DCC nr. 126/2012. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

In M. Of. nr. 293 din 4 mai 2012 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 126/2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, prin raportare la dispozitiile art. 46 si 48 din Codul fiscal.

Din cuprins:
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, prin raportare la art. 46 si 48 din Codul fiscal, exceptie ridicata de Mircea Stefan Pop in Dosarul nr. 6.028/117/2009 al Curtii de Apel Cluj – Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal si care constituie obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 338D/2011.
La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata. In acest sens, invoca jurisprudenta in materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
Prin Incheierea din 14 februarie 2011, pronuntata in Dosarul nr. 6.028/117/2009, Curtea de Apel Cluj – Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, prin raportare la art. 46 si 48 din Codul fiscal.
Exceptia a fost ridicata de Mircea Stefan Pop cu prilejul solutionarii recursurilor formulate impotriva Sentintei civile nr. 1.037 din 26 martie 2010, pronuntata in Dosarul nr. 6.028/117/2009 al Tribunalului Cluj, avand ca obiect anularea Deciziei nr. 85/2009 emise de Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Cluj.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, in esenta, ca prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale, intrucat “confera contributiilor la fondul de sanatate un caracter de impozit fiscal, si nu de contributie.” In acest sens, arata ca legea nu prevede un prag maxim al acestor contributii, desi, in sistemul asigurarilor sociale, contributia la aceste asigurari trebuie limitata la un prag maxim, cu respectarea efectiva a principiului contributivitatii.
Curtea de Apel Cluj – Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal considera ca textele de lege criticate sunt constitutionale.
In conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, dispozitii potrivit carora “Contributia lunara a persoanei asigurate se stabileste sub forma unei cote de 6,5%, care se aplica asupra: […] b) veniturilor impozabile realizate de persoane care desfasoara activitati independente care se supun impozitului pe venit; daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia, aceasta nu poate fi mai mica decat cea calculata la un salariu de baza minim brut pe tara, lunar;”.
Autorul exceptiei de neconstitutionalitate critica aceste dispozitii de lege prin raportare la prevederile art. 46 si 48 din Codul fiscal referitoare la definirea veniturilor din activitati independente si regulile generale de stabilire a venitului net anual din activitati independente, determinat pe baza contabilitatii in partida simpla.
Autorul exceptiei considera ca textul de lege criticat contravine urmatoarelor texte din Constitutie: art. 44 privind dreptul de proprietate, art. 45 privind libertatea economica si art. 56 cu referire la sarcinile fiscale.
Examinand motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea constata ca autorul acesteia critica inexistenta unei dispozitii de lege care sa stabileasca un maxim al contributiei la asigurarile sociale de stat. Astfel, in opinia autorului exceptiei, aceasta contributie devine un adevarat impozit.
Curtea apreciaza ca aceasta critica este lipsita de temei, neexistand nicio reglementare constitutionala care sa prevada necesitatea instituirii unei limite maximale a contributiei la asigurarile sociale de stat.
Cat priveste incalcarea dreptului de proprietate si a libertatii economice, autorul exceptiei nu arata decat ca obligatia de contributie afecteaza aceste drepturi. Or, prin Decizia nr. 476 din 17 mai 2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 423 din 25 iunie 2007, Curtea a retinut ca “art. 45 din Constitutie […] garanteaza intr-adevar accesul liber al persoanei la o activitate economica, libera initiativa si exercitarea acestora, conditionat insa de respectarea cadrului legal. Prin urmare, indeplinirea obligatiilor legale ce revin persoanelor care desfasoara o activitate independenta nu poate fi privita ca o restrangere a liberei initiative.”
De asemenea, protectia constitutionala a dreptului de proprietate privata nu poate dobandi semnificatia refuzului cetatenilor de a contribui la obligatiile financiare impuse prin lege.

Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:

Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, prin raportare la art. 46 si 48 din Codul fiscal, exceptie ridicata de Mircea Stefan Pop in Dosarul nr. 6.028/117/2009 al Curtii de Apel Cluj – Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 16 februarie 2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close