Modificarea Normei CSSPP privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor administrate privat

In M. Of. nr. 303 din 8 mai 2012 a fost publicata Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 13/2012 privind aprobarea Normei nr. 10/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 10/2010 privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor administrate privat.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Norma nr. 10/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 10/2010 privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor administrate privat, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 20/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 605 si 605 bis din 26 august 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta in anexa care face parte din prezenta hotarare.
ART. 2
Prezenta hotarare si norma mentionata la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 3
Directia secretariat si directorul general asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

ANEXA 1. Norma nr. 10/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 10/2010 privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor administrate privat

Avand in vedere prevederile art. 55 alin. (12) si (14), art. 111 – 114 si art. 128 lit. g) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul dispozitiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. f) si art. 24 lit. j) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

ART. I
Norma nr. 10/2010 privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor administrate privat, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 20/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 605 si 605 bis din 26 august 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 11 alineatul (1), litera a) se abroga.
2. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 12
(1) Saptamanal, administratorul intocmeste pentru activitatea fiecarui fond de pensii administrat urmatoarele rapoarte periodice:
a) situatia activelor investite si a obligatiilor fondului de pensii, conform structurii prevazute in anexa nr. 2;
b) situatia detaliata a investitiilor, prevazuta in anexa nr. 4.
(2) Raportul saptamanal prevazut la alin. (1) lit. a) se transmite Comisiei in a doua zi lucratoare a saptamanii urmatoare celei pentru care se face raportarea, pentru saptamana anterioara, detaliat pentru fiecare zi calendaristica a saptamanii, inclusiv sambata si duminica.
(3) Raportul prevazut la alin. (1) lit. b) se transmite Comisiei in a doua zi lucratoare a saptamanii urmatoare celei pentru care se face raportarea, pentru ultima zi lucratoare a saptamanii anterioare.
(4) In cazul in care ultima zi calendaristica a lunii nu corespunde cu ultima zi lucratoare a saptamanii pentru care se face raportarea conform prevederilor alin. (3), raportul prevazut la alin. (1) lit. b) se intocmeste si pentru ultima zi calendaristica a lunii, transmiterea acestuia realizandu-se in termen de doua zile lucratoare ale lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea.
(5) Comisia poate decide ca raportul prevazut la alin. (1) lit. b) sa fie intocmit si transmis zilnic.”
3. La articolul 18, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Raportul lunar prevazut la alin. (1) lit. a) se transmite Comisiei in prima zi lucratoare a fiecarei luni, pentru ultima zi calendaristica a lunii anterioare.”
4. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 22
(1) Trimestrial, agentii de marketing intocmesc pentru activitatea proprie declaratia privind taxa de functionare, conform structurii prevazute in anexa nr. 7.
(2) Raportul trimestrial prevazut la alin. (1) se transmite Comisiei pana in data de 25 a lunii urmatoare trimestrului pentru care se face raportarea.”
5. Dupa articolul 26^1 se introduce un nou articol, articolul 26^2, cu urmatorul cuprins:
“ART. 26^2
Cuantumul tarifului pentru informatiile prevazute la art. 113 alin. (5) din Legea nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu poate depasi costul efectiv al punerii la dispozitie a informatiilor.”
6. Anexa nr. 1C se modifica si va avea urmatorul cuprins: (…)

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close