati;
f) sa intervina atunci cand, prin comportamente sau exprimari, participantii la emisiuni pun in pericol ordinea constitutionala, ordinea publica, siguranta persoanelor si a bunurilor, fac afirmatii care pot aduce atingere demnitatii umane ori moralei publice, nu probeaza eventualele acuzatii cu incidenta penala sau morala aduse unui alt candidat ori reprezentant al unui competitor electoral, incita la ura sau discriminare pe considerente de rasa, etnie, religie, nationalitate, sex, orientare sexuala; in cazul in care invitatii nu se conformeaza solicitarilor, moderatorul poate decide intreruperea microfonului acestuia sau oprirea emisiunii, dupa caz.
ART. 10
(1) In cazul prezentarii de sondaje de opinie cu continut electoral, acestea trebuie insotite de urmatoarele informatii:
a) denumirea institutiei care a realizat sondajul;
b) data sau intervalul de timp in care a fost efectuat sondajul si metodologia utilizata;
c) dimensiunea esantionului si marja maxima de eroare;
d) cine a solicitat si cine a platit efectuarea sondajului.
(2) Televotul sau anchetele facute pe strada, in randul electoratului, nu trebuie sa fie prezentate ca reprezentative pentru opinia publica sau pentru un anumit grup social ori etnic.
ART. 11
(1) Candidatii si partidele politice ale caror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea in cadrul unui program electoral a unor fapte neadevarate beneficiaza de drept la replica.
(2) Candidatii si partidele politice ale caror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea in cadrul unui program electoral a unor informatii inexacte beneficiaza de drept la rectificare.
(3) Radiodifuzorii au urmatoarele obligatii privind dreptul la replica si rectificare:
a) sa decida acordarea sau neacordarea dreptului solicitat in cel mult 24 de ore de la primirea unei solicitari formulate in scris; in situatia in care solicitarea se refera la o emisiune difuzata in ultima zi de campanie electorala, decizia trebuie luata in cel mult 12 ore de la primirea solicitarii;
b) sa comunice solicitantului, in termenele prevazute la lit. a), telefonic si/sau in scris, decizia luata; in cazul neacordarii dreptului solicitat, motivele trebuie sa fie comunicate solicitantului si CNA;
c) sa difuzeze, in cazul in care decide acordarea dreptului solicitat, rectificarea sau replica in cel mult 48 de ore de la primirea solicitarii; in situatia in care emisiunea care face obiectul sesizarii a fost difuzata in ultima zi de campanie electorala, rectificarea sau replica se difuzeaza in preziua votarii;
d) sa difuzeze, in cazul in care CNA da castig de cauza solicitantului, replica sau rectificarea in termenul si in conditiile comunicate radiodifuzorului.
(4) In preziua votarii, radiodifuzorii trebuie sa prevada in program, imediat dupa emisiunea informativa de seara, un spatiu de emisie pentru difuzarea rectificarilor si a replicilor ca urmare a sesizarilor care se refera la emisiunile difuzate in ultima zi de campanie.
ART. 12
Cu 48 de ore inainte de ziua votarii sunt interzise:
a) prezentarea de sondaje de opinie sau difuzarea de spoturi de publicitate electorala;
b) invitarea sau prezentarea in emisiuni si dezbateri electorale a candidatilor si a reprezentantilor competitorilor electorali, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 11 alin. (4);
c) comentarii privind desfasurarea campaniei electorale, precum si cele privind competitorii electorali.
ART. 13
In ziua votarii sunt interzise:
a) prezentarea de sondaje realizate la iesirea de la urne, inainte de inchiderea votarii;
b) comentarii referitoare la competitorii electorali;
c) indemnuri de a vota sau de a nu vota un candidat ori candidaturile depuse de competitorii electorali.
ART. 14
(1) Radiodifuzorii vor asigura inregistrarea emisiunilor prevazute la art. 5 alin. (1) si a spoturilor publicitare electorale in conditiile stabilite in Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 412/2007 privind obligatiile ce revin radiodifuzorilor la inregistrarea programelor de radio si de televiziune.
(2) Inregistrarile prevazute la alin. (1) vor fi pastrate timp de 30 de zile dupa comunicarea oficiala a rezultatelor alegerilor si vor fi puse la dispozitia CNA, la cererea acestuia.
ART. 15
(1) Nerespectarea dispozitiilor art. 61 – 74 din Legea nr. 67/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a dispozitiilor Legii audiovizualului si ale Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual, cu completarile ulterioare, precum si nerespectarea dispozitiilor prezentei decizii atrage aplicarea sanctiunilor prevazute de Legea audiovizualului.
(2) Faptele se constata si sanctiunile se aplica de CNA, care se autosesizeaza sau poate fi sesizat de catre cei interesati.
ART. 16
Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close