Modificarea si completarea Normelor privind cerintele de informare si de raportare referitoare la auditul statutar al situatiilor financiare ale societatilor de asigurare/reasigurare

In M. Of. nr. 297 din 5 mai 2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 7/2012 pentru modificarea si completarea Normelor privind cerintele de informare si de raportare referitoare la auditul statutar al situatiilor financiare ale societatilor de asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 22/2008.

Din cuprins:
ART. I
Normele privind cerintele de informare si de raportare referitoare la auditul statutar al situatiilor financiare ale societatilor de asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 22/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 894 din 30 decembrie 2008, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 19 dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
“(3) Comitetul de audit al asiguratorilor/reasiguratorilor va intocmi un raport anual privind activitatea desfasurata potrivit atributiilor prevazute de prezentele norme si de propriul regulament, care va cuprinde si recomandarile formulate si adresate Consiliului de administratie/Consiliului de supraveghere cu privire la controlul intern, auditul intern si auditul statutar.
(4) Raportul anual al Comitetului de audit, semnat de catre membrii acestuia, va fi transmis la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in termen de 6 luni de la incheierea exercitiului financiar.”
2. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 20
(1) Firmele de audit vor transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, in termen de 30 de zile de la finalizarea raportului de audit statutar, scrisoarea adresata conducerii societatilor de asigurare/reasigurare (scrisoarea catre conducere) care contine constatarile cu impact financiar, constatarile cu privire la rezultatele evaluarii sistemelor de management si control intern, precum si recomandarile pentru remedierea deficientelor constatate.
(2) In situatia in care nu a fost emisa o astfel de scrisoare catre conducere, firma de audit va transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor o comunicare scrisa in acest sens, cu prezentarea motivatiilor care au determinat neemiterea acesteia.
(3) Pana la data de 30 iunie a fiecarui an calendaristic, societatile de asigurare/reasigurare, prin reprezentantii legali, vor transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor un plan de masuri care va cuprinde modalitatile si termenele concrete pentru realizarea recomandarilor formulate de firma de audit statutar in scrisoarea catre conducere mentionata la alin. (1).”
ART. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.
ART. III
Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close