Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Consultativ al Consiliului Concurentei

In M. Of. nr. 305 din 8 mai 2012 a fost publicata HG 390/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Colegiului Consultativ al Consiliului Concurentei.

Din cuprins:
ARTICOL UNIC
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Consultativ al Consiliului Concurentei, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ANEXA 1. Regulament de organizare si functionare a Colegiului Consultativ al Consiliului Concurentei

ART. 1
Rolul Colegiului Consultativ
(1) Colegiul Consultativ al Consiliului Concurentei, denumit in continuare Colegiul Consultativ, are rol de organism tehnic nepermanent, fara personalitate juridica, care emite opinii neobligatorii cu privire la principalele aspecte ale politicii de concurenta si se constituie in structura Consiliului Concurentei, in conditiile Legii concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea concurentei, si ale prezentului regulament.
(2) La lucrarile Colegiului Consultativ participa de drept fostii presedinti ai Consiliului Concurentei, indiferent daca au sau nu au calitatea de membru al Colegiului Consultativ. In cadrul Colegiului Consultativ pot fi cooptate si alte persoane de prestigiu in domeniul economic, juridic sau al concurentei din alte state membre ale Uniunii Europene.
ART. 2
Desemnarea membrilor Colegiului Consultativ
(1) Colegiul Consultativ este format din:
a) pana la o treime – reprezentanti ai mediului universitar de concurenta, juridic si economic, desemnati prin consultare cu facultatile cu profil juridic si economic care sunt clasificate la categoria A, potrivit evaluarilor Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
b) pana la o treime – reprezentanti ai mediului de afaceri, desemnati prin consultare cu asociatiile profesionale si de afaceri ai caror membri activeaza in cele mai multe sectoare economice si care sunt reprezentativi in acele sectoare;
c) pana la o treime – reprezentanti ai asociatiilor pentru protectia consumatorilor, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 32 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) experti in domeniul economic, juridic ori al concurentei din alte state membre ale Uniunii Europene, proveniti din institute de cercetare sau alte organizatii similare.
(2) Desemnarea se face doar in urma acordului exprimat in scris de catre persoana in cauza privind apartenenta la Colegiul Consultativ.
(3) Calitatea de membru al Colegiului Consultativ este benevola. Membrii Colegiului nu pot primi niciun fel de remuneratie, cadou sau beneficiu pentru activitatea desfasurata din partea Consiliului Concurentei sau din partea unei alte persoane.
ART. 3
Durata si incetarea mandatului membrilor, conflicte de interese si incompatibilitati
(1) In activitatea desfasurata in cadrul Colegiului Consultativ, membrii acestuia nu servesc interesul organizatiilor din care provin si nu pot primi instructiuni de la acestea sau de la alte persoane fizice ori juridice.
(2) Durata mandatului este de 3 ani, incepand de la data desemnarii, cu posibilitatea de a fi reinnoit, cu acordul titularului.
(3) Incetarea mandatului poate avea loc in situatia demisiei, revocarii de catre entitatea care a desemnat membrul in Colegiul Consultativ, decesului sau a survenirii unei situatii de incompatibilitate ori a incalcarii obligatiilor prevazute la alin. (5).
(4) Membrii Colegiului Consultativ vor trebui sa aduca la cunostinta, fara intarziere, existenta unor situatii de conflicte de interese. Odata cu inceperea mandatului in cadrul Colegiului Consultativ, fiecare membru va depune o lista continand operatorii economici si asociatiile profesionale sau de afaceri pe care le controleaza direct ori indirect, in care ocupa functii de conducere sau cu care se afla in relatii de colaborare ori de munca. Regimul incompatibilitatilor va fi detaliat prin Codul etic al Colegiului Consultativ, elaborat de acesta si validat de catre Plenul Consiliului Concurentei.
(5) Membrilor Colegiului Consultativ le este interzis sa solicite, sa primeasca si sa detina informatii confidentiale, secrete de serviciu, secrete de afaceri sau secrete de stat din actele si dosarele Consiliului Concurentei. Incalcarea acestei obligatii atrage pierderea de drept a calitatii de membru al Colegiului Consultativ.
(6) Componenta initiala a Colegiului Consultativ va fi confirmata de catre Plenul Consiliului Concurentei. Ulterior, dobandirea calitatii de membru sau incetarea mandatelor membrilor Colegiului Consultativ va fi confirmata de catre majoritatea membrilor acestuia.
ART. 4
Atributiile
(1) Atributiile Colegiului Consultativ sunt urmatoarele:
a) elaborarea de recomandari si opinii neobligatorii cu privire la aspecte de interes ale politicii de concurenta din Romania, la solicitarea Plenului sau a presedintelui Consiliului Concurentei;
b) emiterea de puncte de vedere cu privire la rapoartele elaborate de catre Consiliul Concurentei (raportul anual de activitate, raportul privind starea concurentei), cu privire la strategia si planul de actiune anual si cu privire la rapoartele de investigatii realizate de catre Consiliului Concurentei, potrivit art. 26 alin. (1) lit. g) din Legea concurentei, la solicitarea Plenului sau a presedintelui Consiliului Concurentei;
c) elaborarea de studii sau emiterea de puncte de vedere cu privire la orice alte aspecte, din proprie initiativa sau la solicitarea Plenului ori a Presedintelui Consiliului Concurentei;
d) nominalizarea, in conditiile legii, a persoanelor propuse pentru a fi numite in Plenul Consiliului Concurentei, cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (3), (3^1) si (4) din Legea concurentei. Dupa constituirea sa, Colegiul Consultativ va elabora si va aproba cu majoritatea membrilor sai procedura privind selectarea candidatilor pentru Plenul Consiliului Concurentei, care va intra in vigoare odata cu publicarea sa pe pagina de internet a Consiliului Concurentei.
(2) Exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. a) – c) se face prin votul majoritatii celor prezenti, iar exercitarea atributiei prevazute la alin. (1) lit. d), prin votul a 2/3 din membrii in functie ai Colegiului Consultativ;
(3) Opiniile, punctele de vedere si recomandarile sunt comunicate in scris Plenului Consiliului Concurentei, prin grija secretariatului Colegiului Consultativ.
ART. 5
Organizarea
(1) Colegiul Consultativ se intruneste trimestrial si ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui Consiliului Concurentei sau a persoanei care ii tine locul, de regula la sediul Consiliului Concurentei. Lucrarile vor fi consemnate in procese-verbale semnate de toti participantii.
(2) Consiliul Concurentei asigura secretariatul Colegiului Consultativ.
(3) Exercitarea atributiilor Colegiului Consultativ va avea loc in cadrul intalnirilor acestui organism. Lucrarile Colegiului Consultativ sunt conduse de catre presedintele Consiliului Concurentei sau, in lipsa, de catre persoana desemnata de acesta, cu exceptia dezbaterilor care privesc exercitarea atributiei prevazute la art. 17 alin. (1) din Legea concurentei, cand lucrarile vor fi conduse de cel mai in varsta membru al Colegiului Consultativ.
(4) Materialele supuse atentiei Colegiului Consultativ vor fi puse la dispozitie, pe suport hartie sau in format electronic, cu cel putin 3 zile inainte de data stabilita pentru dezbaterea respectivului material.
(5) In functie de prioritatile Consiliului Concurentei si in conformitate cu programul de activitati convenit, in cadrul Colegiului Consultativ vor putea fi infiintate grupuri de lucru, pe teme sau domenii specifice.
ART. 6
Aspecte financiare
Costurile necesare functionarii Colegiului Consultativ se acopera din bugetul Consiliului Concurentei.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close