Masuri privind finalizarea studiilor in invatamantul superior pentru situatiile prevazute la art. 361 alin. (4) si (5) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

In M. Of. nr. 322 din 11 mai 2012 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3952/2012 pentru reglementarea unor masuri privind finalizarea studiilor in invatamantul superior pentru situatiile prevazute la art. 361 alin. (4) si (5) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.

Din cuprins:
ART. 1
Absolventii fara diploma, indiferent daca au sustinut sau nu examenul de licenta, ai specializarilor/programelor de studii universitare de licenta care nu au fost autorizate sa functioneze provizoriu si au incetat procesul didactic, in conformitate cu art. 361 alin. (4) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pot sa-si finalizeze studiile dupa cum urmeaza:
a) in cadrul unei alte institutii de invatamant superior acreditate si evaluate institutional de catre Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior, denumita in continuare ARACIS, care a primit calificativul “Grad de incredere ridicat” sau “Incredere”, si care organizeaza acelasi program de studii universitare de licenta acreditat, care nu se afla in proces de lichidare, iar in urma evaluarii ARACIS a primit calificativul “Incredere”;
b) la un alt program de studii universitare de licenta din acelasi domeniu de licenta, pe baza avizului ARACIS, daca programul de studii universitare de licenta nu exista la alte universitati, in conditiile prevazute la lit. a).
ART. 2
(1) Sustinerea examenului de finalizare a studiilor de licenta prevazut la art. 1 este conditionata de promovarea de catre absolventi a unui examen de selectie in cel mult 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.
(2) Examenul de selectie va consta din 3 probe scrise.
(3) Examenul de selectie se organizeaza de catre institutia organizatoare a examenului de finalizare a studiilor, in baza unui protocol incheiat cu institutia de invatamant superior acreditata de la care provin absolventii, avizat de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (MECTS).
(4) Examenul de selectie promovat este recunoscut in toate sesiunile ulterioare de examene de finalizare a studiilor, dar numai in cadrul institutiei la care a fost sustinut si promovat.
(5) Costurile pentru examenul de selectie vor fi suportate integral de catre institutia de la care provin absolventii.
ART. 3
(1) Studentii inmatriculati la specializarile/programele de studii universitare de licenta care nu au fost autorizate sa functioneze provizoriu si au incetat procesul didactic, conform art. 361 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, au dreptul sa isi continue studiile in cadrul unei alte institutii de invatamant superior acreditate, in limita capacitatii de scolarizare aprobata prin hotarare a Guvernului, evaluate institutional de catre ARACIS, care a primit calificativul “Grad de incredere ridicat” sau “Incredere” si care organizeaza acelasi program de studii universitare de licenta acreditat si/sau evaluat periodic de catre ARACIS, care a primit calificativul “Incredere”, cu recunoasterea totala sau partiala, dupa caz, a creditelor transferabile obtinute de student.
(2) In situatia in care la nivel national nu exista specializari/programe de studii universitare de licenta autorizate sa functioneze provizoriu/acreditate care sa permita continuarea studiilor in conditiile prevazute la alin. (1), studentii pot continua studiile la specializari/programe de studii universitare de licenta autorizate sa functioneze provizoriu/acreditate care nu se afla in proces de lichidare, din acelasi domeniu de licenta, in cadrul unei institutii de invatamant superior acreditate, alta decat cea de unde provine studentul, evaluate de catre ARACIS si care a primit calificativul “Grad de incredere ridicat” sau “Incredere”, in limita capacitatii de scolarizare aprobate prin hotarare a Guvernului.
(3) Recunoasterea totala sau partiala a creditelor transferabile obtinute de studentii prevazuti la alin. (1) si (2) se face in baza hotararii senatului universitar.
(4) Cererea prin care se solicita continuarea studiilor in cadrul institutiei de invatamant superior acreditate prevazute la alin. (1) se va depune cu cel putin 30 de zile inaintea inceperii anului universitar.
ART. 4
(1) Absolventii fara diploma, indiferent daca au sustinut sau nu examenul de disertatie, ai programelor de studii universitare de master la care institutia de invatamant superior a incetat procesul didactic, conform art. 361 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pot sa isi finalizeze studiile cu repetarea anului II de studii universitare de master, in cadrul unei institutii de invatamant superior acreditate, alta decat cea de unde provine studentul, evaluate de catre ARACIS cu “Grad de incredere ridicat” sau “Incredere” si care organizeaza programe de studii universitare de master in acelasi domeniu.
(2) Studentii anului II care au fost inmatriculati la programele de studii universitare de master la care institutia de invatamant superior a incetat procesul didactic, conform art. 361 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, au dreptul sa isi continue studiile in cadrul unei institutii de invatamant superior acreditate, alta decat cea de unde provine studentul, evaluate de catre ARACIS cu “Grad de incredere ridicat” sau “Incredere” si care organizeaza programe de studii universitare de master in acelasi domeniu.
(3) Recunoasterea totala sau partiala a creditelor transferabile obtinute de studentii prevazuti la alin. (2), precum si inmatricularea acestora in anul de studiu corespunzator se fac in baza hotararii senatului universitar.
ART. 5
Diploma de licenta si diploma de master contin denumirea programului de studii de licenta, respectiv programului de master la care s-a sustinut examenul de licenta, respectiv examenul de disertatie.
ART. 6
Prevederile prezentului ordin vor fi duse la indeplinire de catre Directia generala invatamant superior si institutiile de invatamant superior acreditate sau autorizate provizoriu sa organizeze activitati de invatamant superior, potrivit legii.
ART. 7
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close