Regulamentul de stabilire a cerintelor tehnice si comerciale aplicabile operatiunilor de transfer de credit si de debitare directa in euro

Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerintelor tehnice si comerciale aplicabile operatiunilor de transfer de credit si de debitare directa in euro si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009

(Text cu relevanta pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 114,
avand in vedere propunerea Comisiei Europene,
dupa transmiterea proiectului de act legislativ catre parlamentele nationale,
avand in vedere avizul Bancii Centrale Europene [1],
avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European [2],
hotarand in conformitate cu procedura legislativa ordinara [3],

intrucat:
(1) Crearea unei piete integrate a platilor electronice in euro, fara a se face distinctia intre platile nationale si cele transfrontaliere, este necesara pentru buna functionare a pietei interne. In acest scop, zona unica de plati in euro (denumita in continuare “SEPA”) vizeaza dezvoltarea de servicii de plata comune la nivelul Uniunii, care urmeaza sa inlocuiasca serviciile nationale de plata actuale. Ca rezultat al introducerii de standarde, reguli si practici de plata comune si deschise si prin intermediul procesarii integrate a platilor, SEPA urmeaza sa ofere persoanelor fizice si juridice din Uniune servicii de plata in euro sigure, la preturi avantajoase, fiabile si usor de utilizat. Acestea ar trebui sa se aplice platilor din cadrul SEPA la nivel national si international, in temeiul acelorasi conditii de baza si cu aceleasi drepturi si obligatii, indiferent de locul in care se afla pe teritoriul Uniunii. SEPA ar trebui realizata astfel incat sa faciliteze accesul nou venitilor pe piata si dezvoltarea de noi produse si sa creeze conditii favorabile pentru intensificarea concurentei in domeniul serviciilor de plata, pentru o dezvoltare nestanjenita si pentru o implementare rapida la nivelul Uniunii a inovatiilor in materie de plati. Prin urmare, imbunatatirea economiilor de scara, cresterea eficientei operationale si consolidarea concurentei ar trebui sa determine o presiune pentru scaderea preturilor serviciilor de plata electronica in euro pe baza celor mai bune produse. Efectele acesteia ar trebui sa fie semnificative in special in statele membre unde platile sunt relativ costisitoare, in comparatie cu alte state membre. Tranzitia catre SEPA nu ar trebui sa fie insotita de o crestere generala a preturilor pentru utilizatorii serviciilor de plata (denumiti in continuare “USP”) in general si pentru consumatori in special. In schimb, in cazul in care USP este un consumator, ar trebui incurajat principiul potrivit caruia nu se percep comisioane mai mari. Comisia va continua sa monitorizeze evolutia preturilor in sectorul platilor si este invitata sa prezinte o analiza anuala in acest sens.
(2) Succesul SEPA este foarte important din punct de vedere economic si politic. SEPA este in deplina concordanta cu Strategia Europa 2020, care vizeaza o economie mai inteligenta, a carei prosperitate decurge din inovare si dintr-o utilizare mai eficienta a resurselor disponibile. Atat Parlamentul European, prin rezolutiile sale din 12 martie 2009 [4] si din 10 martie 2010 [5] referitoare la implementarea SEPA, cat si Consiliul, in concluziile adoptate la 2 decembrie 2009, au subliniat importanta realizarii unei migrari rapide catre SEPA.
(3) Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plata in cadrul pietei interne [6] asigura un baza juridica moderna pentru crearea unei piete interne de plati in cadrul careia SEPA este un element fundamental.
(4) Regulamentul (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind platile transfrontaliere in Comunitate [7] prevede la randul sau o serie de masuri de facilitare a realizarii SEPA, precum extinderea principiului egalitatii comisioanelor la operatiunile transfrontaliere de debitare directa si accesibilitatea in cazul operatiunilor de debitare directa.
(5) Eforturile de autoreglementare ale sectorului bancar european prin initiativa SEPA nu s-au dovedit suficiente pentru a impulsiona migrarea concertata catre scheme de transfer de credit si de debitare directa la nivelul intregii Uniuni, atat pe componenta ofertei, cat si pe cea a cererii. Mai precis, interesele consumatorilor si ale altor utilizatori nu au fost luate in considerare in mod suficient si nici transparent. Vocea tuturor partilor interesate ar trebui sa se faca auzita. Mai mult, acest proces de autoreglementare nu a fost supus unor mecanisme corespunzatoare de guvernanta, fapt care poate explica partial adoptarea lenta la nivelul componentei cererii. Desi recenta infiintare a Consiliului SEPA reprezinta o imbunatatire semnificativa pentru guvernanta proiectului SEPA, guvernanta ramane inca, in mod fundamental si formal, sub autoritatea principala a Consiliului European al Platilor (CEP). Comisia ar trebui, prin urmare, sa revizuiasca acordurile privind guvernanta pentru intreg proiectul SEPA inainte de sfarsitul anului 2012 si, daca este cazul, sa prezinte o propunere in acest sens. Aceasta revizuire ar trebui sa analizeze, printre altele, componenta CEP, interactiunea dintre CEP si o structura de guvernanta superioara, cum ar fi Consiliul EPA, precum si rolul acestei structuri superioare.
(6) Numai o migrare rapida si cuprinzatoare catre sistemele de transfer de credit si de debitare directa la nivelul intregii Uniuni este de natura sa genereze toate beneficiile unei piete a platilor integrate, pentru a se putea elimina costurile ridicate generate de operarea simultana a produselor traditionale si a SEPA. Prin urmare, ar trebui stabilite reguli care sa acopere executarea tuturor operatiunilor de transfer de credit si de debitare directa in euro pe teritoriul Uniunii. Totusi, in aceasta etapa nu ar trebui sa se acopere si operatiunile prin card, deoarece standardele comune pentru plata prin card in Uniune sunt inca in curs de elaborare. Remiterea de bani, platile procesate intern, operatiunile de plata de mare valoare, platile intre prestatorii de servicii de plata (PSP) in cont propriu si platile de pe telefonul mobil sau orice alte mijloace de telecomunicatii sau dispozitive digitale sau IT nu ar trebui sa fie guvernate de respectivele reguli, deoarece aceste servicii de plata nu sunt comparabile cu transferul de credit sau cu debitarea directa. In cazul in care se utilizeaza un card de plata la punctul de vanzare sau alt dispozitiv, cum ar fi un telefon mobil, ca mijloc de a initia o operatiune de plata, fie la punctul de vanzare, fie la distanta, operatiune care are ca rezultat direct un transfer de credit sau o debitare directa spre sau dintr-un cont de plati identificat prin numarul national existent de cont bancar de baza (basic bank account number – BBAN) sau prin numarul international de cont bancar (international bank account number – IBAN), respectiva operatiune de plata ar trebui, cu toate acestea, inclusa. In plus, date fiind caracteristicile specifice ale platilor procesate prin intermediul sistemelor de plati de mare valoare, si anume caracterul lor prioritar, urgent si, in principal, valoarea lor mare, nu este potrivit ca prezentul regulament sa acopere astfel de plati. Aceasta excludere nu ar trebui sa se refere si la platile cu debitare directa, decat daca platitorul a solicitat explicit ca plata sa fie directionata printr-un sistem de plati de mare valoare.
(7) Actualmente exista mai multe servicii de plata, majoritatea fiind destinate platilor prin internet, care utilizeaza IBAN si codul de identificare comerciala (BIC) si se bazeaza pe transfer de credit sau pe debitare directa, dar au si caracteristici suplimentare. Se anticipeaza extinderea acestor servicii dincolo de actualele frontiere nationale si indeplinirea de catre acestea a nevoii consumatorilor de a beneficia de servicii de plata inovatoare, sigure si ieftine. Pentru a nu exclude aceste servicii de pe piata, termenele limita pentru transferurile de credit si debitarile directe prevazute de prezentul regulament ar trebui sa se aplice numai transferului de credit sau debitarii directe aflate la baza tranzactiilor respective.
(8) Pentru marea majoritate a operatiunilor de plata efectuate in Uniune, este posibil sa se identifice un cont unic de plati folosind doar IBAN, fara specificarea suplimentara a BIC-ului. Reflectand aceasta realitate, bancile dintr-o serie de state membre au stabilit deja un registru, o baza de date sau alte mijloace tehnice pentru a identifica BIC-ul corespunzator unui anumit IBAN. BIC-ul este necesar doar intr-un numar mic si limitat de cazuri. Este nejustificat si extrem de dificil ca toti platitorii si beneficiarii platilor de pe teritoriul Uniunii sa fie obligati sa furnizeze mereu BIC-ul pe langa IBAN pentru numarul mic de cazuri in care acest cod este in prezent necesar. O abordare mult mai simpla ar fi ca PSP si alte parti sa solutioneze si sa elimine cazurile in care un cont de plati nu poate fi identificat fara echivoc prin IBAN. Prin urmare, ar trebui dezvoltate mijloacele tehnice necesare pentru ca toti utilizatorii sa poata identifica fara echivoc un cont de plati prin IBAN.
(9) Pentru ca o operatiune de transfer de credit sa fie efectuata, contul de plati al beneficiarului platii trebuie sa fie accesibil. Prin urmare, pentru a incuraja adoptarea acestor servicii de transfer de credit si de debitare directa la nivelul Uniunii, ar trebui stabilita, pe tot teritoriul Uniunii, obligatia de accesibilitate. Pentru imbunatatirea transparentei, este oportun sa se consolideze aceasta obligatie si obligatia de accesibilitate pentru debitarile directe, deja stabilita prin Regulamentul (CE) nr. 924/2009, intr-un act unic. Toate conturile de beneficiar accesibile pentru un transfer de credit national ar trebui sa fie accesibile si in cadrul unei scheme de transfer de credite la nivelul Uniunii. Toate conturile de platitor accesibile pentru operatiunile nationale de debitare directa ar trebui sa fie accesibile si in cadrul unei scheme de debitare directa la nivelul Uniunii. Aceasta accesibilitate ar trebui sa fie aplicabila indiferent daca un PSP decide sa participe sau nu la un anumita schema de transfer de credit sau de debitare directa.
(10) Interoperabilitatea tehnica este o conditie prealabila a concurentei. Pentru a crea o piata integrata a sistemelor de plati electronice in euro, este esential ca procesarea operatiunilor de transfer de credit si de debitare directa sa nu fie impiedicata de norme comerciale si obstacole tehnice cum ar fi participarea obligatorie la mai mult de un sistem pentru compensarea platilor transfrontaliere. Operatiunile de transfer de credit si de debitare directa ar trebui sa fie efectuate in temeiul unei scheme ale carei reguli de baza sa fie acceptate de PSP reprezentand majoritatea PSP din majoritatea statelor membre si care sa constituie majoritatea PSP din Uniune si care sa fie aceleasi pentru operatiunile de transfer de credit si de debitare directa nationale si pentru cele transfrontaliere. Daca pentru procesarea acestor plati exista mai mult de un sistem de plati, aceste sisteme ar trebui sa fie interoperabile, prin utilizarea standardelor din Uniune si internationale, pentru ca toti USP si toti PSP sa se poata bucura de buna derulare a platilor de retail in euro din Uniune.
(11) Avand in vedere caracteristicile specifice ale pietei intreprinderilor, desi schemele de transfer de credit sau de debitare directa intre intreprinderi trebuie sa respecte toate celelalte dispozitii ale prezentului regulament, inclusiv aplicarea de norme identice pentru operatiunile transfrontaliere si pentru cele nationale, cerinta ca la schema sa participe majoritatea PSP din majoritatea statelor membre ar trebui sa se aplice doar in masura in care este necesar ca PSP care ofera servicii de transfer de credit sau de debitare directa intre intreprinderi sa reprezinte majoritatea PSP din majoritatea statelor membre in care sunt disponibile astfel de servicii si sa constituie majoritatea PSP care ofera astfel de servicii in cadrul Uniunii.
(12) Este esential sa se determine cerintele tehnice care sa stabileasca fara echivoc conditiile pe care trebuie sa le respecte schemele de plati la nivelul intregii Uniuni, care urmeaza a fi elaborate in cadrul unor demersuri corespunzatoare in materie de guvernanta, pentru a putea asigura interoperabilitatea dintre sistemele de plati. Aceste cerinte tehnice nu ar trebui sa restrictioneze flexibilitatea si inovarea, ci ar trebui sa fie deschise si neutre fata de noi evolutii si imbunatatiri ale pietei de plati. Cerintele tehnice ar trebui concepute tinand cont de caracteristicile transferului de credit si ale debitarii directe, in special in ceea ce priveste elementele de date continute in mesajul aferent platii.
(13) Este important sa se ia masuri pentru a consolida increderea USP in utilizarea unor astfel de servicii, in special in cazul debitarilor directe. Astfel de masuri ar trebui sa permita platitorilor sa le ceara PSP aferenti sa limiteze incasarea prin debitare directa la o anumita suma sau o anumita periodicitate si sa stabileasca liste pozitive sau negative specifice ale beneficiarilor platilor. In cadrul instituirii schemelor de debitare directa la nivelul Uniunii, este adecvat ca de aceste controale sa poata beneficia consumatorii. Cu toate acestea, pentru punerea in aplicare practica a acestor controale asupra beneficiarilor platilor, este important ca PSP sa poata efectua controale pe baza IBAN-ului si, pentru o perioada de tranzitie si doar cand va fi necesar, pe baza BIC-ului sau pe baza altui cod unic de identificare al unui anumit beneficiar al platii. Alte drepturi relevante ale utilizatorilor sunt deja stabilite in Directiva 2007/64/CE si ar trebui garantate integral.
(14) Standardizarea tehnica este o piatra de hotar pentru integrarea retelelor precum piata platilor din UE. Utilizarea standardelor elaborate de organisme de standardizare europene sau internationale ar trebui sa fie obligatorie pentru toate tranzactiile relevante, incepand cu o data stabilita. In contextul platilor, aceste standarde obligatorii sunt IBAN-ul, BIC-ul si standardul “ISO 20022 XML” pentru mesajele din domeniul serviciilor financiare. Prin urmare, utilizarea obligatorie a acestor standarde de catre toti PSP reprezinta o conditie a interoperabilitatii complete in UE. Ar trebui promovata in special utilizarea obligatorie, acolo unde este cazul, a IBAN si BIC-ului printr-un proces amplu de comunicare si prin masuri de facilitare in statele membre prin care sa se permita o tranzitie lina si facila catre transferurile de credit si debitarile directe la nivelul intregii Uniuni, in special pentru consumatori. PSP ar trebui sa poata conveni, bilateral sau multilateral, extinderea setului de baza de caractere latine pentru a suporta variatiile regionale ale mesajelor standard din cadrul SEPA.
(15) Este extrem de important ca toate partile interesate, in special cetatenii Uniunii, sa fie informate in mod adecvat si in timp util, pentru a fi pe deplin pregatite pentru schimbarile aduse de SEPA. Partile-cheie implicate, cum ar fi PSP, administratiile publice si bancile centrale nationale, precum si alti utilizatori mari de servicii de plata sistematice ar trebui, prin urmare, sa realizeze campanii de informare specifice si pe scara larga, proportionale cu nevoile si ajustate intereselor destinatarilor, dupa caz, pentru a creste gradul de informare publica si pentru a pregati cetatenii pentru migrarea la SEPA. Este nevoie, in special, ca cetatenii sa fie familiarizati cu migrarea de la BBAN la IBAN. Comitetele nationale de coordonare pentru SEPA sunt cele mai indreptatite sa coordoneze astfel de campanii de informare.
(16) Pentru a permite desfasurarea unui proces de tranzitie concertat, care sa fie clar si simplu pentru consumatori, este oportun sa se stabileasca un singur termen limita pentru migrare, pana la care toate operatiunile de transfer de credit si de debitare directa ar trebui sa respecte aceste cerinte tehnice, lasand totodata piata deschisa evolutiei si inovarii.
(17) Pentru o perioada de tranzitie, statele membre ar trebui sa permita PSP sa dea consumatorilor posibilitatea de a continua sa utilizeze BBAN pentru operatiunile de plata nationale, cu conditia ca interoperabilitatea sa fie asigurata prin convertirea tehnica si sigura a BBAN in codul unic de identificare respectiv al contului de plati realizata de PSP in cauza. PSP nu ar trebui sa perceapa niciun fel de comisioane directe sau indirecte si niciun fel de alte onorarii pentru acest serviciu.
(18) Desi nivelul de dezvoltare a serviciilor de debitare directa si de transfer de credit difera de la un stat membru la altul, un termen limita comun la finalul unei perioade adecvate de punere in aplicare, care sa permita implementarea tuturor proceselor necesare, ar contribui la o migrare la SEPA coordonata, coerenta si integrata si ar impiedica existenta unei SEPA cu doua viteze, care ar cauza si mai multa confuzie in randul consumatorilor.
(19) PSP si USP ar trebui sa li se acorde suficient timp pentru a se adapta la cerintele tehnice. Insa perioada de adaptare nu ar trebui sa amane in mod nejustificat beneficiile pentru consumatori sau sa penalizeze eforturile operatorilor proactivi care au migrat deja spre SEPA. In ceea ce priveste operatiunile de plata nationale si internationale, PSP ar trebui sa puna la dispozitia clientilor de retail serviciile tehnice necesare prin care sa asigure o tranzitie armonioasa si in conditii de siguranta catre cerintele tehnice stabilite in prezentul regulament.
(20) Este important sa se ofere sectorului de plati securitate juridica in ceea ce priveste modelele comerciale pentru debitarile directe. Reglementarea comisioanelor de interschimb multilaterale (MIF) pentru debitarile directe este esentiala pentru crearea unui mediu echitabil intre PSP si pentru a permite astfel dezvoltarea unei piete unice a debitarilor directe. Astfel de comisioane, in cazul tranzactiilor respinse, refuzate, returnate sau supuse reversarii din cauza ca nu pot fi executate sau pentru ca fac obiectul unei procesari de exceptie (asa-numitele “tranzactii R”, unde litera R poate insemna “respingeri”, “refuzuri”, “returnari”, “reversari”, “revocari” si “cereri de anulare”), ar putea contribui la alocarea eficienta a costurilor in cadrul pietei interne. Prin urmare, ar fi benefic pentru crearea unei piete europene eficiente a debitarilor directe sa se interzica MIF per tranzactie. Totusi, comisioanele ar trebui permise in cazul tranzactiilor R, cu respectarea anumitor conditii. PSP trebuie sa puna la dispozitia consumatorilor informatii clare si inteligibile in ceea ce priveste comisioanele percepute pentru tranzactiile R, in interesul transparentei si al protectiei consumatorului. In orice caz, normele privind tranzactiile R nu trebuie sa aduca atingere aplicarii articolelor 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE). In plus, ar trebui remarcat faptul ca, in general, debitarile directe si platile prin card au caracteristici diferite, in special in ceea ce priveste un potential mai mare pentru beneficiarii platilor de stimulare a utilizarii unei debitari directe de catre platitori prin intermediul unui contract preexistent intre beneficiarul platii si platitor, in vreme ce pentru platile prin card nu exista un astfel de contract preexistent, iar operatiunea de plata este adesea un eveniment izolat si neregulat. Prin urmare, dispozitiile privind MIF pentru debitarile directe nu aduc atingere analizei efectuate conform normelor de concurenta ale Uniunii privind MIF pentru operatiunile de plata prin card. Serviciile suplimentare optionale nu sunt vizate de interdictiile conform prezentului regulament atunci cand difera in mod clar si neechivoc de serviciile de baza de debitare directa si atunci cand PSP si USP au deplina libertate de a oferi sau utiliza astfel de servicii. Totusi, acestea raman sub rezerva normelor nationale si ale Uniunii in materie de concurenta.
(21) Prin urmare, posibilitatea aplicarii MIF per tranzactie ar trebui limitata in timp pentru debitarile directe nationale si transfrontaliere si ar trebui definite conditii generale pentru aplicarea comisioanelor de interschimb in cazul tranzactiilor R.
(22) Comisia ar trebui sa monitorizeze nivelul comisioanelor aplicabile tranzactiilor R in cadrul Uniunii. Comisioanele aplicabile tranzactiilor R pe piata interna ar trebui sa convearga in timp pentru a nu varia de la un stat membru la altul intr-o asemenea masura incat sa nu mai poata fi asigurate conditii echitabile de concurenta.
(23) In unele state membre exista anumite servicii de plata traditionale care sunt de fapt operatiuni de transfer de credit sau de debitare directa, dar care au particularitati foarte restranse, datorate adesea unor motive de ordin istoric sau juridic. Volumul operatiunilor derulate prin aceste servicii este in general neinsemnat. Aceste servicii, prin urmare, pot fi clasificate drept produse de nisa. O perioada de tranzitie pentru aceste produse de nisa, suficient de lunga pentru a minimaliza impactul migrarii asupra USP, ar trebui sa ajute ambele componente ale pietei sa se axeze mai intai pe migrarea majoritatii operatiunilor de transfer de credit si de debitare directa, permitand astfel concretizarea mai rapida a rezultatelor unei piete integrate a platilor in UE. In anumite state membre, exista instrumente specifice de debitare directa, care par a fi foarte asemanatoare cu operatiunile de plata prin card, in sensul ca platitorul utilizeaza un card la punctul de vanzare pentru a initia operatiunea de plata, insa operatiunea de plata de la baza este o debitare directa. In astfel de operatiuni de plata, cardul este utilizat numai ca mijloc de afisare pentru a facilita generarea electronica a mandatului, care trebuie semnat de platitor la punctul de vanzare. Desi astfel de servicii de plata nu pot fi clasificate ca produse de nisa, este necesara o perioada de tranzitie pentru aceste servicii de plata din cauza volumului considerabil al tranzactiilor. Pentru ca partile interesate sa poata implementa un substitut adecvat pentru SEPA, este necesar ca perioada de tranzitie sa aiba o durata suficienta.
(24) Pentru functionarea practica a pietei interne a platilor, este esential sa se asigure ca platitori precum consumatorii, agentii economici sau autoritatile publice pot transfera credit in conturi de plati care sunt detinute de beneficiarii platilor ai caror PSP se afla in alte state membre si care sunt accesibili in conformitate cu prezentul regulament.
(25) Pentru a se garanta o trecere armonioasa la SEPA, o autorizare valabila a beneficiarului platii de a executa debitarile directe periodice intr-o schema traditionala ar trebui sa ramana valabila dupa scurgerea termenului de migrare stabilit prin prezentul regulament. O astfel de autorizare ar trebui considerata ca reprezentand consimtamantul acordat prestatorului de servicii de plata al platitorului de a executa debitarile directe periodice cerute de beneficiarul platii, in conformitate cu prezentul regulament, in lipsa unei legislatii nationale privind continuitatea valabilitatii mandatului sau acordurilor clientilor de schimbare a mandatelor de debitare directa pentru a permite continuarea acestora. Cu toate acestea, drepturile consumatorilor trebuie protejate, iar in cazul in care un mandat de debitare directa existent are un drept neconditionat de rambursare, drepturile respective ar trebui pastrate.
(26) Autoritatile competente ar trebui sa fie imputernicite sa isi indeplineasca indatoririle de monitorizare in mod eficient si sa ia toate masurile necesare, inclusiv sa preia reclamatiile, pentru a se asigura ca PSP respecta prezentul regulament. De asemenea, statele membre ar trebui sa garanteze ca pot fi depuse reclamatii impotriva USP care nu respecta prezentul regulament si ca prezentul regulament poate fi aplicat in mod eficient si eficace prin mijloace administrative sau judiciare. Pentru a incuraja respectarea prezentului regulament, autoritatile competente ale diverselor state membre ar trebui sa coopereze intre ele si, daca este cazul, cu Banca Centrala Europeana (BCE) si cu bancile centrale nationale ale statelor membre si cu alte autoritati competente relevante, cum ar fi Autoritatea europeana de supraveghere (Autoritatea bancara europeana) instituita prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului (ABE) [8], desemnate conform legislatiei Uniunii sau a legislatiei nationale aplicabile PSP.
(27) Statele membre ar trebui sa stabileasca norme privind sanctiunile aplicabile in cazul incalcarii prezentului regulament si ar trebui sa se asigure ca respectivele sanctiuni sunt eficiente, proportionale si cu efect de descurajare si ca sunt aplicate. Respectivele sanctiuni nu ar trebui sa se aplice consumatorilor.
(28) Pentru a asigura remedierea situatiilor in care prezentul regulament a fost aplicat incorect sau in cazul aparitiei unor conflicte intre USP si PSP legate de drepturile si obligatiile care decurg din prezentul regulament, statele membre ar trebui sa instituie proceduri de contestare si reparatie nejudiciare adecvate si eficace. Statele membre ar trebui sa poata decide ca aceste proceduri sa se aplice numai consumatorilor sau numai consumatorilor si microintreprinderilor.
(29) Comisia ar trebui sa prezinte Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic si Social European, ABE si BCE un raport privind aplicarea prezentului regulament. Raportul ar trebui sa fie insotit, dupa caz, de o propunere de modificare a prezentului regulament.
(30) Pentru a garanta ca cerintele tehnice pentru transferurile de credit si debitarile directe in euro raman actuale, competenta de a adopta acte in conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui sa fie delegata Comisiei in ceea ce priveste aceste cerinte tehnice. In Declaratia (nr. 39) cu privire la articolul 290 din TFUE, anexata la Actul final al Conferintei interguvernamentale care a adoptat Tratatul de la Lisabona, Conferinta a luat act de intentia Comisiei de a continua consultarea expertilor desemnati de statele membre pentru elaborarea proiectelor sale de acte delegate in domeniul serviciilor financiare, in conformitate cu practicile consacrate. Este deosebit de important ca, in timpul lucrarilor pregatitoare, Comisia sa organizeze consultari adecvate si transparente, inclusiv cu BCE si cu toate partile implicate. Atunci cand pregateste si elaboreaza acte delegate, Comisia ar trebui sa asigure o transmitere simultana, in timp util si adecvata a documentelor relevante catre Parlamentul European si Consiliu.
(31) Pentru ca PSP aflati in statele membre a caror moneda nu este euro ar trebui sa depuna mai multe eforturi speciale in afara pietei de plati pentru moneda lor nationala, este necesar ca PSP sa li se permita amanarea aplicarii cerintelor tehnice pentru o anumita perioada. Statele membre a caror moneda nu este euro ar trebui totusi sa se conformeze cerintelor tehnice pentru a crea o zona de plata europeana veritabila, care sa consolideze piata interna.
(32) Pentru a asigura un sprijin public masiv pentru SEPA, este esential sa se garanteze un nivel ridicat de protectie a platitorilor, in special in cazul operatiunilor de debitare directa. Schema actuala si numai paneuropeana de debitare directa pentru consumatori dezvoltata de CEP prevede dreptul de rambursare neconditionat si incontestabil pentru platile autorizate intr-o perioada de opt saptamani de la data la care fondurile au fost debitate, dar acest drept de rambursare este sub rezerva anumitor conditii conform articolelor 62 si 63 din Directiva 2007/64/CE. Avand in vedere situatia dominanta de pe piata si necesitatea de a asigura un nivel inalt de protectie a consumatorilor, impactul acestor prevederi ar trebui evaluat intr-un raport pe care, conform articolului 87 din Directiva 2007/64/CE, Comisia il va prezenta pana la 1 noiembrie 2012 Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic si Social European si BCE, insotit, daca este cazul, de o propunere de revizuire a respectivei directive.
(33) Directiva 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date [9] se aplica prelucrarii datelor cu caracter personal efectuate in conformitate cu prezentul regulament. Migrarea la SEPA si introducerea standardelor si a normelor comune pentru plati ar trebui sa respecte legislatia nationala privind protectia datelor personale sensibile in statele membre si sa protejeze interesele cetatenilor Uniunii.
(34) Mesajele financiare legate de plati si transferuri in SEPA nu intra sub incidenta Acordului din 28 iunie 2010 intre Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii privind prelucrarea si transferul datelor de mesagerie financiara din Uniunea Europeana catre Statele Unite ale Americii in cadrul Programului de urmarire a finantarilor in scopuri teroriste [10].
(35) Deoarece obiectivul prezentei directive, si anume acela de a stabili cerinte tehnice si comerciale aplicabile operatiunilor de transfer de credit si de debitare directa in euro, nu poate fi atins in mod satisfacator de statele membre si, in consecinta, avand in vedere amploarea si efectele sale, poate fi mai bine realizat la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta masuri in conformitate cu principiul subsidiaritatii, astfel cum este prevazut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeana. In conformitate cu principiul proportionalitatii, astfel cum este enuntat in articolul respectiv, prezentul regulament nu depaseste ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.
(36) In conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 924/2009, statele membre elimina obligatiile nationale de raportare pe baza de decontari ale PSP pentru statistica balantelor de plati aferente operatiunilor de plata ale clientilor lor de pana la 50000 EUR. Colectarea de date legate de balanta de plati pe baza de decontari aparute dupa finalul controalelor valutare si pana in prezent constituie o sursa majora de date, alaturi de altele, cum ar fi sondajele directe, care contribuie la statistici de o mare fiabilitate. De la inceputul anilor 1990, unele state membre au optat sa se bazeze mai mult pe informatiile raportate direct de catre intreprinderi si gospodarii decat pe date raportate prin intermediul bancilor in numele clientilor. Desi raportarea pe baza de decontari reprezinta o solutie care, pentru ansamblul societatii, reduce costul alcatuirii balantei de plati, dar asigura statistici fiabile, in termeni strict legati de platile transfrontaliere, mentinerea unor astfel de raportari in unele state membre ar putea diminua eficienta si ar putea creste costurile. Deoarece scopul SEPA este reducerea costurilor platilor transfrontaliere, raportarea pe baza de decontari a balantei de plati ar trebui eliminata complet.
(37) Pentru cresterea securitatii juridice, este oportun sa se alinieze termenele aplicabile comisioanelor de interschimb stabilite la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 924/2009 la dispozitiile prevazute de prezentul regulament.
(38) Regulamentul (CE) nr. 924/2009 ar trebui, prin urmare, sa fie modificat in mod corespunzator,
ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
Obiectul si domeniul de aplicare
(1) Prezentul regulament stabileste reguli pentru operatiunile de transfer de credit si de debitare directa in euro pe teritoriul Uniunii, in care atat prestatorul de servicii de plata al platitorului, cat si prestatorul de servicii al beneficiarului platii se afla pe teritoriul Uniunii sau in care unicul prestator de servicii de plata (denumit in continuare “PSP”) implicat in operatiune se afla pe teritoriul Uniunii.
(2) Prezentul regulament nu se aplica:
(a) operatiunilor de plata efectuate intre si in cadrul unor PSP, inclusiv agentiile sau sucursalele acestora in cont propriu;
(b) operatiunilor de plata procesate si executate prin intermediul unor sisteme de plati de mare valoare, excluzand operatiunile de debitare directa, pe care platitorul nu a cerut explicit sa fie transferate printr-un sistem de plati de mare valoare;
(c) operatiunilor de plata prin card sau dispozitiv similar, inclusiv operatiunilor de retragere de numerar, cu exceptia cazului in care cardul de plata sau dispozitivul similar este folosit doar pentru a genera informatia necesara pentru a realiza un transfer de credit sau o debitare directa intr-un si dintr-un cont de plati identificat prin BBAN sau IBAN;
(d) operatiunilor de plata prin intermediul dispozitivelor de telecomunicatii, digitale sau informatice, daca aceste operatiuni de plata nu conduc la un transfer de credit sau la o debitare directa intr-un si dintr-un cont de plati identificat prin BBAN sau IBAN;
(e) operatiunilor de remitere de bani, conform definitiei de la articolul 4 alineatul (13) din Directiva 2007/64/CE;
(f) operatiunilor de plata prin care este transferata moneda electronica, asa cum este definita la articolul 2 punctul 2 din Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfasurarea si supravegherea prudentiala a activitatii institutiilor emitente de moneda electronica [11], cu exceptia cazului in care astfel de operatiuni determina un transfer de credit sau o debitare directa intr-un si dintr-un cont de plati identificat prin BBAN sau IBAN.
(3) Cand schemele de plati se bazeaza pe operatiuni de plata prin transfer de credit sau prin debitare directa, dar au si caracteristici sau servicii suplimentare optionale, prezentul regulament se aplica numai operatiunilor de transfer de credit sau de debitare directa de baza.
Articolul 2
Definitii
In sensul prezentului regulament, se aplica urmatoarele definitii:
1. “transfer de credit” inseamna un serviciu de plata national sau transfrontalier pentru creditarea unui cont de plati al beneficiarului platii printr-o operatiune de plata sau o serie de astfel de operatiuni din contul unui platitor de catre PSP care detine contul de plati al celui din urma, pe baza unei instructiuni date de platitor;
2. “debitare directa” inseamna un serviciu de plata national sau transfrontalier pentru debitarea unui cont de plati al platitorului, atunci cand o operatiune de plata este initiata de beneficiarul platii pe baza consimtamantului platitorului;
3. “platitor” inseamna o persoana fizica sau juridica care detine un cont de plati si permite executarea unui ordin de plata din respectivul cont de plati sau, in cazul in care nu exista un cont de plati al platitorului, o persoana fizica sau juridica care efectueaza un ordin de plata in contul de plati al unui beneficiar al platii;
4. “beneficiar al platii” inseamna persoana fizica sau juridica care detine un cont de plati si care este destinatarul vizat al fondurilor care au facut obiectul unei operatiuni de plata;
5. “cont de plati” inseamna un cont detinut in numele unuia sau al mai multor utilizatori ai serviciilor de plata si care este folosit pentru executarea operatiunilor de plata;
6. “sistem de plati” inseamna un sistem de transfer de fonduri, reglementat de prevederi formale si standardizate si de norme comune pentru procesarea, compensarea sau decontarea operatiunilor de plata;
7. “schema de plati” inseamna un set unic de norme, practici, standarde si/sau orientari de punere in aplicare convenite intre PSP privind executarea operatiunilor de plata in Uniune si in interiorul statelor membre, separat de orice infrastructura sau sistem de plati care sprijina functionarea sa;
8. “PSP” inseamna un prestator de servicii de plata care se incadreaza in oricare dintre categoriile mentionate la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2007/64/CE, precum si persoanele fizice sau juridice mentionate la articolul 26 din Directiva 2007/64/CE, fiind excluse acele organisme enumerate la articolul 2 din Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2006 privind initierea si exercitarea activitatii institutiilor de credit [12] care beneficiaza de o derogare in temeiul articolului 2 alineatul (3) din Directiva 2007/64/CE;
9. “utilizator al serviciilor de plata” (denumit in continuare “USP”) inseamna persoana fizica sau juridica care foloseste un serviciu de plata in calitate de platitor sau de beneficiar al platii;
10. “operatiune de plata” inseamna actiunea, initiata de platitor sau de beneficiarul platii, de a transfera fonduri intre conturi de plati in Uniune, indiferent de eventualele obligatii de baza existente intre platitor si beneficiarul platii;
11. “ordin de plata” inseamna o dispozitie a platitorului sau a beneficiarului platii catre prestatorul sau de servicii de plata prin care se solicita executarea unei operatiuni de plata;
12. “comision de interschimb” inseamna un comision platit intre PSP-ul platitorului si PSP-ul beneficiarului platii pentru o debitare directa;
13. “MIF” inseamna un comision de interschimb multilateral supus unui acord intre mai mult de doi PSP;
14. “BBAN” inseamna un identificator al numarului de cont de plati, care identifica fara echivoc un cont individual de plati la un PSP dintr-un stat membru si care poate fi utilizat numai pentru operatiuni de plata la nivel national, pentru operatiuni de plata transfrontaliere respectivul cont de plati fiind identificat prin IBAN;
15. “IBAN” inseamna un identificator international al numarului de cont de plati, care identifica fara echivoc un cont individual de plati dintr-un stat membru, ale carui elemente sunt prevazute de Organizatia Internationala de Standardizare (ISO);
16. “BIC” inseamna un cod de identificare comerciala care identifica fara echivoc un PSP, ale carui elemente sunt prevazute de ISO;
17. “standard ISO 20022 XML” inseamna un standard de elaborare a mesajelor financiare electronice, astfel cum este definit de ISO, care inglobeaza reprezentarea fizica a operatiunilor de plata in sintaxa XML, conform normelor comerciale si orientarilor referitoare la implementarea schemelor la nivelul Uniunii pentru operatiunile de plata care intra sub incidenta prezentului regulament;
18. “sistem de plati de mare valoare” inseamna un sistem de plati care are ca principal obiectiv procesarea, compensarea sau decontarea operatiunilor unice de plata prioritare si urgente, in principal, de valoare mare;
19. “data decontarii” inseamna data la care obligatiile de transfer al fondurilor sunt indeplinite intre PSP-ul platitorului si PSP-ul beneficiarului platii;
20. “colectare” inseamna o parte a unei operatiuni de debitare directa incepand din momentul initierii acesteia de catre beneficiarul platii pana la incheierea operatiunii prin debitarea contului de plati al platitorului;
21. “mandat” inseamna exprimarea consimtamantului si a autorizarii date de platitor beneficiarului platii si (direct sau indirect prin intermediul beneficiarului platii) PSP-ul platitorului pentru a permite beneficiarului platii sa initieze colectarea in vederea debitarii contului de plati specificat al platitorului si pentru a permite PSP-ul platitorului sa se conformeze acestor instructiuni;
22. “sistem de plati de mica valoare” inseamna un sistem de plati al carui scop principal este de a prelucra, a compensa sau a deconta operatiuni de transfer de credit sau de debitare directa, care sunt in general grupate in vederea transmiterii, sunt de valoare mica si au o prioritate scazuta, sistem care nu este un sistem de plati de mare valoare;
23. “microintreprindere” inseamna o intreprindere care, la momentul incheierii contractului de servicii de plata, este o intreprindere astfel cum este definita la articolul 1 si articolul 2 alineatele (1) si (3) din anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei [13];
24. “consumator” inseamna o persoana fizica care actioneaza in alte scopuri decat activitati comerciale sau profesionale in cadrul contractelor de servicii de plata;
25. “tranzactie R” inseamna o operatiune de plata care nu poate fi executata in mod adecvat de un PSP sau care face obiectul unei procesari de exceptie, inter alia, din cauza lipsei de fonduri, revocarii, unei sume inexacte sau unor date gresite, lipsei mandatului sau unui cont de plati gresit sau inchis;
26. “operatiune de plata transfrontaliera” inseamna o operatiune de plata initiata de catre un platitor sau de catre un beneficiar al platii, in cazul in care PSP-ul platitorului si PSP-ul beneficiarului platii se afla in state membre diferite;
27. “operatiune de plata nationala” inseamna o operatiune de plata initiata de catre un platitor sau de catre un beneficiar al platii, in cazul in care PSP-ul platitorului si PSP-ul beneficiarului platii se afla in acelasi stat membru;
28. “parte de referinta” inseamna o persoana fizica sau juridica in numele careia un platitor efectueaza o plata sau un beneficiar al platii primeste o plata.
Articolul 3
Accesibilitate
(1) PSP-ul beneficiarului platii care este accesibil pentru un transfer de credit national in cadrul unei anumite scheme de plati trebuie sa fie accesibil, conform normelor schemei de plati de la nivelul Uniunii, pentru transferurile de credit initiate de un platitor printr-un PSP aflat intr-un alt stat membru.
(2) PSP-ul platitorului care este accesibil pentru o debitare directa nationala in cadrul unei anumite scheme de plati trebuie sa fie accesibil, conform normelor privind schema de plati de la nivelul Uniunii, pentru debitarile directe initiate de un beneficiar al platii prin intermediul unui PSP aflat in alt stat membru.
(3) Alineatul (2) se aplica numai operatiunilor de debitare directa care sunt accesibile consumatorilor ca platitori in cadrul schemei de plati.
Articolul 4
Interoperabilitate
(1) Schemele de plati care sunt folosite de PSP pentru a efectua operatiunile de transfer de credit si debitare directa respecta urmatoarele conditii:
(a) regulile lor sunt aceleasi pentru operatiunile de transfer de credit nationale si transfrontaliere in cadrul Uniunii si, de asemenea, pentru debitarile directe in cadrul Uniunii; si
(b) participantii la schema de plati reprezinta majoritatea PSP din majoritatea statelor membre si reprezinta majoritatea PSP din cadrul Uniunii, tinand seama doar de PSP care realizeaza transferuri de credit si, respectiv, debitari directe.
In sensul primului paragraf litera (b), in cazul in care nici platitorul, nici beneficiarul platii nu fac parte din categoria consumatorilor, se iau in considerare doar statele membre in care aceste servicii sunt prestate de PSP si doar PSP care presteaza astfel de servicii.
(2) Operatorul sau, in lipsa unui operator formal, participantii la un sistem de plati de mica valoare din cadrul Uniunii se asigura ca sistemul lor de plati este interoperabil din punct de vedere tehnic cu alte sisteme de plati de mica valoare din cadrul Uniunii, prin utilizarea de standarde elaborate de organisme de standardizare internationale sau europene. In plus, acestia nu adopta norme comerciale care restrictioneaza interoperabilitatea cu alte sisteme de plati de mica valoare din Uniune. Sistemele de plati desemnate in temeiul Directivei 98/26/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontarii in sistemele de plati si de decontare a titlurilor de valoare [14] sunt obligate doar sa garanteze interoperabilitatea tehnica cu alte sisteme de plati desemnate in temeiul aceleiasi directive.
(3) Procesarea operatiunilor de transfer de credit si de debitare directa nu trebuie sa fie impiedicata de obstacole de natura tehnica.
(4) Proprietarul schemei de plati sau, in cazul in care nu exista proprietar formal al schemei de plati, participantul principal la o noua schema de plati de mica valoare care dispune de participanti in cel putin opt state membre poate solicita autoritatilor competente din statul membru in care se afla proprietarul schemei de plati sau participantul principal o derogare temporara de la respectarea dispozitiilor alineatului (1) primul paragraf litera (b). Autoritatile competente respective, dupa consultarea cu autoritatile competente din celelalte state membre in care noua schema de plati are un participant, cu Comisia si cu BCE, pot acorda o astfel de derogare pentru maximum trei ani. Autoritatile competente respective isi bazeaza decizia pe potentialul noii scheme de plati de a deveni o schema de plati paneuropeana completa si pe contributia sa la imbunatatirea concurentei sau promovarea inovarii.
(5) Cu exceptia serviciilor de plata care beneficiaza de o derogare in temeiul articolului 16 alineatul (4), prezentul articol produce efecte incepand cu 1 februarie 2014.
Articolul 5
Cerinte pentru operatiunile de transfer de credit si de debitare directa
(1) PSP efectueaza operatiuni de transfer de credit si de debitare directa in conformitate cu urmatoarele cerinte:
(a) PSP trebuie sa utilizeze numarul de identificare a contului de plati specificat la punctul 1 litera (a) din anexa pentru identificarea conturilor de plati indiferent de locul unde se afla PSP;
(b) PSP trebuie sa utilizeze formate ale mesajelor specificate la punctul 1 litera (b) din anexa atunci cand transmit operatiuni de plata altui PSP sau printr-un sistem de plati de mica valoare;
(c) PSP trebuie sa garanteze ca USP folosesc numarul de identificare a contului de plati specificat la punctul 1 litera (a) din anexa pentru identificarea conturilor de plati indiferent daca PSP-ul platitorului si PSP-ul beneficiarului platii ori doar PSP-ul din operatiunea de plata sunt situati in acelasi stat membru sau in state membre diferite;
(d) PSP trebuie sa garanteze ca, atunci cand un USP care nu este consumator sau microintreprindere initiaza sau primeste transferuri de credite individuale sau debitari directe individuale care nu sunt transmise individual, dar care sunt grupate pentru a fi transmise, se utilizeaza formatele de mesaje specificate la punctul 1 litera (b) din anexa;
Fara a aduce atingere primului paragraf litera (b), PSP, la cererea expresa a unui USP, utilizeaza formatele de mesaje specificate la punctul 1 litera (b) din anexa in relatia cu respectivul USP.
(2) PSP efectueaza operatiuni de transfer de credit in conformitate cu urmatoarele cerinte, cu respectarea obligatiilor prevazute de legislatia nationala de punere in aplicare a Directivei 95/46/CE:
(a) PSP-ul platitorului trebuie sa garanteze ca platitorul furnizeaza elementele de date specificate la punctul 2 litera (a) din anexa;
(b) PSP-ul platitorului trebuie sa furnizeze elementele de date specificate la punctul 2 litera (b) din anexa catre PSP-ul beneficiarului platii;
(c) PSP-ul beneficiarului platii trebuie sa furnizeze sau sa puna la dispozitie beneficiarului platii elementele de date specificate la punctul 2 litera (d) din anexa.
(3) PSP realizeaza debitari directe in conformitate cu urmatoarele cerinte, cu respectarea obligatiilor prevazute de legislatia nationala de punere in aplicare a Directivei 95/46/CE:
(a) PSP-ul beneficiarului platii trebuie sa garanteze ca:
(i) beneficiarul platii furnizeaza elementele de date specificate la punctul 3 litera (a) din anexa la prima operatiune de debitare directa sau la operatiunile unice de debitare directa si la fiecare operatiune ulterioara de plata;
(ii) platitorul isi da consimtamantul atat beneficiarului platii, cat si PSP-ul platitorului (direct sau indirect prin intermediul beneficiarului platii). Mandatele, impreuna cu modificarile sau anularile ulterioare, se arhiveaza de catre beneficiarul platii sau de catre un tert, in numele beneficiarului platii, iar beneficiarul platii este informat cu privire la aceasta obligatie de catre PSP in conformitate cu articolele 41 si 42 din Directiva 2007/64/CE;
(b) PSP-ul beneficiarului platii trebuie sa furnizeze PSP-ului platitorului elementele de date specificate la punctul 3 litera (b) din anexa;
(c) PSP-ul platitorului trebuie sa furnizeze sau sa puna la dispozitie platitorului elementele de date specificate la punctul 3 litera (c) din anexa;
(d) platitorul trebuie sa aiba dreptul de a dispune PSP-ului sau:
(i) sa limiteze o colectare prin debitare directa la o anumita suma sau la o anumita periodicitate ori la ambele;
(ii) daca mandatul din cadrul unei scheme de plati nu prevede dreptul de rambursare, sa verifice fiecare operatiune de debitare directa pentru a se asigura ca suma si periodicitatea operatiunii de debitare directa sunt conforme cu suma si periodicitatea convenite in mandat, inainte de debitarea efectiva a contului de plati, pe baza informatiilor aferente mandatului;
(iii) sa blocheze orice operatiuni de debitare directa din contul de plati al platitorului sau sa blocheze orice operatiuni de debitare directa initiate de un anumit beneficiar al platii sau de anumiti beneficiari ai platii si sa autorizeze debitari directe initiate numai de un anumit beneficiar al platii sau de anumiti beneficiari ai platii.
In cazul in care nici platitorul, nici beneficiarul platii nu fac parte din categoria consumatorilor, PSP nu sunt obligati sa respecte dispozitiile de la litera (d) punctele (i), (ii) sau (iii).
PSP-ul platitorului il informeaza pe platitor cu privire la drepturile mentionate la litera (d) in conformitate cu articolele 41 si 42 din Directiva 2007/64/CE.
La prima operatiune de debitare directa, la o operatiune unica de debitare directa si la fiecare operatiune ulterioara de debitare directa, beneficiarul platii transmite prestatorului sau de servicii de plata informatiile aferente mandatului, iar PSP-ul beneficiarului platii transmite aceste informatii PSP-ul platitorului pentru fiecare operatiune de debitare directa.
(4) Pe langa cerintele mentionate la alineatul (1), beneficiarul platii care accepta transferuri de credit comunica numarul de identificare al contului specificat la punctul 1 litera (a) din anexa si, pana la 1 februarie 2014 pentru operatiunile de plata nationale si pana la 1 februarie 2016 pentru operatiunile de plata transfrontaliere, dar numai cand este necesar, BIC-ul PSP-ului sau platitorilor sai, ori de cate ori se solicita un transfer de credit.
(5) Inainte de prima operatiune de debitare directa, un platitor comunica numarul de identificare al contului sau specificat la punctul 1 litera (a) din anexa. BIC-ul PSP-ului unui platitor este comunicat de catre platitor pana la 1 februarie 2014 pentru operatiunile de plata nationale si pana la 1 februarie 2016 pentru operatiunile de plata transfrontaliere, dar numai cand este necesar.
(6) In cazul in care acordul-cadru dintre PSP-ul platitorului si al beneficiarului platii nu prevede dreptul de rambursare, PSP-ul platitorului verifica, fara a aduce atingere dispozitiilor de la alineatul (3) litera (a) punctul (ii), fiecare operatiune de debitare directa pentru a se asigura ca suma operatiunii de debitare directa este conforma cu suma convenita in mandat, inainte de debitarea efectiva a contului de plati al platitorului, pe baza informatiilor aferente mandatului.
(7) Dupa 1 februarie 2014, pentru operatiunile de plata nationale, si dupa 1 februarie 2016, pentru operatiunile de plata transfrontaliere, PSP nu mai solicita USP sa indice BIC-ul PSP-ului unui platitor sau al PSP-ului unui beneficiar al platii.
(8) PSP-ul platitorului si PSP-ul beneficiarului nu percep comisioane suplimentare sau alte onorarii pentru procesul de afisare care genereaza automat un mandat pentru respectivele operatiuni de plata initiate prin intermediul sau cu ajutorul unui card de plata la punctul de vanzare si care au ca rezultat debitarea directa.
Articolul 6
Termene limita
(1) Cel tarziu la 1 februarie 2014, transferurile de credit se efectueaza in conformitate cu cerintele tehnice de la articolul 5 alineatele (1), (2) si (4) si de la punctele 1 si 2 din anexa.
(2) Cel tarziu la 1 februarie 2014, debitarile directe se efectueaza in conformitate cu articolul 8 alineatele (2) si (3) si cu cerintele de la articolul 5 alineatele (1), (3), (5), (6) si (8) si de la punctele 1 si 3 din anexa.
(3) Fara a aduce atingere dispozitiilor articolului 3, debitarile directe se efectueaza in conformitate cu cerintele stabilite la articolul 8 alineatul (1) pana la 1 februarie 2017, pentru operatiunile de plata nationale, si pana la 1 noiembrie 2012, pentru operatiunile de plata transfrontaliere.
(4) Pentru operatiunile de plata nationale, un stat membru poate sau, cu aprobarea statului membru in cauza, PSP dintr-un stat membru pot, dupa analizarea si evaluarea gradului de pregatire al cetatenilor sai, stabili termene anterioare celor de la alineatele (1) si (2).
Articolul 7
Valabilitatea mandatelor si dreptul la rambursare
(1) O autorizatie valabila acordata beneficiarului platii inainte de 1 februarie 2014 de a initia debitari directe periodice intr-o schema de plati traditionala ramane in vigoare si dupa data respectiva si constituie consimtamantul acordat PSP-ului platitorului de a executa debitarile directe periodice colectate de beneficiarul in cauza, in conformitate cu prezentul regulament, in lipsa unei legislatii nationale sau a unor contracte cu clientii prin care sa se prelungeasca valabilitatea mandatelor de debitare directa.
(2) Mandatele mentionate la alineatul (1) permit rambursari neconditionate si rambursari retroactive la data platii rambursate, in cazul in care rambursarile respective au fost prevazute in cadrul mandatului existent.
Articolul 8
Comisioanele de interschimb pentru operatiunile de debitare directa
(1) Fara a aduce atingere alineatului (2), nu se mai aplica niciun MIF per operatiune de debitare directa si nici alta remuneratie convenita cu obiect sau efect echivalent.
(2) In cazul tranzactiilor R se poate aplica un MIF cu urmatoarele conditii:
(a) acordul vizeaza alocarea eficienta a costurilor unui PSP sau unui USP care a generat tranzactia R, dupa caz, tinand cont de existenta costurilor tranzactiei, si garanteaza faptul ca platitorului nu ii sunt percepute comisioane in mod automat si ca i se interzice PSP sa perceapa USP comisioane, pentru un anumit tip de tranzactie R, care depasesc costul suportat de PSP pentru astfel de tranzactii;
(b) comisioanele sunt strict bazate pe costuri;
(c) nivelul comisioanelor nu depaseste costurile efective de prelucrare a unei tranzactii R de catre cel mai eficient sau cei mai eficienti PSP comparabili care sunt parte reprezentativa la acordul multilateral in termeni de volum al tranzactiilor si natura a serviciilor;
(d) aplicarea comisioanelor in conformitate cu literele (a), (b) si (c) previne perceperea de catre PSP a unor comisioane suplimentare legate de costurile acoperite de respectivele comisioane de interschimb din partea USP-urilor lor respectivi;
(e) nu exista alternativa practica si viabila economic la acord care sa conduca la o prelucrare la fel de eficienta sau si mai eficienta a tranzactiilor R, la costuri egale sau mai mici pentru consumatori.
In sensul primului paragraf, numai categoriile de costuri care sunt relevante in mod direct si neechivoc pentru realizarea tranzactiilor R se iau in calculul comisioanelor pentru tranzactiile R. Aceste costuri trebuie determinate cu precizie. Defalcarea sumei costurilor, inclusiv identificarea separata a fiecarei componente, face parte din acord in vederea facilitarii verificarii si a monitorizarii.
(3) Alineatele (1) si (2) se aplica mutatis mutandis acordurilor unilaterale realizate de un PSP si acordurilor bilaterale dintre PSP care au un obiect sau efect echivalent unui acord multilateral.
Articolul 9
Accesibilitatea platilor
(1) Un platitor care efectueaza un transfer de credit catre un beneficiar al platii care detine un cont de plati situat pe teritoriul Uniunii nu specifica statul membru in care contul de plati respectiv este situat, cu conditia ca acest cont de plati sa fie accesibil in conformitate cu articolul 3.
(2) Un beneficiar al platii care accepta un transfer de credit sau care utilizeaza debitarea directa pentru a primi fonduri de la un platitor care detine un cont de plati situat pe teritoriul Uniunii nu specifica statul membru in care contul de plati respectiv este situat, cu conditia ca acest cont de plati sa fie accesibil in conformitate cu articolul 3.
Articolul 10
Autoritatile competente
(1) Statele membre desemneaza ca autoritati competente responsabile cu asigurarea respectarii prezentului regulament autoritati publice, organisme recunoscute de legislatia nationala sau autoritati publice imputernicite in acest scop de legislatia nationala, inclusiv bancile centrale nationale. Statele membre pot desemna organisme existente sa actioneze in calitate de autoritati competente.
(2) Statele membre instiinteaza Comisia cu privire la autoritatile competente mentionate la alineatul (1) pana la 1 februarie 2013. Acestea informeaza fara intarziere Comisia si Autoritatea europeana de supraveghere (Autoritatea bancara europeana) (ABE) cu privire la orice modificare ulterioara care are legatura cu autoritatile respective.
(3) Statele membre se asigura ca autoritatile competente mentionate la alineatul (1) dispun de toate competentele necesare pentru indeplinirea sarcinilor lor. Statele membre care au pe teritoriul lor mai mult de o autoritate competenta pentru aspectele reglementate de prezentul regulament se asigura ca autoritatile respective coopereaza indeaproape, astfel incat sa isi indeplineasca sarcinile in mod eficient.
(4) Autoritatile competente trebuie sa monitorizeze in mod eficient respectarea de catre PSP a prezentului regulament si sa ia toate masurile necesare pentru a asigura respectarea acestuia. Autoritatile coopereaza in conformitate cu articolul 24 din Directiva 2007/64/CE si cu articolul 31 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.
Articolul 11
Sanctiuni
(1) Statele membre stabilesc, pana la 1 februarie 2013, regimul sanctiunilor aplicabile in cazul incalcarii prezentului regulament si adopta toate masurile necesare pentru a se asigura ca acestea sunt aplicate. Sanctiunile sunt efective, proportionale si cu efect de descurajare. Statele membre informeaza Comisia despre sanctiunile si masurile respective pana la 1 august 2013, precum si, in cel mai scurt termen, despre orice modificare ulterioara care le afecteaza.
(2) Sanctiunile prevazute la alineatul (1) nu se aplica in cazul consumatorilor.
Articolul 12
Proceduri extrajudiciare de reclamatie si de recurs
(1) Statele membre stabilesc proceduri extrajudiciare adecvate si eficace de reclamatie si de recurs in vederea solutionarii litigiilor in legatura cu drepturile si obligatiile care decurg din prezentul regulament intre utilizatorii serviciilor de plata si prestatorii lor de servicii de plata. In acest sens, statele membre desemneaza organisme existente, daca este cazul, sau instituie noi organisme.
(2) Statele membre instiinteaza Comisia cu privire la autoritatile competente la care se face trimitere la alineatul (1) pana la 1 februarie 2013. Acestea informeaza fara intarziere Comisia cu privire la orice modificare ulterioara care are legatura cu organismele respective.
(3) Statele membre pot prevedea ca prezentul articol sa se aplice numai USP care sunt consumatori sau doar celor care sunt consumatori si microintreprinderi. Statele membre informeaza Comisia cu privire la orice astfel de dispozitii pana la 1 august 2013.
Articolul 13
Delegarea de competente
Comisia este imputernicita sa adopte acte delegate in conformitate cu articolul 14 pentru a modifica anexa in functie de progresele tehnice si de evolutiile pietei.
Articolul 14
Exercitarea delegarii de competente
(1) Competenta de a adopta acte delegate este conferita Comisiei in conditiile prevazute in prezentul articol.
(2) Competenta de a adopta acte delegate mentionata la articolul 13 se confera Comisiei pe o perioada de cinci ani de la 31 martie 2012. Comisia prezinta un raport privind delegarea de competente cu cel putin noua luni inainte de incheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competente se prelungeste tacit cu perioade de timp identice, cu exceptia cazului in care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel tarziu cu trei luni inainte de incheierea fiecarei perioade.
(3) Delegarea de competente mentionata la articolul 13 poate fi revocata oricand de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capat delegarii de competente specificata in respectiva decizie. Decizia produce efecte din ziua urmatoare datei publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o data ulterioara specificata in decizie. Decizia nu aduce atingere valabilitatii niciunuia dintre actele delegate deja in vigoare.
(4) De indata ce adopta un act delegat, Comisia il notifica simultan Parlamentului European si Consiliului.
(5) Un act delegat adoptat in temeiul articolului 13 intra in vigoare numai in cazul in care nici Parlamentul European si nici Consiliul nu au formulat obiectiuni in termen de trei luni de la notificarea acestuia catre Parlamentul European si Consiliu sau in cazul in care, inaintea expirarii termenului respectiv, Parlamentul European si Consiliul au informat Comisia ca nu vor formula obiectiuni. Respectivul termen se prelungeste cu trei luni la initiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Articolul 15
Revizuirea
Pana la 1 februarie 2017, Comisia prezinta Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic si Social European, BCE si ABE un raport privind aplicarea prezentului regulament, insotit, daca este cazul, de o propunere.
Articolul 16
Dispozitii tranzitorii
(1) Prin derogare de la articolul 6 alineatele (1) si (2), statele membre pot sa permita prestatorilor de servicii de plata sa furnizeze servicii de conversie pana la 1 februarie 2016, pentru operatiunile de plata nationale, utilizatorilor serviciilor lor de plata care au statut de consumatori, permitandu-le sa foloseasca in continuare numarul BBAN in locul numarului de identificare al contului de plati mentionat la punctul 1 litera (a) din anexa, cu conditia asigurarii interoperabilitatii prin conversia numerelor BBAN ale platitorului si beneficiarului platii prin mijloace tehnice si in conditii de siguranta in numarul corespondent de identificare a contului de plati mentionat la punctul 1 litera (a) din anexa. Acest numar de identificare al contului de plati este prezentat USP care initiaza operatiunea, daca este cazul inainte de executarea platii. In acest caz, PSP nu percep USP comisioane aditionale sau alte taxe legate direct sau indirect de aceste servicii de conversie.
(2) PSP care ofera servicii de plata in euro si care sunt situati intr-un stat membru care nu a adoptat inca moneda euro trebuie sa se conformeze articolului 3 atunci cand ofera servicii de plata in euro cel tarziu la 31 octombrie 2016. Cu toate acestea, daca un astfel de stat membru adopta moneda euro inainte de 31 octombrie 2015, prestatorii de servicii de plata cu sediul in statul membru respectiv trebuie sa se conformeze articolului 3 in termen de un an de la data intrarii statului membru respectiv in zona euro.
(3) Statele membre pot permite autoritatilor lor competente sa aplice derogari de la toate sau de la unele dintre cerintele stabilite la articolul 6 alineatele (1) si (2) pentru operatiunile de transfer de credit si de debitare directa cu o cota de piata cumulativa, pe baza statisticilor oficiale de plata publicate anual de BCE, de mai putin de 10 % din numarul total de operatiuni de transfer de credit si, respectiv, de debitare directa, din statul membru respectiv pana la 1 februarie 2016.
(4) Statele membre pot permite autoritatilor lor competente sa aplice derogari de la toate sau de la unele dintre cerintele stabilite la articolul 6 alineatele (1) si (2) pentru operatiunile de plata generate prin utilizarea unui card de plata la punctul de vanzare care determina o debitare directa intr-un si dintr-un cont de plati identificat prin BBAN sau IBAN, pana la 1 februarie 2016.
(5) Prin derogare de la articolul 6 alineatele (1) si (2), statele membre pot permite autoritatilor lor competente, pana la 1 februarie 2016, sa renunte la cerinta specifica privind utilizarea formatelor de mesaje specificate la punctul 1 litera (b) din anexa stabilite la articolul 5 alineatul (1) litera (d) in cazul USP care initiaza sau primesc transferuri de credit sau debitari directe individuale grupate in vederea transmiterii. In pofida unei eventuale derogari, PSP respecta cerintele stabilite la articolul 5 alineatul (1) litera (d) de fiecare data cand un USP solicita acest serviciu.
(6) Prin derogare de la articolul 6 alineatele (1) si (2), pana la 1 februarie 2016, statele membre pot sa amane aplicarea cerintelor legate de furnizarea BIC-ului pentru operatiunile de plata nationale mentionate la articolul 5 alineatele (4), (5) si (7).
(7) Atunci cand un stat membru intentioneaza sa faca uz de o derogare mentionata la alineatele (1), (3), (4), (5) si (6), statul membru respectiv informeaza Comisia in acest sens pana la 1 februarie 2013 si, ulterior, permite autoritatii sale competente sa renunte, dupa caz, integral sau partial, la cerintele stabilite la articolul 5, articolul 6 alineatul (1) sau (2) si in anexa, pentru operatiunile de plata relevante mentionate la alineatele sau paragrafele respective si pentru o perioada care nu depaseste perioada derogarii. Statele membre informeaza Comisia cu privire la operatiunile de plata care fac obiectul derogarii si despre orice modificari ulterioare in acest sens.
(8) PSP situati intr-un stat membru care nu are ca moneda euro si USP care utilizeaza un serviciu de plata dintr-un stat membru care nu are ca moneda euro se conformeaza cerintelor de la articolele 4 si 5 pana la 31 octombrie 2016. Operatorii de servicii de plata de mica valoare aflati intr-un stat membru care nu are ca moneda euro se conformeaza cerintelor articolului 4 alineatul (2) pana la 31 octombrie 2016.
Cu toate acestea, daca moneda euro este introdusa in orice stat membru inainte de 31 octombrie 2015, PSP sau operatorii relevanti din cadrul sistemelor de plati de mica valoare situati intr-un stat membru si USP care utilizeaza un serviciu de plata din respectivul stat membru se conformeaza dispozitiilor respective in termen de un an de la data intrarii statului membru respectiv in zona euro, dar nu mai devreme de datele respective specificate pentru statele membre ale zonei euro la data 31 martie 2012.
Articolul 17
Modificari la Regulamentul (CE) nr. 924/2009
Regulamentul (CE) nr. 924/2009 se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, punctul 10 se inlocuieste cu urmatorul text:
“10. “fonduri” inseamna bancnote si monede, moneda scripturala si bani electronici, astfel cum sunt definiti la articolul 2 alineatul (2) din Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfasurarea si supravegherea prudentiala a activitatii institutiilor emitente de moneda electronica [];
2. La articolul 3, alineatul (1) se inlocuieste cu urmatorul text:
“(1) Comisioanele percepute de un prestator de servicii de plata de la un utilizator de servicii de plata pentru platile transfrontaliere sunt identice cu comisioanele percepute de acel prestator de servicii de plata de la utilizatorii de servicii de plata pentru platile nationale corespunzatoare de aceeasi valoare si in aceeasi moneda.”
3. Articolul 4 se modifica dupa cum urmeaza:
(a) alineatul (2) se elimina;
(b) alineatul (3) se inlocuieste cu urmatorul text:
“(3) Prestatorul serviciilor de plata poate aplica utilizatorului serviciilor de plata comisioane suplimentare fata de cele aplicate in conformitate cu articolul 3 alineatul (1) in cazul in care utilizatorul in cauza da instructiuni prestatorului de servicii de plata sa efectueze operatiunea de plata transfrontaliera fara a comunica IBAN-ul si, atunci cand este cazul si se cere in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerintelor tehnice si comerciale aplicabile operatiunilor de transfer de credit si de debitare directa in euro si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 [], BIC-ul corespunzator ale contului de plati din celalalt stat membru. Aceste comisioane sunt adecvate si reflecta costurile respective. Ele sunt convenite intre prestatorul serviciilor de plata si utilizatorul serviciilor de plata. Prestatorul serviciilor de plata informeaza utilizatorul serviciilor de plata cu privire la cuantumul comisioanelor suplimentare in timp util, inainte ca utilizatorul serviciilor de plata sa fie supus obligatiilor care decurg dintr-un astfel de acord.
4. La articolul 5, alineatul (1) se inlocuieste cu urmatorul text:
“(1) Incepand cu 1 februarie 2016, statele membre elimina obligatiile nationale de raportare pe baza de decontari ale prestatorilor serviciilor de plata pentru statistica balantelor de plati aferente operatiunilor de plata ale clientilor lor.”;
5. Articolul 7 se modifica dupa cum urmeaza:
(a) la alineatul (1), data ” 1 noiembrie 2012″ se inlocuieste cu ” 1 februarie 2017″;
(b) la alineatul (2), data ” 1 noiembrie 2012″ se inlocuieste cu ” 1 februarie 2017″;
(c) la alineatul (3), data ” 1 noiembrie 2012″ se inlocuieste cu ” 1 februarie 2017″.
6. Articolul 8 se elimina.
Articolul 18
Intrarea in vigoare
Prezentul regulament intra in vigoare in ziua urmatoare datei publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 14 martie 2012.

Pentru Parlamentul European
Presedintele
M. Schulz
Pentru Consiliu
Presedintele
N. Wammen
[1] JO C 155, 25.5.2011, p. 1.
[2] JO C 218, 23.7.2011, p. 74.
[3] Pozitia Parlamentului European din 14 februarie 2012 (nepublicata inca in Jurnalul Oficial) si Decizia Consiliului din 28 februarie 2012.
[4] JO C 87 E, 1.4.2010, p. 166.
[5] JO C 349 E, 22.12.2010, p. 43.
[6] JO L 319, 5.12.2007, p. 1.
[7] JO L 266, 9.10.2009, p. 11.
[8] JO L 331, 15.12.2010, p. 12.
[9] JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
[10] JO L 195, 27.7.2010, p. 5.
[11] JO L 267, 10.10.2009, p. 7.
[12] JO L 177, 30.6.2006, p. 1.
[13] JO L 124, 20.5.2003, p. 36.
[14] JO L 166, 11.6.1998, p. 45.
[] JO L 267, 10.10.2009, p. 7.”
[] JO L 94, 30.3.2012, p. 22.”
————————————————–
ANEXA
CERINTE TEHNICE (ARTICOLUL 5)
1. Pe langa cerintele esentiale stabilite la articolul 5, urmatoarele cerinte tehnice se aplica operatiunilor de transfer de credit si de debitare directa:
(a) Numarul de identificare a contului mentionat la articolul 5 alineatul (1) literele (a) si (c) trebuie sa fie IBAN-ul.
(b) Standardul pentru formatele mesajelor mentionate la articolul 5 alineatul (1) literele (b) si (d) trebuie sa fie standardul ISO 20022 XML.
(c) Campul de date pentru remitere trebuie sa permita utilizarea a 140 de caractere. Schemele de plati pot permite utilizarea unui numar mai mare de caractere, cu exceptia cazurilor in care echipamentul utilizat pentru transmiterea informatiilor are limitari tehnice in privinta numarului de caractere si, prin urmare, se aplica limita tehnica a echipamentului.
(d) Informatiile de referinta pentru remitere si toate celelalte elemente de date furnizate in conformitate cu punctele 2 si 3 din prezenta anexa trebuie sa fie transmise integral si fara nicio modificare intre PSP din lantul platilor.
(e) O data ce datele solicitate devin disponibile in format electronic, operatiunile de plata trebuie sa permita o procesare electronica complet automata in toate etapele procesului si pe parcursul intregului lant al platilor (procesare automata integrata), permitand derularea electronica integrala a procesului de plata, fara a mai fi necesara reintroducerea datelor sau interventia manuala. Aceasta trebuie sa se aplice si tratamentului exceptional al transferurilor de credit si al debitarilor directe, ori de cate ori acest lucru este posibil.
(f) Schemele de plati trebuie sa nu stabileasca niciun prag minim al sumelor care fac obiectul operatiunii de plata, permitand transferuri de credit si debitari directe, dar nu sunt obligate sa proceseze operatiuni de plata cu valoarea zero.
(g) Schemele de plati nu sunt obligate sa efectueze transferuri de credit si debitari directe care depasesc suma de 999999999,99 EUR.
2. In afara cerintelor mentionate la punctul 1, transferurilor de credit li se aplica urmatoarele cerinte:
(a) Elementele de date mentionate la articolul 5 alineatul (2) litera (a) sunt urmatoarele:
(i) numele platitorului si/sau IBAN-ul contului de plati al platitorului;
(ii) suma transferului de credit;
(iii) IBAN-ul contului de plati al beneficiarului platii;
(iv) numele beneficiarului platii, atunci cand este cunoscut;
(v) orice informatii privind remiterea.
(b) Elementele de date mentionate la articolul 5 alineatul (2) litera (b) sunt urmatoarele:
(i) numele platitorului;
(ii) IBAN-ul contului de plati al platitorului;
(iii) suma transferului de credit;
(iv) IBAN-ul contului de plati al beneficiarului platii;
(v) orice informatii privind remiterea;
(vi) orice cod de identificare a beneficiarului platii;
(vii) numele oricarei parti de referinta a beneficiarului platii;
(viii) orice scop al transferului de credit;
(ix) orice categorie a scopului transferului de credit.
(c) In plus, PSP-ul platitorului comunica PSP-ului beneficiarului platii urmatoarele elemente de date obligatorii:
(i) BIC-ul PSP-ului platitorului (daca nu se convine altfel de catre PSP implicati in operatiunea de plata);
(ii) BIC-ul PSP-ului beneficiarului platii (daca nu se convine altfel de catre PSP implicati in operatiunea de plata);
(iii) codul de identificare a schemei de plati;
(iv) data decontarii transferului de credit;
(v) numarul de referinta pentru mesajul de transfer de credit al PSP-ului platitorului.
(d) Elementele de date mentionate la articolul 5 alineatul (2) litera (c) sunt urmatoarele:
(i) numele platitorului;
(ii) suma transferului de credit;
(iii) orice informatii privind remiterea.
3. In afara cerintelor mentionate la punctul 1, operatiunilor de debitare directa li se aplica urmatoarele cerinte:
(a) Elementele de date mentionate la articolul 5 alineatul (3) litera (a) punctul (i) sunt urmatoarele:
(i) tipul de operatiune de debitare directa (recurenta, unica, prima, ultima sau reversare);
(ii) numele beneficiarului platii;
(iii) IBAN-ul contului de plati al beneficiarului platii care urmeaza a fi creditat;
(iv) numele platitorului, daca este cunoscut;
(v) IBAN-ul contului de plati al platitorului care urmeaza a fi debitat;
(vi) referinta unica a mandatului;
(vii) data semnarii mandatului, in cazul in care mandatul platitorului este furnizat dupa 31 martie 2012;
(viii) suma operatiunii;
(ix) in cazul in care mandatul a fost preluat de un alt beneficiar al platii decat cel care a emis mandatul, referinta unica a mandatului, astfel cum a fost furnizata de beneficiarul initial al platii care a emis mandatul;
(x) identificatorul beneficiarului platii;
(xi) in cazul in care mandatul a fost preluat de un alt beneficiar al platii decat cel care a emis mandatul, identificatorul beneficiarului initial al platii care a emis mandatul;
(xii) orice informatii de remitere de la beneficiarul platii la platitor;
(xiii) orice scop al operatiunii;
(xiv) orice categorie a scopului operatiunii.
(b) Elementele de date mentionate la articolul 5 alineatul (3) litera (b) sunt urmatoarele:
(i) BIC-ul PSP-ului beneficiarului platii (daca nu se convine altfel de catre PSP implicati in operatiunea de plata);
(ii) BIC-ul PSP-ului platitorului (daca nu se convine altfel de catre PSP implicati in operatiunea de plata);
(iii) numele partii de referinta a platitorului (daca exista intr-un mandat dematerializat);
(iv) codul de identificare pentru partea de referinta a platitorului (daca exista intr-un mandat dematerializat);
(v) numele partii de referinta a beneficiarului platii (daca exista intr-un mandat dematerializat);
(vi) codul de identificare pentru partea de referinta a beneficiarului platii (daca exista intr-un mandat dematerializat);
(vii) codul de identificare a schemei de plati;
(viii) data decontarii operatiunii;
(ix) referinta PSP-ului beneficiarului platii pentru operatiune;
(x) tipul de mandat;
(xi) tipul de operatiune de debitare directa (recurenta, unica, prima, ultima sau reversare);
(xii) numele beneficiarului platii;
(xiii) IBAN-ul contului de plati al beneficiarului platii care urmeaza a fi creditat;
(xiv) numele platitorului, daca este cunoscut;
(xv) IBAN-ul contului de plati al platitorului care urmeaza a fi debitat;
(xvi) referinta unica a mandatului;
(xvii) data semnarii mandatului in cazul in care mandatul este furnizat de catre platitor dupa 31 martie 2012;
(xviii) suma operatiunii;
(xix) referinta unica a mandatului, astfel cum a fost furnizata de beneficiarul initial al platii care a emis mandatul (daca mandatul a fost preluat de un alt beneficiar al platii decat cel care a emis mandatul);
(xx) identificatorul beneficiarului platii;
(xxi) identificatorul beneficiarului initial al platii care a emis mandatul (in cazul in care mandatul a fost preluat de un alt beneficiar al platii decat cel care a emis mandatul);
(xxii) orice informatii privind remiterea de la beneficiarul platii la platitor.
(c) Elementele de date mentionate la articolul 5 alineatul (3) litera (c) sunt urmatoarele:
(i) referinta unica a mandatului;
(ii) identificatorul beneficiarului platii;
(iii) numele beneficiarului platii;
(iv) suma operatiunii;
(v) orice informatii privind remiterea;
(vi) codul de identificare a schemei de plati.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close