Noul formular 307

In M. Of. nr. 316 din 11 mai 2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 640/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (307) “Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata”.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba modelul si continutul formularului (307) “Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata”, prevazut in anexa nr. 1*).
————
*) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

ART. 2
Formularul mentionat la art. 1 se completeaza si se depune conform instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. 2.
ART. 3
Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare a formularului mentionat la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 3.
ART. 4
(1) Suma reprezentand taxa pe valoarea adaugata de plata la bugetul de stat rezultata ca urmare a ajustarilor, conform art. 128 alin. (4), art. 148, art. 149 sau 161 din Codul fiscal, dupa caz, va fi achitata la bugetul de stat, potrivit reglementarilor legale in vigoare, in lei, in numerar, prin decontare bancara sau prin mandat postal, in contul 20.10.01.01.05 “TVA de plata la bugetul de stat, rezultata ca urmare a ajustarilor”, deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, codificat cu codul de identificare fiscala sau cu codul numeric personal al platitorului, dupa caz.
(2) Sumele negative rezultate ca urmare a ajustarilor de taxa pe valoarea adaugata efectuate de persoanele impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA a fost anulata conform art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal se restituie potrivit procedurii legale aplicabile in materie.
ART. 5
Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 6
Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VI “Taxa pe valoarea adaugata” al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezinta trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 7
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.194/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (307) “Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, in situatia in care beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale achizitionate printr-un contract de leasing nu este persoana inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata”, precum si pentru stabilirea modalitatii de plata a acestor sume, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 698 din 3 octombrie 2011.
ART. 8
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 9
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close