Acordul comercial impotriva contrafacerii (ACTA)

P7_TA(2010)0432
Rezolutia Parlamentului European din 24 noiembrie 2010 referitoare la ACTA
2012/C 99 E/05

Parlamentul European,
– avand in vedere articolele 207 si 218 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE),
– avand in vedere Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene,
– avand in vedere rezolutia sa din 10 martie 2010 referitoare la transparenta si situatia actuala a negocierilor privind ACTA,
– avand in vedere decizia sa din 20 octombrie 2010 referitoare la revizuirea Acordului-cadru privind relatiile dintre Parlamentul European si Comisia Europeana,
– avand in vedere dezbaterea in sedinta plenara din 20 octombrie 2010 privind Acordul comercial impotriva contrafacerii,
– avand in vedere proiectul din 2 octombrie 2010 pentru un Acord comercial impotriva contrafacerii (ACTA),
– avand in vedere Decizia Ombudsmanului European privind plangerea 90/2009/(JD)OV referitoare la accesul la documentele ACTA,
– avand in vedere Regulamentul (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului,
– avand in vedere Acordul interinstitutional privind o mai buna legiferare intre Parlament, Consiliu si Comisie (2003/C 321/01),
– avand in vedere Acordul Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuala (TRIPS),
– avand in vedere articolele 115 alineatul (5) si 110 alineatul (2) din Regulamentul sau de procedura,
A. intrucat combaterea contrafacerii reprezinta un element cheie in cadrul strategiei politice a UE pentru a garanta justitia, conditii echitabile pentru producatorii nostri, mentinerea locurilor de munca pentru cetateni si respectarea statului de drept;
B. intrucat combaterea contrafacerii, fiind un fenomen mondial, necesita o cooperare internationala mai stransa intre actorii mondiali majori pentru a fi mai eficienta;
C. intrucat, in ciuda mai multor incercari de a conveni o abordare multilaterala, care ramane principalul obiectiv al strategiei UE, acest lucru nu a putut fi realizat din cauza rezistentei si opozitiei altor actori mondiali si, prin urmare, acordul plurilateral pare sa fie cea mai buna solutie pentru abordarea unor preocupari specifice la nivel international;
D. intrucat, asa cum a afirmat Comisa in mod repetat, ACTA prevede numai masuri de executare si nu include dispozitii de modificare a dreptului material privind drepturile de proprietate intelectuala (DPI) a UE si a altor parti la ACTA, ci, mai degraba, stabileste, pentru prima data, un cadru international cuprinzator care sa sprijine eforturile partilor de a combate in mod eficient incalcarea DPI si, prin urmare, nu implica modificari ale acquis-ului comunitar;
E. intrucat, in multe domenii, precum dispozitiile referitoare la sectorul digital si domeniul de aplicare al masurilor frontaliere obligatorii, ACTA depaseste sfera domeniului de aplicare al acordului TRIPS si, prin urmare asigura o mai buna protectie proprietarilor de drepturi;
F. intrucat, in urma unor pozitii ferme ale Parlamentului, s-a ameliorat substantial nivelul transparentei negocierilor privind ACTA si, de la runda de negocieri din Noua Zeelanda, Parlamentul a fost informat pe deplin cu privire la evolutia negocierilor; intrucat i s-a adus la cunostinta Parlamentului textul negociat in termen de o saptamana de la ultima runda de negocieri din Japonia;
G. intrucat textul negociat reflecta principalele preocupari exprimate de Parlament in ultimele luni, inclusiv cu privire la chestiuni precum respectarea drepturilor fundamentale, viata privata si protectia datelor, respectarea rolului important al accesului liber la internet, importanta protejarii rolului prestatorilor de servicii si necesitatea garantarii accesului la medicamente, fiind introdusa in preambulul documentului o referire la Declaratia de la Doha privind Acordul TRIPS si sanatatea publica, adoptata la 14 noiembrie 2001;
H. intrucat Comisia a afirmat in mod repetat importanta aplicarii protectiei indicatiilor geografice; intrucat partile au cazut de acord asupra faptului ca ACTA va contine dispozitii privind respectarea indicatiilor geografice;
I. intrucat, in calitate de gardian al tratatelor, Comisia este obligata sa respecte acquis-ul comunitar atunci cand negociaza acorduri internationale care afecteaza legislatia UE si intrucat Comisia s-a angajat sa furnizeze Parlamentului European informatii imediate si complete in fiecare etapa a negocierilor privind acordurile internationale;
J. intrucat este de o importanta cruciala sa se garanteze ca masurile care vizeaza respectarea DPI sunt dezvoltate astfel incat sa nu se creeze obstacole in calea inovarii sau a concurentei, sa nu se submineze limitarile DPI si protectia datelor cu caracter personal, sa nu se restranga libera circulatie a informatiilor si sa nu se creeze o povara nejustificata asupra comertului legitim;
K. intrucat orice acord convenit de UE asupra ACTA trebuie sa respecte pe deplin acquis-ul comunitar si acest aspect se refera, indeosebi la obligatiile juridice impuse asupra UE cu privire la viata privata si protectia datelor, in special cele stabilite in Directiva 95/46/CE, Directiva 2002/58/CE si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii de Justitie;
L. intrucat, ca urmare a intrarii in vigoare a Tratatului de la Lisabona in decembrie 2009, Parlamentul va trebui sa aprobe textul acordului ACTA inaintea intrarii sale in vigoare in UE,
1. saluta publicarea proiectului din 2 octombrie 2010 pentru un Acord comercial impotriva contrafacerii in urma rundei de negocieri de la Tokyo si se asteapta din partea Comisiei sa ofere Parlamentului si publicului textul finalizat al ACTA in urma reuniunii pentru negocierile tehnice de la Sydney, in perioada 30 noiembrie – 3 decembrie 2010;
2. reafirma faptul ca lupta impotriva contrafacerii este o prioritate in strategia sa politica interna si internationala si ca cooperarea internationala este un aspect esential pentru atingerea obiectivului sau;
3. este constient ca acordul negociat nu va rezolva problema complexa si multidimensionala a contrafacerii; totusi considera ca acesta reprezinta un pas inainte in directia buna;
4. saluta declaratiile repetate ale Comisiei potrivit carora aplicarea dispozitiilor ACTA, in special a dispozitiilor privind procedurile de asigurare a respectarii drepturilor de autor in mediul digital, vor fi in deplina conformitate cu acquis-ul comunitar, iar acordul nu va introduce dispozitii privind perchezitiile personale sau asa-numita procedura a “celor trei abateri”; subliniaza faptul ca nicio parte semnatara a ACTA, in special UE, nu poate fi mandatata prin acord sa introduca procedura “celor trei abateri” sau alte sisteme similare;
5. saluta faptul ca in preambulul proiectului de text din 2 octombrie 2010 se confirma ca ACTA urmareste sa ofere mijloace adecvate si eficace care sa asigure respectarea drepturilor de proprietate intelectuala, in completarea Acordului TRIPS si tinand cont de diferentele dintre sistemele si practicile juridice respective ale partilor la ACTA; insista aspra faptului ca principiile mentionate in Declaratia de la Doha privind Acordul TRIPS si sanatatea publica, adoptata la 14 noiembrie 2001 de OMC la cea de a patra Conferinta ministeriala a OMC, care a avut loc la Doha, in Qatar”, sunt elementele pe care se bazeaza textul deliberativ din 2 octombrie 2010 si, prin urmare, punerea in aplicare a ACTA ar trebui sa respecte aceste principii;
6. subliniaza faptul ca ACTA nu va schimba acquis-ul UE in privinta asigurarii respectarii drepturilor de proprietate intelectuala, deoarece legislatia UE este deja mult mai avansata decat actualele norme internationale si faptul ca reprezinta o sansa pentru schimbul de cele mai bune practici si orientari din acest domeniu;
7. considera ca ACTA este un instrument pentru eficientizarea normelor actuale, favorizand astfel exporturile UE si protejand proprietarii de drepturi atunci cand isi desfasoara activitatea pe piata mondiala, in cadrul careia suporta, in prezent, consecintele nerespectarii sistematice si generalizate a drepturilor de autor, a marcilor, a brevetelor, a modelelor si a indicatiilor geografice;
8. subliniaza importanta protejarii indicatiilor geografice pentru companiile europene si pentru ocuparea fortei de munca din UE; recunoaste eforturile depuse de Comisie pentru introducerea protectiei indicatiilor geografice in domeniul de aplicare al ACTA;
9. considera ca este regretabil ca acordul nu defineste “indicatiile geografice contrafacute” la articolul 1.X, intrucat aceasta omisiune ar putea crea confuzii sau cel putin ar putea complica sarcinile autoritatilor administrative si judiciare cu privire la interpretarea si punerea in aplicare a ACTA;
10. saluta introducerea cuvantului “poate” la articolul 2.14.3 (“Fiecare parte poate stabili proceduri si sanctiuni penale […]”;
11. saluta faptul ca partile au convenit, in urma insistentelor UE, ca incriminarea inregistrarilor realizate cu ajutorul unei camere de luat vederi sa fie optionala (articolele 2.14.3 si 2.15;
12. saluta faptul ca aderarea la ACTA nu este exclusiva si ca alte tari in curs de dezvoltare si emergente pot deveni membri ACTA, promovand astfel generalizarea protectiei DPI si consolidand combaterea contrafacerii la nivel mondial; considera ca, in viitor, ACTA ar putea atinge un nivel multilateral;
13. subliniaza faptul ca orice decizie luata de Comisie ca parte a comisiei pentru ACTA trebuie sa respecte domeniul de aplicare al acquis-ului si nu poate modifica in mod unilateral continutul ACTA; asadar, considera ca orice modificare propusa a ACTA ar trebui sa fie adoptata de Parlament si Consiliu in conformitate cu articolele 207 si 218 din TFUE;
14. invita Comisia sa confirme ca punerea in aplicare a ACTA nu va avea niciun impact asupra drepturilor fundamentale si a protectiei datelor, asupra eforturilor intreprinse in prezent de UE pentru a armoniza masurile de respectare a DPI si asupra comertului electronic;
15. incredinteaza Presedintelui sarcina de a transmite prezenta rezolutie Consiliului, Comisiei si guvernelor si parlamentelor statelor care participa la negocierile privind ACTA.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close