Borderoul de achizitie

Operatorii economici (persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale) care achizitioneaza de la populatie diverse produse (produse agricole, cereale si produse procesate din cereale, alte produse etc.) pot utiliza in activitatea financiar-contabila o serie de borderouri de achizitie.

Contribuabilii pot folosi urmatoarele formulare:

– Borderoul de achizitie, cod 14-4-13;
– Borderoul de achizitie, cod 14-4-13/b, de la producatorii individuali;
– Borderoul de achizitie, cod 14-4-13/c;

Borderoul de achizitie, cod 14-4-13 si Borderoul de achizitie, cod 14-4-13/b, de la producatorii individuali sunt documente financiar contabil folosite ca:

– documente justificative de inregistrare in contabilitate a valorii bunurilor cumparate;
– documente pentru justificarea sumelor primite ca avans spre decontare pentru achizitii sau pentru decontarea sumelor platite pentru achizitii;

Se intocmesc in doua exemplare de catre persoana care efectueaza aprovizionarea cu bunuri de pe piata taraneasca, de la producatorii individuali sau de la alte persoane fizice, in momentul achizitiei si circula in gestiune pentru semnarea de primire a bunurilor si intocmirea Notei de receptie si constatare de diferente.

Un exemplar circula la compartimentul financiar-contabil iar cel de-al doilea exemplar ramane in carnet.

Se semneaza de catre persoana care face achizitiile respective si de catre gestionarul care primeste bunul.

Completare

Borderoul de achizitie trebuie sa contina un minim obligatoriu de informatii, astfel:

a. Borderoul de achizitie, cod 14-4-13:

– denumirea unitatii; codul de identificare fiscala; sediul (localitate, strada, numar); judet;
– denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
– produsul; codul; U/M; cantitatea; pretul unitar de achizitie; valoarea achizitiei;
– semnaturi: achizitor, gestionar;

b. Borderoul de achizitie, formularul cod 14-4-13/b:

– denumirea unitatii; codul de identificare fiscala; sediul (localitate, strada, numar); judet;
– denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
– numarul si data contractului; producatorul: numele si prenumele, domiciliul, seria si numarul actului de identitate, dupa caz;
– denumirea produselor; codul; U/M; cantitatea; pretul unitar; valoarea; avansul acordat; suma platita; semnatura de primire a sumei;
– semnaturi: achizitor, gestionar.

c. Borderoul de achizitie, cod 14-4-13/c, pentru cereale si produse procesate din cereale este un formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare asigurat de Compania Nationala „Imprimeria Nationala” folosit numai pentru achizitia de cereale si produse procesate din cereale, de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

Acest document este folosit ca:

– document de inregistrare in gestiune a produselor cumparate;
– document justificativ de inregistrare in contabilitate a valorii produselor cumparate.

Se intocmeste in 3 exemplare si circula astfel:

– la gestiune, pentru semnarea de primire a produselor si intocmirea Notei de receptie si constatare de diferente – exemplarele 1 si 2;
– a compartimentul financiar-contabil – exemplarul 1;
– in carnet – exemplarul 2;
– la vanzatorul cerealelor – exemplarul 3.

Se semneaza de persoana care face achizitiile respective si de gestionarul care primeste marfa.

Formularul cod 14-4-13/c trebuie sa contina un minim obligatoriu de informatii, astfel:

– cumparatorul: (denumirea unitatii; codul de identificare fiscala; numarul de inregistrare la ORC; sediul (localitate, strada, numar); judetul;
– seria; numar document;
– vanzatorul: nume, prenume, buletin/carte de identitate; seria; numar, eliberat/eliberata.
– denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
– numarul si data contractului; denumirea produsului; UM; cantitatea; pretul unitar; valoarea; suma platita; semnatura de primire a sumei;
– total (lei);
– datele delegatului cumparatorului: (nume, prenume, buletin/carte de identitate; seria; numar, eliberat/eliberata); mijloc de transport, numar;
– semnaturi: delegat cumparator; gestionar.

Formularul poate sa contina pe langa aceste date si alte elemente pe care societatea le considera necesare, respectiv date referitoare la calitatea produselor.

Baza legala: Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 1.027 din 19 iunie 2006 privind aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) din OUG 12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale; Ordinul ministrului Economiei si Finantelor nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sursa: DGFP Valcea

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close